Hodnocení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020

Vážení rodiče,

pedagogická rada rozhodla, že v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni známkami. Známky vycházejí z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době do 10.3., kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy + podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku + podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020. 

Sběr papíru

POZOR ZMĚNA!

 

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Sběr papíru

POZOR ZMĚNA!

 

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Informace k zahájení výuky 25. 5. 2020

Organizace výuky v Základní škole Březno od 25.5.2020 pro přihlášené žáky

-       druhá, doplňující a upřesňující informace

 

V průběhu pracovního týdne od 19.5. do 22.5. jsme řešily stále organizační záležitosti spojené se znovuotevřením školy. S ohledem na počet přihlášených žáků k výuce bylo  k 22.5. vytvořeno 5 skupin.

 

skupina

 

žáci ze tříd

vyučující pedagog

 

učebna

místo shromáždění

(od 26.5.)

  1. dopolední

5.B

M. Kittnarová

5.B

prostranství před původním vchodem do ZŠ

  1. dopolední

5.A + 4.B

J. Fidlerová

5.A

zadní hlavní vchod

  1. dopolední

3.B + 4.A

D. Košťáková

3.A

zadní hlavní vchod

  1. dopolední

1.A + 2.B

T. Landová

4.A

prostranství před hlavním vchodem do ZŠ

  1. celodenní

1.A + 2.B + 3.A + 3.B

dopoledne Mgr. T. Nosková, odpoledne I. Vitmajerová

1.A

vedlejší zadní vchod

Skupiny dle metodických pokynů MŠMT budou pracovat ve dvou možných režimech:

  • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den v čase od 8 do 16 hodin.
  • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

Cituji z metodického návodu vydaného MŠMT k 30.4.2020:

„Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý den. Nastavení skupin je neměnné, následné sloučení skupin není možné.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.“       (konec citace)

Prioritou dle dispozic z MŠMT zůstává i nadále vzdělávání  na dálku. Tu v naší škole provádí pedagogové – buď třídní učitelky nebo příslušní vyučující daného předmětu. Forma výuky je zcela na jejich volbě (dle metodiky MŠMT).

Stejné učivo, připravené home office třídní učitelkou nebo příslušnou učitelkou hlavního předmětu, ve škole s žáky probere, žákům vysvětlí, pomůže vypracovat úlohy a úkoly další pedagog – vychovatelka, asistentka, případně učitelka nevyučující žádný hlavní předmět. Takto to mají v naší škole nastavené VŠECHNY TŘÍDY, VŠICHNI ŽÁCI I VŠECHNY UČITELKY. Do výuky se tak mohou zapojit všechny učitelky (i ty rizikové zdravotní indispozicí nebo věkem), byť jen na dálku nebo třeba přípravou učiva. Všem třídám jsou tak dány stejné nebo velice podobné podmínky, nikdo není zvýhodněn – ani žáci, ani pedagogický personál.

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                             Mgr. Dana Bělohlávková a Mgr. Kateřina Vitmajerová

ORGANIZACE VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZNO OD 25.5.2020

SBĚR PAPÍRU

Připomínám sběr starého papíru. Bližší informace na AKTUALITÁCH školy.

INFORMACE

Vážení rodiče, 

několik informací k organizaci domácí práce Vašich dětí:

Učivo českého jazyka Vám budu posílat mailem. Připadá mi to vhodnější, než zahltit webové stránky třídy. Již včera jsem posílala český jazyk a přírodovědu. Pokud Vám můj mail nedošel, informujte mě, prosím, na mém školním mailu. 

Učivo matematiky a vlastivědy bude paní učitelka Elgnerová mít na stránkách třídy 5.A. Platí i pro 5.B.

Úkoly z anglického jazyka předá paní učitelka Tichá mně a já Vám je pošlu v mailu zároveň s češtinou. Dnes výjimečně vkládám sem.

Aj: učebnice - str. 54/5, 55/7 a prac. sešit 46/1, 3 - doplnit předložky podle obrázku na str. 46

Další informace zašlu během víkendu mailem.

Přeji hodně zdraví.

Milena Škaloudová

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

BŘEZEN

14.3.                     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ a MŠ Březno (9 - 12 hod.)

20.3.                     "JÁ - CIRKUSÁK" (celoškolní soutěž)

26. - 27.3.              SBĚR PAPÍRU

27.3.                     DEN NARUBY

Divadlo 18.2.

 

18.2. Divadelní představení v Benátkách nad Jizerou 

7.40 odjezd. Dopravte děti, prosím, včas ke škole, jinak bychom nestihli představení. Pokud je přivezete dříve, mohou počkat výjimečně ve družině.

Po návratu se ještě dvě hodiny učíme.

ÚNOR

18.2.                   "JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK" (představení v Benátkách nad Jizerou)

28.2.                   "NEJKRÁSNĚJŠÍ PYRAMIDA" (pozemní akrobacie - celoškol. soutěž)

 

LEDEN

23. 1.  - Program J.A.Komenský (v ZŠ)

23. - 24. 1. - sběr starého papíru a kartonu

24. 1. - celoškolní soutěž - akrobacie na tyči (vybraní žáci)

28. 1. - filmové představení v MB

30 . 1. - vysvědčení

31. 1. - pololetní prázdniny

 

PROSINEC

 

 5. 12. - výukový program ORNITA - Divoká školní zahrada

18. 12. - výukový program - KYBERSVĚT, p. Babka

20. 12. - třídní vánoční besídka

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny

 

* 5.B - 2019/2020

Vážení rodiče,

pedagogové ZŠ Březno se rozhodli 6.11.2019 podpořit vyhlášenou STÁVKU. Škola i školní družina budou tento den zcela uzavřeny.

Děti mají tuto informaci v žákovské knížce. Prosím o podpis. MŠ

 

LISTOPAD

4. 11.  "Dětská nota" hudební pořad ve ŠKODA Auto muzeu MB             

            Odjezd ráno od školy, děti se převezmu v šatně. Po návratu vyučování dvě hodiny.

21. 11. Výtvarná dílna - malování šperků

22. 11. 3. disciplina celoškolní soutěže   - Konkurz na ekvilibristu 

26. 11. Třídní schůzky v 15 hod.

26. 11. Vánoční fotografování ( pro zájemce ; sada foto 270,- Kč)

 

Ředitelské volno

 

Vážení rodiče, z provozních důvodů vyhlašuje ředitelka školy na dny 31. 10. a 1. 11.2019 ředitelské volno.

Pro zájemce žáků 1. stupně bude v provozu školní družina v čase od 6:30 do 15:00. Zájemci musí být nahlášeni u třídních učitelek do pátku 25. 10. 2019.

Na tyto dny je cena oběda v plné výši 55 Kč.

 Informaci mají děti v notýsku, prosím podepište.

ŘÍJEN

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

1.10.                         přednáška o houbách 

24.10.                       preventivní program: POUČENÍ Z NEHODY - AUTEM DO (NE)POHODY

25.10.                       celoškolní soutěž: PROVAZOCHODECTVÍ

28.10.                       STATNÍ SVATEK

29. - 30. 10.               PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Akce v září

9.9. Preventivní program "Jedu s přehledem" . Helmy s sebou.

26., 27. - sběr starého papíru, kartonu, víček

27.9. - Zahájení celoškolní soutěže - oblečení (masky) cirkusových umělců

Kroužek VĚDECKÝCH POKUSŮ PRO DĚTI

Veselá věda je nezisková organizace, která umožňuje dětem v celé republice věnovat se poznávání a zkoumání v oblasti biologie, fyziky a chemie. Posláním kroužku je probouzet u dětí zájem o přírodní vědy a technické obory. Na základě různých pokusů si děti ověří některá tvrzení a poznají tajemství fungování přírody. To vše v bezpečném prostředí bez hodnocení. Kroužek je určen pro děti 1. - 5. tříd základních škol a bude probíhat na naší škole od října 2019 každou středu od 13.45 vždy 60 minut.

*   zajímavé pokusy z fyziky, chemie a biologie na míru dětem na 1. stupni ZŠ

*  15 lekcí za pololetí, lekce trvá 60 min. i v době trvání školní družiny

*   každá lekce jiné téma, původní - autorská - metodika

*   8 - 14 dětí na kroužku, každé dítě dělá vlastní pokus

*  1350,- Kč / pololetí, první lekce  k vyzkoušení

Pokud byste měli o tuto nabídku zájem, navštivte webové stránky www.veselaveda.cz, kde získáte mnoho užitečných informací a také kontakty pro případné dotazy. Již nyní máte možnost zde svoje děti přihlašovat.

Vzhledem k velkému počtu zájemců na kroužek Veselá věda, byl otevřen ještě další termín a to každý čtvrtek od 13.45 - 14.45. (První termín -  středa je již obsazen.)

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

zdravím Vás a těším se na spolupráci v novém školním roce.

ORGANIZACE 1. TÝDNE

2. září
          Sraz v  7:50 hod. ve třídě (šatna - 1. kóje vpravo).
         V 8:00 hod.  - slavnostní zahájení  školního roku na  hřišti (event. v sokolovně).
         Po skončení org. záležitosti ve třídě do 9:15.

3. září

         Organizační práce do 11:25 hod. Děti si přinesou obalené a podepsané učebnice a sešity, penál, přezůvky, ručník, věci na TV a PV (mají ve středu). Případné ostatní pomůcky do konce týdne.

Děti mají dvě učebnice Čítanka. Do školy si přinesou světle modrou (nakladatlství ALTER), s tmavě modrou budou  pracovat  doma. 

4. září

         Výuka dle platného rozvrhu.

 Zahájení provozu ŠD v plném rozsahu od 3.9. -  u písemně přihlášených žáků. Přihlášky si můžete vyzvednout v družinové třídě v budově školy,  nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Družina, dokumenty.

Rozvrh hodin 

Vyučující

ČJ, Pří - M. Škaloudová

AJ - D.Podlipná, K.Tichá, G.Baláková

M, VL - I. Elgnerová

INf - I. Steiningerová

VV - D.Podlipná

HV - M. Klacková

PV - K. Vitmajerová

TV - T. Nosková

                     ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020              

 

     1.

 7:50-8.35  

      2.

 8:45-9:30

      3.

 9:45-10:30

       4.

10:40-11:25

      5.

11:35-12:20

    6.

12:40 - 13:25

    7.

13:35 - 14:20

PO

      M

    ČJ

      VV

      ČJ 

     AJ

    

   

ÚT

      ČJ

    TV

     M

      ČJ

     PŘ

 

 

ST

     M

    PV

     TV

      M

    AJ

 

 

ČT

     ČJ

    PŘ

      ČJ

      HV

     x

 INF

 VL

      ČJ

    M

     ČJ

      VL

     AJ

 

 

_

ŘÍJEN

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

1.10.                         přednáška o houbách 

24.10.                       preventivní program: POUČENÍ Z NEHODY - AUTEM DO (NE)POHODY

25.10.                       celoškolní soutěž: PROVAZOCHODECTVÍ

28.10.                       STATNÍ SVATEK

29. - 30. 10.               PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Divadlo 18.2.

18.2. Divadelní představení v Benátkách nad Jizerou 

7.40 odjezd. Dopravte děti, prosím, včas ke škole, jinak bychom nestihli představení. Pokud je přivezete dříve, mohou počkat výjimečně ve družině.

Po návratu se ještě dvě hodiny učíme.

Sběr

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Sběr

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Sběr

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Sběr

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.