15.2.2019

Dobrý den. 

   Vkládám úkoly pro marody.

   ČJ - skloňujeme vzor žena a růže. Modý pracovní sešit 16/8.

Oranžový sešit 13/1, 2 a),b).

   VL - učebnice - kapitola ČR státní svátky a demokracie. Zápis mají děti u mě. Pracovní sešit strana 4/1, 2, 4 a),b)

       - 20.2.2019 ve středu jsem nahlásila písemné opakování prvních čtyř témat z nové učebnice - poloha ČR, státní symboly, státní svátky a demokratický stát. Ještě na začátku hodiny před písemkou společně zopakujeme a pak teprve si napíšeme. 

    Některé děti stále zapomínají úkoly a pomůcky, zejména do hodin přírodovědy. 

Děkuji a přeji pěkný víkend. Mezerová

13.2.2019

Dobrý den.

    Úkoly pro marody.

    Český jazyk -nové téma - vzory rodu ženského. Modrý pracovní sešit 12/3 (řazení ke vzoru), 12/1 - doplnit i/y, podtrhat podst.jm.r.ženského a ústně určit správný vzor. 

   Vlastivěda viz. 12.2.2019.

Děkuji. Věra Mezerová

12.2.2019

Vážení rodiče,

   tento týden opakujeme vyjmenovaná slova B,M,L. Dále podstatná jména rodu středního. Řazení ke vzorům, psaní i/y v koncovkách, skloňování. Budeme pomalu zahajovat vzory rodu ženského. 

   Úlohy pro marody doplním dle toho jak budeme vyplňovat cvičení v pracovních sešitech, zatím bez úkolu. 

   Ve vlastivědě začínáme nové téma, nosíme nové učebnice a pracovní sešity (fialové) - oštítkovat, podepsat. Prosím, aby si děti, které jsou nemocné, pročetly první kapitolu - poloha ČR, státní symboly a státní svátky. Zápis a mapky do sešitu jim předám hned jak přijdou do školy. 

   Prosíme Vás o šťávu, papíry na kopírování a kapesníčky pro děti. Docházejí nám zásoby. Kdo poslal moc děkuji. Ještě bych Vás ráda požádala, aby děti nosily tyčinková lepidla. Jako úsporu času jim často vyučující předávají řadu věcí k nalepení do sešitů (opisování z tabule bývá zdlouhavé a ne vždy je na to čas). Zdržuje nás neustálé řešení, kdo lepidlo má a kdo ne, kdo ho komu půjčí, atd. 

    Díky Vám a přeji pěkný den

Věra Mezerová

27.1.2019

Dobrý den.

   Z důvodu vyšší nemocnosti vkládám úkoly pro marody:

z minulého týdne - ČJ -pracovní sešítek oranžový "Marťani" - str. 6/1,2, str. 7/1,2

                                 - modrý pracovní sešit "Draci" - str. 8/3

                                - žlutá učebnice - str. 68/4 (oranžový rámeček) - přepsat do            domácího sešitu, slova z nabídky dosadit do textu, doplnit správné koncovky

z minulého týdne VL - došli jsme k vládě Rudolfa II. - učebnice str. 42/43, pracovní sešit str. 25/1,2

   Prosím, aby si děti opakovaly podstatná jména, určování pádu, rodu a u rodu středního zařazení ke vzoru a určení správné koncovky.

   Z důvodu mojí vlastní nemoci nevím, zda s nimi pojedu ve středu do kina. Ale kino se neruší. Pojedou 2.-4. hodinu. První a pátou hodinu se normálně učí. Odjezd 8.45 od školy. 

   Děkuji a zdravím

Věra Mezerová

22.1.2019

Vážení rodiče,

   od začátku ledna se nám ve velkém rozmohlo zapomínání DÚ a pomůcek. Je to problém ve většině předmětů. Prosím, důsledně s dětmi kontrolujte notýsky a úkolníčky a každý večer obsah aktovky. Vždy jim zadání DÚ píšu na tabuli a mají si zapsat do notýsku nebo úkolníčku. Dále se nám velmi zhoršila úhlednost a úprava školních sešitů. Já jim na tabuli vždy podtrhávám nebo barevně značím to důležité. Případně řadu věcí kopíruji k nalepení do sešitu. Již musí přebírat více zodpovědnosti za svoje povinnosti. 

   Ještě krátká poznámka ke slohovým pracím. Dnes řada dětí odevzdala v katastrofální podobě. Nepodepsané rodiči, s nedodrženým zadáním ač jsme si několikrát řekli, jak to má vypadat. Děti měly jako zadání krátkou charakteristiku osoby. Souvislý text dělený do odstavců. Jako osnova a inspirace jim měl sloužit pracovní list nalepený v sešitu. Z něj měly čerpat pro svoji krátkou slohovou práci. Několik vět dle jednotlivých bodů z pracovního listu.

  Děkuji za spolupráci 

Věra Mezerová

5.1.2019

Vážení rodiče, 

    níže vkládám PLÁN NA MĚSÍC LEDEN:

7.-11. 1.2019 sběr drobného elektrozařízení - kulmy, fény, mobily, žehličky, varné konvice, elektrohračky, atd.

16.-17.1. - sběr papíru

17.1. - program Zdravá pětka (probíhat bude 1.-2. vyučovací hodinu, přesto prosím učební pomůcky na všechny předměty s sebou), 3. vyučovací hodinu pololetní práce z ČJ

18.1. - celoškolní soutěž - disciplína INTELIGENCE, opakování vlastivěda - husitství, doba pohusitská

21.1. - písemná práce z M

23.1. - sociometrické šetření z PPP MB ve třídě

30.1. - výlet do Cinestaru v MB - pohádka Čertí brko - s sebou svačinu, pití, teplé oblečení - odjezd 8.45 od školy, návrat do 12.00 do Března ke škole. Děti se učí 1.a 5. hodinu. 

31.1. - předávání vysvědčení - poslední vyučovací hodinu, výuka probíhá dle platného rozvrhu

1.2. - pololetní prázdniny

Prosím, aby si děti přinesly zpět oblečení na tělocvik a ručníčky. V týdnu 14.-18.1.2019 s nimi chci psát pololetní opakování z českého jazyka, termín doladím, aby se jim toho v jeden den nesešlo více, v notýsku pošlu učivo, kterého se bude týkat. 

   Dětem přeji příjemný návrat do školních lavic a rodičům dobrou náladu a elán do další spolupráce se školou :-) 

     Věra Mezerová

Čtenářská dílna -


 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

3.9.2018

Vážení rodiče,

   zítra 4.9. budeme mít s dětmi třídnické práce. Výuka bude trvat dle dopoledního rozvrhu do 11.25. Odpolední vyučování odpadá. Prosím, aby s sebou děti měly kufříky na VV, věci na tělocvik, vybavené penály (ořezané tužky a pastelky), notýsek a desky na sešity, aktovku na učebnice (učebnice a sešity prosím obalit do konce týdne).

   Dětem budu rozdávat žákovské knížky. Moc prosím, vyplňte mi tam Vaše kontaktní údaje - mail a telefon pro komunikaci s Vámi. 

   S dětmi jsem domluvená, že mohou používat sešit na čtenářský deník z loňska, není důvod zakládat nový. Prosím, aby si na středu 5.9.2019 vzaly sešity z anglického jazyka z loňského roku - paní učitelky se rozhodnou, zda také nepokračovat do jednoho sešitu. Buďme ekologičtí a ekonomičtí :-) 

   Od středy již podle rozvrhu. Začínáme opakováním učiva ze 3. třídy. 

   Připomínám, že zítra se již přezouváme! :-) 

   Další důlěžité informace budu posílat průběžně. 

Zdravím a těším se na spolupráci

Věra Mezerová

***

Vážení rodiče, 

    uvádím informace k začátku školního roku. 

Pondělí 3.9.2018 - 7:50 si děti vyzvednu ve třídě (nyní v přízemí, naproti družině pod schody, šatna jim zůstává stejná), proběhne slavnostní zahájení školního roku, v 9:15 budeme končit a děti mohou domů, školní družina je v tento den mimo provoz

Úterý 4.9.2018 - výuka bude probíhat do 11:25, odpolední vyučování odpadá, s dětmi budu celý den já - třídnické práce - prosím s sebou aktovku (dostanou již sešity a učebnice), věci na tv a vv, přezůvky, notýsek, penál

Středa 5.9.2018 - zahajujeme vyučování dle rozvrhu (V ROZVRHU JEŠTĚ MŮŽE DOJÍT K DROBNÝM ÚPRAVÁM!)

Rozvrh hodin 4.A
PO ČJ M PV TV PŘÍ    
ÚT ČJ AJ VV ČJ/čtení   INF HV
ST M ČJ VLA ČJ/čtení AJ    
ČT TV M ČJ ČJ/čtení PŘÍ    
ČJ VLA M M AJ    

 

učitelé:

pí.uč.Mezerová - čj, vla, hv

pí.uč. Mokrejšová - ma

pí.uč. Jonášová - pří

pí.uč. Votočková - pv

pí.uč.Vitmajerová - vv

pí.uč. Baláková, Tichá, Podlipná - aj

pí.uč. Maryšková - tv, inf

Ráda bych Vás moc poprosila o papíry na kopírování (od každého), šťávu a papírové kapesníky. Dále prosím, aby si děti již na úterý donesly penál, pastelky a notýsek. Více pro úterý nebude potřeba. Dále dohlížet na to, aby vždy nosily právě notýsek (pokud bych Vám zasílala nějaká sdělení) a žákovskou knížku. 

Výbava do školy zůstává stejná:

  • Vybavený penál (dvě pera, obyčejné tužky, pastelky, kružítko, nůžky, guma, ořezávatko, barevný popisovač)
  • Věci na tělesnou výchovu (jak variantu pro pobyt venku, tak v sokolovně)
  • Věci na výtvarnou výchovu (vybavený kufřík - vodovky, tempery, štětce, pastelky, fixy, voskovky, paleta, kelímek, hadřík, zástěra, lepidlo, lepidlo Herkules, špejle, tuš a igelit na lavici)
  • dále bačkory a sáček na bačkory, ručníček, pomůcky na geometrii - pravítko, trojúhelník, pokud děti používají a doporučuji - košíček do lavice, kalkulačka a obaly na sešity

 Na závěr Vás žádám, aby jste si přečetli dopis v aktualitách na stránkách školy. Týká se opravy místní komunikace a bezpečnosti Vaší a Vašich dětí. Moc děkuji

      Zdravím a těším se na setkání v září

Věra Mezerová (Šrajerová)

kontakt na mě: veramezerova1@seznam.cz