ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLY

NA 2. STUPNI, NA SPOLEČNÉ CESTĚ ZA POZNÁNÍM, VÁS VÍTÁ VAŠE TŘÍDNÍ UČITELKA EVŽENIE CHARVÁTOVÁ.

- 3. 9. (pondělí) - SRAZ V 7:50 VE TŘÍDĚ (1. patro - bývalá 9. třída); SPOLEČNÝ ODCHOD NA HŘIŠTĚ - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU; POTÉ NÁVRAT DO TŘÍDY; V 9:15 UKONČENÍ PRVNÍHO DNE ŠKOLNÍHO ROKU - ODCHOD DOMŮ

- 4. 9. (úterý) - CELÝ DEN (5 vyučovacích hodin) S TŘÍDNÍ UČITELKOU - ORGANIZAČNÍ A TŘÍDNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

                      - VZÍT S SEBOU: PŘEZŮVKY, PENÁL, SEŠITY NA VŠECHNY PŘEDMĚTY (ponechat v lavici), RUČNIK, TELEFONNÍ ČÍSLA RODIČŮ

                      - KONEC VYUČOVÁNÍ VE 12:20

- 5. 9. (středa) + DALŠÍ DNY - VYUČOVÁNÍ DLE ROZVRHU (obdrží v úterý)

AKCE NA ZÁŘÍ

26. 9. (středa) - ZAHÁJENÍ CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽE "ŽIVOT V DIVOČINĚ" - BAREVNÝ DEN, DEN ZVÍŘECÍCH MASEK + PASOVÁNÍ NA OCHRÁNCE DRUHU; 3. vyučovací hodina

26. + 27. 9. (středa + čtvrtek) - SBĚR PAPÍRU, KARTONU, PET LAHVÍ A VÍČEK

28. 9. (pátek) - STÁTNÍ SVÁTEK

AKCE NA ŘÍJEN

9. 10. (úterý) - ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA "KUBA - DVĚ TVÁŘE SVOBODY"; DK MB; 50 Kč (z OF)

26. 10. (pátek) - CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ "SÍLA PRO PŘEŽITÍ"; 3. a 4. vyučovací hodina, vybraní žáci

29. + 30. 10. (pondělí + úterý) - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

UPOZORNĚNÍ

Z DŮVODU ŘEDITELSKÉHO VOLNA - ZMĚNA TERMÍNU CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽE NA ČTVRTEK  25. 10.!

26. 10. (pátek) - ŘEDITELSKÉ VOLNO

AKCE NA LISTOPAD

2. 11. (pátek) - VÁNOČNÍ FOCENÍ - PRO ZÁJEMCE (sada 250 Kč)

7. 11. (středa) - DĚTSKÁ NOTA, ŠKODA MUZEUM MB, VSTUP + DOPRAVA (z OF)

21. + 22. 11. (středa + čtvrtek) - SBĚR PAPÍRU, KARTONU, PET LAHVÍ, VÍČEK

22. 11. (čtvrtek) - PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ "DROGY ZE SÁMOŠKY 2", ŠKOLA - 1. a 2. vyučovací hodina 

27. 11. (úterý) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRPŠ, v 16:00

                        - CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ "NAMALUJ SVÉ ZVÍŘE"

AKCE NA PROSINEC

10. 12. (pondělí) - "ZDRAVÁ PĚTKA" (3. a 4. vyučovací hodina)

11. 12. (úterý) - "KELTOVÉ" - DĚJEPISNÝ VÝUKOVÝ PROGRAM - TEMPL MB; INFORMACE OBDRŽÍ (v ŽK) OD PANÍ UČITELKY TICHÉ; hrazeno z OF

14. 12. (pátek) - CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ "PARKUROVÁ DRÁHA" (3. a 4. vyučovací hodina)

21. 12. (pátek) - TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA (4. a 5. vyučovací hodina)

22. 12. (sobota) - 2. 1. (středa) - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

3. 1. + 4. 1. (čtvrtek + pátek) - ŘEDITELSKÉ VOLNO