Žádost o přijetí

Termín zápisu do MŠ pro rok 2019/2020

15.1.2019

MŠ - termín čtvrtek 9.5.2019 od 8 do 11 hodin v hudebně I. stupně ZŠ. Přihlášky a informace obdrží zájemci v MŠ Březno u vedoucí učitelky Bc. Jitky Müllerové. Prozatím je na to ale dost času!

Informace

Informace k zápisu

Kritéria pro přijeté žáků do MŠ

0015

Kritéria pro přijetí

Obecně závazná vyhláška