ŘEDITELSKÉ VOLNO

29 - 30.6 - ŘEDITELSKÉ VOLNO (není možná družina)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K POSLEDNÍMU ŠKOLNÍMU DNI

26.6. - Sejdeme se ráno všichni (kdo se cítí být zdráv) v naší třídě (přezůvky nejsou nutné), roušky dle uvážení (též nejsou nutné)

8:00 - 9:00 společné zhodnocení školního roku, předání vysvědčení, přání krásných prázdnin. Družina, ani obědy nejsou v tento den možné.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ

Pedagogická rada rozhodla, že v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni známkami. Známky vycházejí z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době do 10.3., kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy + podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku + podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR PAPÍRU

POZOR ZMĚNA!

 

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech.

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpis organizace výuky 25.5.2020

ORGANIZACE VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZNO OD 25.5.2020 - žáci 1. st. ZŠ

Vážení rodiče,

prosím, přečtěte si pečlivě následující dokument. Obsahuje důležité informace o možném nástupu Vašich dětí do školy od 25.5. 2020. 

S pozdravem

Ivana Elgnerová

Web-i-st-

Web_priloha_cestne_prohlaseni

..............................................................................................................

Matematika 4.5.

Desetinná čísla

1) Doporučená videa - před skype hodinou se podívejte na videa a, b, c, d, e

a) https://www.youtube.com/watch?v=LymjtgUjG9A

Desetinná čísla (základní seznámení)

Desetinná čísla (zapisování a čtení)   

.

2) Skype hodina (nebo samostatná práce)- práce s učebnicí 

 5.A od 9 hodin, 5.B od 10 hodin

 - vydání učebnice 2016 - str 99 a 100
str. 99 ústně, str 100/cv. 3, 4 ústně, str 100/cv. 5, 6 , 7 - do sešitu
 
- vydání učebnice 2010 - str.96 a 97 
str. 96 ústně, str. 97/cv. 3, 4 ústně, str 97/cv. 5, 6 , 7 - do sešitu
 .

3) Onlinecviceni.cz - zápis desetinných čísel

 

4) Doporučená videa na následující hodinu (5.5.)

Desetinná čísla - číselná osa
Desetinná čísla - číselné řady

Matematika 30.4.

Dobrý den,

emailem zasílám odkaz na výuku po Skypu. Pokud nemáte nainstalovaný Skype je možné se přihlásit  prokliknutím odkazu ve webovém prohlížeči Google Chrome nebo Microsoft Edge a přihlásit se jako host. ( Bez přihlašovacích údajů)
 
 
1) 9:00 -SKYPE - nepovinné - Společná kontrola vypracovaných cvičení z učebnice a pracovního sešitu. (Připravte si pero, sešit, pracovní sešit, učebnici)
2) Onlinecviceni.cz
.
.
PRO TY, KTEŘÍ SE NEBUDOU MOCI PŘIPOJIT NA SKYPE
1) Pracovní sešit str./ cv. 7, 8, 11 - vypracovat - kontrola podle klíče v emailu
2) Onlinecviceni.cz
.
Na Skypu se spojíme v 9 hodin s 5. A a v 10 hodin s 5. B, pokud někdo nebude moci, tak to může zkusit v 11 hodin. V případě, že se nám čarodějnická výuka 30.4. osvědčí bych s dětmi ráda pracovala od příštího týdne po Skypu. Pokud se Skype nezadaří musíme vymyslet jiná onlinekouzla.
.
S pozdravem
Ivana Elgnerová
770 13 13 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika 29.4.

Zlomky

Pracovní sešit 2  str. 22/ 1, 2, 3, 4, 5, 6

...................................................................

Vlastivěda do 30.4.

Matematika 28.4.

Sčítání, odčítání a porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem
 

1) Doporučená videa - opakování
https://www.youtube.com/watch?v=ghMwgrJX3Zs

2) Učebnice (vydání 2010)
str. 94/cv 17, 18  - ústně
str. 95/ cv . 22 - do sešitu
2) Učebnice  (vydání 2016)
str. 95/cv 17, 18 - ústně
str.98/ cv. 22 - do sešitu
3) Onlinecviceni.cz  - procvičování podle vlastního výběru
..............................................................................................................

Matematika 27.4.

1) Učebnice  - vydání 2016 - Vypočítejte cvičení do sešitu.
str. 92/ cv.1
str.94/ cv. 12
str 94/ cv. 15 (1h = 60 min)
1) Učebnice  - vydání 2010 - Vypočítejte cvičení do sešitu.
str. 91/ cv.1
str.93/ cv. 12
str 93/ cv. 15 (1h = 60 min)
2) Onlinecviceni.cz -  dobrovolné - zápis zlomku, výpočet části z celku
(Jsou zde přidána i cvičení na převody jednotek obsahu - můžete procvičovat)
3) Opakování zlomků pomocí videí - dobrovolné

a) Zlomky  - úvodní seznámení

b) Zlomky -  výpočet části z celku - velmi jednoduché vysvětlení
c) Zlomky -  výpočet části z celku - velmi jednoduché opakování
https://www.youtube.com/watch?v=-c2VoYC1U3w
d) Zlomky -  výpočet více částí z celku - velmi jednoduché opakování
Učitel do domu
e) Zlomky výpočet slovní úlohy

Matematika 24.4.

Konstrukce trojúhelníku

1. vydání učebnice z roku 2010 nejdete cvičení na str. 118
2. rozšířené vydání učebnice z roku 2016 najdete cvičení str. 127
 
1) K zapamatování žlutý rámeček učebnice na str. 118 (127)
Trojúhelník - rovnostranný - má všechny strany stejně dlouhé
                   - rovnoramenný - má dvě strany stejně dlouhé ( základna a dvě ramena)
                   - různostranný - každá strana trojúhelníku má jinou délku

2) Doporučné video - rýsování rovnoramenného trojúhelníku
3) Rýsování do sešitu geometrie
Učebnice str. 118 (127)   / 4 a, b 
4) Procvičování převodů jednotek obsahu
Pracovní sešit str. 16/ cv. 5  (V příloze emailu máte klíč) 

Matematika 23.4.

V 1. vydání učebnice z roku 2010 nejdete cvičení na str.87

V  2. rozšířeném vydání učebnice z roku 2016 najdete cvičení str. 88

1) Učebnice

str. 87 (88) TABULKA - jednotky obsahu ar, hektar, kilometr čtverečný - přečíst

2) Pracovní sešit 2

str.16/ cv. 1, 2

Můžete používat tabulku převodů jednotek obsahu. (Jednu tabulku zasílám v příloze emailu. Můžete samozřejmě využít i jinou tabulku, která vám bude vyhovovat.)

 

3)Doporučená videa - video  a, b, c - hektar, ar

a) https://www.youtube.com/watch?v=z1ZQ5KMing4

b) https://www.youtube.com/watch?v=rFqr43iA9Xw

Matýskova matematika

c) https://www.youtube.com/watch?v=J3NZnzO5ew0

-- 

Převody jednotek obsahu - prohloubení

Prevody-jednotek-obsahu


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Matematika 22.4.

Jednotky obsahu

V 1. vydání učebnice z roku 2010 nejdete cvičení na str.86
V  2. rozšířeném vydání učebnice z roku 2016 najdete cvičení str. 87
.
1) Učebnice
str. 86 (87)/ cv. 10 - do sešitu vypočítej obsah čtverce 
.
2) Doporučená videa -  - km²,m², dm²,cm², mm² - procvičuj pomocí videí
.
Matýskova matematika
.............................................................................................................

Matematika 21.4.

V 1. vydání učebnice z roku 2010 nejdete cvičení na str.86
V  2. rozšířeném vydání učebnice z roku 2016 najdete cvičení str. 87

Převody jednotek obsahu

1) Porovnejte výsledky své včerejší práce se zaslaným  klíčem ke cvičení str 85 (86)/cv.5
2) Učebnice
str. 86 (87)/ cv. 6 - do sešitu
str. 86 (87)/ cv. 7 - ústně
str. 86 (87)/ cv. 8 - do sešitu
str. 86 (87)/ cv. 9 - do sešitu
Můžete používat tabulku převodů jednotek obsahu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastivěda 20.4.-24.4.

Evropa - rozloha, poloha, přírodní podmínky, pobřeží, povrch, podnebí

1) Učebnice str. 40-42 - přečíst
2) Pracovní list 24 a 25 - vypňte a kontrola podle klíče v příloze emailu. U 24/cv. 1 doplňte podle mapy z učebnice na str.41
3) Doporučené odkazy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika 20.4.

V 1. vydání učebnice z roku 2010 nejdete cvičení na str.85
V  2. rozšířeném vydání učebnice z roku 2016 najdete cvičení str. 86
 

Převody jednotek obsahu

1) Doporučené video 1 - opakování - výpočet obsahu čtverce
2) Narýsování do sešitu na geometrii nebo na papír
a) Narýsujte  čtverec o straně 1 dm a vypočítejte jeho obsah. 
b) Narýsujte  čtverec o straně 10 cm a vypočítejte jeho obsah. 
c) Porovnejte obsahy čtverců s tabulkou v učebnici na str 85 (86). Nahoře v zeleném rámečku si připomeňte jednotky obsahu.
 
3) Doporučené video - postupujte podle instrukcí ve videu - zapište do sešitu a kontrolu proveďte pomocí videa
4)Učebnice str. 85 (86) / cv. 5 a,b,c  napište do sešitu - k převodům jednotek můžete využít tabulku z učebnice nebo tabulku z druhého videa

Matematika 17.4

Konstrukce trojúhelníku
 
1) Trojúhelníková nerovnost  - opakování ze 4. ročníku - doporučené video

https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ

https://www.youtube.com/watch?v=apnE5_encMc

2)  Rýsování trojúhelníku - opakování ze 4. ročníku - doporučené video
3) Rýsuj trojúhelníky
V 1. vydání učebnice z roku 2010 nejdete cvičení na str. 117/ cv. 4, 5, 6
V  2. rozšířeném vydání učebnice z roku 2016 najdete cvičení str.  126/ cv. 4, 5 ,6

Matematika 16.4.

1) Matematika pracovní sešit 2
 str.15/cv. 9, 10, 11, 12
2) Online cvičení - zaokrouhlování, násobení - podle Vašich možností

Matematika 15.4.

1) Matematika pracovní sešit 2

str.12/ cv. 4 (2 příklady) Odhadni výsledek, vypočítej a kontrolu proveď na kalkulačce.
str.13/ cv. 11
str.14/ cv. 4   Vypočítej na kalkulačce.
str.14/ cv. 5, 6   Vypočítej, u cv. 6 kontrolu proveď na kalkulačce.
 
2) Online cvičení na převody jednotek.
Tento týden budeme rýsovat. Překontroluj si kružítko.
..............................................................................................................

Matematika - úterý 14.4.

Matematika pracovní sešit 2. díl

1) PS str 13/ .cv 7, 8 (vypočítat pouze 2 příklady)
3)Dopiš do pracovního sešitu str. 14/ cv. 1     ( 1dl = ........ml     ,    1l = .............dl  )
str. 14 / cv. 1, 2 ,3
4) Online cvičení  podle vlastního výběru
..............................................................................................................

Vlastivěda 6.4. - 8.4.

Učebnice str. 37  - ústně

1) Zapamatuj si názvy  5 oceánů a nauč se je vyhledat na mapě.  Které světadíly omývají?

2) Zapamatuj si pořadí světadílů podle velikosti a ukaž si je na mapě.

3) Hledej oceány a světadíly ve slepé mapě.

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

Přečti si v učebnice str.38, 39

..............................................................................................................................................

Matematika 6.4. - 8.4.

Pracovní sešit 2.díl

6.4.

str. 5 / cv. 2, 3

str. 6 /cv.  4, 6, 7

7.4.

str. 6/ cv. 7, 8, 9, 10

U cvičení 8 prosím nedělte číslem 100. Je tam chyba v tisku. Dělte číslem 10.

8.4.

str. 8 / cv. 1, 2, 3, 4, 5

Každý den -  online procvičování, , program Alf, atd. - podle vlastního výběru

Online procvičování

Dobrý den,

děti nemusí vypočítat všechna cvičení, větší množství úkolů vkládám proto, aby měly širší výběr.  Prosím, nevylekejte se, až vložím další. Počet vypočítaných online cvičení je na Vás.

I. Elgnerová

Konzultační hodiny

Dobrý den,

každou středu od 9:00 do 12:00 budu mít ve škole konzultační hodiny. Pokud by termín nevyhovoval, prosím, zavolejte.

Poprosím o odevzdání 1. dílu pracovního sešitu z matematiky a sešitu + prac. listů z vlastivědy ke kontrole.

Na tuto středu 8.4. nafotím pro děti nové pracovní listy na VL. (oceány, světadíly, Evropa)

S přáním hezkého dne
Ivana Elgnerová

770131321

Matematika 3.4.

Milé děti,

dnes nás čeká test nanečisto.

PS 2 díl str.12/ cv. 1, 2, 3, 5, 6
(Str. 12/cv.4 vynechte)
Představte si, že píšete písemku... NA POČÍTÁNÍ MÁTE NEOMEZENÉ MNOŽSTVÍ ČASU. 
Dolů k číslu stránky zapište, kolik je hodin - vypočítejte list - až dopočítáte zapište si opět, kolik je hodin. Vypočítejte, kolik minut Vám zabralo počítání listu( bez cvičení 4).
Rodičům do emailu pošlu klíč. Opravte si chyby barevnou pastelkou. 
Mějte se hezky. Těším se na Vás.
Ivana Elgnerová

Vlastivěda - úkol na známku

Vypracuj do sešitu odpovědi na otázky v učebnici str. 36. Prosím poslat ofocené do 8.4.

Kdo bude chtít, může odpovědi napsat na počítači přímo do textu emailu.

Do předmětu emailu prosím jméno a příjmení  - třídu - VL

................................................................................................................

Matematika 2.4.

Pracovní sešit 2.díl

1) str. 4 / cv.7,8, 9, 10

    str. 5 / cv. 1 (vypočítej první 2 příklady - beze zbytku)

2) Online procvičování, , program Alf, atd. - podle vlastního výběru

.........................................................................................

Matematika 1.4.

1) Učebnice str. 81 nebo str 82/ cv.13, 16 (uprostřed stránky uvidíte obrázky ovoce a zeleniny)  - do sešitu

2) Pracovní sešit 2.díl - sloupeček příkladů na dělení se zbytkem

3) Online cvičení, program Alf atd. - cv. na převody jednotek

.....................................................................................

Anglický jazyk 31.3 - 3.4.

31.3.  Food and drinks vocabulary, reading
- list str. 26/1 - vypiš slova do cvičného sešitu a přelož
- list str. 26/2 - nakresli obrázek na základě textu, např. There is a table in the middle - nakreslíš stůl doprostřed atd...….popros rodiče a pošli obrázek vyfocený do mailu.
1.4.  Birthday party- vocabulary
- list 27/4 - napiš do SŠ nadpis I´m having a birthday party, přepiš otázky a odpověz.
- poslechni si slovíčka, opakuj, pouštěj si video několikrát a klidně každý den https://www.youtube.com/watch?v=kbNZ_C_rdUk 
2.4. - TK Birthday card
- list 27/5 - vyplň křížovku a vyfoť mi tajenku
 - zazpívej si narozeninovou písničku https://www.youtube.com/watch?v=q2ib7X7XMOU&pbjreload=10
Děkuju Gábina
--
Gabriela Baláková

Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Matematika 31.3.

5.B je list zaslaný emailem

ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ MILION - opakování písemného dělení jednociferným dělitelem

1) Pracovní sešit 2. díl  str. 3 / 1 (vypočítej a proveď zkoušku)

                               str. 3 /  2 (zápis, výpočet, odpověď)

                               str. 3 / 3, 4  

2) Online procvičování převodů jednotek - hmotnosti, času, délky  - podle vlastního výběru.

Večer bude vložen klíč.

.................................................................................................................

Matematika 30.3

Dobrý den,

v níže uvedeném odkazu se proklikněte na pracovní listy. Z podobných cvičení bychom si koncem týdne napsali test.

M-30-3-2020-1_2

Dnešní zadání:
1) Pracovní list
 str. 12/ cv. 3
 str. 12/ cv.  4, vypočítej první tři příklady: 8784 .752 =      32428 . 327 =    156124 . 243 =
 str. 12/ cv. 5
2) Online procvičování
Online procvičování převodů jednotek g, dag, kg, q, t - podle vlastního výběru.
..............................................................................................................

Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Matematika 27.3.

PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI

1) Podívej se na video  č.1
.   
2) Zopakuj si jednotky hmotnosti g, dag (dkg) , kg , q, t                  
.
Zkratky jednotek hmotnosti
zkratkajednotka
mg miligram
g gram
dag dekagram
kg kilogram
q metrický cent
 t                tuna     

Základní převody

1 t = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 dag = 10 g
1 g = 1000 mg
 1q   = 100 kg    (1 metrický cent = 100 kilogramů)

3) Podívej se na video  č.2 - Vezmi si sešit, pusť si video znovu, po zobrazení prvních 8 příkladů video stopni. Opiš příklady a pokus se spravně zapsat jednotky. Kontrolu proveď pomocí videa.
.
4) Výklad + procvičování - ústně
.
5) Onlinecviceni.cz - Procvičování jednotek hmotnosti najdeš pod 4. ročníkem

..........................................................................................

Matematika 26.3.

VYPOČÍTEJ PŘÍKLADY DO SEŠITU 

- (26.3. večer budou vloženy výsledky pro tvoji kontrolu)

1) NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

30 000 .  40 =   1200 000           800  .  9 000 =  7 200 000           60 . 80 000 = 4 800 000

900 . 50 =     45 000                 40 000 . 70 =    2 800 000            200 . 500 = 100 000

72 000 : 80 =  900                    3 200 000 : 8 = 400 000               240 000 : 40 = 6 000

4 800 : 600 =   8                      3 5000 : 7 000 =  5                      56 000 : 80 = 700

.

2) VYPOČÍTEJ PŘÍKLAD SE ZÁVORKAMI -  pozor na přednost závorek, pozor na přednost dělení a násobení před sčítáním a odčítáním

(148 - 6 . 8) : 10 + (132 - 17) : 5 + 10 = ( 148 - 48 ) : 10 + 115 : 5 +10 =

= 100 : 10 +23 + 10 = 10 + 23 + 10 = 43

.

3) SOUČIN ČÍSEL 49 A 7 VYDĚL JEJICH PODÍLEM. VÝSLEDNÉ ČÍSLO PODTRHNI.

součin 49 . 7 = 343    vyděl        podílem 49: 7 = 7        ( 49 . 7) : ( 49:7) = 343 : 7 = 49

4)  POČÍTÁNÍ ONLINE    https://www.matika.in/cs/

Rozklikni věkovou kategorii  5. ročník  10 - 11 LET 

Posuň lištu směrem dolu a rozklikni  A B C VESELÉ(HO) POHÁDKY - VYPOČÍTEJ ONLINE POHÁDKOVOU ÚLOHU O SNĚHURCE

Vyzkoušej si úlohy, které Tě zaujmou.

..............................................................................................................

Onlinecviceni.cz má kvůli vysokému počtu uživatelů technické potíže. Vzhledem k tomu, že jsou výsledky v rámci skupiny zatím veřejné, nechám přihlášení na vašem uvážení. Děti, které se budou chtít poměřit s ostatními, budou mít tuto možnost otevřenou. Ten, kdo nebude chtít, aby ostatní znali jeho výsledky, může procvičovat bez přihlášení. Platnost zadaných úkolů na onlinecviceni.cz je do 30.4.2020. Děti si mohou vybrat, která cvičení by se jim líbila a průběžně vyplňovat. I. Elgnerová

---------------------------------------------------------------------------------------------          

 

 

Matematika 25.3.

1) První video + slovní úlohy k videu

-  PODÍVEJ SE NA VIDEO A VYPOČÍTEJ ÚLOHY DO ŠKOLNÍHO SEŠITU . Neopisuj text úlohy. Poznač si pouze písmeno.

 

( V 11h vložím klíč k úlohám a,b,c,d + další nápovědu k úloze f. V 11:30h vložím řešení úlohy f.)

a)    Jaká je průměrná výška těchto chlapců?

       Petr měří 143cm, Jirka 157cm a Aleš 156cm.

 

b)     Jaká je průměrná cena trička?

       NIKE 560Kč,   ADIDAS 480Kč,    PUMA 520 Kč.

 

c)    Kolik korun v průměru stojí notebook od společnosti HP, když známe tyto ceny?          20 500 Kč, 18 970 Kč, 15 300Kč, 23 430Kč.

 

d)     Kolik stojí průměrně vstup do bazénu v těchto městech?

        Hradec Králové 75Kč, Pardubice 80Kč, Chrudim 40Kč, Vysoké Mýto 55Kč, Svitavy 60Kč. 

a)152cm    b) 520Kč      c)19 550 Kč      d) 62Kč

.

2) Video + slovní úloha pro šikovné počtáře ( POKUD NEBUDEŠ VĚDĚT - přeskoš tuto úlohu o procvičuj online.) 

-  PODÍVEJ SE NA VIEDO A VYPOČÍTEJ ÚLOHU DO ŠKOLNÍHO SEŠITU -( ZÁPIS + VÝPOČET + ODPOVĚĎ)

.
f)  Dělnice vysázela v pondělí 96 stromečků, v úterý 120 a ve středu 61 stromečků. Kolik stromečků vysázela ve čtvrtek, jestliže denně průměrně zasadila 105 stromečků?
Nápověda k úloze f. : Kolik dní dělnice sázela? Nejdříve vypočítej celkový počet stromků všechny dny.
Nápověda:
průměr za 1 den................105 stromečků
------------------------------------------------------
pondělí............. ...............96 stromečků
úterý..............................120 stromečků
středa..............................61 stromečků
čtvrtek............................................?
------------------------------------------------------
 
Z textu úlohy víme, že dělnice zasadila průměrně každý den 105 stromečků a sázela 4 dny. Nejdříve vypočítej celkový počet stromků za 4 dny.
105 . 4 = 420
Celkem za 4 dny vysázela 420 stromečků. Od celkového množství stromečků odečteme počty stromků za jednotlivé dny.
420 - ( po + út + st) = ?
420 - (96 + 120 + 61) = 143
Ve čtvrtek dělnice zasadila 143 stromečků.
.
.
3) ONLINECVICENI.CZ - přihlas se a  VYPOČÍTEJ ZADANÁ CVIČENÍ -Pozor! Číslice piš bez mezer.
.
.
4) HRA  s myškami - NEPOVINNÉ  
Procvičování násobků 8.
.
Pokud nepůjde rozkliknout - překopíruj odkaz Ctrl + C  ,     vlož Ctrl+ V      , enter
......................................................................................................................

Anglický jazyk 24.3.

 úterý 24.3. 

- pouštěj si toto video nejlépe každý den a opakuj nahlas https://www.youtube.com/watch? dvUCPeQjg 
Zopakuj řadové číslovky a vyzkoušej hry, můžeš trénovat každý den https://www.turtlediary.com/game/ordinal-numbers.html

Matematika 24.3.

1) Vypočítej 4 slovní úlohy - aritmetický průměr.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer2.htm

2) Procvičuj převody jednotek hmotnosti - porovnávání. Při kontrole se Ti zobrazí úspěšnost i čas počítání.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

3) Hra - Klikni na dračí vejce s násobky čísla 9 a vylíhne se dráček. Ostatní skořápky jsou prázdné.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/nasobky/vyhledavaninasobku9.htm

Matematika - pondělí 23.3.

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol se snažím pro děti připravit matematiku online tak, aby Vás učení dětí příliš nezatěžovalo. Pondělní učivo obsahuje 2 videa, na kterých je vysvětlen výpočet aritmetického průměru a tabulku k doplnění. 

Prosím Vás o zpětnou vazbu, zda by takového varianty procvičování byly z Vaší strany možné.

S pozdravem

Ivana Elgnerová

Pondělí - ARITMETICKÝ PRŮMĚR - výpočet

1) Doporučená videa k aritmetickému průměru.

https://www.youtube.com/watch?v=lH7IXwj_bs0

https://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA

 2) Online procvičování aritmetického průměru.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm

Pozor! Výsledky je nutné do políček zapisovat s mezerami. (např.  2 159 400 )

Výsledek zapsaný bez mezer se při kontrole zobrazí jako chybný.

Po doplnění tabulky kliknout na tlačítko KONTROLA. Zobrazí se úspěšnost počítání v procentech. Chybné výsledky lze opravit a opět opakovat online kontrolu.

 

Anglický jazyk - písničky k procvičení řadových číslovek

Písničky k procvičení řadových číslovek, poslouchejte každý den, kolikrát chcete :-)

https://www.youtube.com/watch?v=gMXFsO6PU-g 

Anglický jazyk

Pracovní listy zasílím emailem.

Práce na tento týden, vypracujte cvičení v pořadí jak je píšu 1. - 4.
 
1.list SB22
cvičení dole na stránce, řadové číslovky(první, pátý atd) přepsat do školního sešitu a doplnit chybějící (otazníky). Prvních pět přelož.
2. list WB22
cvičení dole na stránce, přepsat do cvičného sešitu (po samostatném vypracování kontrola podle předchozího listu a pochvala jak jsi šikovný)
3. list WB22
cvičení předposlední, vyber správnou koncovku, pomůže ti sešit, list SB22, přepiš do školního sešitu, barevně vyznač stejné koncovky.
 
4. list SB22
první cvičení, přepiš měsíce jak jdou za sebou, nemusí být dokola jako na obrázku, nechám na vás jak si s tím budete chtít vyhrát, DULEŽITÉ - obrázek je rozdělen do 4 ročních období, ta najdeš v básničce vedle obrázku. Označ třeba barevně jaké měsíce patří k jakému ročnímu období.
(vysvětlení zkratek např. SB22 - student´s book str. 22, označení pro  orientaci paní Balákové :-)

Matematika 16.3. - 20.3.

Matematika SPN pro 5.ročník

str.68/cv. 12, 13, 14, 15, 16,17 (písemné dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy, příklady s předností dělení a násobení před sčítáním a odčítáním)

str. 69/ cv. 18, 19 (slovní úloha, matematické pojmy)

str. 90/ cv. 1, 2, 3 + Pracovní list s nadpisem Aritmetický průměr - způsob výpočtu (Nejdříve přečíst a vypočítat pracovní list), + pracovní list ofocený horní cvičení

str. 125/cv. 1, 2 (konstrukce trojúhelníku a trojúhelníková nerovnost)

Vychází to přibližně 3 cvičení na den.

Na konci týdne prosím výpočty dětí ofotit a zaslat na email ivana.elgnerova@seznam.cz  

Děkuji Ivana Elgnerová

Matematika


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Možnosti online procvičování učiva

Vážení rodiče,
některé společnosti zdarma zpřístupňují své online testy a online procvičování. Byla bych moc ráda, kdyby děti měly možnost alespoň část učiva procvičit online. Níže naleznete některé odkazy.  Vím, že všechny děti tuto možnost nemají, proto se budeme držet učebnic, které děti mají doma.
V matematice i vlastivědě se budeme pracovat dle  ŠVP a tématického plánu.
Dětem, které se hlásí na víceletá gymnázia doporučuji Scio testy a procvičování.
Tato situace je nová a naprosto nepopsatelná pro nás všechny. Pokud budete potřebovat nějaké informace k M nebo VL  můžete mi kdykoliv zavolat na tel. 770131321. Budu se snažit být maximálně nápomocná všem dětem.
 
Přeji Vám všem a našim dětem hodně sil a hlavně optimismu. 
S pozdravem
Ivana Elgnerová
1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.

Změny v březnových akcích

 • Sběr papíru zůstává v daném termínu!!!

 • Tradiční jarní akademie školy se z bezpečnostních a organizačních důvodů tento školní rok ruší.

 • Noc s Andersenem 2020 - akce se přesouvá - termín bude upřesněn podle aktuální situace

 • 26.3. - 27.3. - sběr papíru  - tentokrát se nesbírá karton (toleruje se sběr časopisů, papírů, novin atd. v kartonové krabici)                   Sber-papiru-brezen-20_2

Učivo

M67_4

Matematika - 12.3-13.3

- učebníce str. 67 - vypravovat do sešitu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastivěda

 • Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude uzavření škol trvat, zasílám raději rozpis na celý zbytek března.
středa11.3. Jihočeský a Plzeňský kraj -  pracovní listy + učebnice str.12 - 15
pátek 13.3. Karlovarský a Ústecký kraj - pracovní listy + učebnice str.16 - 19
středa 18.3. Liberecký a Královéhradecký kraj - pracovní listy + učebnice str.20 - 23
pátek 20.3.PardubIcký kraj a kraj Vysočina - pracovní listy + učebnice str.24- 27
středa 25.3. Jihomoravský a Olomoucký kraj - pracovní listy + učebnice str.28 - 31
pátek 28.3. Zlínský a Moravskoslezský kraj- pracovní listy + učebnice str.32- 35
 •  Prosím, aby si děti v učebnici vyhledaly následující informace : přírodní podmínky krajů, CHKO, zvláštnosti krajů, významná místa, památky, významná města, významná zemědělská, průmyslová, rekreační a kulturní střediska. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anglický jazyk - 13.3. - dokonce týdne

- LIST str. 39/ - dodělat

- NAPIŠ DO CVIČNÉHO SEŠITU 5 VĚT

1 Kde a kdy byla tvá mamka včera.

2) Kde a kdy byla tvá kamarádka minutý týden.

3) Kde a kdy byl tvůj táta minulou středu.

4) Kde a kdy byli tvoji rodiče minulý rok.

- PROJECT UČEBNICE str. 55/7a - přečíst a do sešitu překreslit plán bytu, popiš podle textu místnosti

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

* 5.A - 2019/2020

Sber-brezen-2020_2

BŘEZEN

14.3.                     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ a MŠ Březno (9 - 12 hod.)

20.3.                     "JÁ - CIRKUSÁK" (celoškolní soutěž)

26. - 27.3.              SBĚR PAPÍRU

27.3.                     DEN NARUBY

......................................................................

Divadlo 18.2.

 

18.2. Divadelní představení v Benátkách nad Jizerou 

7.40 odjezd. Dopravte děti, prosím, včas ke škole, jinak bychom nestihli představení. Pokud je přivezete dříve, mohou počkat výjimečně ve družině.

Po návratu se ještě učíme (Čj, Aj). Odpolední vyučování zůstává beze změn.

..........................................................................................................................................

ÚNOR

18.2.                   "JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK" (představení v Benátkách nad Jizerou)

28.2.                   "NEJKRÁSNĚJŠÍ PYRAMIDA" (pozemní akrobacie - celoškol. soutěž)

 

.............................................................................................................................................

Rozvrh platný od 13.1.2020Novy-rozvrh

 

LEDEN

23. 1.  - Program J.A.Komenský (v ZŠ)

23. - 24. 1. - sběr starého papíru a kartonu

24. 1. - celoškolní soutěž - akrobacie na tyči (vybraní žáci)

28. 1. - filmové představení v MB

30 . 1. - vysvědčení

31. 1. - pololetní prázdniny

 

....................................................................................................... 

PROSINEC

 

5. 12.      Ornita - přednáškový cyklus " Divoká školní zahrada"           

6. 12.      Mikulášská nadílka

13. 12.    Celoškolní soutěž - "Naše šapitó"

17.12.     Výtravné dílny  (odpoledne v době TV)

18.12.     Preventivní program - " Kybersvět - volný čas"

20.12      Vánoční besídka 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

pedagogové ZŠ Březno se rozhodli ve středu 6.11.2019 vyhlásit STÁVKU.

Škola i školní družina b.udou tento den zcela uzavřeny.

 • Děti dnes dostaly do penálu lístek s informací o stávce. Prosím, aby jej zítra přinesly podepsaný do školy.

 • Ručníky, které děti dostaly před prázdninami domů, zatím neposílejte. Jde o nové doporučení z hygieny. 

Přeji pěkné odpoledne. Ivana Elgnerová

LISTOPAD

4. 11.  "Dětská nota" hudební pořad ve ŠKODA Auto muzeu MB             

            Odjezd ráno od školy, děti se převezmu v šatně. Po návratu vyučování dvě hodiny.

22. 11. 3. disciplina celoškolní soutěže   - Konkurz na ekvilibristu 

26. 11. Třídní schůzky 26.11. v 15 hod.

26. 11. Vánoční fotografování ( pro zájemce ; sada foto 270,- Kč)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče,

ve čtvrtek 3.října (3.+4.hodinu) půjdou žáci 5.A s paní učitelkou Podlipnou na přírodovědnou vycházku. Prosím Vás o dohled, aby děti přišly ve vhodné obuvi a oděvu.

V případě deště se vycházka ruší.

Ivana Elgnerová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče, v pondělí 9.9. proběhle během dopoledního vyučování preventivní a vzdělávací program "JEDU S PŘEHLEDEM"

 https://dekra.cz/jedusprehledem/

Prosím, dejte raději dětem do školy vlastní helmy.

I.Egnerová

-------------------------------------------------------

AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

2.9.                     SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

26. a 27.9.           SBĚR PAPÍRU, PLASTŮ A PET VÍČEK

27.9.                   PŘEHLÍDKA CIRKUSOVÝCH UMĚLCŮ (celoškolní soutěž)

28.9.                   STÁTNÍ SVÁTEK (sv. Václav)

Kroužek VĚDECKÝCH POKUSŮ PRO DĚTI

Veselá věda je nezisková organizace, která umožňuje dětem v celé republice věnovat se poznávání a zkoumání v oblasti biologie, fyziky a chemie. Posláním kroužku je probouzet u dětí zájem o přírodní vědy a technické obory. Na základě různých pokusů si děti ověří některá tvrzení a poznají tajemství fungování přírody. To vše v bezpečném prostředí bez hodnocení. Kroužek je určen pro děti 1. - 5. tříd základních škol a bude probíhat na naší škole od října 2019 každou středu od 13.45 vždy 60 minut.

*   zajímavé pokusy z fyziky, chemie a biologie na míru dětem na 1. stupni ZŠ

*  15 lekcí za pololetí, lekce trvá 60 min. i v době trvání školní družiny

*   každá lekce jiné téma, původní - autorská - metodika

*   8 - 14 dětí na kroužku, každé dítě dělá vlastní pokus

*  1350,- Kč / pololetí, první lekce  k vyzkoušení

Pokud byste měli o tuto nabídku zájem, navštivte webové stránky www.veselaveda.cz, kde získáte mnoho užitečných informací a také kontakty pro případné dotazy. Již nyní máte možnost zde svoje děti přihlašovat.

Vzhledem k velkému počtu zájemců na kroužek Veselá věda, byl otevřen ještě další termín a to každý čtvrtek od 13.45 - 14.45. (První termín -  středa je již obsazen.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám vás do 5.třídy. Užijte si poslední volné dny.  smile  V pondělí 2.9. v 7:50 hod. se sejdeme v naší třídě 5.A.

Těším se na spolupráci v novém školním roce.

Ivana Elgnerová

Organizace 1.týdne

2.září

 • sejdeme se v 7:50 hod. ve třídě 5.A
 • v 8:00 hod. → slavnostní zahájení nového školního roku na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí v sokolovně)
 • poté se přesuneme zpět do třídy
 • předpokládaný konec v 9:15 hod.

3.září

 • organizační den; výuka ještě bez rozvrhu
 • tento den si žáci donesou přezůvky
 • dále si přinesou aktovku, penál, ručník, popř. vybavený kufřík a úbor na TV
 • výuka do 11:25 hod.

4.září

 • výuka dle platného rozvrhu (v žákovské knížce)

Ostatní: 

 • Zahájení provozu ŠD v plném rozsahu od 3.9. - ale jen u písemně přihlášených žáků. Přihlášky si můžete vyzvednout v družinové třídě v budově školy, a nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Družina, dokumenty.
 • Během září dostanou děti nabídku zájmových kroužků, kroužky začínají fungovat až od října.

 Rozvrh

Vyučující:

M, Vla, Tv - Ivana Elgnerová, třídní učitelka 5.A

Čj, Aj, Pří - Dagmara Podlipná

Inf - Irena Steiningerová

Hv - Lenka Mokrejšová

Vv - Kateřina Vitmajerová

Pv - Hana Bejrová

Matematika 2.4.

Pracovní sešit 2.díl

1) str. 4 / cv.7,8, 9, 10

    str. 5 / cv. 1 (vypočítej první 2 příklady - beze zbytku)

2) online procvičování

.........................................................................................