Základní škola

Adresa ZŠ:

Březno 115

294 06   Březno

 

Mateřská škola

Adresa MŠ:

Březno 115

294 06  Březno

 

Školní jídelna

Adresa ŠJ:

 Březno 115

294 06 Březno

Ředitelka školy:

 Mgr. Dana Bělohlávková

Telefon : 739 095 831

 

Vedoucí učitelka :

Jitka Mullerová, Bc.

Telefon: 607 041 883

 

Vedoucí ŠJ:

Petra Štrauchová

Telefon: 326 399 265


Telefon: 326 399 139

     


Telefon: 326 399 265

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Kateřina Vitmajerová

Telefon:  725 984 274

       

Email:

zs.brezno@seznam.cz            msbrezno@seznam.cz             sjbrezno@centrum.cz  

web:

www.zsbrezno.cz

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Březno je

Obec Březno, Březno 13, PSČ 294 06

IČO: 00237574

telefon: 326 399 180, 724 380 840

e-mail: brezno@seznam.cz

webové stránky obce: www.brezno.cz

Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Advokátní kancelář Vlček § Partners s.r.o.

Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

 

Tel.:  377 259 585

DS: 33bycca

Email: dpo@akvlcek.cz