ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

Milí žáci, vážení rodiče,

vítejte na stránkách 6. B třídy.

3. 9. /pondělí/  Sraz v 7.50 ve třídě - 1. patro ( dříve jazyková učebna )

                        v 8 h slavnostní zahájení školního roku na hříšti

                        následně ve třídě, 9.15h konec školního dne, odchod domů

4. 9. /úterý/  celý den třídnické a organizační práce se mnou ve třídě

                      s sebou vzít: bačkory v sáčku, penál, pastelky, ručník, sešity na všechny 

                      předměty( ponechat v lavici),  telefonní čísla rodičů

                      konec školního dne ve 13. 15 h

5. 9. /středa/- DALŠÍ DNY  Výuka dle rozvrhu

  ROZVRH HODIN

 

   1.

 

        2.

 

        3.

 

         4.

        5.

        6.

       7.

         8.

PO

    ČJ

   M

     PŘ

      D

    VO      INF    VKZ

ÚT

    M

   Z

     ČJ

     FY

    VV

   VV

 

 

ST

    M

   ČJ

      AJ

     TV

    TV

 

 

 

ČT

    ČJ

   M

     Z

     ČJ

    AJ

 

   PV

   PV

   AJ

   D

     PŘ

     FY

    HV

 

 

 

 

Pěkný zbytek prázdnín a v pondělí na viděnou Eva Skrbková

 

 

 

 

 

 

AKCE ZÁŘÍ

26. 09. Barevný den  - zahájení celoškolní soutěže " Život v divočině"

26. - 27. 09 Sběr papíru, kartonu, PET lahví a víček

28. 09. Státní svátek

AKCE ŘÍJEN

9. 10. / úterý/ zeměpisná přednáška " Kuba - dvě tváře svobody" DK MB

                        sraz 7.25 h náměstí ve Březně, odjezd link. busem do MB

                        přijezd vlakem a pokračování ve výuce dle rozvrhu

                         ( 50 kč a jízdné - hrazeno z TF)

25. 10. /čtvrtek / Celoškolní soutěž -" Síla pro přežití" - 3.a 4. vyuč. hod.

26. 10.  / pátek / Ředitelské volno

29.- 30. 10. / ponďělí - úterý / podzimní prázdniny

AKCE LISTOPAD

2. 11. / pátek / Vánoční focení /250,- kč - sada/

7. 11. / středa / Dětská nota - Škoda muzeum MB, ( sraz v 7.25 h  na náměstí ve Březně,

                          odjezd linkovým busem do MB, příjezd vlakem a rozchod ve 12.20 h u

                          školy, úhrada akce a doprava z TF)

19. 11.  / pondělí / muzikál "Královna Kapeska" divadlo Hybernia Praha

21. - 22. 11. / středa - čtvrtek / Sběr starého papíru, kartonu a PET víček

22. 11. / čtvrtek / "Drogy ze sámošky 2" - preventivni program 3. a 4. vyučovací hod.

27. 11. / úterý / Třidní schůzky v 16 hod.

                          3. soutěž Celoškolní soutěže  "Namaluj své zvíře"            

AKCE PROSINEC

10. 12. /pondělí / "Zdravá pětka " 1. a 2. vyučovací hodina

                            " Keňa " zeměpisná přednáška 4. a 5. vyuč. hod.

                             / hrazeno z TF/ obě akce ve škole

11. 12.  / úterý/  "Keltové" výuk. program MB Templ, hrazeno z TF, doprava a sraz budou

                            upřesněny Mgr. Tichou a Mgr. Šoporovou                    

14. 12. / pátek /  Celoškolní soutěž - parkurová dráha - 3. a 4. vyuč. hod.

22. 12. - 2. 1.  Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1.  Ředitelské volno

xxx

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych Vam popřála klidné a radostné adventní období 

Eva Skrbková