AKCE PROSINEC

10. 12. / pondělí/  "Zdravá pětka" - 1. a 2. vyučovací hodina - ve škole, hrazeno z TF

                              " Keňa" - zeměpisná přednáška , 3. -4. vyuč. hod. , ve škole, hrazeno    

                               z TF

11. 12. / úterý/ "Keltové" - dějepisný výukový program, MB Templ, doprava na akci a z

                          akce -společně s Mgr. Šoporovou a Mgr. Tichou - linkovým busem- bude  

                           upřesněno / hrazeno z TF /

14. 12. /pátek/ Celoškolní soutěž - Parkurová dráha - 3. a 4. vyuč. hod.

22. 12. - 2. 1. /středa/ Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. / čtvrtek a pátek/ Ředitelské volno