Základní škola

Adresa ZŠ:

Březno 115

294 06   Březno

 

Mateřská škola

Adresa MŠ:

Březno 115

294 06  Březno

 

Školní jídelna

Adresa ŠJ:

 

Březno 115

294 06 Březno

Ředitelka školy:

 Mgr. Dana Bělohlávková

 

Vedoucí učitelka :

Jitka Mullerová, Bc.

 

Vedoucí ŠJ:

Petra Štrauchová


Telefon/fax: 326 399 139

 


Telefon:
viz MŠ stránky

 


Telefon: 326 399 265

Tel. zástupkyně ředit.       

                     725 984 274

       

Email: zs.brezno@seznam.cz                                                  email:sjbrezno@centrum.cz  

web:

www.zsbrezno.cz

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Březno je

Obec Březno, Březno 13, PSČ 294 06

IČO: 00237574

telefon: 326 399 180

Pro další kontakty a informace můžete využít následující adresu internetové stránky obce,
které byly nedávno aktualizovány a dostaly novou grafickou podobu.

email: zs.brezno@seznam.cz

www.zsbrezno.cz

Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Advokátní kancelář Vlček § Partners s.r.o.

Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

 

Tel.:  377 259 585

DS: 33bycca

Email: dpo@akvlcek.cz