Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20

Pedagogická rada rozhodla, že v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni známkami. Známky vycházejí z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době do 10.3., kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy + podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku + podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.

•••••

Červnový sběr papíru

Vážení rodiče,

v níže uvedeném odkazu najdete podrobné informace k červnovému sběru starého papíru. VK

Sber-papiru-cerven-2020

Rozpis organizace výuky od 25. 5.

Vážení rodiče,

v následujícím odkazů naleznete informace organizace výuky od 25. 5. 2020. VK

Rozpis-organizace-vyuky-od-25-5-

Organizace výuky v ZŠ Březno od 25. 5. 2020 - žáci 1. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

prosím, přečtěte si pečlivě následující dokument. Obsahuje důležité informace o možném nástupu Vašich dětí do školy od 25. 5. 2020. VK.

Web-i-st-

Priloha_cestne_prohlaseni

Krátké info

Vážení rodiče,

  • sběr papíru zůstává v řádném termínu. Pokud máte doma nastřádaný papír, můžete ho v době sběru přivézt.

  • Tradiční akademie školy se z bezpečnostních a organizačních důvodů tento školní rok ruší.

Info pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření školy sledujte, prosím, pravidelně školní stránky - aktuality. Domácí úkoly pro žáky budu zasílat průběžně na e- mailové adresy. Děkuji za pochopení. VK.

•••••

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

Akce na měsíc březen

- 14. 3. - Den otevřených dveří - 9-12h - ZRUŠENO

- 20. 3. - celoškolní soutěž - JÁ CIRKUSÁK

- 26. 3. - Noc s H. CH. Andersenem - spaní ve škole -ZRUŠENO

- 26.-27. 3. - sběr starého papíru (nová pravidla) - PLATÍ

- 27. 3. - Den naruby - ZRUŠENO

••••• 

Info ke sběru papíru

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V březnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici). VK

•••••

Akce na měsíc únor

- 3. - 7. 2. - jarní prázdniny

- 17. 2. - výtvarné dílny - p. A. Junová

- 18. 2. - písničkové, divadelní představení "KDYŽ UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK" - Benátky nad Jizerou

- 21. 2. - výukový program "HV jinak" - DDM MB

- 28. 2. - celoškolní soutěž - pozemní akrobacie " Nejhezčí pyramida"

•••••

Krátké zprávy - leden, únor

- vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme se pomaličku, polehoučku snažili vrátit do našeho pracovního tempa; čekala nás perná dřina, protože se rychlostí blesku přiblížilo pololetní vysvědčení; 30. 1. jsme se dočkali našeho ohodnocení a u srdce nás hřál fakt, že nás čekají pololetní a hned potom jarní prázdniny.....

- jedinou akcí, která nás čekala, byla celoškolní soutěž ve šplhání na tyči; čtyři šplhači se měli co nejrychleji dostat nahoru a potom bezpečně dolů; naši třídu reprezentovali Ester Bělonožníková, Eliška Převrátilová, Tereza Baráková a Péťa Vitmajer; všichni to zvládli výborně a děkujeme soutěžícím za účast...........

- třetí únorový týden byl naším kulturním týdnem, začalo to v pondělí; do naší školy zavítala paní A. Junová; každým rokem se snažíme vyrobit krásný dárek pro své blízké nebo i pro sebe; tentokrát jsme si barvili hedvábné šály, které se opravdu povedly a budou určitě dělat svým majitelům radost......

- hned v úterý jsme vyrazili na výlet do Benátek nad Jizerou; v plánu jsme měli návštěvu divadelního písničkového pořadu KDYŽ UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK; vysílání zvířátkové televizní stanice s různými druhy pořadů bylo doprovázeno písničkami výše zmíněných autorů; pokud děti některé z nich znaly, mohly si je s účinkujícími zazpívat....

- do třetice všeho dobrého, a tak jsme v pátek (i za větru - deště) odjeli do Mladé Boleslavi do jednoho z pavilonů DDM; na připravený hudební program jsme se těšili a určitě jsme neprohloupili, protože byl opravdu krásný; po prvotním rozhýbání těla jsme se rozdělili na tři skupiny, které se průběžně střídaly na stanovištích; na prvním jsme se seznamovali s netradičními hudebními nástroji z celého světa; některé jsme si i vyzkoušeli a poslechli si skutečné profesionály  ve svém oboru; nakonec jsme si doplnili tajenku; na druhém stanovišti jsme se blíže seznámili se dvěma hudebními nástroji: kytarou a soupravou bicích; v pracovním listu jsme doplnili popis nástrojů a ještě nám zbyl čas na seznámení se s některými písničkáři; třetí skupina byla ryze hrající; nejprve jsme se všichni rozbubnovali na různých druzích bubínků a POTOM jsme si vyzkoušeli (KAŽDÝ) jaké to je být BUBENÍKEM A BASKYTARYSTOU; na závěr celého pořadu jsme si všichni zazpívali společnou písničku a písní na rtech se rozloučili s lektorkami; do odjezdu autobusu nám zbýval čas, který jsme vyplnili nákupem a konzumací dobrot z KFC......

- poslední únorový pátek se celý 1. stupeň sešel v sokolovně, aby každá třída předvedla tu svoji nejkrásnější pyramidu; postupně každá třída - od prvních po páté - předvedla nacvičenou sestavu ze svých vlastních těl; co nejvíce žáků ze třídy mělo sestavit netradiční pyramidu; všichni se snažili to svým spolužákům nepokazit a každá pyramida byla originál, což žáci ostatních tříd odměnili samozřejmě potleskem....

••••• 

•••••

Akce na měsíc leden

- 6. 1. - nástup do školy

- 23. - 24. 1. - sběr starého papíru a kartonu

- 24. 1. - celoškolní soutěž - Akrobacie na tyči (vybraní žáci)

- 30 . 1. - vysvědčení

-31. 1. - pololetní prázdniny

•••••

Vánoční přání

Vážení rodiče a milí žáci,

děkuji Vám všem za krásnou spolupráci v letošním kalendářním roce a do roku 2020 Vám všem přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti, a v neposlední řadě i osobních úspěchů. 

Mějte se krásně, užívejte společně strávených dnů a během svátků si pěkně odpočiňte.

V. Klímová

Krátké zprávy - prosinec

- začátkem prosince se nám sešly dvě akce v jednom dni. my jsme však šikulové a obě jsme hravě zvládli. První byl výukový program o Janu A. Komenském. Mlhavé tušení či jasná znalost (jak u koho) se nám ujasnilo s prvními slovy paní lektorky. Teď už s naprostou jistotou můžeme říci, kdo byl Jan Komenský, kde žil, pracoval, s kým významným se setkal a proč je tolik známý. Tak jako jsme odkryli jeho životní pouť, zkusili jsme prozkoumat i tu svoji a nakonec programu jsme si vytvořili svůj Timeline. Program byl jak poučný, tak i zábavný...........

- po hodině odpočinku jsme navštívili výukový program organizace ORNITA na téma "Ptáci školní zahrady". nenechte se mýlit názvem, může se jednat o jakoukoliv zahradu (i tu Vaší). Seznámili jsme se s nejrozšířenějšími druhy ptactva na zahradách, jak jim pomoci nejen v zimě (přikrmování), ale i v létě (pítka, budky ke hnízdění...) a samozřejmě bonbonkem byla přehlídka živých exponátů......

- v předvánočním týdnu nás navštívil pan Babka. Tématem naší besedy byly "Drogy ze sámošky - konkrétně tabák. Normální je nekouřit, tak s tím jsme tentokrát naše sezení ukončili. Doufám, že dětem toto přesvědčení vydrží napořád a nedají se zlákat na scestí. Po důkladném rozboru toho, co vlastně v cigaretách je, by bylo opravdu s podivem, že bychom si zapálili....prostě samé "vybrané lahůdky" jako je třeba dehet či čpavek....proto přejeme všem kuřákům, kteří se rozhodli přestat kouřit, ať jim jejich odhodlání vydrží napořád..........

- čtvrtým úkolem celoškolní soutěže byl výtvarný projekt "NAŠE ŠAPITO". Každá třída si připravila svůj plakát. Žáci třídy byli namalováni jako pracovníci cirkusu, každý podle své libosti. Na výtvorech tak můžeme vidět krasojezdkyně, akrobaty, krotitele, siláky, uklizeče, kouzelníky......-

- celý předvánoční chaos jsme ukončili vánoční besídkou. Z nadělených dárků jsme měli velkou radost a hned jsme je vyzkoušeli. Po posledním zvonění jsme radostně vyrazili vstříct našemu 14dennímu volnu. S vidinou budoucích dárků, dobrého jídla, sportování na horách a spousty dalších aktivit jsme se rozloučili s kamarády a paní učitelkou a pádili na oběd či rovnou domů.

•••••

Akce na měsíc prosinec

- 5. 12 - výukový program J. A. Komenský

- 5. 12. - výukový program ORNITA - Divoká školní zahrada

- 17. 12. - výukový program - Drogy ze sámošky, p. Babka

- 20. 12. - třídní vánoční besídka

- 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny

•••••

Krátké zprávy - listopad

- všichni jsme se těšili na tradiční pěvecké vystoupení dětského sboru Paprsek. Letos nás potěšili výběrem tématu. Škola v přírodě se nám vždycky líbí a pěvecká Škola v přírodě byla také fajn. Z deseti nových písniček jsme vybrali svého favorita, zasoutěžili jsme si a také vyhráli nějaké drobné odměny.......

- den poté jsme vyrazili do Muzea v Dobrovici. Výukový program " Brána recyklace" byl zaměřen na třídění a nové zpracování odpadu. Zajímavou formou jsme se dozvěděli spoustu nových informací o zpracování plastů, papíru, skla, kartonů......jaké nové předměty z nich lze vyrobit, jak dlouho se jednotlivé věci rozkládají v přírodě a co vlastně patří do jednotlivých barevných kontejnerů. Nakonec jsme si ozdobili malou taštičku, možná ji někdo předá jako krásný dáreček........

- v listopadu jsme se vrátili ještě jednou k dopravě a to i aktivně. Na dopravním hřišti jsme si zopakovali dopravní značky, řešili jsme různé dopravní situace, shlédli film, jak se chovat  jako cyklista. Po svačině jsme vyrazili na hřiště, vyfasovali jsme kola a šli do akce. Ještě štěstí, že to nebylo v reálu a neviděli nás policisté - asi bychom se nedoplatili a na pokuty by prasklo mnoho pokladniček. Ani jízda zručnosti nám moc nešla. Máme půlrok na zlepšení, když budeme trénovat, budeme na jaře kingové a řidičáky na kolo budeme mít v kapse........... 

- ve třetí celoškolní soutěži se hledal ekvilibrista, což je jedinec, který umí být klidný, pevně rovně stát, ale i se rychle a mrštně pohybovat. Esterka, Martínek, Kuba J. a Lukáš N. měli za úkol projít co nejrychleji překážkovou dráhu se žoglovacím míčkem na hlavě.....

- Vánoce, Vánoce přicházejí - to nám znělo hlavou, když jsme se koncem listopadu vydali do Muzea v Mnichově Hradišti. Ještě před zahájením adventu(to abychom si ho užili o něco déle) jsme se zúčastnili výukového programu "České Vánoce". Po příjezdu jsme se rozdělili do 4 skupin. První se vrhla na pečení kakaového cukroví a výrobu nepečených ovesných kuliček (podle receptu našich praprababiček), druhá si zdobila skleněné koule, třetí vyráběla ozdobnou papírovou taštičku a čtvrtá prozkoumávala zákruty svého mozku a ždímala z něho informace o slavení doby adventu, Vánoc a doby povánoční. Odměnou za správné odpovědi byla pohádka O vánočním věnci. Kdo ji neznáte, určitě si ji přečtěte. nakonec jsme si ještě mohli koupit drobné ozdoby z vosku, slámy či skla.....Rolničky, rolničky....nám znělo pro změnu v hlavě, když jsme odjížděli.........VESELÉ VÁNOCE............ 

•••••  

Akce na měsíc listopad

- 31. 10 - 1. 11. - ředitelské volno

- 4. 11. - Dětská nota - vystoupení pěveckého sboru Paprsek v MB

- 5. 11. - Dobrovické muzeum - výukový program "Brána recyklace"

- 11. 11.- dopravní hřiště v MB

- 21.-22. 11. - sběr starého papíru a kartonu

- 22. 11. - celoškolní soutěž- Konkurs na ekvilibristu

- 25. 11. - třídní schůzky od 15.30h

- 26. 11. - České vánoce - výukový program v muzeu Mnichovo Hradiště

- 26. 11. - vánoční fotografování - pro zájemce, cena sady 270 Kč

•••••

Krátké zprávy - říjen

- aby po výletě nebyl rozjezd do nového týdne tak drsný, zkrátili jsme si úterní vyučování o jednu hodinu. Místo informatiky jsme se ocitli 

KDE ?   na houbách

KDY ? 1. října

JAK ? šupitopresto

PROČ ? abychom si zopakovali, získali či ověřili znalosti o jedlých, nejedlých a jedovatých houbách - a že jich bylo (nových poznatků), jako hub po dešti...........

- Poučení z nehody - autem do (ne)pohody

Dne 24. října 2019 se u nás ve škole uskutečnil dopravně-preventivní program „Poučení z nehody - autem do (ne)pohody 2“. Zábavnou, moderní a interaktivní formou se žáci 1. a 2. stupně seznamovali s nejčastějšími rizikovými situacemi v silničním provozu (cestování automobilem, jízda na kole, chůze v silničním provozu, viditelnost atd.). Lektorky měly pro žáky připravené audiovizuální materiály i praktické názorné pomůcky (ochranné přilby, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech atd.).

- druhá celoškolní soutěž otestovala schopnost balance a udržení potřebného soustředění. Esterka, Eliška, Adélka a Šíma M. měli za úkol se co nejdéle udržet v postoji čápa na kladině a prokázattak své předpoklady k provazochodectví.....

•••••

Info o sběru papíru a plastů

Sběr víček a papíru

 Na základě článků o problematice plastových lahví se naše škola rozhodla přestat sbírat víčka od PET lahví.

 Podle odborníků na ekologii není sběr plastových víček ani ekologický, ani ekonomický. Z hlediska životního prostředí je nejlepší plastové lahve a víčka nepoužívat. Ekologové nabádají, aby lidé kupovali plasty co nejméně. Pokud už je nutné plastovou lahev koupit, ideální je použít ji vícekrát. Před vyhozením lahve do žlutého kontejneru je ideální ji sešlapat a zašroubovat, aby se do ní nevrátil vzduch a ona tak nezabrala víc prostoru. „Na dotřiďovací lince se PET lahev s víčkem prakticky vždy vytřídí k další recyklaci, takže k recyklaci zamíří jak víčko, tak lahev. Takže speciální sběr víček nedává žádný výrazný smysl v porovnání s vytříděním PET lahve s víčkem do žlutého kontejneru na plasty,“ říká odborník z ekologického hnutí Duha.

 Budeme rádi, pokud se společně s námi pokusíte snížit produkci plastového odpadu.

Ve škole zůstávají žluté popelnice, do kterých děti samozřejmě mohou házet plastové lahve, které se nechystají dále použít - dle výše uvedeného sešlápnuté a zašroubované.

 

Sběr papíru

 Co se týče sběru papíru, ráda bych zdůraznila, že se nejedná o soutěž, která třída donese nejvíce papíru. Každá třída sice dostane za nasbírané papíry nějaké ty peníze dle toho, kolik papíru žáci donesou, ale my bychom byli rádi, kdyby naše sběry byly spíše praktické. Chceme, aby se naše děti naučily třídit odpad přirozeně a ne jen soutěžily, komu se podaří přinést více kil letáků z obchodních řetězců.

 Prosím, noste pouze papíry, které opravdu potřebujete vyhodit a které se nedají nijak jinak použít. Chceme sice sbírat, ale také šetřit planetu a přírodu.

 Rozdělujte kartony a papír, nedávejte do sběru obaly od vajec ani ruličky od toaletních papírů (ty již byly vyrobeny z recyklovaného papíru). Pokud nosíte knihy, zbavte je prosím tvrdých desek. Vždy se ujistěte, že s papíry nevyhazujete i plasty (často ve sběru s dětmi nacházíme plastové folie).

 Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.

 Za ZŠ a MŠ Březno, Tereza Nosková

Akce na měsíc říjen

- 1. 10. - beseda s mykologem Jaroslavem Malým

- 24. 10. - zážitková dopravní výchova - Poučení z nehody

- 25. 10. - celoškolní soutěž - Provazochodectví - vybraní žáci

- 28. 10. - státní svátek

- 29. - 30. 10. - podzimní prázdniny

•••••

Krátké zprávy - září

- po slavnostním zahájení školního roku jsme se s elánem vrhli do nového školního roku vstříct mnoha školním dobrodružstvím

- první velké dobrodružství na nás čekalo úplně na konci měsíce. Představte si to: výlet do Prahy, ale rozhodně ne shopping. Naším cílem byl Pražský hrad a tak trošku pár kapitol naší historie. Po bezpečnostní kontrole jsme objevili klenot Pražského hradu - Chrám sv. Víta. Komentovaná prohlídka vnitřních prostor byl nezapomenutelný zážitek. Navštívili jsme i Starý palác s Vladislavským sálem, Zlatou uličku a zastavili jsme se i u Daliborky. Po Zámeckých schodech jsme sešli ke Karlovu mostu. Další seznámení s historií pokračovalo z vodní hladiny. Z vyhlídkové lodičky jsme se mohli pokochat netradičním pohledem na pražské památky. Všem doporučujeme! Kdo z Vás navštívil Čertovku na vodní hladině? Plusové body dáváme i za mňamkové občerstvení. Za zmínku stojí i návštěva Muzea Karlova mostu. S přehršlí informací jsme se unavení, ale spokojení vraceli domů. Výlet se vydařil a my se určitě těšíme na další.

- poslední zářijový týden odstartovala celoškolní soutěž Cirkus. Naše třída si vybrala jméno FAJNCIRKUS. Prý kvůli dobré pohodě, která panuje v naší třídě (tak teď nevím, někdy si nejsem tak úplně jistá, jestli je to pravda). Soutěž měla podtitul Klauniáda a děti v tento den přišly převlečené za nějakou profesi z cirkusového prostředí. Kostýmy byly uchvatné, představili jsme se v nich ostatním třídám a předvedli jsme i svoje logo.

••••

Celoškolní soutěž

Letošní celoškolní soutěž má název CIRKUS. Disciplíny soutěže mají základ v novocirkusových disciplínách. Každá třída bude letos soutěžit sama za sebe a výkony v jednotlivých disciplínách se budou posuzovat vždy v paralelních ročnících. Každá třída si vybere název dle svého vlastního výběru.

Přehled jednotlivých disciplín:

- Klauniáda

- Provazochodectví

- Balancování předmětů

- Naše šapitó

- Pozemní akrobacie

- Akrobacie na tyči

- Výtvarná disciplína

- Švihadlo

- Žonglování

- Cirkusové podivnosti

•••••

Květinové dekorace

Vážení rodiče,

děkuji za spolupráci a za poslané květiny a zelené přízdoby, sešlo se jich opravdu hodně. na oplátku zasílám fotky výtvorů našich dětí. 

Tak se hezky kochejte. VK.

Img_0926

Img_0927

Img_0928

Img_0929

Img_0930

Img_0931

Img_0932

Akce na měsíc září

- 2. 9. - slavnostní záhájení nového školního roku

- 26. - 27. 6. - sběr starého papíru a kartonu, PET víček a lahví

- 27. 6. - prvni soutěž celoškolní hry

- 28. 9. - státní svátek

- 30. 9. - výlet Praha

•••••