Prázdniny

Vážení rodiče, nezapomeňte dát svým dĕtem plavky a ručník , budeme se v letních měsících sprchovat na naší školní zahradĕ????

PROVOZ O PRÁZDNINÁCH 2021

1. 7. – 16. 7. – provoz ve třídě Slůňata (odloučené pracoviště na středisku)

Mateřská škola uzavřena od 19. 7. do 13. 8. 2021

16. – 20. 8. – provoz ve třídě Sluníčka

23. 8. – 31. 8. – provoz ve třídě Slůňata (odloučené pracoviště na středisku)

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2021/2022

PRÁZDNINY

Mateřská škola Březno bude o prázdninách uzavřena od 19. července do 13. srpna 2021.

Vážení rodiče, nahlaste docházku svých dětí na ostatní prázdninové dny ve svých třídách.

Děkujeme za spolupráci.

Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče, od 3. května 2021 otvíráme školku pro všechny děti. Děti se nemusí testovat ani nosit roušku. 

Těší se na vás kolektiv mateřské školky.smile

Informace k nástupu do školky

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 dojde k částečnému znovuotevření základních škol, školních družin a mateřských škol. Částečné proto, že do mateřské školy mohou nastoupit pouze předškoláci, tj. děti, které od 1. 9. 2021 nastupují do základní školy k povinnému školnímu vzdělávání;

děti budou vzdělávány ve dvou neměnných skupinách po 15;

děti budou podle pravidel před vstupem do třídy pravidelně testováni 2x týdně (pondělí, čtvrtek);

děti nemusí během pobytu v MŠ používat roušku či respirátor.

POZNÁMKA VEDENÍ ŠKOLY:

1. Podrobnější informace k znovuotevření škol od 12. 4.2021 naleznete na webových stránkách MŠMT.

2. Vážení žáci, rodiče,

pomozte škole, konkrétně nám všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnanců, pochopením a pomocí zrealizovat návrat k opětovnému prezenčnímu vzdělávání. Pomozte rozumným přístupem ochránit své zdraví a vrátit se k „normálnímu“ životu.

Děkujeme všem.

Dana Bělohlávková


TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

1. je povinné (neúčast na testování neumožňuje účast na prezenčním vzdělávání);

2. bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek);

3. testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;

4. k testování se může dostavit pouze dítě/žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění (ten do školy nesmí přijít vůbec);

5. Testování se neprovádí u dětí/žáků na distanční výuce, u dětí/žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od 1. pozitivního testu; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře (v listinné či elektronické podobě); testování se neprovádí též v případě doložení negativního výsledku testu, který není starší 48 hodin;

6. Testování bude probíhat v šatně za asistence rodiče (rodič vstupuje do šatny vždy s respirátorem) a učitelky, která bude dohlížet na provedení testu. Zákonný zástupce dítěte bude čekat na výsledek testu.

7. V případě pozitivního výsledku testu zákonný zástupce dítě odvede domů a dostane potvrzení o pozitivním testu.

10. Pokud se dítě/žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu odmítnutí testování, absenci školka bude evidovat jako omluvenou a školka v tomto případě nemá povinnost zajistit distanční formu vzdělávání. Dále škola postupuje jako při běžné absenci.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k znovuotevření škol od 12. 4.2021 a testování naleznete na webových stránkách MŠMT.

 

Důležité oznámení

Oznamujeme, že dle rozhodnutí vlády jsou Mateřská škola Březno a 1. a 2. ročník Základní školy Březno

od 1.3.2021 zcela uzavřeny, a to do odvolání. Žáci přecházejí na formu distančního vzdělávání.

vedení školy

Ošetřovné

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na stránkách:

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

INFORMACE ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

Oznamujeme, že na základě „Rozhodnutí“ Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dochází k úplnému uzavření MŠ v čp. 3 (oddělení Berušek a Žabiček). Mimořádné opatření s okamžitou platností zakazuje osobní přítomnost všech dětí MŠ ve dnech 18.1. až 22.1. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí škola obdržela dnes ráno (19.1.) po spuštění provozu, ukončíme provoz v aktuálně poslední otevřené třídě ještě dnes, 19.1., hned po obědě, tj. ve 12 hodin. Před znovuotevřením bude provedena ohnisková dezinfekce prostor za použití dezinfekčního prostředku s plně virucidním účinkem.

Zákaz osobní přítomnosti dětí na vzdělávání byl nařízen jako ochrana před dalším šířením onemocnění COVID-19. Minimalizujeme tak zvýšené riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Vedení školy DĚKUJE všem za pochopení.

Dana Bělohlávková

Ve Březně 19.1.2021, 8:30 h