Aj (Ti) a D

https://www.umimeanglicky.cz/…bal
https://www.umimeanglicky.cz/…595
https://www.umimeanglicky.cz/…094

Z Aj a D si do konce týdne dodělejte, co jste nestihli a užijte si prázdniny :)

K. Tichá

Info - vysvědčení

Předání vysvědčení

- pátek 26. 6. (po 29. 6. a út 30. 6. - ředitelské volno) 

- 8:00 - 9:00 - všichni v naší třídě

- rouška podle posledních informací dle uvážení každého žáka případně jeho zákonného zástupce, čestné prohlášení není nutné

- v případě, že máte kašel, rýmu či jiné potíže, zůstaňte raději doma

- oběd nebude

Kdo ještě nedodal, doneste žákovskou knížku!

Vo 23. 6.

Dnešním úkolem pro vás je se ujistit, zda máte vypracované vše, co jste měli vypracované mít... smile

Hezký den a v pátek naviděnou! :)

M 23. 6.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Závěrečné opakování

do šk. sešitu nadpis, datum a:
Uč. str. 80 / cv. 1, 2

Čj, Nj, VPo

ČJ; NJ; VPo 
Žádné nové úkoly již dále zadávat nebudu. Je nutné, abyste měli vypracované všechny úkoly, slohové práce, zápisy atd. Vše uložit a v září mít s sebou ve škole, budeme potřebovat!
Přeji vám ty nejhezčí prázdniny. Charvátová

M 22. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Závěrečné opakování

do šk. sešitu nadpis, datum a:
Uč. str. 147 / cv. 4 a, b, ústně  ... mocniny, odmocniny

Uč. str. 147 / cv. 5 a, b, ústně  ....součin mocnin ( stejný základ mocniny)
Uč. str. 148 / cv. 4 obtížné   ... Pythagorova věta
Uč. str. 150 / cv. 4 zjednoduš - násobení mnohočlenů
Uč. str. 150 / cv. 5 a, b,c   --alg. vzorce
Uč. str. 150 / 1 a , i    lineární rovnice

Aj 22. - 25. 6.

Opakování minulé času - https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4

Opakování budoucnost - https://www.youtube.com/watch?v=PL3fWJxvfLc

Opakování časy - https://www.youtube.com/watch?v=7rp3Zy01Fes

Nejčastěji užívaná slova v AJ - https://www.youtube.com/watch?v=YQ9SETv-T1o

Předložky - https://www.youtube.com/watch?v=PHL5MUZYvHc

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0&t=575s

Londýn - jazyková procházka - https://www.youtube.com/watch?v=L6Ut25i_G_Y

Čj 22. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Kontrola - PS: s. 67/Opakování IV. (1. - 18. úkol):
1. a); 2. c); 3. c); 4. a); 5. c); 6. b); 7.c); 8. c); 9. a); 10. b); 11. b); 12. b); 13. b); 14. c); 15. c); 16. b); 17. b); 18. a)

Ch a Ze 22. - 25.6.

Zeměpis a chemie

Milí žáci a milé žákyně,

již nebudu zadávat žádné opakování. Vašim úkolem bude vše si podle webu projet, aby Vám nechyběl zápis a pracovní listy vlepené v sešitě. Doufám, že jste vše zvládali bez větších problémů a hlavně zdraví. Vážím si hlavně těch, co mi posílali své úkoly.

Mějte se krásně a hezké prázdniny

Eva Justová

M 19. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Pravděpodobnost
do šk. sešitu nadpis, datum a:
pravděpodobnost daného jevu budeme určovat pomocí vzorce:
P = n/m   
, kde P ... pravděpodobnost
n.... počet výsledků příznivých jevů
m ... počet všech možných výsledků

Příklad:
Určete jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí padne líc?
m ... všechny možné výsledky jsou 2    m=2   ( 2 možné výsledky rub a líc )
n ... příznivé     n= 1   ( pouze jeden je příznivý - líc )
P = n/m
P = 1/2
P = 0,50  tj. 50%
Pravděpodobnsot , že při hodu mincí padne líc je 50%.
Příklad:
Určete jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací  kostkou padne 6- ka?
n.... n=1    ( příznivé jevy  - pouze jeden jev a to 6-ka )
m ...  m = 6  ( všechny možné výsledky - padne 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )
P = n/m
P = 1 /6

Příklad:
Určete jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací  kostkou padne sudé číslo?

n.... n=3    ( příznivé jevy  -tři  jevy - padne 2 nebo 4 nebo 6 -ka )
m ...  m = 6  ( všechny možné výsledky - padne 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )
P = n/m
P = 3/6
P = 1/2 = 0,5 tj 50%
Pravděpodobnost, že padne při hodu hrací kostky sudé číslo je 50%.
Příklad:
Určete jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací  kostkou padne číslo 7?
n... příznivé jevy n=0  ( nenastane , žádné příznivé jevy )
m ... možné jevy  
m = 6  ( všechny možné výsledky - padne 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )
P = n/m
P = 0/6
P = 0

m = 6  ( všechny možné výsledky - padne 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )P = n/mP = 3/6P = 1/2 = 0,5 tj Příklad:Určete jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací  kostkou padne sudé číslo?Jev nenastane a proto je pravděpodobnost, že hodíme hrací kostkou 0.
Příklad:
Určete jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací  kostkou padne číslo menší než  7?
n... příznivé jevy n=6  ( příznivé jevy padne číslo
1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )  - padne 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 - všechny možnosti jsou čísla menší než 7)
m ... možné jevy  
m = 6  ( všechny možné výsledky - padne 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )
P = n/m
P = 6/6
P = 1    ... nazýváme jistý jev
Uč. str. 142 / cv. 2, 3, 4
m = 6  ( všechny možné výsledky - padne 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 )P = n/mP = 3/6P = 1/2 = 0,5 tj

Aj (Ti) a D 19. 6.

Aj
Final revision- poslední úkol v tomto roce- v TB na str. 114   si můžete přečíst komiks  A world of water
D
zápis: První světová válka
- vývoj zbraní, techniky
válčící strany: Trojdohoda (Francie, Anglie a Rusko) + Srbsko, Řecko, Portugalsko, Japonsko a Itálie!  X Trojspolek ( Německo, Rakousko-Uhersko bez Itálie) + Bulharsko a Osmanská říše
frontyzápadní - Německo X Velké Británii a Francii- zákopová válka - nový typ války, vyrovnané strany, dobře vyzbrojené armády
             východní - Rusko X Německu, Rakousku- Uhersku, manévrový typ války
             srbská a italská fronta - nevýznamné pro průběh války
průběh války
- v září 1914 - byla Brity a Francouzi zastavena masivní německá ofenziva a dochází k již zmiňované zákopové válce
východní fronta - ruská armáda ustupuje až do léta 1915, ztrácí Litvu, Z Ukrajinu a Bělorusko, později ofenziva Ruska a přidává se Rumunsko
západní fronta 1916 - snaha Němců dobýt pevnost Verdun
- 1916 - umírá František Josef I., nastupuje Karel I., Německo vyhlašuje ponorkovou válku
-1917 - do války na straně Dohody vstupují Spojené státy americké
- březen 1917- v Rusku vypukla revoluce, byl svržen car, vlády se v listopadu ujímají bolševici a v Rusku propuká občanská válka
-březen 1918- východní fronta přestává existovat, protože Rusko není schopno vést válku, Dohodu ale vojensky a materiálně podporují USA a vítězství se začíná rýsovat na jejich straně a navíc v Rakousku-Uhersku 28.10. 1918 vyhlašují Češi svůj samostatný stát a v Německu propuká revoluce, císař uprchl a tak je 11.11. 1918 ukončena 1. světová válka
důsledky války
- velké množství obětí ( 10 milionů) a invalidů ( 20 milionů)
- technický pokrok (letectví, chemický průmysl,...)
- emancipace žen- zisk volebního práva, rovný přístup ke vzdělání a možnost vstupovat do politiky
podívejte se na otázky na str. 135

Čj a Nj 19. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura (místo slohu)
- PS: s. 67/opakování IV. (1. - 18. úkol)
NĚMECKÝ JAZYK
- PS: slovíčka 4. lekce s. 45/od die Kosmetikerin po die Biologie (napsat + naučit)

M 18. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Grafické znázornění četností a relativních četností
PS str. 58 / cv. 11
znázornit dvěma způsoby :
kruhovým diagramem a obdelníkovým grafem
obdelníkový graf: narýsuj si obdelník o velikosti šířka 10 cm a výška 1cm
Šířka 10 cm představuje 100%. Nyní si zakresli jednotlivé země podle počtu % délky hranic - nejdříve si přepočítej délku hranic na % a pak znázorni
PS str. 58 / cv. 12 ( nížiny vybarvi do grafu zeleně, pahorkatiny žlutě, vrchoviny sv. hnědě, hornatiny středně hnědě a nad 100 m n.m. tmavě hnědě )

Čj 18. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura (místo mluvnice)
Zápis:
Jiří Voskovec, vl. jménem Jiří Wachsmann (1905 - 1981) a Jan Werich (1905 - 1980)
1926 oba vstoupili do Osvobozeného divadla
první představení"Vest Pocket revue" (Malá kapesní revue) - vliv poetismu, písně, tanec, zábavná podívaná, smích, situační a jazyková komika, studentský slang, prvky cizích jazyků,...- východisko z chaosu poválečné doby
hra"Osel a stín" - spor o stín, politické pozadí procesu, osel je ztotožněn s Hitlerem
- poslední hra: "Pěst na oko" - reakce na události r. 1938
1938 - divadlo úředně zavřeno, V + W odjíždějí do USA; po válce působil J. Werich v divadle ABC
- uč. s. 48/celá stránka - prostudovat
- PS: s. 58/1. - 5. úkol 

Aj (Ti) 17. 6.

Přečtěte si a udělejte si poslech. Hezkou zábavu.

Royal-family

M 17. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Grafické znázornění četností a relativních četností
do šk. sešitu nadpis, datum a:
rozlišujeme grafy
- sloupcové
- kruhové diagramy
- obdelníkové
sloupcové - překresli si graf z Uč. str. 117 dole

kruhové diagramy- překresli si graf z Uč. str. 119 nahoře
obdelníkový - překresli si graf z Uč. str. 118
PS str. 57 / cv. 8
sloupcový graf : na osu x si znázorni prvopočátek soustavy souřadnic, a označ osu x ---dny v týdnu ( po - pá )
označ osu y --- počet vyučovacích hodin
nyní zakresli sloupce pro příslušné dny a počet hodin
PS str. 57 / cv. 9
kruhový diagram
I. stupeň budeme vybarvovat zeleně
II. stupeň budeme vybarvovat např. oranžově
nejdříve si vypočítáme trojčlenkou kolik % tvoří počet žáků na II. stupni
výsledek vyjádříme v %   např. 55 %
Nyní jak znázornit do kruhového grafu?
postup:
narýsuj si kružnici přiměřené velikosti ( např. r=2 cm )
  výsledek  55% převedeme na velikost úhlu ve stupních, abych tento úhel
narýsovala do grafu ( kružnice ) pomocí úhloměru
přepočítám:  55 . 360°/ 100 = 198°
360°... má celý kruh        a 55% -ům připadá úhel 198°
znázorním do grafu a vybarvím příslušnou barvou a popíšu
PS str. 58 / cv. 10   

Čj a VPo 17. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Vítězslav Nezval
(1900 - 1958)
- představitel poetismu, surrealismu, básník, prozaik, dramatik
- různorodost, obrazotvornost, optimismus, lehkost tvoření, zážitky z dětství, obraz vesnice i velkoměsta, civilizace
- básnický cyklus"Abeceda" - představy z tvarů písmen; hravost
básnická skladba"Edison" - odstraněna interpunkce; oslava tvůrčí činnosti, dvojí pocity: radost x smutek; život x smrt; refrén: "Bylo tu však něco těžkého co drtí smutek stesk a úzkost z života a smrti" x "Bylo tu však něco krásného co drtí odvaha a radost z života a smrti"; enumerace - výčet, vyjmenování řady věcí, . jeho otec krejčí švec a drvoštěp; anafora - opakování stejných slov na začátku verše
básnická skladba: "Zpěv míru" - medaile Světové rady míru
básnická sbírka: "Chrpy a města" - báseň: "Na břehu řeky Svratky" - vesnice z dětství
drama: "Manon Lescaut"- lyrický půvab=symbol národní nezdolnosti
 
František Halas
(1901 - 1949)
- básní protikladů, subjektivní poezie, překladatel
- pocity úzkosti: válka, vzpomínky na matčinu smrt
básnické sbírky: "Kohout plaší smrt" - motivy zániku, smrti, samoty, úzkosti; báseň: "Amundsen" - ticho, mlčení, poslední poctu polárníkovi vzdávají přírodní živly (hvězdy, poledníky,...); "Torzo naděje" - reaguje na mnichovskou dohodu, povzbudit sklíčené Čechy; "Naše paní Božena Němcová" - osud ženy bojovnice - symbol hrdosti, vlastenectví, odvahy
- uč. s. 47/F. Halas + V. Nezval - prostudovat
 
 
VOLBA POVOLÁNÍ
Opět máte více literatury.

Aj (Ba) 16. - 19. 6.

Čj a Nj 16. 6.

NĚMECKÝ JAZYK
- PS: slovíčka 4. lekce s. 45/od die Abfahrt po die Pizzeria (napsat + naučit)
- PS: s. 37/2 - přeložit 6 názvů z Berlína + přiřadit
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrolauč. 133 - 134/5:
a) -  Dlouhými, bestie, byli jsme, minulo, vzpamatovali, vystřelili, zavytí, střely, zasáhly, nezastavil, viděli jsme, obličej, bílý, v nevýslovném, zíral, vypálil, zbývajících, tlapy, křečovitě, zahrabaly, oddechli jsme si, z hloubi, jsme viděli. 
b) - byli jsme ochrnuti; není raněn; příd. jm. jsou ve jmenném tvaru
c) - dlouhými - přívl. sh.; skoky - přísl. urč. způsobu; hnala se - přísudek; černá - přívl. sh.; bestie - podmět; po stopách - přísl. urč. místa; našeho - přívl. sh.; přítele - přívl. nesh.
d) - 3. souvětí - VV předmětná; 5. souvětí - VV doplňková
e) - 2. souvětí: nás - zájmeno; 3. souvětí: nám, ho - zájmena
f) - bezmocně - přísl. urč. způsobu, úplně bezmocně - přísl. urč. míry
g) - přívlastek několikanásobný - hrozivý, vrčící, bezmocný pes; postupně rozvíjející - rozzuřený vrčící pes
h) - Pes se najednou převrátil jako podťatý.... 
Udělejte pečlivou kontrolu + opravu, jiný úkol nemáte! 

M 16. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Aritmetický průměr, medián, modus
do šk. sešitu nadpis, datum a
aritmetický průměr= součet všech hodnot znaku  vydělený počtem jednotek souboru    ( počítáš si např. průměr známek )
medián = prostřední hodnota posloupnosti ( hodnoty statistického znaku si seřadím podle velikosti
modus = hodnota statistického znaku s největší četností
Příklad:
Výkon atleta Morávka při tréninku byl:
v metrech: 19,48    19,12    20,04  19,96   19,12   19,50  20,08
Urči aritmetický průměr, medián a modus.
aritmetický průměr:
19,48
 +19,12 + 20,04 + 19,96 +19,12 + 19,50 + 20,08 / 7 = 19,6 m
medián:
nejdříve si seřadím hodnoty podle velikosti:
19,12   19,12   19,48   19,50   19,96   20,04  20,08
najdu prostřední hodnotu = medián      19,50 m
modus:
nejčastěji se opakující ( vícekrát se vyskytující statistický znak )   19,12 m
 Aritmetický průměr je 19,6 m, modus 19,12 m a medián 19, 50 m.
PS str. 55 / cv. 1b, 2 b, 3
PS str. 56 / cv. 4 b, 6

Pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. - ŘEDITELSKÉ VOLNO

Aj (Ti) a D 16. 6.

Aj

Bank holidays

It´an important day – TB 100/1 – do školního sešitu si nakreslit tabulku, přiřadit obrázky k názvům a 101/3 – přečíst si článek a porovnat ho s 1. cvičením,4- napsat 3 svátky, které máte nejraději a proč

 

Opakování učiva 8. ročníku

zápis : První světová válka - vznik Trojspolku a TrojdohodyBalkánské války

- před 1. světovou válkou vznikly tyto spolky - Trojspolek - Německo, Rakoiusko-Uhersko a Itálie a Trojdohoda - Velká Británie, Francie a Rusko

jak vznikly:  Trojspolek - začal se formovat po sjednocení Německa1879 - uzavřena smlouva s Rakouskem- Uherskem a 1882 se přidává Itálie
                        Trojdohoda- Francie ohrožena Německem a v 90. letech se sbližuje s Ruskem (vyzbrojena armáda, stavba transibiřské magistrály díky Francii), Velká Británie má také obavy z Německa , proto v roce 1904 dochází ke smlouvě s Francií a v roce 1907 s Ruskem
Balkán - na tomto poloostrově se už většina států vymanila z vlivu Osmanské říše- dochází ale ke dvěma nepříjemnostem - 1908 Rakousko- Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu - to rozlobilo Trojdohodu (Srbsko ztrácí přístup k moři, přátelí se s Ruskem)
19111. balkánská válka -  Itálie Osmanské říši- Itálie chce získat území v S Africe, pomáhají ji ostatní balkánské státy a Turecku postoupí tato území Itálie a na balkánském poloostrově mu už zbývá jen okolí Istanbulu
1913- 2. balkánská válka- balkánské státy bojují mezi sebou
podívejte se na otázky na str. 130,131
a dále se můžete podívat, jak vznikla 1 .světová neboli velká válka https://www.youtube.com/…AWc

Sběr březen

Pokud někdo přivezl v březnu sběr, prosím, dejte mi vědět prostřednictvím SMS počet kil.

Díky :)

Rj 16. - 19. 6.

- PS II. str. 6/5a, b
- školní sešit - přepsat zelenou tabulku ze str. 20
- ústně - uč. str. 20/3.11, str. 21, 22 celé
Donést do čtvrtka 18. 6. paní učitelce Noskové do třídy 1. A na kontrolu PS I.díl a vypracované DÚ, které jste psali na volné listy.

Vo 16. 6.

Zdravím a připomínám zaslání (donesení) úkolu - pracovní list - politika!

Kdo nedonesl ŽK dodejte do středy 17. 6.

Nezapomeňte si odnést kufříky a věci ze šatny.

Vo

Pročtěte a zapište červené do sešitu.

Evropska-unie

Hezký týden přeji! smile

Ch a Ze 15. - 17. 6.

Evropa - opakování 15. 6. a 16.6.
1. Zápis Slovensko viz příloha

Slovensko-zapis

2. Druhý úkol- podle webu si dát zápisy do pořádku a nalepit i pracovní listy do sešitu.

Na začátku roku jistě budete opakovat, takže sešit se Vám bude hodit.

3. Video výklad Slovensko
https://www.youtube.com/…10U
4. On-line testování
http://www.testpark.cz/…641
http://www.testpark.cz/…656

Chemie - opakování 15.6. a 17.6.
1. První úkol- podle webu si dát zápisy do pořádku a nalepit i pracovní listy do sešitu.
Na začátku roku jistě budete opakovat, takže sešit se Vám bude hodit.
2. Video k opakování PSP
https://www.youtube.com/…n9U
3. On-line testování
https://www.umimefakta.cz/…507
https://www.umimefakta.cz/…267
http://www.testpark.cz/…511

Čj 15. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis
Jiří Wolker
(1900 - 1924)
- mluvčí básnické generace 20. let
- představitel české proletářské poezie; přátelství s dělníky
- Vysoké Tatry - léčení (tuberkulóza)
- literární činnost: 2 etapy
1. Tvorba z mladších let (chlapecký pohled na svět) - básnická sbírka"Host do domu" - radost ze skončení války; zlidšťuje okolní svět, všímá si nejobyčejnějších věcí (kamna, okno, poštovní schránka,...) - "...miluji věci a také miluji celý svět".
2. Proletářská poezie - výzva ke změně společenského řádu, nenávist x utlačovatelům, kritizuje špatné pracovní podmínky dělníků - zmrzačení, smrt: básnická sbírka: "Těžká hodina" obsahuje balady sociální"Balada o nenarozeném dítěti", "Balada o očích topičových"; "Balada o snu"
literární pásmo: "Svatý Kopeček" - nalezneme zde apostrofu: básnické oslovení neživého předmětu nebo nepřítomné osoby, "Svatý Kopečku, kosteli vlající na hoře zelené"
- pohádky: "O milionáři, který ukradl slunce"; "O kominíkovi"
- uč. s. 46 - 47/J. Wolker - prostudovat

M 15. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Statistika
Četnost, relativní četnost
datum, nadpis a podnadpis:
Uč. str. 113 přečíst  statistický průzkum , kdo kam jel na dovolenou a
zapsat vzorec na výpočet  relativní četnosti z Uč. str. 115 rámeček dole
tab 2 přepiš do šk. sešitu a opiš si úplně dole na str. 115, jak se počítala relativní četnost pro Řecko
v analogii vypracuj
PS str. 55 / cv. 1a, 2a
PS str. 56 /cv. 4 a        nezapomeň si určit celkovou četnost , kterou pak vydělíš dílčí četnosti ( viz. Řecko celk. četnost 20, dílčí četnost 3 )

Fy a Př 15. 6.

Fy

Skupenské přeměny - var,vypařování

ŠS  Vypařování 
 - molekuly se pohybují tak rychle, že překonají přitažlivé síly
-  k vypařování dochází jen na povrchu kapaliny a to i při nižší teplotě než je teplota varu
-  rychlost vypařování závisí na: teplotě, pohybu vzduchu, druhu kapaliny, na velikosti povrchu, barvě a     
   struktuře materiálu/tkanina, úplet/
      Var
- při dosažení teploty varu se kapalina začne měnit v páru v celém svém objemu
-  teplota varu závisí na: druhu kapaliny
                                             atmosferickém tlaku - čím nižší tlak tím nižší teplota varu
   normální tlak 1013 hPa= tlak vzduchu u hladiny moře,  ve vysokých horách se voda začne vařit při nižší     
   teplotě než 100°C
 skupenské teplo varu  Qv = m*lv
tabulka         fyzikální veličina           značka   jednotka
                    skupenské teplo varu        Qv       kJ
                          hmotnost                        m         kg
            měrné skupenské teplo varu   lv         kJ/ kg
měrné skupenské teplo varu je množství energie, které je potřeba na přeměnu 1 kg kapaliny/ která má teplotu varu/ na plyn
 lv vody je 2260 KJ
     Kapalnění/kondenzace/
- přeměna páry na kapalinu
- závisí na: teplotě vzduchu, koncentraci par, teplotě plochy
- příklady- rosení oken kuchyně při vaření, brýlí v zimě při vstupu do místnosti, stěn sklenice s ledovým      
  nápojem .  .   .
Vývin jedince
1/uč.str.73 přečíst
2/ŠS tabulka str.73
PS: upozornění pro ty kteří nepůjdou ve středu do školy
u dveří do družinové šatny bude v úterý a ve středu krabice k odevzdání
školních sešitů fyziky a přírodopisu     M.H.

Aj (Ti) a D 12. 6.

Aj 

Revision lesson 8AB 72/1 (přiřadit obrázky),2( přečíst si články - doplnit info do vět),3  - napsat věty ve tvaru 1. podmínkové- If it is nice weather, we will go out.

Kultura 2. pol. 19. a 20. století - prostudujte si str. 123 - 128

Čj a Nj 12. 6.

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola opakovacího testu z 3. lekce:
PS: s. 34/2 - individuálně
cv. 3 - Ich muss; Wer muss; Warum müsst; Wann muss; Müssen Sie...; 
cv. 4 - individuálně 
cv. 5 - 1. Lara feiert am Samstag zu Hause. 2. Ihre Schwester kommt am Freitag. 3. Sie kommt aus Frankreich. 4. Laras Freundinnen gehen einkaufen. 5. Laras Vater ist in der Küche. Er kocht, grillt und hilft im Garten. 6. Die Mutter kauft Blumen, Obst und Gemüse.  
cv. 6 - individuálně
cv. 7. a) - ...hilft, ihrer; helfen, unserer; Helft, eurem;
cv. 7. b) - Im Winter hilft Nikolas seinem Bruder. Hilfst du am Nachmittag deinem Vater? Um halb sechs helfen die Kinder ihrer Mutter.
cv. 8 - 276; 53 517; 1 700 000; 36 291
cv. 9 - 5 Autos; 255 Häuser; 2 Frauen; 15 Bleistifte; 365 Tage; 23 Mäuse
cv. 10 - Tee; Kaugummi; Bleistift 
 
 
 
ČESKÝ JAZYK - sloh
ZápisRecenze (z lat. posoudit, zhodnotit)
- informuje jako referát + podává hodnocení (doporučuje/nedoporučuje, posuzuje kvalitu, zpracování, připomíná nedostatky pro případnou opravu,...)
- uč. s. 150/Harry Potter a relikvie smrti - prostudovat a poté napsat recenzi díla, které tě zaujalo. (1, 5 - 2 stránky) 

M 12. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o teplotě
něco navíc
do šk. sešitu nadpis, datum a :
Příklad:
Nádoba na 30 litrů se má naplnit vodou 60°C teplou . Kolik litrů vody 80°C a kolik litrů vody 20°C teplé musíme smíchat?  c vody = 4,2 kJ /kg °C
rovnice,
 resp. vzorec z fyziky:
Q = c.m.( T1 - T2 )
,kde Q . .teplo ( J)
c....měrná tepelná kapacita
m ...hmotnost
T1 - T2 ... konečná teplota - počáteční teplota
rovnice:
Q1 = Q2
x .  4, 2 ( 80 -60 ) = (30 - x ). 4,2 . (60  - 20 )
dopočítám x
x = 20
Smícháme 20 l teplejší a 10 litrů chladnější vody.

Fy a Př 11. 6.

Fy

Skupenské přeměny - zapsat do ŠS

skupenství- pevné s,   kapalné l,   plynné g
skupenské přeměny- tání a tuhnutí,   vypařování/var/ a  zkapalnění,  sublimace a desublimace
1.tání a tuhnutí látek
TÁNÍ- krystalické látky: zvyšování teploty-rychlejší pohyb částic v krystalu-překonání přitažlivých sil- uvolnění částic= přeměna na kapalinu energie se spotřebovává, 
při teplotě tání je látka zároveň v pevném i kapalném skupenství, potom co vše roztaje a dále dodáváme energii/zahříváme/ teplota se začne postupně zvyšovat
beztvaré látky : nemají přesnou teplotu tání- záleží na podmínkách/např. teplota okolí/, při tání nejdříve měknou a pak se rozpustí/vosk/ výpočet skupenského tepla tání     Qt=m*lt
tabulka         fyz. veličina      značka       jednotka
skupenské teplo tán í            Qt                kJ
hmotnost                                   m                kg
měrné skupenské teplo tání     lt             kJ/kg
měrné skupenské teplo tání je množství tepla , které je potřeba na roztání 1 kg látky, která má teplotu tání
lt vody je 334 kJ/kg
TUHNUTÍje opačný jev ,teplo se při něm uvolňuje do prostředí,
pohyb částic se zpomaluje, jejich pohybová energie je menší než přitažlivé síly- dojde k tuhnutí láky- vzniku  krystalů
2. sublimace a desublimace
SUBLIMACE -přeměna pevné látky na plynnou, bez mezistupně kapaliny, příklady: led-vodní pára, suchý led/pevný oxid uhličitý/, naftalen
DESUBLIMACE - přeměna plynné látky na pevnou, v přírodě usazování síry ze sirných par na chladných stěnách sopek
Ženské pohlavní ústrojí
ŠS
1/obr. 69/str.70 nákres+popis
2/ zapsat  -   Oplození
oplození - spojení spermie s vajíčkem, oplozené vajíčko doputuje na sliznici dělohy, kde se dále vyvíjí
nedojde- li k oplození děložní sliznice se odloupne a krví je vyplavena z těla - menstruace
v případě, že se oplozené vajíčko zachytí ve vejcovodu nebo se dostane do břišní dutiny dochází k tzv. mimoděložnímu těhotenství
/nutná operace/
3/další zápis samostatně   -  Vývin jedince
- placenta - význam 
- délka těhotenství
- třetí měsíc nitroděložního vývoje
- fáze porodu

Otázky zkoušení Fyzika

TEPLO - otázky

1.teplo - značka,  základní jednotka
2.větší jednotky a převodní čísla
3.rozdělení látek podle tepelné vodivosti+ příklad
4.způsoby výměny tepla
5.výpočet tepla - vzorec, výrazy ve vzorci+ jednotky
6. co je to měrná tepelná kapacita 
7. chování látek s malou a velkou hodnotou "c"
8 co je to teplo 
9. jak se navenek projevuje vnitřní energie tělesa
10.jakou hodnotu má měrná tepelná kapacita vody

Čj 11. 6.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
- uč. s. 133/5. c) - h)
Příště bude kontrola celého 5. cvičení.

M 11. 6.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Čtyřúhelníky - opakování
do šk. sešitu nadpis, datum a:
Uč. str. 79 / cv. 15
Uč. str. 79 / cv. 18
Uč. str. 85 / 27

Čj a VPo

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Ivan Olbracht
(1882 - 1952)
- vl. jménem Kamil Zeman, syn spisovatele Antala Staška
- prozaik, publicista
povídky: "O zlých samotářích" - vyděděnci společnosti, osamělí v boji x nespravedlnosti (komedianti, tuláci), živí se způsobem společensky neuznávaným
baladický román"Nikola Šuhaj loupežník" - válečný zběh, bohatým bral, chudým dával; z konce války + poválečné období, vesnice Koločava (Podkarpatská Rus); vlastní příběh Nikoly (skutečnost) a mýtus (jeho nezranitelnost)
pro mládež: "Biblické příběhy" - převyprávění příběhů Starého zákona; "Ze starých letopisů" - o české minulosti; "O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách" - zpracování staroindických bajek
Vladislav Vančura
(1891 - 1942)
- prozaik, dramatik, režisér, lékař
- za okupace zatčen, popraven
román: "Pekař Jan Marhoul" - tragický osud zchudlého pekaře, poctivý dobrák, zničen ve světě sobectví; jazyk: archaismy, hovorový jazyk, knižní výrazy, hyperboly
baladicky laděný román: "Markéta Lazarová" - doba loupeživého středověku; láska krásné a zbožné Markéty ke zbojníkovi; kontrasty: bída x naděje; ponížení x hrdost; záměr: protest x měšťáctví
"Obrazy z dějin národa českého" - historické pásmo od praotce Čecha po Přemysla Otakara II.
dramata: "Josefína" - veselohra, prostředí konzervatoře
pro děti"Kubula a Kuba Kubikula" 
- uč. s. 43/I. Olbracht + s. 46/V. Vančura - prostudovat 
 
 
VOLBA POVOLÁNÍ
Učivo je již probráno, máte více literatury. 

M 10. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o směsích různě koncentrovaných látek
do šk. sešitu nadpis, datum a :
Příklad 1
Ze dvou druhů granulovaných káv E a G bylo vytvořeno 5 kg směsi.Nákupní cena kávy typu E byla 1400,- kč a kávy G 1600,- kč. Z kolika kg kávy typu E a kolika kg kávy typu G byla vytvořena směs, jejíž nákupní cena 1 kg činila 1550,-kč?
typ E.....     množství x   cena 1400
typ G ......  množství = celkové množství tj. 5 kg mínus ( typ E )
                   5 - x
                     cena         1600
celková cena směsi  5. 1550,-      MNOŽSTVÍ krát CENA
rovnice :
typ E + typ G = směs
dosadím
x .1400  + (5-x ) .1600 = 5 . 1550
dopočítám
x = 1,25 kg   kde x ... typ E
dopočítám typ G:  5 - x = 3, 75 kg
Směs byla vytvořena z 1,25 kg kávy typu E a 3,75 kg kávy typu G.
Příklad 2:
Kolika procentní líh získáme smícháním 10 litrů 45%-ího líhu , 25 litrů 60%ího líhu a 5 l vody?
1. líh       10l 45 % koncentrace      tzn. 10 . 0,45
2. líh        25 l 60% koncentrace  tzn. 25 . 0,60
3. voda    5 l   0 % koncentrace   tzn. 5 . 0  = 0
směs    vše dohromady tzn: 40 l x % koncentrace
rovnice:
10. 0,45 + 25 . 0,6 + 5. 0 = 40 . x
dopočítám x
x = 48,75 %
Získáme líh s 48,75 % koncentrací
 
úlohy ke kontrole:
Příklad 1. zakázka bude splněna za 8 dní
Příklad 2. druhý dělník pracoval sám 2,5 hod
Příklad 3. druhý dělník sám za 20 dní

Aj (Ti) 10. 6.

English speaking countries - the USA - TB 98/ 11,12,13- písemně do školního sešitu. Pozn. - hlavně si pořádně přečtěte tabulku, ať máte co odpovídat.

Ch 10. 6.

Závěrečné opakování
V příloze zasílám závěrečné opakování (kdo má tiskárnu PL vytiskne a vyplní. Kdo ne, napíše pouze číslo otázky + odpověď do sešitu zepředu).

Zaverecne-opakovani-ch

Info od pí. uč Hájkové

Kdo dorazí ve středu 10. 6. a bude si chtít vylepšit fyziku má možnost. 

témata: Teplo, Teplota, Výpočet tepla
Vezměte si pro jistotu věci podle rozvrhu, ať si v případě  dostatku času
můžete udělat úkoly zadané na středu.     M.H.

Aj (Ba) 9. - 12. 6.

WB 72/1, 2
WB 72/3 - do SŠ
WB 73/4, 5, 6

M 9. 6.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Čtyřúhelníky - opakování
do šk. sešitu nadpis, datum a:
Uč. str. 78 / cv. 1
Uč. str. 78 / cv. 4

Nj a Čj 9. 6.

NĚMECKÝ JAZYK
- PS: s. 35/6, 7. a)b) - vzor: Im Winter hilft Nikolas seinem Bruder (3. pád).; ze zbývajících slov sestav další 2 věty, aby byly gramaticky správně se správnými koncovkami přivlastňovacích zájmen
- PS: s. 35/8, 9 (podstatná jména napiš v mn. č., vzor: 5 Autos,...)
- PS: s. 35/10
Příště bude kontrola celého opakovacího testu.
ČESKÝ JAZYK - mluvnice 
- uč. s. 133/5. a) - písemně celé věty; b) - jsou zde 2 přísudky jmenné se sponou

Aj (Ti) a D 9. 6.

Aj 
English speaking countries- TB 96/1,3,4 – We´d like to see New York, 97/5,7 – pokud možno vše písemně do sešitu
D
Formování české moderní občanské společnosti
- rovnost před zákonem, stejná politická práva
- občanské povinnosti: placení daní, dodržování zákonů, plnit vojenskou povinnost, volit
aby toto vše bylo naplněno musí být občanská společnost vzdělaná
1867 - rovnost před zákonem + náboženská svoboda
1869 - povinná školní docházka od 6-ti do 14-ti let
Češi chtěli získat stejné postavení jako čeští Němci, kteří se obávali, že by mohli ztratit své privilegované postavení a stát se menšinou
- snaha zavést dva úřední jazyky- vedle němčiny češtinu- toho se ale obávali Němci, kteří zastávali úřednické pozice a češtinu velmi často neovládali
- čeština je jako komunikační prostředek velmi důležitá na školách- Karlova univerzita a Vysoké učení technické se dělí na 2 části - českou a německou
1906 - zavedeno všeobecné hlasovací právo pro muže
odpovězte na otázky na str. 122

 

Vo 9. 6.

Pokračování politiky...

Přepsat do sešitu červené a zodpovědět si zadaný úkol, stačí ústně :)

Politika-a-volebni-system-v-cr

Mějte se! TN

Info - závěrečné hodnocení žáků

Pedagogická rada rozhodla, že v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni známkami. Známky vycházejí z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době do 10.3., kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy + podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku + podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020. 

 

Info - učebnice

Z organizačních důvodů se na konci školního roku nebudou učebnice vybírat ani rozdávat.

Celá "učebnicová agenda" proběhne až v prvním zářijovém týdnu, dejte zatím učebnice dokupy, ať to máme v září co nejjednodušší :)

Info - co si odnést ze školy :)

Prosím o odnesení věcí, které máte ve škole.

Žáci, kteří přijdou ve středu do školy, odneste si věci z šatny a kufříky.

Věci z lavic jsem dala do dvou krabic, aby mohly paní uklízečky vydesinfikovat.

Krabice dám ve středu do třídy a vy si vyberete vlastní věci.

Vy, co se do školy nechystáte, přijďte si pro věci, tento týden do pátku, každý den od 8 do 11:30. Vydám přes okno 1. A (třída paní učitelky Mokrejšové).

Sešity mám také u sebe, kdo bude chtít zakoupit, přijďte ve výše uvedeném čase - 220 kč.

Kdo nedodal, dodejte ŽK a pracovní listy na Vo.

Hezký týden, TN.

Fy a Př 8. 6.

Fy

Výměna tepla

1/ uč. str. 64- 69
na str.65/obr.1.35 pěkné schéma ústředního topení
2/ŠS zápis
výměna tepla probíhá vedením , prouděním, zářením/sáláním/
1. vedení - probíhá mezi dvěma látkami, které se dotýkají, probíhá mezi všemi skupenstvími,  molekuly látek zůstávají na místě, teplo se předává srážkami
/ např. teplé těleso radiátoru - studená ruka/, čím je větší styčná plocha, tím rychlejší předání tepla - až do vyrovnání teplot
2. proudění -  probíhá  kapalinách a plynech, molekuly se pohybují a nesou si energii/teplo/ sebou
vzduch: teplý stoupá nahoru, studený je těžší a klesá dolů - vznikají tlakové výše a níže a  díky rozdílu tlaků vítr
voda: teplá má menší hustotu než studená a stoupá nahoru 
největší hustotu má voda při +4°C a takto teplá voda je u dna / anomálie vody/
3.záření
A/ světelné
B/tepelné/infračervené/ - toto záření vydávají všechna teplá tělesa, při vysoké teplotě vydávají zároveň i světelné záření
- je neviditelné
- šíří se v plynech i vzduchoprázdnu
- odráží se od lesklých materiálů
- prochází přes průhledné materiály a zadrží ho neprůhledná tělesa
látky se tepelným zářením zahřejí v závislosti na: barvě, povrchu/matný x lesklý/, vzdálenosti od zdroje tepla, teplotě zdroje
Děkuji všem , kteří a které našli odvahu dát dohromady referát/to budou tvrdit všichni/ a hlavně VČAS HO ODEVZDAT!    M.H.

Pohlavní soustava

1/ uč. str. 69
ŠS nákres a popis mužského pohlavního ústrojí
 str,69/obr.68
UPOZORNĚNÍ pro vás, kteří dorazíte ve středu:
- nezapomeňte POTVRZENÍ OD RODIČŮ
- ŠS přírodopisu a fyziky
- kdo by si chtěl VYLEPŠIT skóre z PŘ. tak:
 stavba ucha/str.66/obr.65 a téma sluchové ústrojí
nebo stavba oka/str.64/ obr.62 a téma zrakové ústrojí
nebo kůže str.55/obr.52 a téma kůže
témata na fyziku budou zítra 

Sešity na školní rok 20/21

Kdo by chtěl zakoupit sešity na příští školní rok, kontaktujte mě na 604 286 104 nebo přes messenger, připravím k odběru - cena za sešity pro 9. ročník činí 220 kč.

Hezký týden, TN smile

Rj 8. - 12. 6.

- PS II. str. 4 - celá
- školní sešit - přepsat z uč. str. 17 - zelená tabulka + naučit
                        - přepsat z uč. str. 18 - zelená tabulka + naučit
- uč. str 17 cv. 3.6, 3.7 - ústně
         str. 18 cv 3.8 - ústně
         str. 19 cv. 3.9, 3.10 - ústně

M 8. 6.

ATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o společné práci

do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Příklad: 1
Závod A je schopen splnit zakázku za 12 dní, závod B tutéž zakázku za 18 dní. za kolik dní bude splněna zakázka , jestliže první dva dny na ní pracuje jen závod A, zbývající dny oba závody?
Příklad  2.
První dělník by sám zakázku splnil za 8 hodin. Po dvou hodinách společné práce odešel první dělník k lékaři a druhý dělník práci dokončil sám. Kolik hodin pracoval druhý dělník sám?
Příklad 3:
Dva dělníci společně vykonají určitou práci za 10 dní. První dělník by ji vykonal sám za 20 dní. Za kolik dní by ji vykonal sám druhý dělník?
úlohy ke kontrole:
PS str. 54 / cv. 31 společně za 3 hod
PS str. 54 / cv. 32 společně za 2 hodiny
PS str. 54 / cv. 33 za 3 směny
PS str. 54 / cv. 34  celkem 4 hodiny

ORGANIZACE A PRAVIDLA SETKÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ 8. ročník

 

 • Žáci dodržují rozestupy, neshromažďují se, mají nasazené roušky
 • Žáky vyzvedne 5 minut před zahájením výuky (7:55) před školou vyučující, při pozdním příchodu nebude žákovi umožněn vstup do budovy.
 • První den každý žák přinese podepsané čestné prohlášení, bez čestného prohlášení nemůže být vpuštěn do budovy školy
 • Časy konzultací nemusí odpovídat časům vyučovacích hodin (z důvodu, aby se skupiny žáků nepotkávaly).
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
 • V učebně sedí 1 žák v lavici (rozestupy 1,5m)
 • VYKLIZENÍ SKŘÍNĚK A LAVIC ŘEŠTE S TŘÍDNÍM UČITELEM, UČEBNICE ŽÁCI NEVRACÍ - VYJÍMKU TVOŘÍ ŽÁCI 9. TŘÍD A ŽÁCI, KTEŘÍ JIŽ VĚDÍ, ŽE V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE K NÁM NENASTOUPÍ

Rozpis skupiny 10.6 a 17.6. (středy) 8. ročník - učebna 8. ročníku

8:00 -9:45 paní uč. Hájková

9:55-11:30 paní uč. Justová

Děkuji a ve středu nashledanou EJ

Ch a Z 8. 6.

Zeměpis 8.6. a 9.6.
Visegrádské země - Maďarsko, Polsko + opakování střední Evropy
1. Pokračujeme v kapitole Visegrádské země (učebnice 73-75) - napsat (případně vytisknout a nalepit) zápis do sešitu viz příloha
2. Vypracujte pracovní list a pošlete na můj e-mail eva.justova@zsbrezno.cz do pátku 12.6. ( kdo má tiskárnu PL vytiskne a vyplní - pošle foto práce. Kdo ne, napíše do emailu pouze číslo otázky + odpověď) Pracovní list je opět v příloze.

Visegradske-zeme-zapis-polsko-madarsko

Pl-opakovani-stredni-evropa

Chemie
Keramika
Učebnice str. 117 prostudovat + napsat (případně vytisknout a nalepit) zápis viz příloha.

Keramika-zapis

Čj 8. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Eduard Bass
(1888 - 1946)
- vlastní jméno Eduard Schmidt
- prozaik, humorista, dramatik, novinář, kabaretiér - zpěvák, textař v kabaretu Červená sedma
- smysl pro humor a pravdu, postřeh, všestranný rozhled: poutavý vypravěč, cit pro jazyk
- pro děti humoristická povídka: "Klapzubova jedenáctka" - touha získat svět poctivostí, důvtipem, pílí; z 11 synů otec vytvoří špičkový fotbalový tým
- román: "Cirkus Humberto" - vrchol tvorby; z cirkusového prostředí, syn zedníka (bystrý, schopný, ctižádostivý), rychlá kariéra, sňatek s dcerou ředitele cirkusu, nakonec sám ředitel; záměr: důvěra v člověka, jeho schopnosti, úspěch v cizině
- soubor povídek: "Lidé z maringotek" - milostné příběhy
- uč. s. 42/E. Bass - prostudovat
- PS: s. 66/1. - 6. úkol 

Sběr červen

Sběr POUZE papíru

 

Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

 

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

M 5. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o společné práci

do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Uč. str. 107 / 8 (  3/6 + 3/9 + 3/x = 1 )
PS str. 54 / cv. 33
PS str. 54 / cv. 34    ( nejprve zapnuto první čerpadlo, a o hodinu později druhé :    x/8 + (x - 1)/6 = 1     )

Aj (Ti) a D 5. 6.

Postavení českého státu v rámci habsburské monarchie - prostudujte si učebnici str. 119 - 121, zjistěte si více informací o Alexandru Bachovi, Jaké země patřily do Předlitavska a Zalitavska a jak se vyvíjela česká občanská společnost
Aj - Reading, speaking- přečtěte si oba pracovní listy a na konci 2. pracovního listu odpovězte písemně do školního sešitu

Čj a Nj 5. 6.

ČESKÝ JAZYK - sloh
ZápisReferát
- souhrnná informace o knize, filmu, výstavě, odborném článku,...
- přesně, výstižně shrnuje důležité rysy
- uč. s. 149/M. Macourek: Pohádky - prostudovat ukázku + žlutý rámeček a poté napsat referát o filmu, který jste viděli (cca 1,5 - 2 stránky)
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 29/8 - Petra hilft am Montag ihrer Schwester. Paul hilft im Oktober seinem Vater. Anna hilft am Donnerstag ihrer Mutter. Oskar hilft im Frühling seinem Vater. Ich helfe am Freitag meiner Mutter nicht. Ich bin krank.
V pondělí pomáhá Petra své sestře. V říjnu pomáhá Paul svému otci. Ve čtvrtek pomáhá Anna své matce. Na jaře pomáhá Oskar svému otci. V pátek nepomáhám své matce. Jsem nemocná/ý.
- OPAKOVACÍ TEST ze 3. lekce: PS: s. 34 - 35/2, 3, 4, 5 (odpovídat celými větami). 

Fy 4. 6.

Teplo - výpočty

CS
uč. str.59/U1 a,b
            63/U1,2,4,6a
modelové příklady str.61,62 v textu
vzorec: Q= m*c*/t2-t1/    zkrácená verze Q= m*c*delta t  /delta se píše jako trojúhelníček a ve vzorcích to znamená rozdíl - v našem případě rozdíl teplot/ červeně vyznačené zapsat do ŠS
c = měrné tepelné kapacity látek jsou v tabulce na zadním přebalu učebnice
 k příkladu č.4    měď: c = 0,383
výsledky jsou na str. 221

Př 4. 6.

Trávící soustava

1/ŠS
 str. 46 překreslit obr.47
peristaltická vlna - pohyb stěn orgánů trávící soustavy - hladké svalstvo
žaludek - části- česlo, tělo, vrátník,
 mechanické trávení- pohyb stěn, chemické trávení - enzym pepsin, kyselina chlorovodíková
tenké střevo - části - dvanáctník, lačník ,kyčelník
do dvanáctníku ústí - žlučovod, žluč -  trávení tuků, játra - zásobárna živin/glykogen/
                                       - slinivka břišní, v ní vzniká inzulín- odpovídá za množství cukru v krvi/cukrovka/
plocha stěny tenkého střeva zvětšena klky - stěnu tvoří jedna vrstva buněk - vstřebávání živin do krve
Obr. 48 str.48
tlusté střevo - části - tračník  vzestupný, příčný, sestupný, esovitá klička,
 na začátku slepé střevo s červovitým přívěskem/apendix-zánět slepého střeva/
vstřebávání vody, mikrobiální rozklad zbytků potravy
konečník - kruhový sval řitní
metabolismus - přeměna potravy na energii, glukóza, která vzniklá při rozkladu potravy se přemění na glykogen a ten se  hromadí v játrech, v případě potřeby se z jater uvolní , rozpadne na glukózu a využije jako zdroj energie
2/str.49-51 přečíst Výživa a hygiena potravy

M 4. 6.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Další konstrukční úlohy
datum, nadpis a do šk. sešitu
zopakovat konstrukci tečen ke kružnici procházející bodem, který leží mimo kružnici - rýsujeme pomocí pomocné kružnice
Příklad 3 z Uč. str. 75
Vypočítej pomocí Pythagorovy věty velikost  úsečky  /TL/ , kde T ...bod dotyku tečny ke kružnici k
a Uč. str. 76 / Příklad 4 přerýsovat

Čj 4. 6.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Kontrola: uč. s. 133/4. a) - jednoho dne - přívl. sh., číslovka; zprávou o přeletu - přívl. nesh., pod. jm.; nezjištěného tělesa - přívl. sh., př. jm.; přes území Kanady - přívl. nesh., pod. jm.; v té době - přívl. sh., zájmeno; dva muži - přívl. sh., číslovka; podivný předmět - přívl. sh., př. jm.; něco tmavého - přívl. sh., př. jm.
4. b) - například: velký, sladký, zralý banán
4. c) - například: stříbrný kovový prstenec
4. d) - například: tykadélka, dlouhá asi čtvrt metru
4. e) - kanadské území
4. f) - Jednoho dne byla veřejnost vzrušena zprávou, že přes území Kanady přeletělo nezjištěné těleso. - VV přívlastková
4. g) - přes území - přísl. urč. místa; prstenec - podmět; překvapeni - doplněk; přátelé - jmenná část přísudku jmenného se sponou; druhý - podmět; nikomu - předmět 3. pád
4. h) - ublížil by
4. i) - 1H, že 2V, že 3V, a (že) 4V, aby 5V; druhy VV: 2V, 4V, 5V - předmětné, 3V - přívlastková/příčinná; souvětí podřadné
- uč. s 25/1. a) - chraplavý, holubí, z Havlíčkovy, růžový sametový, babí, borovicových, Pavlovy, ryzí, s bílými, tatínkovi, v cizí, v malých, Čapkovy, kozí, v mrazivých, v světlých, netrpěliví, za teplých, noví, k naléhavým, hovězí, skvělí, prošedivělý, při minulých, Nerudovy, po celý, na kovových, Petrovi, mezi lískovými, mnozí, motýlí, přímý, v rozlehlých, Alšovy
Udělejte důkladnou kontrolu všech výše uvedených cvičení a případnou opravu!   

Aj (Ti) 3. 6.

Revision - L 8  v TB  vypracovat 125/ 1,2 písemně do školního sešitu

M 3. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o společné práci
do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Uč. str. 107 / 4, 5
Uč. str. 107 / 6   / zaplní horním přítokem za 12 min a vyprázdní za 18 min
x/12 - x/18 = 1
PS str.  54 /31, 32

Čj a VPo 3. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura
- uč. s. 42 - 43/K. Čapek - prostudovat
- PS: s. 61 - 62/1. - 16. úkol
Zápis:
Karel Poláček
(1892 - 1945)
- prozaik (kritik a humorista), novinář, spoluzakladatel sloupku s Čapkem
- z židovské rodiny, zahynul v koncentračním táboře Osvětim
náměty: malé město (kritika maloměšťáctví), dětství, osudy českých Židů
- román: "Muži v ofsajdu" - osudy otce + syna (žižkovská Viktorka) x majitel obchodu (příznivec Slávie); vášnivost fanoušků; zdramatizováno
- román: "Bylo nás pět" - úsměvná próza, maloměsto očima pětičlenné klukovské party (Bejval Antonín, Zilvar z chudobince, Petr Bajza, Čeněk Jirsák, Éda Kemlink; pes Pajda; situační komika - dobrodružství, "vynálezy", klukovské boje, střety se sousedy; slovní humor: spisovné až knižní výrazy (odvětil, jelikož, pravil) x slova expresivní (kulit vočadla), nářeční (nýčko, prauda), obecná čeština (abysem, dolejzá); zfilmováno
- moderní pohádka pro děti: "Edudant a Francimor"
- uč. s. 44/K. Poláček - prostudovat
 
 
 
VOLBA POVOLÁNÍ
Úkol: Napiš, co jsou pohledávky, jak vznikají, zanikají, vymáhání nedobytných pohledávek.

Ch 3. 6.

Stavební pojiva
1. Učebnice str. 116-117 prostudovat
2. Zápis do sešitu opět zasílám v příloze

Stavebni-pojiva-zapis

Vo 2. 6.

Zdravím, dnes bude vaším úkolem vypracovt pracovní list - pokud si nebudeš jist/a, klidně hledej odpovědi na internetu.

U cvičení 6 nemusíš vypracovávat podotázku b), jinak prosím celé.

Politika-pl

Vypracované podepište, vyfoťte a pošlete mi na mejl nebo na FB, případně můžete donést v pá 5. 6. až ponesete paní učitelce Hájkové referát na fyziku.

DO 5. 6. BYCH TAKÉ RÁDA VYBRALA ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY - MŮŽETE MI JE NOSIT KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 8 DO 11:30 DO OKNA U TŘÍDY 1. A - TŘÍDA S OKNY K JÍDELNĚ.

Až tam budete, volejte 604 286 104.

Hezké slunečné dny, TN :)

M 2. 6.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Další konstrukční úlohy
datum, nadpis a do šk. sešitu
Příklad 1 z Uč. str. 74

Aj (Ti) a D 2. 6.

Aj 

Writing, reading TB 94- ještě jednou přečíst Buy nothing day a na základě toho vypracovat v TB 95/5- napsat 2 odstavce- jden pro X proti a doporučuji použít fráze) I think, In my opinionI don´t believe,...), které máte v zadání

D

Sjednocení Itálie a Německa- vytiskněte, vypracujte  a vložte si tento pracovní list

39

Ze 2. 6.

Visegrádské země
1. V příloze zasílám správné řešení PL z 26.6. Rakousko
2. Učebnice str. 73 - 75 Visegrádské země - Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika prostudovat. Českou republiku budeme podrobněji probírat v příštím školním roce. Prohlédni si i obrázky.
3.On-line testování : státy Evropy
 https://online.seterra.com/…007
hlavní evropská města
https://online.seterra.com/…051

Reseni-pl-rakousko

Čj a Nj 2. 6.

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: uč. s. 30/6 - 2. otázka: Kdy snídáš? V půl sedmé. 3. Co snídáš? Toust s máslem. 4. Kdy chodíš do školy? Obvykle chodím do školy
 v 7:00. 5. Kdy začíná tvé vyučování? V 7:40. 6. Kdy škola končí? Ve 3:00. 7. Kde obědváš? Doma. 8. Co děláš odpoledne? Dělám domácí úkoly a chodím ven. 9. Máš rád sport? Ano, rád hraji košíkovou. 10. Chodíš často do kina? Přibližně 2x za měsíc. 11. Jak často uklízíš svůj pokoj? 1x za rok. 12. Večeříš dohromady se svou rodinou? Ne, většinou jím sám. 13. Co nejraději děláš večer? Nejraději se dívám na televizi.
PS: s. 29/6 - Wann stehst du auf? Was frühstückst du? Wo ist Petra am Vormittag? Was machen sie am Nachmittag? Was machst du am Abend?
- PS: s. 29/8 - doplnit dle uvedeného vzoru v PS + přeložit do ŠS; připomínám - přivlastňovací zájmena jsou ve 3. pádě (napsat správnou koncovku)
- do ŠS souvisle popiš svůj program dne (od rána do večera + víkend); pomohou dosud vypracovaná cvičení; nejméně 12 vět; o víkendu - am Wochenende; napsat + naučit 
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
- uč. s. 133/4.f) - nahraďte slovo zprávou VV + určit druh
- uč. s. 133/4.g)h)i) - v posledním odstavci urči pouze poslední souvětí: H, V, druhy VV, druh souvětí
Příště bude kontrola celého 4. cvičení.
- uč. s. 25/1.a) - při doplňování koncovek si říkejte vzory přídavných jmen v daných tvarech; příklad: chraplavý hlas (mladý), holubí mláďata (jarní),....

Fy a Př 1. 6.

Trávící soustava

1/ŠS
části - ústní otvor, ústní dutina , hltan , jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo,  konečník ,řitní otvor
uč.str.45 - zapsat zpracování potravy body č.1 a 2
ústní dutina - čím ohraničena 
 dětský a úplný chrup - počet a druhy zubů
nakreslit obr.45/ str.45 stavba zubu
uč. str.46 mechanické a chemické  zpracování potravy v ústní dutině
 párové slinné žlázy - názvy
Fy
ODEVZDÁNÍ REFERÁTŮ-  v pátek 5.6.  a v  sobotu 6.6. bude u vchodu do budovy 2. stupně u dveří do družinové šatny krabice označená osmičkou.        M.H.
Měrná tepelná kapacita
1/ ŠS
 značka  c    jednotka  kJ/kg *°C
udává, kolik tepla je potřeba na zahřátí 1 kg materiálu o 1 stupeň Celsia
chování látek: velká hodnota  c - materiál se pomalu ohřívá, na zvětšení teploty je potřeba hodně energie, chladnutí probíhá pomalu a těleso vydává dlouho teplo do prostředí/kachlová kamna/
 malá hodnota c - materiál se chová opačně - rychlé zahřátí atd./kovové nádobí/
každý materiál má jinou hodnotu měrné tepelné kapacity
voda - 4,2 kJ/kg*°C = aby se 1 kg vody ohřál o 1 °C je potřeba dodat 4,2 kJ tepla
2/ CS
vypracovat odpovědi na otázky  téma Teplota
1.rozdělení teploměrů /2 skupiny/   
2.jaká vlastnost se využívá u kapalinových teploměrů     
3.kde se používají tzv. optické teploměry  
 4.co je to bimetal   
5.jaká vlastnost se využívá u bimetalových teploměrů   
6.další druhy teploměrů/2/   
7.stupnice teploměrů - názvy  
 8.jaké jevy odpovídají teplotám 0°C, 100°C     
9.Farenheitova stupnice - co víš   
10. teplota označovaná jako absolutní nula  - hodnota ve stupních Celsia
 

M 1. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o společné práci
do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Příklad:
Mistr by sám pokryl střechu za 10 hodin. Učeň by sám pokryl střechu za 15 hodin. Za kolik hodin pokryjí oba společně celou střechu?
zapamatujeme si :rovnici pro slovní úlohu na společnou práci
x/10 + x /15 = 1       rovnice nazpaměť
vysvětlení rovnice:
x..... jak dlouho budou vykonávat společně
 mistr   x/10   .... 10 ve jmenovateli , protože sám by 10 hod  pokrýval

 učeň   x/15   .... 15 ve jmenovateli , protože sám by 15 hod pokrýval
1 ..... společné dílo, jedna zakázka
výpočet:
x/10 + x/15 = 1    rovnice se zlomky  /.30
x = 6
Společně by střechu pokrývali 6 hodin.
Uč. str. 106 / cv. 1, 2   ( u cv. 2 do rovnice tři položky - dva vnuci a děda  : x/6 + x/4 + x/4 = 1 )

Rj 1. - 5. 6.

- PS str. 71 celá
- uč. str. 15 + str. 16 - zelené rámečky přepsat do školního sešitu + naučit
- uč. str. 15 cv. 3.4 +str. 16 cv. 3.5 - ústně

Aj (Ba) 1. - 5. 6.

Napiš alespoň alespoň 10 vět o svém oblíbeném místě v ČR. Kde se nachází, počet obyvatel, jak často tam jezdíš, co je tam za zajímavá místa, proč se ti tam líbí apod. Můžeš udělat jako prezentaci.

Čj 1. 6.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Karel Čapek
(1890 - 1938)
- povídkář, romanopisec, dramatik, tvorba pro děti, fejetony, sloupky, novinář, překladatel
- z rodiny lékaře, dobré vzdělání (i v cizině), hodně cestoval
- povídkové soubory s detektivními náměty: "Povídky z jedné kapsy""Povídky z druhé kapsy"
- cestopisné fejetony: "Italské listy", "Anglické listy": vtipnost, originalita vyjádření dojmů z cest
vědecko-fantastické drama: "R.U.R." (Rozumoví univerzální roboti) - vynález umělého člověka (robota) ohrozí existenci lidstva; slovo ROBOT vymyslel bratr Josef a Karel ho poprvé použil v této hře - Čapkův novotvar, dnes slovo mezinárodní 
- drama"Ze života hmyzu" - kritika lidských chyb na jednání různých druhů hmyzu (mravenci, motýli, chrobáci,...) - sobectví, lakomství, vládychtivost, povrchnost,...
utopické drama: "Věc Makropulos" - téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti
utopický román: "Krakatit" - vynález třaskaviny schopné zničit svět
Protifašistická a protiválečná díla: 
román: "Válka s mloky" - nebezpečí fašismu a rasismu představeného mloky (obdoba robotů)
drama"Bílá nemoc" - doktor Galén má lék x epidemii, podmínkou jeho vydání je zastavení válek ze strany bohatých; zfanatizovaným davem ušlapán
drama: "Matka" - posílá po poznání hrubosti nepřítele do boje i posledního ze 4 synů; výzva k boji x násilí a nelidskosti
- tvorba pro děti: "Dášeňka čili život štěněte""Devatero pohádek"
- některá díla psal společně s bratrem Josefem (malíř)
- tvůrce "sloupku" - kratší text v pravém sloupci 1. strany novin, aktuální, vtipné

D a Aj (Ti) 29. 5.

D
Sjednocení Německa
zápis:
po roce 1848 - zachován Německý spolek, jehož čele stojí Rakousko - to se nelíbí Prusku- chce vyvolat válku s Rakouskem
Prusko s Rakouskem získaly území na úkor Dánska - nedohodly se a proto Prusko zaútočilo na Rakousko
k Prusku se přidává Itálie, která na Rakousko útočí z jihu - získává rakouská území na jihu a Prusko poráží Rakousko u Hradce Králové
Rakousko je donuceno opustit Německý spolek, ze kterého se stává Severoněmecký spolek - jsou v něm většinou státy dnešního Německa
v čele Severoněmeckého spolku - Prusko, Německo není sjednoceno a proto Otto von Bismacrk podporoval myšlenku obranné války
1870 - dochází k válce s Francií, která je po pár týdnech Pruskem poražená a tím je dovršen proces sjednocení Německa
1871- ve Versailles je vyhlášeno Německé císařství hlavním městem se stává Berlín
Francie musí platit velké reparace Německu, které bohatne, popdporuje průmysl a armádu a stává se nejsilnějším státem Evropy, která se ho začíná obávat
odpovědět na otázky na str. 109
pro inspiraci, jak se vlastně vytvářelo a zaniklo Prusko, Německé císařství se můžete mrknout na https://www.youtube.com/…fAk
Aj
TB -94/1 a 95/ 2 

M 29. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o pohybu
do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Uč. str. 103 / 9,
Uč. str. 104 / 10 obtížné - dobrovolné pro jedničkáře, dvojkaře
PS str. 54 / 29, 30
úlohy ke kontrole
PS str. 53 / 28   Prarodiče musejí vyjet ve 13.35 h
PS str. 54 / 29  V 10 h 56 min se potkají na 84 km.
PS str. 54 / 30  Zprávu sio pošlou v 15 h 20 min.

Čj a Nj 29. 5.

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 29/4 - Um halb….; Am Dienstag muss….; Am Vormittag muss….; Abends müssen wir….
- uč. s. 28/1 Tinas Tag - přečíst + ústně přeložit
- uč. s. 30/6 - přeložit do ŠS: vzor: 1. Kdy ráno vstáváš? Vstávám přibližně v 6. 2. ….
- PS: s. 29/6 (tvořit otázky)
- PS: s. 29/7(odpovídej za sebe, vzor např.: Ich stehe um halb sieben auf.), u otázky č. 8 jsou možnosti: jeden Tag (každý den); 1/2/3 x für Woche (1/2/3 x za týden); 1/2/3/ x im Monat (...za měsíc); popřípadě: …im Jahr (...za rok)
ČESKÝ JAZYK - sloh
V rámci úvahy poslední slohová práce - uč. s. 158/6.a)b)c)d) + libovolné jiné aktuální téma (cca 2 stránky).

Fy 28. 5.

Teplo

ŠS zápis
značka - Q     jednotka - J/džaul/,    větší jednotky - kJ, MJ, GJ/giga  10 na devátou/
teplo je vnitřní energie tělesa = součet pohybových a polohových energií všech částic tělesa,
vnějším projevem vnitřní energie tělesa je jeho teplota
rozdělení látek: tepelné vodiče - kovy, tepelné nevodiče = izolanty - dřevo, plasty...často obsahují vzduch
teplo přechází z teplejšího tělesa na chladnější až do vyrovnání teplot
výměna tepla mezi látkami probíhá vedením, prouděním ,zářením/sáláním/
množství tepla potřebné na zahřátí tělesa závisí na: hmotnosti tělesa, rozdílu teplot /počáteční-konečná, druhu materiálu
výpočet   Q = m * c */ t2-t1/
tabulka 
fyzikální veličina    značka      jednotka¨
teplo                              Q                        kJ
hmotnost                      m                       kg
měrná tepelná kapacita  c                  kJ/kg*°C
konečná teplota         t2                        °C
počáteční teplota        t1                       °C

Př 28. 5.

Sluchové ústrojí

1/ test- vylučovací soustava - otázky z minulé hodiny
2/odpovědi
1.ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice   
2. břišní dutina, bederní oblast   
3. ledvinová kůra, dřeň, pánvička   
4. váčky - kůra, kanálky - dřeň   
5.stavební a funkční jednotka ledviny, je tvořená váčkem s klubíčkem vlásečnic a odvodným kanálkem   
6. prochladnutí, nesprávná životospráva/alkohol/, nadužívání léků...   
7.vylučovací, dýchací ,kůže
3/ bodování
1.-2 body   2.-1   3.-1,5   4.-1   5.-2   6.-1,5   7.-1,5
4/hodnocení
10,5-9=1   8,5-7,5=2   7-6=3   5,5-4,5=4   4-0=5
5/ŠS
uč.str.66 nakreslit a popsat obr.65
zápis  podle bodů
- co patří k vnějšímu, střednímu a vnitřnímu uchu,    
- do které části mozku vedou nervová vlákna sluchového nervu
- čím je tvořeno rovnovážné ústrojí,
- do které části mozku vedou nervová vlákna z rovnovážného ústrojí, 
- Eustachova trubice

Čj 28. 5.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola (přiřazování zadaných slov z minulé hodiny): nářeční: zemáky, veselka, děvčica, včíl; obecněčeská: kafe, flaška, fajfka; odborná: sekunda; básnická: oř, jeseň; plně spisovná - neutrální: zátka, práce; hovorová: detektivka, taxík; zastaralá: velocipéd; knižní: chrabrý, žal  
- uč. s. 133/4.a) - pouze v prvních třech větách: vzor - jednoho dne - přívlastek sh., číslovka;...
- uč. s. 133/4.b)c)d)e)
Všechna cvičení jsou na zopakování přívlastku.

M 28. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků lichoběžníku
PS str. 52 / cv. 4 obtížné  ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze)
 - využij :
-Thaletovu kružnici - střed Thalet. kružnice leží na PQ , kde /SP/=/SQ/
bod E je průsečík Thalet. kružnice a výšky v= 2,2 cm
- PQ II RS
- osové souměrnosti, kde osa o prochází středem PQ - středem Th. kružnice
bod R je obraz bodu S podle osy o

PS str. 52 / 5

Aj (Ti) 27. 5.

Reading – AB 70/ 1,2 Shopping around

 

Čj a VPo 27. 5.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Zápis:
Jaroslav Hašek
(1883 -1923)
- pobyt v Lipnici u Havlíčkova Brodu
- bohémský život
- za války voják rakouské armády, přešel do ruského zajetí, vstoupil do československých legií, potom Rudá armáda
- zábavné satirické povídky: "Trampoty pana Tenkráta"; "Můj obchod se psy"
- satirický román: "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války" (4 díly, nedokončený) - satira na rakouský militarismus; světový humoristický román o válce; hlavní postava - Švejk = literární typ, jeho dvojakost (prostý dobrák, moudrý blázen - ve válce se brání svým chytráctvím x rafinovaná osoba, uvádí k absurdnosti všechny rozkazy, zákony, vytváří zmatek, rozklad armády); představitel lidového odporu x násilí, válce, militarismu a ponižování člověka; jazyk: lidová čeština, vulgarismy, germanismy, vojenský slang; ilustrace Josefa Lady; přeložen do mnoha jazyků; zdramatizován; zfilmován (Hrušinský)
- uč. s. 41/prostudovat + písemně odpovědět na ? v hnědém rámečku
- PS: s. 57/1. - 5. otázka
 
 

VOLBA POVOLÁNÍ
Zápis: Majetek a závazky v drobném podnikání:
Počátek firmy: určení celkové výše majetku, výši závazků (dluhy)
Pro vedení účetnictví:
hmotný investiční majetek (pozemky, budovy, stavby,...) menší než 20 tisíc - opotřebení, odpisy
nehmotný investiční majetek (software, licence, patenty - možnost odpisů) - menší než 40 tisíc
finanční majetek (akcie, vklady, peníze) - hotovost na pokladně, běžný účet
- zásoby (materiál, polotovary, nehotové výrobky, výrobky určené k prodeji)
- pohledávky
- ceniny (poštovní známky, kolky, telef. karty,...) 

Ch 27. 5.

Pesticidy
1.  Zápis do sešitu (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu)

Pesticidy-zapis

M 27. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o pohybu
do šk. sešitu  nadpis a datum a
Uč. str. 103 / 7, 8
PS str. 53 / 28
úlohy ke kontrole
Dva turisté: Potkají se v 10 h 30 min

Info k referátu z Fy (Spalovací motory)

Posílám informaci od paní učetelky Hájkové - práci kterou vám zadala chtěla vybírat papírově v tomto týdnu ve škole, ale bohužel je indisponována, proto se termín vybírání prací přesouvá na týden příští, podám info, až budu vědět.

Hezký den :)

M 26. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků lichoběžníku
PS str. 52 / cv. 3 a  ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze) - využij Thaletovu kružnici
PS str. 52 / cv. 3 b  ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze)PS str. 51 / cv. 2

Čj a Nj 26. 5.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 9 - 10/4.a) - ponúka - nabízí; kvapľová výzdoba - krápníková výzdoba
uč. s. 10/5.a) - brusle, borůvky, snídaně, závodník, prominout, velbloud, krajka, svačina, losovat, něco/ledasco;
ptát/žádat, záda/hřbet, větev, zapomenout, ačkoli/i když, hromada/hejno/houf, vypadat, opravdu, prý, boty;
divit se, brýle, pošklebovat se, teď/nyní, kapsa/sáček, savec, žíznivý, dříve/včas/brzy, pozdě, čočka
5.b) - sprostý - hloupý, horký - hořký, zbožie - obilí, pečeň - játra, kapusta - zelí, lúč - paprsek, palica - hůl/palice, robota - práce/robota
Zápis: Útvary českého jazyka
- již jsme probírali v minulých letech, jen pro rychlé zopakování:
a) spisovná čeština: slova plně spisovná (neutrální) - statečný, hovorová - kluk, knižní - kmet, básnická - luna, odborná - hmotnost, zastaralá - kšeft
b) nespisovná češtinaslova nářeční - ogar, obecněčeská - baštit, slangová - rupnout
přiřaď tato slova k útvarům ČJ: zemáky, veselka, kafe, sekunda, oř, jeseň, flaška, fajfka, zátka, detektivka, taxík, velocipéd, chrabrý, děvčica, včíl, práce, žal; vzor: zemáky - nářeční,...
 
 

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 32/16 - 1 Kuli - 33 Kulis; 1 Buch - 43 Bücher; 1 Schlange - 4 Schlangen; 1 Katze - 6 Katzen; 1 Frau - 12 Frauen; 1 Haus - 53 Häuser; 1 Auto - 3 Autos; 1 Lampe - 6 Lampen; 1 Blume - 9 Blumen; 1 Rucksack - 5 Rucksäcke
s. 28/3 - 1. Ve čtvrt na 3 musím psát DÚ. 2. Kdy musíš jet v pondělí domů? 3. Petr musí jít v 7 hodin na trénink. 4. V češtině musíme psát diktát. 5. Zítra musíte koupit 15 knih. 6. Děti nemusí hrát košíkovou.
s. 29/5 - müsst ihr - Kdy musíte uklízet pokoj? müssen - V kolik hodin musí jít děti do školy? musst du - Musíš jít dnes na disko? muss - Jak často musí tvoje sestra doma uklízet?
Zápis do ŠS: uč. s. 29/4 Části dne - die Tagesteile (přepsat celou žlutou tabulku, části dne naučit).
PS: s. 29/4 

Aj (Ti) a D 26. 5.

Aj
Some, any, every, no – prostudovat AB 79, 92/1 –nadpis, datum a opsat tabulku do sešitu a AB 68/1,2
D 
Sjednocení Německa- tuto hodinu věnujte svým restům, kdo je nemá, může si prostudovat otázky na str. 109 a vyhledat si informace o O. von Bismarcovi a císaři Vilémovi

Vo 26. 5.

Zdravím, dnes úvod do politiky.

Zápis v příloze, červené zapsat, splnit úkol do sešitu.

Uvod-do-politiky

Hezký týden smile

Rj 26. - 29. 5.

 PS str. 70 - celá
- uč. str. 12/2.6, 2.7 - ústně
- školní sešit - přepsat z uč. str. 14 PŘEHLED ŘADOVÝCH ČÍSLOVEK + ZAPAMATUJTE SI

Ze 26. 5.

Rakousko - opakování
V příloze zasílám pracovní list - prosím vytisknout a vypracovaný vlepit do sešitu.
- řešené pro kontrolu dodám příští hodinu 1.6.

Rakousko-zadani_3

Ch a Ze 25. 5.

Ch


Hnojiva a pesticidy
1. Prezentace, která obsahuje výklad  + opakování vypracujte pouze ústně.
2. Zápis do sešitu (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu)

Prumyslova-hnojiva-zapis

Hnojiva-a-pesticidy-25-5-

Ze

Alpské země

 1. Učebnice str. 70-72 Alpské země - Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko prostudovat. Prohlédněte si i obrázky, které jsou v učebnici.
 2. Zápis do sešitu viz příloha(opsat, dle možností vytisknout a vlepit) .
 3. Video

https://www.youtube.com/…rjI

Alpske-zeme-zapis

Čj 25. 5.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Meziválečná česká literatura
- příznivý vliv:
a) konec 1. světové války
b) vznik samostatného Československa (1918)
c) větší svoboda ve vyjadřování - zrušena cenzura
d) nová nakladatelství - orientace na vydávání současných autorů
e) J. Hašek; K. Čapek; E. Bass; I. Olbracht; K. Poláček; V. Vančura; J. Wolker; J. Voskovec a J. Werich,...
f) nové literární směry:
- vitalismus (vita - život); reakce na válku vyjadřující radosti z nejzákladnějších maličkostí, z pouhé existence; jednoduchost, srozumitelnost ( K. Čapek, J. Wolker,...)
poetismus - fantazie; odstraněna interpunkce; inspirací je lidová zábava - cirkus, kino, varieté; úsilí poznat krásy světa (V. Vančura, J. Seifert,...)
- surrealismus=nadrealismus - fantazie, vyjadřování bezprostředních subjektivních dojmů, inspirací se staly sny (V. Nezval,...)
- proletářská literatura - sny o spravedlivější společnosti; hrdinství (J. Wolker,...)

M 25. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o pohybu
do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Příklad 1
Dva turisté, z nichž jeden ujde za hodinu 5km, druhý 6 km, vyjdou v 7 hodin ráno proti sobě z míst k a L, vzdálených od sebe 38,5 km. V kolik hodin se potkají?
Uč. str. 103 / 7, 8
úlohy ke kontrole
přístav . vzdálenost je 60 km
Z Olomouce do Prahy: Potkají se v 8hod 170 km od Prahy

Aj (Ba) 25. - 29. 5.

Placement test A1 - kdo má možnost tisku, vytiskne, doplní, vloží do sešitu. Kdo nemá možnost tisku, zapíše odpovědi do ŠS. Posílat do mailu nemusíte, ale všichni vypracujtebudeme společně kontrolovat až se uvidíme.
..............................................................................................................

 Placement-test-a1a2-grammar-drills_32543_1

Placement-test-a1a2-grammar-drills_32543_2

Placement-test-a1a2-grammar-drills_32543_3

Fy a Př 25. 5.

Teplota

ŠS zápis
měření - teploměry
 druhy
podle účelu -pokojové, venkovní, laboratorní...
podle způsobu měření - kapalinové - s rostoucí teplotou se zvětšuje objem kapaliny 
bimetalové - využívá se různé tepelné roztažnosti  kovů
odporové - el. vodivé materiály - s teplotou se mění odpor 
polovodičové- termistory 
digitální, 
s tekutými krystaly, 
optické - pyrometry - vysoké pece,sklárny
stupnice
 Celsiova - °C, plus a mínus hodnoty, 0°C-bod tání ledu, 100°C- bod varu vody
Kelvinova - °K, jen kladné hodnoty,  0°K= -273°C = absolutní nula - teplota, při které ustává pohyb částic
Farenheitova -  °F,  používá se v anglosaských zemích, severní Americe, 0°C= 32°F,  1°C je přibližně 1,8°F
Př 
Zrakové ústrojí
1/ uč.str.63-65 přečíst
2/ŠS
 - nakreslit a popsat stavbu oka obr. 62/str.64
 - zápis podle bodů: co je to očnice, čím je oko chráněno, slzní žláza,slzy- význam, slepá skvrna, žlutá skvrna,
   světločivné buňky a co vnímají, co je to akomodace, oční vady- projevy a jak se řeší
3/CS otázky na test
1.části vylučovací soustavy   
2. poloha ledvin v těle     
3.části ledviny     
4. kterou část ledviny tvoří váčky, kterou odvodné kanálky 
 5. co je to nefron     
6. poškození ledvin -  příčiny   
7. orgány, kterými se z těla odstraňují odpadní látky

 

M 22. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o pohybu
do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Příklad 1
Z přístavu A na řece vyjel parník rychlostí 12 km/h směrem k přístavu B. O dvě hodiny později za ním z A do B vyjel jiný parník rychlostí 20 km/h. Oba parníky přijely do B současně. jaká je vzdálenost  z A do B?
nápověda   spočítej x....doba v h a pak dosadit do vztahu s= v . t
Příklad 2
Z Prahy do Olomouce je přibližně 250 km. V 6 hod vyjel z Prahy do Olomouce rychlík průměrnou rychlostí 85 km/h. Ve stejném okamžiku vyjel z Olomouce do Prahy osobní vlak průměrnou rychlostí 40 km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od Prahy se potkají?
Uč. str. 103 / 2, 4
úlohy ke kontrole
PS str. 53/ 26    t= 1h 12 min   potkají se z místa A na 108 km nebo z místa B na 72 km
PS str. 53 /27  za 2 hod 15 min.

Aj (Ti) a D 22. 5.

D

Sjednocení Itálie

zápis:

Sjednocení Itálie

jediný samostatný stát je Sardinie

sever - pod nadvládou Habsburků x jih pod nadvládou španělských Bourbunů

střed Itálie - papežský stát

1859 - rakousko - sardinská válka

1860 - Giuseppe Garibaldi stál  v čele povstání a se stovkami dobrovolníků se mu podařilo Bourbony porazit

1861- vyhlášeno Italské království - Viktor Emanuel I. jmenován prvním italským králem

1866 - rakousko- pruská válka - Itálie na straně Pruska- zvítězilo a proto získalo Benátsko

1870- prusko- francouzská  válka- Francie poražena a papežský stát se stává součástí Itálie

1871 hlavním městem Itálie se stává Řím

odpovědět na otázky na str. 110

 

Aj

Characteristic - new vacabulary-  AB 67/1,2,3

Čj a Nj 22. 5.

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 32/14 - 14; 40; 44; 400; 404; 414; 440; 444; 4 000; 4 004
66; 615; 6 076; 600 500; 66 000; 6 000 006; 66 000; 96; 6 019; 16
BONUS: a) 444 000; 6 666; b) 1992; 1989; c)1415; 1848; d) 987 654 312
do ŠS (nadpis + vypracovat cvičení z PS): Množné číslo dalších podstatných jmen: PS: s. 32/16 (k vypracování použít uč. s. 34/16 + najít ve slovníku); vzor: 1 Bleistift - 13 Bleistifte; 1 Heft - 23 Hefte;..
- zopakovat si časování "müssen" - PS: s. 33
- PS: s. 28/3 (přepiš psacím, pozor na velká písmena) + přelož do ŠS; s. 29/5 (pouze doplnit správné tvary slovesa müssen + přeložit) 
 Doporučení! Zábavnou formou si průběžně procvičujte a opakujte němčinu online zdarma (slovíčka z různých oblastí, konverzace, videokurzy německé gramatiky). Zadejte si https://landigo.cz/nemcina
 
 

ČESKÝ JAZYK - sloh
Kontrola: uč. s. 157 - 158/4.a) - nové odstavce mohou začínat: Uvědomili jste si někdy....? - Poznávat kulturu jiných zemí.... Myslíte si, že je důležité...?  S tím souvisí podoba osnovy: 1. Únava z uspěchanosti. 2. Krása cestování. 3. Oblíbená místa. 4. Poznávání světa a ČR.
úkol: Napište úvahu na téma: Co nám přináší cestování (čím je zajímavé; užitečné cestování do vzdálených zemí; proč poznávat vlastní zemi;....) - využít osobní zázitky, prožitky, zkušenosti, srovnání - ČR x cizí země,...- cca 1,5 - 2 stránky

Př 21. 5.

Smyslová ústrojí

1/ ŠS uč. str.69/ shrnutí  -  zapsat jen první 3 věty
2/zápis samostatně podle učebnice str.67-68
ústrojí chuti
kde umístěny chuťové buňky, na jaké látky reagují, základní chuťové vjemy
nakreslit obr.66/str.67
ústrojí čichu
kde umístěny čichové buňky
vnímáme plynné látky, které se zachytí na vlhké nosní sliznici
ústrojí hmatu
kde uložena hmatová tělíska, kde je jich nejvíc, jaké vjemy vnímají
3/ opakování vylučovací soustavy
CS str.53/1,2,3,5,6
výsledek lušťovky z minulé hodiny
1. ionty
2. elektron 
3. fosfor
4. síra
5. síro
6. neutron
výsledek: NEFRON

Čj 21. 5.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 7/1.a) - Dobrý den. Dobrý večer. Dobrou noc. Na shledanou. Promiňte. Hledám hotel Grand. Děkuji pěkně. Prosím. Co si přejete?
Zápis: Hlavní rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
1. Nemá ř.
2. Skupiny di, ti, ni se vyslovují zpravidla měkce, př. ticho, Lomnický,....
3. Skupiny de, te, ne se vyslovují zpravidla měkce, př. delí sa, najnavštevovanejšia; zřídka tvrdě, př.teraz, vtedy, december,....
4. Písmeno ä se vyslovuje jako e, př. smädný, mäso,....
5. Písmeno o - se stříškou/vokáněm (neumím na PC stříšku, vy ji do sešitu napíšete) se vyslovuje jako dvojhláska uo, př. skor, koň, stol,....
6. Dvojhlásky ie, ia, iu, př. priestory, tvoria,....
7. Písmena l, r s čárkou (čárku napište nad l, nad r) - dlouhé l, dlouhé r, př. vršok, hlbka,....
8. Písmeno ľ - měkké l, př. kráľovstvo, kľúč,....
- uč. s. 9 - 10/4.a) - přečtěte si text nahlas dle výše uvedených pravidel a vypište + přeložte slova, která jsou zcela odlišná od češtiny; při překladu vycházejte z kontextu
- uč. s. 10/5.a) - vzor: korčule - brusle;...; 5.b) - vzor: sprostý - hloupý;...POZOR! MOHOU ZNÍT V ČEŠTINĚ A SLOVENŠTINĚ PODOBNĚ, ALE MAJÍ JINÝ VÝZNAM! 

M 21. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků lichoběžníku
PS str. 51 / cv. 1 b  ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze)
PS str. 51 / cv. 2 ( narýsuj si na úsečce KL pomocný bod X, kde  /KX/= 3,1 cm a / XM/= 4,5 cm ) 
( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze)

Aj (Ti) 20. 5.

TB 91- přečíst  Being a teen  a do školního sešitu vypracovat TB 91/7

M 20. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o pohybu
do šk. sešitu  nadpis a datum a :
Uč. 102 / př. 1
Uč. str. 103/5
rozhodni o jaký typ slovní úlohy na pohyb se jedná, následně podle typu zakresli schema, zapiš rovnici a počítej, následně ověř své řešení zkouškou
PS str. 53/ cv. 26,27

Ch 20. 5.

Soli
1.Využití solí:
do sešitu uč. str. 115/tab 31 opsat 7. - 13. řádek
2. On-line testování - úroveň si případně můžete změnit
https://www.umimefakta.cz/oxidy-2-uroven/15843
https://www.umimefakta.cz/halogenidy-2-uroven/16309

Čj a VPo 20. 5.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: USA
John Steinbeck
(1902 - 1968)
- Nobelova cena
- román: "Hrozny hněvu" - reakce na hospodářskou krizi 30. let; osudy drobných farmářů, ztráta půdy, marné hledání obživy, nuzný život
- novela: "O myších a lidech" - příležitostné práce na farmách a sny o vlastním domově; končí tragicky
- uč. s. 40/J. Steinbeck - prostudovat
- PS: s. 64 - 65/1. - 10. úkol
VOLBA POVOLÁNÍ
Úkol byl zadán minulou hodinu 13. 5.!

Aj (Ti) a D 19. 5.

Válka Severu proti Jihu (USA), vytiskněte si, vypracujte a vložte si do sešitu tento pracovní list
Aj 
TB 90/1 - slovní zásoba - popis osoby, AB 67/1,3- můžete si doplnit i bez poslechu.

M 19. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků lichoběžníku
- do školního sešitu nadpis, datum a přerýsuj rovnoramenný lichoběžník
( rozbor, konstrukce, KZ a diskuze) dle Uč. str. 73 / příklad 3    upozorňuji na osovou souměrnost - , tento lichoběžník je souměrný podle osy a toho se využívá při konstrukci - bývá v příjímacích zkouškách
PS str. 51 / cv. 1 a  ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze)

Nj a Čj 19. 5.

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: uč. s. 31/8 - meinem; meiner; ihrer; ihrem; seinem; seinen; seiner; unseren; deiner; der, dem
uč. s. 31/9.a) - Ich esse Pizza. - Isst du Pudding? - Katka isst gern Suppe. - Esst ihr oft Gulasch? - Sie essen Spagheti. - Petra isst Hamburger. - Ina isst keine Pizza. - Wer isst Spaghetti? - Stefan und Tina essen Reis. - Mutti isst keine Suppe. - Die Tante isst oft Reis und Pizza. - Isst du keine Suppe? - Samuel isst gern Hamburger. - Wir essen Gulasch gern. - Eva isst oft Gulasch. - Marion isst Pizza. - Karel isst Spaghetti gern. - Wir essen keinen Toast. - Er isst keinen Hamburger.
9.b) - ich helfe der Mutter - er hilft dem Vater - wir helfen Zdena - du hilfst der Oma - hilfst du dem Opa? - er hilft Peter nicht - wir helfen den Freunden - helfen sie den Eltern? - Nina hilft Onkel Erik - der Vater hilft Tante Elvira - hilfst du gern zu Hause? - warum hilfst du heute der Schwester nicht? - Leon hilft dem Bruder.
9.c) - Pomáhám tvému bratrovi. - Pomáháte našemu otci. - Pomáháme tvému psovi. - Pomůžeš naší babičce? - Pomůžu její sestře. - Max pomáhá našemu dědovi. - Petra pomáhá dítěti. - Ruth a její teta pomáhají našim přátelům. - Tvůj strýc pomáhá mým rodičům.
- Zopakuj si číslovky - uč. s. 34/žlutý rámeček + PS - Přehled učiva (uprostřed PS s. 2 - Základní číslovky větší než 100)
- PS: s. 32/14; BONUS
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 132/3.a) - čárky jsou za slovy: zapadá, odchází, léto, přírody, kobce, vědět, den, měsíc, rok, osy, času, měsíce
c) - Slunce (astronomický význam); slunce (běžný význam - zapadá, hřeje,...)
d) - např. To se rozumí samo sebou.
e) - každé ráno, každý večer=4. pád; pomůžeme si náhradou, např. každou sobotu, kde je pád zřejmý
f) - každé (ráno) - přívlastek shodný; každý (večer) - přívl. sh.; ten (předá) - podmět; to - přívl. sh.; všechno - předmět 4. p.; který (je den) - podmět; s sebou (měli) - přísl. urč. místa; své (osy) - přívl. sh.; jejího (oběhu) - přívl. sh.; tyto (jednotky) - přívl. sh.
h) - Délku dne určuje Země tím, jakou rychlostí (jak rychle) se otáčí kolem své osy.
i) - ...který je den, měsíc, roční období i který je rok - poměr slučovací
j) - poměr vylučovací
Zápis do ŠS: nadpis: Slovanské jazyky + uč. s. 9/žlutý rámeček (přepsat + naučit); uč. s. 7/1.a) - přeložit do češtiny (9 vět)

Vo 19. 5.

Zdravím, tento týden jen vypracujte test v příloze (oba listy).

Stačí vypracovat pouze test, ostatní úkoly nemusíte.

Tajenku přepište do sešitu a definujte co znamená, dle informací v zadání.

Pravo-a-moralka-test-1

Pravo-a-moralka-test-2_2

Hezký týden!

Aj (Ba) 19. - 22. 5.

- slovíčka 8C
- WB p. 70 - přečíst text několikrát
- WB 70/ 1, 2 - vypracovat na základě textu
Shopping - online reading - hledání odpovědí v textu https://www.umimeanglicky.cz/reading-shopping/34 
DO MAILU - pošli mi své zkušenosti s nakupováním - jak často nakupuješ, máš rád nakupování, oblíbený shop, kolik utratíš apod. Minimálně 10 vět. Vzorem může být WB p. 70.

Rj 19. - 22. 5.

- PS str. 68, 69 - celé
- uč. str. 10 cv. 2.3 + str. 11 cv. 2.4, 2.5 - ústně (cvičení nahlas přečíst a přeložit si)
- školní sešit - přepsat zelený rámeček + cv. 2.4 třetí část - přepiš a přelož slovíčka

Ze 19. 5.

Střední Evropa

 1. Učebnice str. 68 Střední Evropa prostudovat.
 2. Vyhledej v atlase státy střední Evropy a jejich hlavní města.
 3. Učebnice str. 69 Spolková republika Německo - do sešitu zapiš zápis viz příloha(dle možností vytisknout a vlepit) .
 4. Prohlédni si podrobně i obrázky, které jsou v učebnici.
 5. Video

https://www.youtube.com/watch?v=pw84gNaGpGA

Stredni-evropa-nemecko-zapis

Fy a Př 18. 5.

Vylučovací soustava

1/CS lušťovka
1. - - x - -    částice s  nábojem/ množné číslo/
2. - - x - - - - -    je v  atomovém obalu  
3. x - - x- -    chemický prvek/P/
4. - - x -       protonové číslo 16
5. - - - x - -  há dvě só čtyři
6. x - - - - - x   částice v jádře atomu
2/ ŠS
_ _ _ _ _ _ je základní stavební a funkční jednotkou ledvin.
Je tvořený klubíčkem vlásečnic, které je v tzv. Bowmanově váčku/tento celek se také označuje jako Malpigiho tělísko/ a odvodné kanálky. 
V nich se zpětně vstřebává voda + glukóza, minerály a další látky.
3/ ŠS uč. str.53/4 odpověď do zápisu
Fy
práce na zadaném referátu

Čj 18. 5.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: USA
Ernest Hemingway
(1899 - 1961)
- Nobelova cena
- představitel prózy tzv. "ztracené generace"=američtí spisovatelé, kteří odešli do války jako studenti - dobrovolníci s představou boje za svobodu; brzy pochopili svůj omyl; válka jako první velký životní zážitek je natrvalo negativně poznamenala
- román: "Sbohem, armádo" - vlastní zážitky z italské fronty, zranění, láska k anglické ošetřovatelce; společný útěk do neutrálního Švýcarska
- román: "Komu zvoní hrana" - reakce na španělskou občanskou válku; boj x fašismu
- novela: "Stařec a moře" - kubánský stařec a chudý rybář Santiago, vede statečný, ale marný boj s mořem a žraloky; obraz zápasu s přírodou a zlem, oslava lidské aktivity a statečnosti
- uč. s. 40/E. Hemingway - prostudovat
- PS: s. 63 - 64/1. - 8. úkol

Z a Ch 18. 5.

Z


Západní Evropa - shrnutí
Uč. str. 67/cv. 1, 2, 3, 4, 5,6 zezadu do sešitu - pouze odpovědi:)

Ch


1. Soli
Zápis do sešitu
Soli
Soli -jsou  chemické sloučeniny složené z kationtů kovů  a aniontu kyseliny
vznikaji např.neutralizací (reakce kyyselin s hydroxidy, pri které vzniká voda a sůl)
Využití solí:
uč. str. 115 opsat 6 řádků tabulky 31
2. Video názvosloví kyselin
https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0&t=402s

M 18. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy o pohybu
do šk. sešitu  nadpis a datum a :
na úvod musíš z Fyziky vědět: , jak se spočítá dráha s
s = v.t     , kde v... rychlost   t.....čas

 
2 typy slovních úloh na pohyb:
A/ na potkávání   ( Auto jede z místa A do místa B , druhé auto jede z místa B do místa A . Kdy se potkají? Kde se 
potkají -  na jakém kilometru?
- předpis : 
s = s1 + s2     nazpaměť 
                               
B/
na dohánění   
Kolo jede z místa A do místa B , za ním vyráží z místa A do místa B se zpožděním  auto . Kdy auto  dohoní kolo? Kde ho  dohoní -  na kolikátém kilometru?
- předpis :  s1 = s2     nazpaměť
vždy si namalujeme schema  a napíšeme předpis = rovnici pro dráhy a to podle typu slovní úlohy, kdy na počátku si musím říct, zda-li se jedná o úlohu na potkávání nebo na dohánění
nejdříve shlédni  instruktážní video, je to nezbytné


do školního sešitu:
Příklad na potkávání - 2 typové příklady
opsat příklad z videa stopa 3.50 min  ( s porozuměním )včetně schématu a řešení a zkoušky a příklad stopa 7. 45  min
  Příklad na dohánění-  typový příklad
opsat příklad z videa stopa 12,05 min  ( s porozuměním )včetně schématu a řešení  a zkoušky

D a Aj (Ti) 15. 5.

D
Občanská válka v USA 1861 - 1865 - zápis

1860 - americkým prezidentem zvolen Abraham Lincoln- zastánce zrušení otroctví

 

Jižní státy se obávají zrušení otroctví po celé Americe, proto se odtrhávají od Severu a označí se jako Konfederace amerických států

Sever útočí na Konfederaci z důvodu setrvání v Unii

1861 – začíná občanská válka, Sever má od počátku převahu – je totiž soběstačný– má velký průmysl

Jih musí vše dovážet, a proto 1865 kapituluje

Výsledek občanské války:

otroctví zrušeno v celých Spojených státech,

dochází k ekonomickému rozmachu a budování železnice,

zisk území mimo impérium: Kuba, Portoriko, Filipíny

prostudovat otázky na str. 118

a pro větší pochopení se můžete mrknout na tento odkaz https://www.youtube.com/watch?v=QUrgU0NUmos

 

Aj 

Přečíst tento pracovní list, odpovědět na otázky a poslat na můj mail do 19.5.

Happy-birthady-the-usa

M 15. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy na věk osob
do šk. sešitu nadpis a datum a slovní úloha:
Uč. RUSKÉHO JAZYKA Raduga 1 str. 57 / 4 lekce žlutý rámeček nahoře Kolik jim je let?    zadání přeložené do češtiny poskytnou ruštináři němčinářům
Příklad:
Otci je 52 let, jeho synům je 24 a 18 let. Za kolik let bude otci tolik, jako oběma synům dohromady?

Čj a Nj 15. 5.

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: uč. s. 31/10 - polévky: nudlová - rybí - fazolová - bramborová - čočková - rajčatová - kuřecí - brokolicová - česneková - cibulová - houbová; uč. s. 33/14 - Tag, du, möchte, Milch, noch, Äpfel, zusammen, sechs Euro vierzig, Danke, Wiedersehen
- PS: s. 33/2. Časování nepravidelných sloves (essen, helfen) - opsat do ŠS
- uč. s.31/žlutý rámeček Grammatik - nadpis: Člen určitý a přivlastňovací zájmena ve 3. p. č. j., č. mn. - opsat do ŠS bez časování helfen
- uč. s. 31/8 (celé věty, v poslední větě použij z nabídky členy určité), 9. a)b)c) - vše do ŠS
ČESKÝ JAZYK - sloh  
- uč. 157 - 158/4.a) - text rozdělte do 4 odstavců + heslovitou osnovu; c) napište odlišné vyústění textu

Fy a Př 14. 5.

Vylučovací soustava

1/ CS test - otázky z minulé hodiny
2/odpovědi
1.pokožka,škára, podkožní vazivo       
2.chrání tělo, regulace teploty, vylučování/pot/, dýchání, hmat , vnímání vlastností prostředí /teplo, zima/     
3.vlasy, chlupy     
4.ochrana před vysycháním kůže   
5.ochrana před přehřátím/regulace tělesné teploty /   
6.melanin, v pokožce, ochrana před UV zářením       
7.ochrana orgánů před prochladnutím/ledviny/,  zásoba energie     
8.chlad, teplo, bolest , dotyk, tlak     
9. ploché buňky / dlaždicový epitel/   
10.rýhování na pokožce prstů a dlaní,  je u každého jiné,  kriminalistika  ....
3/odpovědi
ot.č.1- 1,5 bodu     2.-2/stačí 4 údaje /     3.-1      4.-1        5.-1      6.-1,5      7.-1   8 -.2/4 různé jevy  /      9.-1      10.- za každou informaci půl bodu, maximálně 2 body za otázku
4/  bodování
14-12=1    11,5-10=2      9,5-8=3      7,5-6,5=4      6-0=5
4/ŠS str.52/ obr.51- vnitřní stavba ledviny nákres

Fy

Spalovací motory

uč. str. 90-94
SAMOSTATNÁ PRÁCE -zpracovat referát na téma  spalovací motory
nedá se teď jinak - bude to v papírový formě
 jaké druhy existují, využití, jak fungují, palivo ......
můžete napsat ručně, na počítači, nakreslit nebo nalepit ofocené obrázky.....
a ne aby vás napadlo jen zkopírovat NĚCO z internetu, co nebude mít  "hlavupatu",  bude se to hemžit
odbornými výrazy, které znají jen studenti strojárny......  informace ZPRACOVAT SAMOSTATNĚ
datum odevzdání včas oznámím  /po 25. 5./ a protože vím, že to nějakou práci dá, tak na příští
hodinu v úterý nebudete mít nic nového.
Všechny vás zdravím a mějte se fajn.        M.H.

Čj 14. 5.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Dnešní hodina je bez nových úkolů, individuálně si poctivě dodělejte úkoly stávající.

M 14. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků - kosočtverce
 PS str. 50 /cv. 9 -obtížné     ( Co víme o úhlopříčkách v kosočtverci? Jsou na sebe kolmé )
( rozbor , konstrukce, KZ, diskuze )
PS str. 51 / cv. 10 
( rozbor , konstrukce, KZ, diskuze )

Aj (Ti) 13. 5.

L8 - Reading, writing - AB p. 66/ ex. 4,5,6

M 13. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy na věk osob
u těchto úloh může být záporný výsledek např. x= - 7  , což znamená, že např. matka byla před 7 lety 4x starší než dcera
do šk. sešitu datum, nadpis
Příklad:
Otci je 32 let, jeho synovi 8 let. Za kolik let bude otec :
a) dvakrát starší než syn ?
32 + x = 2. ( 8 + x )
přičtu každému x... za x let( x nevíme, počítáme )
a běžným způsobem dopočítám rovnici
b) čtyřikrát starší než syn ?
32 + x = 4. ( 8 + x )
c ) pětkrát starší než syn?
32 + x = 5. ( 8 + x )
je opět nezbytné s porozuměním přečíst zadání slovní úlohy- je to 1/2 na 1/2 čeština a matematika
Uč. str. 97/10 ( pozor co je aritmetický průměr )
PS str. 53 / cv. 23- 25
úlohy ke kontrole
PS str. 52 /18 SR .. 48987,65 km2 a ČR 79012, 3 km2
PS str. 52/ 19   délka Labe v ČR 344, 6 km a v Německu 820, 4 km

Ch 13. 5.

Čj, VPo 13. 5.

 ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: Anglie
George Bernard Shaw
(1856 - 1950)
- světový dramatik
- Nobelova cena
- drama: "Pygmalion" - sázka profesora fonetiky Higginse, že v krátké době vychová a uvede do vznešené společnosti nevzdělanou květinářku Lízu; uváděno v divadle v Mladé Boleslavi; námět pro muzikál My Fair Lady
- v dramatech kritika hlouposti, pokrytectví, falešné morálky
- uč. s. 39/G. B. Shaw - prostudovat
- PS: s. 59/1. - 5. úkol
 
 
VOLBA POVOLÁNÍ
Zápis: Koncesované živnosti
- vyžadují splnění odborné způsobilosti, popřípadě určitou délku praxe a zvláštní povolení - koncesi; ochrana majetkových práv (hudební produkce); ochrana zdraví a života osob (letecká doprava, silniční motorová doprava, taxislužba);...
úkol na 13. 5. + 20. 5. - Vyhledat na internetu libovolnou konkrétní koncesovanou živnost + napsat základní informace.  

 

Aj (Ti) a D 12. 5.

Aj 
Revision of present perfect - AB - p. 65/ ex.1,2,3
D 
Imperialismus a kolonialismus- vypracovat pracovní list

Radost pomáhá

Zdravím a přikládám v příloze letáček od naší bývalé žačky Káji Soukupové.

Jedná se o vyrábění dle fantazie pro potěšení lídí. Výrobky poputují k seniorům a pacientům Klaudiánovi nemocnice.

Více zde:

Radostpomaha

Vo 12. 5.

Zdravím, v příloze zápis a práce na Vo.

Mějte hezké dny!

Listina-zakladnich-prav-a-svobod

Ze 12. 5.

Benelux
1. Zápis viz příloha Benelux-zápis
2. on-line testování
západní Evropa 1  https://www.skolasnadhledem.cz/game/2269
západní Evropa 2 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2271

Benelux-zapis

Nj a Čj 12. 5.

NĚMECKÝ JAZYK
- uč. s. 32/11; s. 31/10: další potraviny + polévky (do slovníčku opsat a přeložit + naučit)
- uč. s. 33/13 (přečíst + přeložit - ústně); s. 33/14 - písemně do ŠS (příště kontrola)
U potravin se nemusí uvádět člen.
- PS: s. 30/10; 11.a); s. 31/13 - vzor: 1. Jogurt - i;... 
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
- uč. s. 132/3.h)i)j); příště kontrola všech zadaných úkolů z 3. cvičení
Nezapomínejte na procvičování a opakování: +pravopisně.cz; ČT1 - ŠKOLA DOMA (každé úterý ve 14:00)!

M 12. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků - kosočtverce
 PS str. 50 /cv. 7 
( rozbor , konstrukce, KZ, diskuze ) viz. Uč. str. 72/ Příklad 2
PS str. 50 / cv. 8 ( rozbor , konstrukce, KZ, diskuze )

Předplatné divadlo

Přeposílám nabídku divadelního předplatného na 2020/21 od pí. uč. Klímové...

Divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Predplatne-m5-m6-str-2_2

Predplatne-m5-m6-str-1_3

RJ 11. - 15. 5.

- PS str. 66 cv. 4 + str. 67 celá
- uč. 2. díl str. 8, 9 - naučit novou slovní zásobu
                 str. 7 - hlasité čtení rozhovorů + str. 9 cv. 1.1, 1.2 - doplnit cvičení
                                                                   cv. 2.1, 2.2 - procvičit výslovnost

Fy a Př 11. 5.

Vylučovací soustava

1/ŠS uč.str.53 opsat shrnutí
2/ŠS uč. str.51/obr.50 nákres + popis
3/opakování téma: Kůže - CS otázky na test- vypracovat odpovědi
1. vrstvy kůže  2. funkce kůže   3.kožní útvary, které vyrůstají ze škáry   4.funkce mazových žláz   5.význam potních žláz   6. pigment v kůži- název, význam, ve které vrstvě   7.význam tukové vrstvy   8.jaké jevy vnímají nervová zakončení v kůži   9.jaké buňky/epitel/ tvoří pokožku   10.daktyloskopie- co víš
Fy 
Meteorologie - opakování
1/zopakovat téma
2/ CS test - otázky z minulé hodiny
3/ odpovědi
1.meteorologické jevy, podnebí,, pohyb vzduchu, složení atmosféry,záření   v atmosféře, extrémní počasí/ stačí 4 údaje/    2. vítr, tlak a teplota, vlhkost vzduchu, vítr, srážky/4 údaje/   3.meteorologická předpovědní mapa   4.čára, spojuje místa se stejným tlakem   5. spojuje místa se stejnou teplotou    6.cyklóna, pohyb vzduchu dovnitř      7. anticyklóna, pohyb vzduchu ven z výše   8.hranice mezi teplým a studeným vzduchem    9. studená, teplá, okluzní   10.zapisuje se na izobaru, teplá oblouček, studená trojúhelníček, okluzní kombinace trojúhelníčků a obloučků
4/ bodování
1.-2,   2.-2,   3.-1,   4.-1,   5.-1,   6.-2,   7.-2,   8.-1    9.-1,5,   10.-2
5/ hodnocení
15,5-13,5=1    13-11,5=2   11-9,5=3   9-7=4   6,5-0=5

Aj (Ba) 11. 5.

Podle obrázků vymysli svých 7 vět podle vzoru a pošli mi věty do mailu. (např. moje sestra je pilná jako včelka, uklízí si pokoj každý den)

As-as

As-as_2

Čj 11. 5.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: Německo
Erich Maria Remarque
(1898 - 1970)
- prozaik, účastník 1. světové války, automobilový závodník,...
- po nástupu nacistů - jeho knihy zakázány, zbaven občanství, emigrace do USA
- generační román: "Na západní frontě klid" (ironický název) - osudy studentů ve válce; ztrácejí životní iluze, snaží se přežít; drsné obrazy z bojiště, svérázný lidový humor; tragický konec nenaplněných životů; volné pokračování - román: "Cesta zpátky" - osudy lidí zničeny válkou; konec frontových přátelství; návrat domů; válečné zážitky vedoucí k vnitřní prázdnotě; román: "Nebe nezná vyvolených" - prostředí automobilových závodů; tragický příběh
uč. s. 38/E. M. Remarque - prostudovat
PS: s. 55 - 56/1. - 6. úkol 
 
Dobře míněná rada!
Upozorňuji především ty, kteří poctivě neplní zadávané úkoly, že zasílané učivo považuji za probrané, pouze v případě konkrétních dotazů na nejasnosti ve škole vysvětlím. Po příchodu do školy (červen? září?) bude probíhat prověřování + testování z tohoto učiva a teprve potom přistoupíme k učivu novému. Proto se ve vlastním zájmu snažte plnit průběžně vše, co je uváděno (učit se slovíčka, zápisy z literatury, mluvnice, vypracovávat cvičení a úkoly - mluvnice, sloh, literatura PS + pečlivé kontroly a opravy dle zasílaných řešení; kontrolu úkolů z literatury uděláme ve škole, rovněž poslechová cvičení + úkoly z PS i učebnice budou realizovány ve škole). Charvátová 

Ch a Z 11. 5.

Z

Benelux
1. Učebnice str. 64 - 66 - prostudujte
2. Video
https://www.youtube.com/watch?v=64QVOs_KceI
3. Orientace na mapě - se kterými státy Benelux sousedí, který ze států Beneluxu nemá přístup k moři?

CH

 • Názvosloví hydroxidů 
 • 1. Učebnice str. 101 - prostudujte!Jde o obdobu halogenidů jen místo halogenu je skupina (OH)
 • 2. Shrnutí (Zápis do sešitu)
 • Názvosloví hydroxidů
 • Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty (OH)-Ivázané na kationty kovu
  • podstatné jméno = Hydroxid (OH)-I
  • přídavné jméno = odvozené z českého názvu vázaného kovu

oxidační číslo zakončení přídavného jména
I - ný
II - natý
III - itý
IV - ičitý
V - ečný
- ičný
VI - ový
VII - istý
VIII - ičelý

Postup vytvoření vzorce:

 1. Napiš vzorec hydroxidu olovnatého
 2. Napíšeme značku sloučeného prvku a hydroxidový aniont.
 3. Určíme oxidační čísla obou atomů.
 4. Napíšeme indexy do kříže.
 5. Pokud se indexy dají krátit, zkrátíme je.
 6. Napíšeme výsledný vzorec bez oxidačních čísel.
  Pb II (OH)-I -----> PbII(OH)2-I -----> Pb(OH)2
  Vzorec čteme pé-bé-ó-há-dvakrát

M 11. 5.

11. 5.
MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy s procenty
do školního sešitu datum, nadpis
Příklad 1
Za práci na opravách si tři spolupracovníci vydělali celkem 4720,- Kč
Rozdělili se tak, že první  dostal o 20% více než druhý a třetí o 15 % více než druhý. Kolik dostal každý?
první ........ ( x + 0,2x )
druhý ..... x
třetí....... ( X + 0,15x )
sestav rovnici a dopočítej , výpočet ověř zkouškou ( tzn. vyjde nám x, což je druhý a prvního atřetího dopočítám a součet všech mi musí dát 4720,- Kč )

Příklad 2
Honza jel na výlet a dostal od rodičů jako kapesné určitý obnos peněz. První den utratil pětinu kapesnéhodruhý den 20% zbytku třetí den utratil 14,- Kč.přitom domů dovezl polovinu kapesného. Kolik Kč dali rodiče Honzovi?
rozbor
první den  ...... 1/5 x
druhý den ....0,2 krát 4/5krát x  ( zbytek je 4/5 z x tzn. 4/5 krát x )
třetí den .... 14
zbytek ... 1/2 krát x
celkem --- x     sestav si rovnici se zlomky ( tzn. sečti 1. až 3. den a zbytek ) a dopočítej
výsledek je 100 kč
Uč. str. 98 / 20
Uč. str. 99 / 26
PS str. 52 / cv. 18, 19

úlohy ke kontrole
PS str. 52/ 16   šířka 5 cm a délka 6 cm  
PS str. 52 / 17    čísla 200, 220, 242

Fy a Př 7. 5.

Fy

Meteorologie  -opakování

1/CS  vypracovat odpovědi na otázky/použít ŠS a učebnici/ - 1. část testu
1. co zkoumá meteorologie
2. co patří mezi meteorologické jevy
3. synoptická mapa
4. izobara
5. izoterma
6. tlaková níže - druhý název, pohyb vzduchu v níži
7. tlaková výše - druhý název, pohyb vzduchu  ve výši
8. fronta
9. druhy front
10. značky front a kam se zapisují na předpovědní mapu
2/odpovědi, bodování a hodnocení bude příště
Poranění kůže a první pomoc
1/ oprava chyby v lušťovce - řádek č.5      - - - x     tříatomová molekula kyslíku
2/výsledek
1.smog  2. teplota   3.tlak   4.fronta   5.ozon   6.vítr   7.sníh
3/ ŠS doplnit:  pigment v kůži = melanin
4/ ŠS  Poranění kůže a první pomoc
uč. str. 55/tabulka - opsat a  hlavně  ZAPAMATOVAT!!!!
5/CS str. 55/1 - 7, jsou  tam i otázky na prověrku

Čj 7. 5.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola vět - přechodníky:
2. vykonav - přechodník minulý, číslo jednotné, rod mužský, vid D; Vykonal to, vstal a řekl....
3. uloživ - př. minulý, č. j., rod muž., vid D; Uložil housle....a spěchal domů.
4. rozloučiv se - př. minulý, č. j., rod muž., vid D; Rozloučil se a dal se....
5. vzpamatovavši se - př. min., č. j., rod ž., vid D; Vzpamatovala se a začala se....
6. zpozorovavši - př. min., č. j., rod ž., vid D; Zpozorovala hrozící nebezpečí a vrátila se....
7. vzpomenuvše si - př. min., č. mn., vid D; Vzpomněli si na svůj slib a rozhodli se....
- uč. s. 132/3.a)c)d)e)f); 3.b) - zápor členský: ne zcela odpovídající; zápor větný: neodpovídají stejným dnům; příklady těchto záporů si vyhledejte v textu tohoto 3. cvičení a zamyslete se, co v dané větě popírají

M 7. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků
PS str. 49/ cv. 3  a    ( Které rovnoběžníky mají rúzně dlouhé úhlopříčky?)
do školního sešitu datum, nadpis a PS str. 49/3 b

Aj (Ti) 6. 5.

Osmáci, odpovězte prosím písemně na otázky v sekci Discuss.

English-czech

Czech-english

Ch 6. 5.

Opakování dvouprvkové sloučeniny
Na e-mail prosím zaslat vypracované cv. 13 a 17 z pracovního listu zaslaného v pondělí 4.5. Dvouprvkové sloučeniny. Kdo tak již učinil, má velkou pochvalu! Jinak prosím zaslat opět do 7.5.

Čj a VPo 6. 5.

ČESKÝ JAZYK
Zápis - pokračování: Francie
Antoine de Saint-Exupéry
(1900 - 1944)
- francouzský hrabě, letec v 2. sv. válce, prozaik
- 31. 7. 1944 havárie jeho letadla
- pohádková próza: "Malý princ" - setkání letce s malým princem z neznámé planety (vypráví o sobě a planetce, odkud přišel, v jinotajích poučuje letce o životních hodnotách); zdůrazněna nutnost přátelství a odpovědnosti; rozdílnost pohledu na svět: dítě x dospělý
- tzv. letecké romány, např. "Noční let" - jedna noc v bouři, ztráta letadla
- uč. s. 39/prostudovat: A. de S.-Exupéry
- PS: s. 60 - 61/1. - 5. úkol
VOLBA POVOLÁNÍ
Zápis - pokračování: Ohlašovací živnosti
b) vázané - vázané na kvalifikaci požadovanou zákony a jinými právními předpisy (autoškola, projektové činnosti, tiskárny,...)
c) volné - nejsou přesně stanoveny podmínky způsobilosti (výkup obecně - ovoce, kožešin atd., smíšené zboží, nákup - prodej - autobazar, zastavárny,...)

M 6. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy s procenty
do školního sešitu datum, nadpis
tyto úlohy jsou VŽDY v PZ!!!!!
procenta budu vždy do rovnice "vkládat "jako desetinné číslo , takže např. 80 % z něčeho ( něčeho může být x nebo cena vozu apod ), zapíši 0,8 krát x
Příklad 1
Rozdělte úsečku délky 126 mm na dvě části tak, aby druhá část byla
a) 80 % první části
b) o 80 % menší než první část
c) o 80 % větší než první část
řešení:
a) první a druhá část je rovna 126 mm
tzn.   x + 0, 8 x = 126      dopočítej
b) x + 0,2x = 126 dopočítej
c) x + 1,8 x = 126  dopočítej
Příklad 2
Helena  měla o 20% větší úspory než Jana. Dohromady měly uspořeno 1804,- Kč. Kolik uspořila Helena a kolik Kč Jana?
zapíši si:
Jana  ......x Kč
Helena ... x + 0,2x ( mohu sečíst a do rovnice zapsat Helenu jako 1,2 x )
Celkem ... 1804,- Kč
sestav rovnici ( Jana a Helena = 1804 a dopočítej )
Uč. str. 97 /7
Uč. str. 98 / 17
PS str. 52 / 16, 17

D 5. 5.

Nacionalismus

- započat při Velké francouzské revoluci - poddaní se mění v občany
- osamostatnění USA, napoleonské války, zánik Svaté říše
- během 19. století se nacionalismus mění v závislosti na velikosti země
- osamostatnění Belgie na Nizozemí, sjednocení Itálie a Německa, jaro národů 1848 -1849 (Rakousko- Uhersko)
- osamostatnění Švýcarska (nezávislé kantony), Mexiko se osvobozuje od Španělska, Brazílie od Portugalska, Argentina se konstituuje

Aj (Ti) 5. 5.

Lesson 8- new vocabulary AB p. 86-87, podívejte na slovní zásobu do TB p. 86/ex.1, vypracovat v AB ex. 1/p.64 a přečíst si článek The best buys of all, doplnit slovesa v daném tvaru a odpovědět na otázky

The-best-buys-of-all

M 5. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků - rovnoběžníky
do školního sešitu datum, nadpis a Uč. str. 73 /ÚKol 4   kosodelník
PS str. 48/ cv. 1a

Vo 5. 5.

Zdravím, 

opět posílám v příloze zápis - přečtěte si, červené opište do sešitu, obrázek vytiskněte a nalepte do sešitu, případně jednoduše překreslete schéma.

Moc-soudni

Podotýkám, že od pár lidiček mi nepřišel úkol - projekt podnikatelský plán... Těm kteří neposlali dávám možnost nápravy do 8. 5. 

Ti, co poslali včas mají možnost opravy, tam kde něco chybělo, pokud možnosti nevyužijete, dostanete horší známku.

Ti, co pošlou dříve než 8. 5., pošlu jim zpětnou vazbu s možností opravy či doplnění pro zlepšení známky, ti co pošlou až 8. 5. už další možnost na úpravu či doplnění nedostanou... Pošlu zpětnou vazbu a ihned oznámkuji.

Do konce roku od vás budu určitě chtít ještě jeden projektík a nějaké známkované opakování - testík.

Z těchto věcí budu vytvářet známku na vysvědčení, přihlédnu také k práci v hodinách před zavřením školy a nechám si od vás vyfotit některé zápisy, které jsem posílala, tak abyste na to byli připraveni :)

Mějte hezké dny, TN.

Čj a Nj 5. 5.

NĚMECKÝ JAZYK
PS: s. 36/slovíčka od die Lebensmittel (v učebnici zatím NE) po fertig (napsat + naučit). 
Příště budou další potraviny.
Do TK: Procvičování: přechodník přítomný a minulý.
 
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Věty na procvičování přechodníků: vyhledej přechodníky + urči + nahraď věty s přechodníkem tvary bez přechodníků dle vzoru:
1. Zkoumajíce složení půdy, zjistili jsme bílý mramor krystalického rázu.
2. Vykonav to, vstal a řekl vojákům: "Vyveďte Markétu...".
3. Uloživ housle s notami do skříně, spěchal domů.
4. Rozloučiv se, dal se na cestu k domovu.
5. Vzpamatovavši se, začala se bránit.
6. Zpozorovavši hrozící nebezpečí, vrátila se zpět.
7. Vzpomenuvše si na svůj slib, rozhodli se vše napravit.
vzor: 1. zkoumajíce - přechodník přítomný, č. mn., vid N; Zkoumali jsme složení půdy a zjistili jsme bílý mramor krystalického rázu.

Ze 5. 5.

Západní Evropa - opakování
V příloze zasílám pracovní list (zasílám případně i ve wordu - můžete psát přímo do PL), vypracovaný pracovní list -  prosím zaslat na e-mail eva.justova@zsbrezno.cz prosím nejlépe do 7.5. 2020

Pracovni-list-k-vb-5-5-ve-wordu

Aj (Ba) 5. - 7. 5.

1Recept v angličtině - úkolposlat mi sepsaný nebo natočený s výkladem recept + fotka. Níže vzor recept na internetu, ale nechci zkopírovaný text, chci, aby to byla vaše práce, může to být jednoduchý recept - vajíčka, palačinky... Začněte např. Every Saturday I prepare breakfast for my family. I need 6 eggs, salt......etc.
2Rozřazovací test, vyzkoušejte:

RJ 4. - 7. 5.

ruština pro tento týden:
- uč. str. 125 - zelená tabulka - přepsat do školního sešitu + naučit
- uč. str. 124, 125 - ústně
- uč. str. 126/4.3 - písemně (A4)

Př 4. 5.

Funkce kůže

1/ ŠS zápis podle bodů - uč. str.53 - 54
funkce kůže, vrstvy kůže, pokožka - tvořena několika vrstvami plochých buněk /dlaždicový epitel/, daktyloskopie, pigment - význam, škára - co obsahuje, význam,  podkožní vazivo
2/ CS lušťovka
1. - x - -    znečištění atmosféry v průmyslových oblastech v zimě
2.- x - - - - -   zapisuje ji termograf
3. - x  - -    měří se v hektopascalech
4. - - - - - x     rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem
5.- - x -     molekula kyslíku tvořená třemi atomy
6.- x - -     proudění vzduchu
7. - x - -      druh srážek

Fy 4. 5.

Znečišťování atmosféry

1/uč. str. 94 - 96  Předpovídání počasí - přečíst
2/ŠS  Znečišťování atmosféry
tabulka 4.1 /str.197
+ co je to ozonová díra/ozon - v chemii u tématu Kyslík/
+ co je to skleníkový efekt
uč. str. 198 - 201

Z a Ch 4. 5.

Z

Francie
1.Učebnice str. 62 - 63 - prostudovat
2. Zápis viz příloha 
3. Krátké video https://www.youtube.com/watch?v=NTAUtvykKFs&list=PLL83gx86x7yh45KTJPcqYFC34HeefXT0G&index=7

Francie-zapis

 Ch

Dvouprvkové sloučeniny: opakování

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

= sloučenina složená ze 2 prvků

Patří sem: oxidy

                   sulfidy

                    halogenidy

V příloze zasílám opakování k procvičení názvosloví  (dvouprvkové sloučeniny)

Dvouprvkove-slouceniny_3

M 4. 5.

MATEMATIKA ALGEBRA
Úlohy na směsi a neznámé číslo
Uč. str. 99 / 27, 25
a nyní slovní úlohy , které jsou často  v PZ
Uč. str. 99 / 28
uděláme si rozbor úlohy
Iva ...2 mandarinky
Milada ... 1/5 ( x - 2 )        jedu prstem po textu slovní úlohy   Celkem je x mandarinek na míse, ale Iva už si 2 mandarinky vzala a proto zbytek je ( x - 2 )
zústaly ... 4 mandarinky
rovnice:
 2 + 1/5 ( x - 2 ) + 4 = x   dopočítám rovnici
v analogii
 Uč. str. 98/cv. 19
Uč. str. 98 / 16     sestav rovnici na základě vnímavého přečtení textu 
( využiješ geometrické poznatky :součet vnitřních úhlů je 180 °, alfa = betě - úhly při základně jsou shodné v rovnoramenném trojúhelníku)    
úlohy ke kontrole
PS str. 51 / 13   a = 15 cm, b = 11 cm , c =  9 cm
PS str. 52 / cv. 14  a = 6 cm, b= 8 cm, S= 48 cm

Čj 4. 5.

 ČESKÝ JAZYK - literatura

Romain Rolland
(1866 - 1944)
- prozaik, autor životopisů významných osobností (Beethoven, Mozart, Tolstoj,...)
- Nobelova cena 
- protiválečné zaměření: novela "Petr a Lucie" - dějiště - válečná Paříž, období od ledna do Velikonoc 1918; kontrasty: hrůzy války x vysněný svět milenců, problémy války x rozvíjející se cit lásky; lyrické ladění příběhu; tragický konec mladé dvojice: společná smrt v kostele při náletu
- protiválečný postoj: historický román "Dobrý člověk ještě žije"
uč. s. 39/R. Rolland - prostudovat
PS: s. 54 - 55/1. - 10. úkol

Fy a Př 30. 4.

FY

Meteorologické jevy

1/ŠS  oprava chyby z 27.4.
poslední řádek : srážky- druhy, srážkoměr/zapsat podle učebnice/
a doplnit: počet milimetrů srážek = počet litrů na jeden metr čtverečný plochy
2/ ŠS další  část zápisu: teplota
teploměr,  °C, termograf,
 teplota s nadmořskou výškou klesá, 
teplotní inverze - těžší studený vzduch klesá do údolí/ na horách slunečno, v nížině zataženo a chladno
                                               tlak
barometr, barograf,
 tlak se měří v hektopascalech/hPa/, normální tlak = tlak sloupce vzduchu u hladiny moře - 1013 hPa,, tlak klesá s nadmořskou výškou, fronta - hranice mezi oblastí teplého a studeného vzduchu
druhy front - teplá, do oblast pse dostává teplý vzduch, dochází k pomalé změně počasí
studená - přichází studený vzduch  a  rychlá změna počasí
okluzní/smíšená/ -  studená fronta dožene teplou
značky front - na mapě se zaznamenávají na izobary, teplá -  obloučky, studená -  trojúhelníčky, okluzní - kombinace obloučků a trojúhelníčků
Kůže
1/ uč.str. 53-54 přečíst
2/ ŠS překreslit obr.52/str. 53

M 30. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků
PS str. 48 / cv. 10   ( použij Thaletovu kružnici )

Čj 30. 4.

Přechodníky: minulý.
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola - vyhledat v zadaných větách přechodníky přítomné + určit: prohlížeje - č. j., rod muž., vid N; tisknouc - č. j., rod ž., vid N; zpívajíce - č. mn, rod muž. (poznáme z kontextu - ti HUSITÉ), vid N; X vyprávějíce - č. mn. (rod z kontextu nepoznáme), vid N; hledíc - č. j., rod ž., vid N
Zápis - pokračování:
2. Přechodník minulý:
- zakončení podle příčestí minulého ve 3. osobě, čísla jednotného:
a) vrátil (před koncovkou příčestí minulého-l je samohláska), příklad: vrátil, povstal: rod mužský, číslo jednotné: vrátiv, povstav; rod ženský + střední, číslo jednotné: vrátivši, povstavši; číslo množné všechny rody: vrátivše, povstavše; tzn. zakončení: -v, -vši, -vše
 
b) přivedl (před koncovkou příčestí minulého-l je souhláska), příklad: přivedl, vynesl: rod mužský, číslo jednotné: přived, vynes; rod ženský + střední, číslo jednotné: přivedši, vynesši; číslo množné, všechny rody: přivedše, vynesše; tzn. zakončení: -, -ši, -še  
ALE! VÝJIMKA! vztáhl - h je souhláska, přesto platí: vztáhnuv, vztáhnuvši, vztáhnuvše
Příště věty na procvičování přechodníků.

Aj (Ti)

Present perfect  - Unit  TB –p. 125/ ex. 1, 2 písemně do školních sešitů

Ch 29. 4.

Opakování názvosloví oxidů
V příloze je stručné shrnutí tvorby vzorců a názvů oxidů, včetně opakování a řešení.

Chemie-29-4-opakovani-oxidu-nazvoslovi

Čj a VPo 29. 4.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Kontrola: PS: s. 53/OPAKOVÁNÍ III.
1.c; 2.a); 3.b); 4.a); 5.c); 6.a); 7.a); 8.a); 9.c); 10.b); 11.c); 12.a); 13.b); 14.b); 15.b); 16.a); 17.a); 18.a)
Zápis:
Meziválečná světová literatura
- tvorba poznamenána 1. sv. válkou - odsuzováno
- nové umělecké směry (avantgarda) i návrat k realismu
- odraz v literatuře: 30. léta světová hospodářská krize, nástup fašismu (Itálie, Německo), kritika společnosti
- Francie (R. Rolland, A. de Saint-Exupéry)
Německo (E. M. Remarque)
- Anglie (G. B. Shaw)
- USA (E. Hemingway, J. Steinbeck)
 
 

VOLBA POVOLÁNÍ
Zápis:
Formy drobného podnikání
Živnostenský zákon rozlišuje živnosti ohlašovací (pouze ohlášené za dodržení určitých podmínek - v zákoně) a koncesované (musí mít koncesi - speciální povolení živnostenského úřadu)
Ohlašovací živnosti:
a) řemeslné - spojené s vyučením či absolvováním odborného vzdělání (opravny, počítačové firmy, zemědělské podniky, pekárny, cukrárny, kosmetika, kadeřnictví,...)

M 29. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy na neznámé číslo
Uč. str. 98/ 14, 15
vždy si ověř výsledek zkouškou
PS str. 51 / 13
PS str. 52 / 14, 15
úlohy ke kontrole
PS str. 51 / 11  čísla 3, 5, 7, 9, 11
PS str. 51 / cv. 12  čísla 20, 22, 24, 26

Rj 27. 4.

OMLOUVÁM SE, ZAPOMNĚLA JSEM VLOŽIT...

- uč. str. 122 - přečíst tabulky (nahlas); cv. 3.7 - ústně
- uč. str. 123 - zelený rámeček přepsat do školního sešitu + žlutý rámeček ze str. 122
  cv. 3.8 a, b - ústně
                   v - písemně (na A4)

D 28. 4.

zápis : Velká Británie - 1837 - 1901- vládla zde královna Viktorie (viktoriánské období)
 - Anglie byla konstituční monarchií
- o úspěch ve volbách bojovaly dvě politické strany: liberální konzervativní
- volební právo bylo postupně rozšiřováno
- rychle se rozvíjí průmysl, zrychleno řešení zákonů
- nemá moc dobré vztahy s Francií, Ruskem a Německem
- při vojenských konfliktech se staví na stranu Osmanské říše (Krymská válka)
odpovězte na otázky na str. 112

M 28. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků
-PS str. 47/ cv. 5, 6  (  6 ? )
do školního sešitu datum, nadpis a narýsovat z PS str. 47/ cv. 8
( rozbor , konstrukce, KZ)

Čj a Nj 28. 4.

NĚMECKÝ JAZYK
PS: s. 36/slovíčka 3. lekce: od müssen po der Unterricht (napsat + naučit); do ŠS  k odlučitelným předponám ještě připsat předponu ab-, (ich wasche ab - myji nádobí); zopakovat časování nepravidelného slovesa helfen ( ich helfe; du hilfst; er/sie/es hilft)
ČESKÝ JAZYK
Zápis: Přechodníky
- přechod mezi jménem a slovesem
- tvary knižní, archaické
- v psaných odborných, právních, uměleckých textech (zejména starších)
- určujeme: jmenný rod, číslo, vid
- doplňkem: vztahuje se ke slovesu v přísudku + ke jménu v podmětu
1. Přechodník přítomný:
zakončení dle 3. osoby čísla množného:
a) - ou (příklad: nesou, jsou): rod mužský, číslo jednotné: nesa, jsa; rod ženský + střední, číslo jednotné: nesouc, jsoucčíslo množné, všechny rody: nesouce, jsouce; tzn. zakončení: -a; -ouc; -ouce
b) - í (příklad: sázejí, píší): rod mužský, číslo jednotné: sázeje, píše; rod ženský + střední, číslo jednotné: sázejíc, píšíc; číslo množné, všechny rody: sázejíce, píšíce; tzn. zakončení: -e; -íc; -íce
POZOR! VÝJIMKY! - vidí (vida, vidouc, vidouce); - jedí (jeda, jedíc, jedíce)
- úkol: Vyhledej přechodníky přítomné v těchto větách + urči: Seděli jsme na balkonu, vyprávějíce si zážitky z prázdnin, když se ozval zvonek. Prohlížeje si znovu fotografii, usoudil, že je zdařilá. Maminka utíká k plačícímu dítěti a odnáší jej tisknouc ho k hrudi do bezpečí. Husité, zpívajíce válečnou píseň, zahnali křižáky na útěk. Vánoce začínají mnohem dřív, pomyslela jsem si, hledíc na stůl plný cukroví.; vzor: vyprávějíce - č. mn. (všechny rody), vid N
Příště bude přechodník minulý.

Ze 28. 4.

Irsko
1. Učebnice str. 62 prostudovat
2. Zápis do sešitu viz příloha
3. Opakování viz příloha

Irsko-zemepis-28-4-

Vo 28. 4.

Zdravím vás všechny :)

Dnešní hodinu Vo nechávám volnou na dotvoření podnikatelského plánu, který zašlete do 30. 4. na tereza.noskova@zsbrezno.cz, případně můžete přinést do školy ve čtvrtek v papírové podobě - kdo by chtěl donést ozvěte se na 604 286 104 nebo přes FB, dojela bych si do školy vyzvednout.

Podnikatelský plán

1.Co budu vyrábět?
2.Jakým způsobem budu vyrábět, co k tomu budu potřebovat?
3.Pro koho bude můj výrobek určen a proč by si ho právě oni měli koupit?
4.Jakou formu reklamy využiji pro svůj výrobek?
5.Vytvořte plakát, který bude váš výrobek propagovat

Mějte se krásně!

Aj (Ti) 28. 4.

Vyberte správnou variantu a pošlete do konce týdne na můj mail karol.potichu@email.cz. Díky za spolupráci. KT

Reading-part-1

Př 27. 4.

Genetika - opakování

1/ otázky na test
1. vědec, zakladatel genetiky   
2. co o něm víš   
3. ve které části buňky jsou informace o dědičnosti   
4. co je to DNA   
5. genotyp   
6.   fenotyp
7. 3 druhy fenotypových znaků 
8. kolik chromozomů je  v jádře buněk u  člověka/ mimo pohlavních/   
9. kombinace chromozomů 
    XX   XY- kdy jaké pohlaví 
10 .zákony dědičnosti
 2/odpovědi
1. Johan Gregor Mendel, 
2.  3 informace,     
3. jádro,   
4. dezoxiribonukleová kyselina - nosič genetické informace,   
5. soubor vloh/genů/, 
6. vnější projev vloh /genotypu/,   
7.  anatomickomorfologické/vzhled/, fyziologické /funkce orgánu - obezita/, psychické    8. 46  
9. XX holčička   XY kluk   
10. uniformita v F1/ první generaci/,   štěpení znaků v F2/ druhé generaci/,    kombinace znaků u kříženců F2
3/ bodování
ot.č.1- 1 bod,  2.-1.5,   3.-1,   4.-1,   5.-1,   6.-1,   7.-1,5,   8.- 1,   9.-1,   10.- 1,5
4/ hodnocení
10,5 - 9 =1,  8,5 - 7,5 =2,   7 - 6 = 3,  5, 5 -5 =4,   4,5 - 0 = 5

 

Fy 27. 4.

Meteorologické jevy

1/ přečíst text uč. str. 187- 190
2/ do ŠS zápis  podle bodů
Vlhkost - absolutní, relativní, vlhkoměr
oblačnost -  vznik oblaků, oblaka - rozdělení podle výšky nad Zemí, vznik rosy, jinovatky
srážky - druhy, srázkom

Čj 27. 4.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
František Gellner
(1881 - 1914)
- narodil se v Mladé Boleslavi - na Staroměstském náměstí je pamětní deska
- básnické sbírky: "Po nás ať přijde potopa" a "Radosti života" - otevřenost, představuje se jako neúspěšný student, piják, ztracená existence, vysmívá se spořádanému životu (zejména přetvářce s ním často spojené), pravidelný verš, forma popěvku, písně
PS: s. 53/OPAKOVÁNÍ III./1. - 18. úkol (abyste správně odpověděli i k autorům neuvedeným v sešitě, použijte učebnici)  

Ch 27. 4.

CH

Neutralizace- opakování

Vypracuj pracovní list viz příloha. (Dle možností vytiskni a vypracuj přímo do listu, který vložíš do sešitu. Nebo zapiš odpovědi do sešitu pod zápis z minulé hodiny.)

Opakovani-chemie-27-4-

Neutralizace

Neutralizace - je reakce kyselin s hydroxidy (zásadami), při které vzniká sůl a voda

Kyselina  +  zásada    sůl  +  voda

HCl  +  KOH    KCl  +  H2O

Princip reakce spočívá v reakci vodíkových kationtů a hydroxidových aniontů za vzniku vody a uvolnění tepla

Soli – jsou složené z kationtů kovu a aniontu kyseliny

 

1. Vysvětli pojem kyseliny a zásady.

Kyseliny –

Zásady –

 

2.  Jaké rozmezí pH odpovídá:

a) kyselému prostředí     H+> OH ………………………………..

b) zásaditému prostředí H+< OH ………………………………..

c) neutrálnímu prostředí H+= OH ………………………………..

 

3. Vyber z následujících rovnic, rovnici zachycující neutralizaci:správně zapsanou rovnici zakroužkuj

a) HCl  +  NaOH    NaCl  +  H2O

b) H2SO4  +  KOH    K2SO4  +  H2O

c) SO2  +  O →2 SO3

d) Zn  +   H2SO4     ZnSO4  +  H2

e) CaO  +  H2  Ca(OH)2

 

Ze

 

Velká Británie


1. Učebnice str. 60 - 61 Velká Británie.
Do sešitu vypracovat  zápis podle osnovy (základní údaje,  přírodní podmínky, obyvatelstvo , hospodářství, města a zajímavosti).
2. Prohlédni si prezentaci Velká Británie

Velka-britanie

Aj (Ba) 27. - 30. 4.

Napište mi email o tom co jste dělali minulý týden, nazapomeň na oslovení, pozdrav. Email bude mít minimálně 10 vět. Pozor na nepravidelná slovesa.
Tyto otázky tě navedou:
How was your last week? 
What time did you wake up?
Did you get up immediately after you woke up?
How many hours did you do your homework?
apod.

M 27. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy na neznámé číslo
do šk. sešitu datum, nadpis
Příklad 1:
Součet tří za sebou jdoucích čísel je 27. Která čísla to jsou?
uděláme si rozbor úlohy:
první číslo ....x
druhé číslo ...x + 1
třetí číslo ... x+2
součet ..27
rovnice:
x + ( x + 1 ) + ( x + 2 ) = 27   dopočítám a x= 8
Jsou to čísla 8, 9, 10
Příklad 2:
Součet dvou po sobě následujících lichých čísel je 64. Která to jsou čísla?
první liché číslo si vyjádřím  ...2K  + 1
další následující liché číslo  ... 2 k + 3rovnice:
(  2k + 1) + ( 2k + 3 ) = 64
vypočítám k = 15 a první číslo je 31 a druhé liché 33
Příklad 3:
Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Která čísla to jsou?
první číslo x = 2k
druhé sudé x = 2k + 2
třetí sudé  x = 2k + 4 atd. sestav rovnici a vypočítej
Uč. str97 / cv. 11
PS str. 51 / 11
PS str. 51 / cv. 12  tady je tisková chyba, oprav si součet 96 na 92
úlohy ke kontrole
PS str. 54 úloha 35   Pavel má dvanáct 20 korunových mincí a dvacetšest 10 koriunových
PS str. 54 úloha 36 21 kusů 60cm obrubníků a 18 kusů 50 cm
PS str. 54 úloha 37
PS str. 54 úloha 38

Aj (Ti) a D 24. 4.

Aj

Reading, writing AB  ex. 1, 2/ p.62- přečíst a doplnit Olympics with a difference

 

D

- vytiskněte si, vypracujte  a vložte si do školního sešitu tento pracovní list

45

M 24. 4.

24. 4.
MATEMATIKA ALGEBRA
Úlohy o směsích
PS str. 54 úloha 35 - 38
úlohy ke kontrole
PS str. 52/ cv. 20 11 třílůžkových a 12 čtyřlůžkových
PS str. 51 / cv. 21 8lahví jednolitrových a 9 lahví 3/4 litrových
PS str. 51/ cv. 22 5 a 8 stolů

Čj a Nj 24. 4.

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola opakovacího testu z 2. lekce:
PS: s. 25/2 - Hallo, Leon! - Hallo, Barbara! - Ich gehe heute ins Theater. Komm mit. - Ich kann nicht. Ich habe viel auf, zwei Hausaufgaben. - Und morgen? - Gehst du morgen ins Kino? - Ja morgen kann ich. - Gut, ich komme morgen um vier. - Tschüs! Bis morgen!
3 - zu Hause - ans Meer - nach Kroatien - im Hotel - ins Gebirge - in den Wald - an die Ostsee
4 - individuální odpovědi
5 - Die Tante wohnt in Wien. - Sie kauft im Supermarkt ein. - Sie kauft für Lenas Mutter Kosmetik oder ein Buch. - Für Lenas Bruder kauft sie ein T-Shirt oder ein Spiel. - Lena fährt nach Wien im Mai.
6 - a): pro: Vás - vás - jejího/jejich dědu - mého psa
      b): für: sie - ihn - sie - Sie - dich - uns
      c): für: seine Schwester - unsere Mutter - Ihren Onkel - ihre Katze
7 - Wie komme ich bitte in den Raum zwanzig? Gehen Sie bitte immer geradeaus und nach rechts.
Do TK: Úvaha: Vliv televize a internetu

ČESKÝ JAZYK - sloh
Kontrola: uč. s. 154/1.f) - Opakování slov + stejná větná stavba mají zvýšit naléhavost a přesvědčivost sdělení.
                                         g) - Opakovaně užívané řečnické otázky (zvláště v závěru) mají vést k uvědomění si důležitosti problému a k vlastnímu přemýšlení o něm.
 
- uč. s. 155 - 157/ 3. a)b)c) - Prostudovat ukázku: Vliv televize + úkoly a napsat vlastní úvahu na téma: Vliv televize a internetu (cca 2 stránky). Vycházejte také ze zápisu o úvaze v sešitě!

Př 23. 4.

Genetika - opakování

CS uč. str.77/ ot.1-7
příští hodinu budou otázky na test

Fy 23. 4.

Meteorologie a meteorologické jevy

1/ŠS - meteorologická předpovědní mapa = SYNOPTICKÁ mapa / výsledek lušťovky  z minula/
2/ další část zápisu
meteorologie zkoumá:
- složení a stavbu atmosféry, 
-podnebí/klima/ a jeho změny,
 -pohyb vzduchu a vody,
 -extrémy počasí/tornáda/,
 -záření v atmosféře/polární záře/, 
- znečištění atmosféry,
 - meteorologické jevy
Mezi meteorologické jevy patří: teplota vzduchu, atmosferický tlak/=tlak vzduchu/, vítr/jeho rychlost a směr/, vlhkost vzduchu, oblačnost a srážky

M 23. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků

PS str. 46/cv. 3 (nepravidelný )
PS str. 47 cv. 4
( rozbor , konstrukce, KZ)

Čj 23. 4.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 131 - 132/2 a) - h):
2. a) - O Žižkově stole; Jan Žižka, z uherského tažení, přes Moravu k Litomyšli, k hradu Košumberku u Luže, k Vysokému Mýtu; Bílý Kůň; husité; Jan Žižka z Trocnova; Žižkův stůl 
    b) - chtěl se dostat; chtěli upravit; by se mohl naobědvat; začali nazývat - 4 b. 
    c) - zastavit je předmět (4. pád) - 2 b.
    d) - blízko vsi; mezi poli - 2 b.
    e) - např. Sedíme v druhé řadě uprostřed. - 1 b.
     f) - Při návratu z uherského tažení r. 1423 J. Ž. ... - 1 b.
    g) - Jan Žižka z Trocnova, vynikající husitský vojevůdce,.... - 3 b. (i za čárky)
    h) - Když se J. Ž. ....- VV př. časová
           …. Protože se chtěl dostat....- př. příčinná
           …. Která se jmenovala Bílý Kůň ….- přívlastková
            Když se blížilo poledne ….- př. časová
           …. aby se mohl pohodlně naobědvat. - př. účelová
           …. až nasypali malý vrch ….- př. časová i př. měrová (obě možnosti jsou správné) - 11 b.
Sami si opravíte + vyhodnotíte a zjistíte, co se musíte doučit!
Hodnocení: 2. a) počet chyb: 0 chyb - 1; 1 chyba - 2; 2 chyby - 3; 3 chyby - 4; 4 chyby - 5; toto cvičení je pro vás velmi jednoduché, proto  hodnocení přísnější
                       2. b) - h): počet bodů: 24 - 22/1; 21 - 20/1-; 19 - 17/2; 16 - 15/2-; 14 - 12/3; 11 - 10/3-; 9 - 7/4; 6 - 5/4-; 4 -0/5 - ani tato cvičení by pro vás neměla být náročná
Příště bude nové učivo - PŘECHODNÍKY.

M 22. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
Úlohy o směsích
do školního sešitu nadpis, datum a zapsat následující
Příklad
Deset litrů moštu je uskladněno ve 13 lahvích, v některých je 0, 7 litru, v některých je 1l . Kolik je menších a kolik je větších lahví?
sestav rovnici a dopočítej

Uč. str. 97 / cv. 3, 4
PS str. 52/ 20
PS str. 52 / 21
PS str. 52 / 22   zde je tisková chyba  oprav si na 13 stolů a 94 míst

označ si popiskem typu úlohy pro přehlednost úlohy:
PS str. 50,  51 do úolhy 10 včetně SMĚSI
PS str. 52  úloha 20 - 22 včetně SMĚSI
PS str. 54 úloha 35 - 38 včetně SMĚSI
PS str. 53, 54 úloha 26- 30 včetně ÚLOHY O POHYBU
PS str. 54 úloha 31 - 34 ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI
PS str. 51 , 52 úloha 11-15 včetně   NEZNÁMÉ ČÍSLO
PS str. 52 úloha 16 - 19 včetně  PROCENTA
PS str. 53 úloha 23- 25 včetně VĚK OSOB
výsledky ke kontrole:
PS str. 5O / cv. 3  Bohemia 16 Kč  Golden 12 Kč
PS str. 51 / cv. 4  21 dní

Čj a VPo 22. 4.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: Petr Bezruč
           (1867 - 1958)
- narozen v Opavě (Slezsko)
- vlastní jméno Vladimír Vašek
- jediná básnická sbírka: "Slezské písně" - bída havířů a beskydských horalů, sociální a národnostní útlak ze strany Němců, Poláků, dílo výjimečné svou útočností, přímostí, nářečím; báseň "Červený květ" - úvodní, obraz kaktusu s jediným rudým květem = symbol vzpoury; většinou sociální balady - báseň "Maryčka Magdonova" - autor vystupuje jako mluvčí slezského lidu, jako mstitel, burcuje k nápravě křivd, jichž se bohatí dopouštěli na lidu Ostravska, metafora: "V mrazivé chýši tam ptáčata zbyla" = sirotci (děti)
- uč. s. 37/prostudovat - P. Bezruč
- PS: s. 51 - 52/1. - 15. úkol
 
 
VOLBA POVOLÁNÍ
Nový úkol není, dokončit realizaci vlastního podnikatelského záměru z minulé hodiny.

 

Ch 22. 4.

Neutralizace
Učebnice str. 108
Shrnutí a vysvětlení je v prezentaci + 2. list prezentace opsat do sešitu jako zápis

Neutralizace

Aj (Ti) 22. 4.

TB Take the challenge and have fun – TB p.84/ex.1 – read it, then say if it´s true or false in ex. 1/p. 85- písemně do školního sešitu, ex.4/85  taktéž písemně do školního sešitu

D 21. 4.

Technický a vědecký pokrok
zápis: v 2. pol. 19. stol. vzniká celá řada technických vynálezů
dopravaspalovací motor (palivo benzin nebo nafta)
                 země: vznik automobilu, později motocyklu
                 vzduch: vzducholodě, 1900 první letadla, 1910 - poháněno vrtulí, dosahuje rychlosti až 100 km/h
                 voda: ponorka
Elektrická energie
- potřeba k pohánění parních nebo vodních turbín
- vznik elektromotorů (tramvaje, stroje v továrnách, veřejné osvětlení, přístroje v domácnosti)
Komunikace
- vynález mikrofonu, později telefonu (komunikace přes ústřednu)
- dokonce se zvukově přenášely divadelní představení nebo koncerty
Zamyslete se nad otázkami na str. 103, 104

Vo 21. 4.

Moc výkonná

z přílohy zapište červené do sešitu a vypracujte zadaný úkol (pokud si nebudete jisti správností, vyhledejte na internetu)

Moc-vykonna

Přeji krásné slunečné dny! smile

Ze 21. 4.

Velká Británie
Učebnice str. 60-61 přečíst
Zezadu do sešitu vypracují str. 61/ sovičku (cvičeni) 5,6
+ Zkouška znalostí:  opakování jihovýchodní Evropy
http://data.2zsnapajedla.cz/testy/jvevropa/jvevropa.htm

Čj a Nj 21. 4.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
- uč. s. 131 - 132/2.e)f)g)h): O Žižkově stole - vypracujte poctivě všechny úkoly (i z minulé hodiny), ať víte, co umíte/neumíte, vše máte znát, jedná se o opakování! Příště budou správné odpovědi, zhodnotíte si vlastní znalosti.
NĚMECKÝ JAZYK
 
Kontrola: PS: s. 21/6 - im Garten; zum Training; in die Schule; ans Meer, nach Kroatien; im Supermarkt / a5; b4; c1; d2; f3
                          s. 23/12.c) - für: deine Schwester; unsere Oma; seinen Freund; euren Opa; meinen Onkel; Ihren Hund; ihre Lehrerin; ihre Katze
                          s. 24/15 - např. Wo ist der Bahnhof? Für wen sind die Blumen? Wohin gehst du? Wohin fahrt ihr in den Ferien?
                          s. 23/13 - ihn; ihn; sie; sie; sie; ihn; mich; euch; mich; 
                          překlad nových přivlastňovacích zájmen: unser - náš; euer - váš; ihr - jejich; Ihr - Váš; upozornění - koncovky přivlastňovacích zájmen se vždy řídí pádem a členem pod. jm.
- PS: s. 22/10; Opakovací test: s. 25 - 26/2. - 7. cvičení, u 5. cvičení odpovídat celými větami

 

Aj (Ti) 21. 4.

Sports- mountain bikes
Odpovězte na tyto otázky: 1) Name the main mountain bike categories.
                                                  2) Name some parts of the bike.
                                                  3) What does mountain bike offer?
a dále odpovězte na TASK na str. 23  a napište vše do školního sešitu.

M 21. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků
 PS str. 46/cv. 1, 2 
( rozbor , konstrukce, KZ)

Př 20. 4.

J. G. Mendel - zákony dědičnost

1/ ŠS/
genotyp - soubor vloh, fenotyp - vnější projev vloh/genotypu/
dominantní znak se projeví, recesivní je "slabší" a ve fenotypu - ve vnějším  vzhledu se neprojeví
zákony dědičnosti 
1.zákon o uniformitě v F1- první generaci/ jedna rostlina červené květy, druhá bílé - příští generace květy růžové
2. zákon o štěpení v  F2/křížíme rostliny z generace F1- potomci: 1 červený, 1 bílý květ, 2 květ růžový/
3.zákon o kombinaci znaků u kříženců generace F2
2/Johan Gregor Mendel najít na Wikipedii a do ŠS zapsat podle textu odpovědi
1.žil v letech    2.narodil se  v   3.studoval tyto školy  4. mezi lety 1851-1852 studoval tyto obory
5.. nejvíce pracoval s touto rostlinu

Fy 20. 4.

Meteorologie

1/ CS  lušťovka má 2 slova  
      -  -  -       -  -  -  -  -  -            -  -  -  -
         1.             2.                          3.
potomek   prodejna brýlí     list v zeměpisném atlase
2/ ŠS
izobara - na meteorologické předpovědní mapě spojuje místa se stejným tlakem
izoterma - spojuje místa se stejnou teplotou
příčina meteor. jevů - působení Slunce - různá rychlost zahřívání zemského povrchu - pohyb teplého vzduchu
směrem vzhůru
tlaková níže - oblast teplého vzduchu = cyklona, označuje se N, teplý vzduch stoupá nahoru a proudí dovnitř/ jako vzdušný vír/
 tlaková výše - oblast studeného vzduchu, který klesá k zemi = anticyklona, označuje se V, vzduch proudí ven
z výše - vzniká vítr - fouká vždy z oblasti výše do oblasti níže, čím je větší rozdíl tlaků tím je větší rychlost větru
meteorologická předpovědní mapa - název je výsledek lušťovky

M 20. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
Úlohy o směsích
- do šk. sešitu nadpis, datum a zapsat následující:
Příklad 1:
Za deset známek po 5,- Kč a 8 Kč,- bylo zaplaceno 62,- Kč. Kolik známek bylo dražších a kolik známek levnějších?
rozebereme si úlohu:
známek za 5,.Kč .....x ks
známek za 8,- Kč .... ( 10 - x )ks   ----- celkem 10 známek a když předchozích známek je x, pak těchto známek je ( 10 - x )
celkem 62 kč
u těchto úloh dáme do rovnice vždy množství krát cena
sestavíme rovnici:         5.x + 8 . ( 10 - x ) = 62
dopočítáme
výsledek: Dražší byly 4 známky a levnějších 6 známek

Příklad 2
K výplatě částky 5100,- Kč potřebovala pokladní 15 bankovek ( některé byly pětistovky, některé fvoustovky). Jak částku vyplatila?
Příklad 3
Pokladník vyplatil 1390,- Kč padesáti bankovkami po 20 Kč a 50 kč. Kolik bylo dvacetikorunových a kolik padesátikorunových ?
- PS str. 50 / cv. 3
- PS str. 51/4

instruktážní video

výsledky ke kontrole:
PS str. 51/ 7  8.A 378 kg   8.B 252 kg  8. C 433 kg
PS str. 51 /8   celekm 24 žáků   3 žáci gymnázium 4 žáci OA 6žáků SOŠ  8 žáků SOU
3 žáci Umělecká škola

PS str. 51 / cv. 9   chybné zadání
PS str. 51 / cv. 10 Celkem 1320 knih

Aj (Ba) 20. - 24. 4.

 - V příloze níže najdeš článek, ten si několikrát přečti prázdný a přemýšlej co chybí za slova, pak se podívej na možnosti a doplň. Odpovědi např. 1A mi pošli DO MAILU! 
- SB 63/9 - do ŠS verbs and prepostions - napiš předložku a k ní 2 věty, které jsou pod obrázkama.
- SB 63/10 - napiš do ŠS a pošli mi celé věty do mailu, buď přepsané nebo vyfocené v sešitě.
- připomeň si v SB lesson 1 nebo zde:https://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous.html jak se tvoří MINULÝ ČAS PRUBĚHOVÝ
vypracuj toto online cvičení:

ČJ 20. 4.

ČESKÝ JAZYK - literatura
- PS: s 50 - 51/1. - 8. úkol
Zápis: Pokračování: Anarchističtí buřiči (F. Šrámek, P. Bezruč, F. Gellner)
Fráňa Šrámek
(1877 - 1952)
- básník mládí, prozaik, dramatik
- narozen v Sobotce
- vězněn za antimilitaristické postoje
- v 1. světové válce na frontě v Itálii, Haliči a Rumunsku
- hluboký vztah k rodnému kraji
- sb.: "Života bído, přec tě mám rád"
          "Modrý a rudý" - útok na rakouský militarismus, báseň: "Píšou mi psaní" - rebelantská, humor, ironie, asonance, připomíná lidovou píseň
dramata: "Léto" - lyrická oslava mládí, lásky x měšťácký svět, nuda intelektuálů; lyrická atmosféra horkého letního večera
                   "Měsíc nad řekou" - pocit rezignace a stesku stárnoucí generace, ironický úsměv nad někdejšími životními plány, vyrovnanost x svět jejich synů a dcer (nadšení, okouzlení); dějiště: malé město - setkání bývalých spolužáků
- uč. s. 36/F. Šrámek - prostudovat
- PS: s. 49/1. - 8. úkol + zamyslet se, co představuje modrá a co rudá barva 

Ch a Ze 20. 4.

Ch

Hydroxidy - opakování

V příloze zasílám pracovní list k opakování hydroxidů, vypracovat písemně do sešitu. Neopisovat otázky, stačí pouze odpovědi. Nebo podle možností vytisknout a vypracovat přímo do pracovního listu.
+ video Červené zelí jako indikátor pH
https://edu.ceskatelevize.cz/cervene-zeli-jako-ph-indikator-5e4424224908cf0125157f7f

Hydroxidy-opakovani

Ze

Západní Evropa
Učebnice str. 59 přečíst
 + pracovní list viz příloha

(Kdo nemá možnost tisku, pracuje alespoň s mapou a ukáže na mapě pojmy z cv. 1)

Zapadni-evropa-pl

Rj 20. 4. - 24. 4.

- uč. str. 120 ústně
- do školního sešitu přepsat:
a) uč. str. 120 zelená tabulka + barevně vyznačit odlišnosti
b) uč. str. 121/3.3 - přepsat otázku + žlutý rámeček
- uč.str. 121/3.3,3.4 - ústně
- uč. str. 121/3.5 písemně (na A4)

M 17. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA


Slovní úlohy na dělení celku na nestejné části ( směsi )
- PS str. 51 / 7       nápověda:   8. B o polovinu víc než 8. B..                                                        8. A .... x      8. B ...( x + 1/2x )   8. C ...( x 
+ 1/2x )+ 55
- PS str. 51/8    jedna osmina všech žáků gymnázium...1/8x
-PS str. 51 /9    možná chyták????
- PS str. 51 /10


výsledky ke kontrole:
PS str. 50 / cv. 2  1.den 45 km  2. den 15 km  3. den 30 km
PS str. 51/5  1. kapr 48cm 2. kapr 63 cm  3. kapr 55 cm
PS str. 51/ 6  3 třešně  7 hrušní 14 jabloní

D a AJ (Ti)

D

Emancipace v českých zemích (TK)- učebnice str. 102 - prostudovat a odpovědět na otázky na téže straně

Aj 

pracovní listy o Hong Kongu přečíst a udělat TASK na druhé straně

G-cz-mag-2020-04-13-s-_3

G-cz-mag-2020-04_3

Čj a Nj 17. 4.

ČESKÝ JAZYK - sloh
Kontrola odpovědí: uč. s. 154/1.a) - statekautor - co přináší užitek a uspokojení; ve staré češtině - zboží, majetek, moc, užitek, zisk; v současné češtině - větší zemědělská usedlost, hospodářství; na Moravě "hovězí dobytek"; 1. b) - uvažování o tom, v čem spočívají potřeby, co pociťujeme jako žádoucí, nezbytné, rozlišuje různé podoby potřeb, základní lidské potřeby x uměle vyvolávané
Úkol: uč. s. 154/1.c) - ústně; 1.f)g)h) - vše písemně, h) vlastní zamyšlení, cca půl stránky
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s.23/12. a) - pro: tebe, něj, vás; Vás, ni/ně, nás; její babičku, pro jeho dědečka, naše dítě (miminko)
                                    12. b) - für: ihn/es, dich, euch; mich, ihn/es, uns; sie,Sie, sie
Úkol: V přehledu učiva v PS: s. 2 - Přivlastňovací zájmena - opsat + přeložit; PS: s. 23/12.c); s. 24/15 (2. věta - Für wen... - Pro koho...);
 s. 23/13  - doplňit + přeložit (anrufen se pojí se 4. pádem) - vzor: Ich rufe ihn an. Volám mu.

Fy a Př 16. 4.

téma: Základy genetiky

na youtube najít- Nezkreslená věda lll- Genetika
podle následujících bodů napsat zápis do ŠS
-genetika- čím se zabývá,
-co je to gen
-co je to fenotyp
-3 typy fenotyp. znaků + příklad 
-co je to chromozom  
-počet chromozomů u člověka
Fy
téma: Meteorologie
1/ uč. str.184 -186 přečíst
2/ ŠS    Meteorologie
-věda o počasí
-meteorologické jevy vznikají v troposféře = vrstva atmosféry nejblíž k zemskému povrchu
3/ ŠS  uč. str 184/ obr.4.3 vypsat vrstvy atmosféry a jejich charakteristiku

Čj 16. 4.

Kontrola - správné odpovědi: uč. s. 131/1.b) - j)
b) sotva se rozednilo
c) podmět: které
d) tenký, lehký - přívlastek shodný; oštěp a brýle - předmět (4. p.); sem a tam - př. urč. způsobu; ústa a nos - předmět (4. p.)
e) Když jsme půl hodiny pádlovali, zpozorovali jsme několik černých bodů.
f) Občas - př, urč. času; jsme vystrčili - přísudek; (my) - nevyjádřený podmět; nad hladinu - př. urč. místa; ústa a nos - několikanásobný předmět (4. p.)
h) Pozorovali jsme dno moře.
i) Člun nás jen taktak....- 1H, 2V - př. časová, 3H; mezi  1H a 3H poměr slučovací
-  Když jsme připluli.... - 1V - př. časová, 2H, 3H; mezi 2H a 3H poměr slučovací
- Občas jsme vystrčili.... - 1H, 2V - př. účelová, 3H; mezi 1H a 3H poměr odporovací
- Po chvíli Ben..… - 1H, 2H, 3H; mezi 1H a 2H poměr důsledkový; mezi 2H a 3H poměr slučovací
- Náhle se zarazil.... - 1H, 2H, 3H; mezi větami poměr slučovací
j) jakmile
uč. s. 131-132/2.a) - celé cvičení opsat se správností velkých a malých písmen + b)c)d)

M 16. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků
Konstrukce kosočtverce pomocí Thalet. kružnice
- do školního sešitu nadpis, podnadpis a datum
- Uč. str. 71 / 1  ( rozbor konstrukce, KZ ) do školního sešitu
nápověda: úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé  a navzájem se půlí a proto nasadím Thaletovu kružnici , kde pravý úhel bude na Thaletově kružnici a je u vrcholu S = průsečík ( polovin )úhlopříček

Konstrukce kosočtverce pomocí výšky
- Uč. str. 72 / Příklad 2 ( rozbor , konstrukce, KZ, diskuze ) do školního sešitu

M 15. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
 Slovní úlohy na dělení celku na nestejné části ( směsi )
- Uč. str. 97 / 6, 8
PS str. 50 / cv. 2
PS str. 51 / 5, 6

Matika výsledky

MATEMATIKA ALGEBRA
výsledky ke kontrole:
PS str. 46 / cv. 4 a) x=2 b) y= - 3 c) z=5 d) t= -1 e) u=6 f) u = -4 g) r=0 h r´1
PS str. 47 / cv. 5 a) k=3 b) u=5 c) n= - 2 d) p=8
PS str. 47 /cv. 6 a) b =2/3  b)  c= - 7/10 c) c= - 3/4
PS str. 47 / cv. 7 a)t= - 7 b) u = 9
PS str. 47/cv. 8 a) h=2 b) k= -3
PS str. 48/ cv. 9 a) a=3 b) b= - 2 c) c = 5 d) d= 7 e) e=1 f) f= -6
PS str. 49/ cv. 10 a) e= - 1/10  b) f=8 c) h= - 1 d) m = 3
PS str. 49/11 a) r= 5 b) s= 2
PS str. 49/12 a) nemá řešení b) 0=0  nekonečně mnoho řešení c)

0=0  nekonečně mnoho řešení d) nemá řešení e) nemá řešení f) x=3 g) nemá řešení h)
0=0  nekonečně mnoho řešení

PS str. 50/1 3 jedničky, 3 čtyřky, 8 dvojek, 12 trojek 1 pětka

Aj (Ti)

AB udělat p.61/ ex.Communication a podívat se na tento odkaz https://agendaweb.org/verbs/present-perfect-simple-past-simple-exercises.html  a zkusit si udělat první dvě cvičení na Present perfect X past simple - jsou výborná, když je vyplníte - automaticky vám to zaznamená chybu (1. cvičení), klikněte si na check (2. cvičení)

ČJ a VPo15. 4.

ČJ
Zápis: Protispolečenští (anarchističtí) buřiči
- přelom 19. a 20. stl.
- odsuzovali vykořisťování, omezování svobody a národnostní útlak
- usilovali o neomezenou svobodu člověka, odmítali jakoukoli autoritu
- vedli bohémský život
- později: láska a rodná země
- cíl: přiblížit umění obyčejnému životu (hovorová slova, slang, vulgarismy)
Viktor Dyk
(1877 - 1931)
- básník, prozaik, dramatik
- domácí odboj, zatčen, vězněn
- rozpor mezi snem a skutečností, ironický a satirický pohled na skutečnost
- ve vězení nejslavnější báseň: "Země mluví"- těžký osud lidí, utrpení, odsouzení lhostejnosti, výzva k národní hrdosti, k obraně vlasti: "Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!" = zrada je zkázou národa
- novela: "Krysař"- staroněmecká pověst o krysaři a jeho kouzelné píšťale, vzpoura x malosti, obohaceno o milostný motiv
- veršovaná lyricko-epická skladba: "Milá sedmi loupežníků"- balada o lásce, zradě, žárlivosti, pomstě
- drama: "Zmoudření Dona Quijota"- inspirace románem Miguela de Cervantese; tragický příběh o neřešitelnosti rozporu mezi snem a skutečností
Prostudovat: uč. s. 36/šedý rámeček + V. Dyk
VOLBA POVOLÁNÍ
 
 
Původní úkol na VPo - vypracovat vlastní podnikatelský záměr - máte v rámci Vo, proto pečlivě pracujte na otázkách zadaných ve Vo.
 

Ch 15. 4.

Vlastnosti a využití hydroxidu: hydroxid vápenatý , hydroxid amonný
V příloze zasílám zápis do sešitu

+ opakování na názvosloví oxidů
https://www.umimefakta.cz/oxidy-1-uroven/15653

Zapis-hydroxidy-ii-

Vo 14. 4.

Zdravím a doufám, že jste všichni zdraví, jak po fyzické, tak po psychické stránce smile

Připomíná projekt na Vo - Podnikatelský plán - do konce dubna odevzdat ideálně v elektronické podobě. Pokud by někdo měl v papírové, můžeme se domluvit na předání ve škole.

Připomínám zadání:

Podnikatelský plán

1.Co budu vyrábět?
2.Jakým způsobem budu vyrábět, co k tomu budu potřebovat?
3.Pro koho bude můj výrobek určen a proč by si ho právě oni měli koupit?
4.Jakou formu reklamy využiji pro svůj výrobek?
5.Vytvořte plakát, který bude váš výrobek propagovat
Dnešní práce:
Prostudujte přiložený soubor, zapište červené do sešitu, tabulku Parlament ČR vytiskněte a nalepte, případně přepište.
Obrázek legislativní proces prostudujte, nalepte, či přepište.
A ještě něco nenáročného nakonec... smile
Zkoukněte videa...

Doplnění k Čj 14. 4.

Doporučuji se dívat DNES (úterý) na ČT1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin) - procvičování a opakování češtiny nejen pro 9. ročník.

D a Aj (Ti) 14. 4.

D

Emancipace žen 

pracovní list - 37

Aj 

-TB prostudovat ex.1/p.82 , poté písemně do školního sešitu ex2,3/p.82, v případě, že si nebudete jisti, tak inspiraci můžete nalézt  na : https://www.youtube.com/watch?v=d42pGjFH3VU.

Ze 14. 4.

Jihovýchodní Evropa - opakování
Učebnice str. 58/5 vypracovat zezadu do sešitu
+ opakování států Evropy a jejich hlavních měst
https://online.seterra.com/cs/vgp/3007

Nj a Čj 14. 4.

NĚMECKÝ JAZYK
 
Kontrola vět (překlad) z minulé hodiny - 7. 4.:
a) Um 8:30 gehe ich in den Garten.
b) Am Samstag gehen wir in die Schwimmhalle.
c) Heute fahren ich zu Julia.
d) Morgen geht Leon zum Training.
e) Um 21:30 geht Karin ins Bett.
f) Gehst du am Sonntag auf den Tennisplatz?
PS: s. 23/12.a)b)
        s. 24/opsat šedý rámeček - 2. Popsat směr cesty. Wie komme ich...? Jak se dostanu...?
uč. s. 23/8.a) - přeložit věty
PS: s. 24/16 - pouze odpovědi celou větou
ČESKÝ JAZYK (mluvnice)
 
Kontrola vidových dvojic z minulé hodiny - 7. 4.:
viděli jste N - uviděli jste D
všimli jste si D - všímali jste si N
vzpomeňte si D - vzpomínejte si N
mluví N - promluví D
je obklopována N - je obklopena D
uč. s. 131/1.i)j) Pozor! Poměr se určuje mezi větami vedlejšími jen na stejné úrovni!
uč. s. 50/5.c) - vypiš všechna slovesa vidu D

Rj 14. - 17. 4.

opakování slovní zásoby
- uč. str. 116 /2.3 - přečíst, přeložit - ústně
         str. 113 - inzeráty - prohlédnout si, jak se píše adresa
- do školního sešitu přepsat z uč. str. 117 ze cv. 2.4 otázku + žlutý rámeček + přeložit
- ústně procvičit - uč. str. 117/2.4, str. 118, 119 - celé
- písemně (A4) uč. str. 117/2.5

M 14. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce čtyřúhelníků
Čtyřúhelníky jsme dosud obvykle sestrojovali tak, že jsme je rozdělili na 2 trojúhelníky. Trojúhelník jsme narýsovali pomocí konstrukční věty sss, sus nebo usu  a čtvrtý bod čtyřúhelníku jsme dorýsovali. Nyní se naučíme konstrukce čtyřúhelníků s využitím poznatků o množinách bodů dané vlastnosti.
- do školního sešitu nadpis, podnadpis, datum a zápis:
Opakování
Rozdělení čtyřúhelníků
1. Rovnoběžníky
a) čtverec    b) kosočtverec   c) obdelník   d) kosodelník
načrtni ( do jednoho řádku mezi dvě rovnoběžky - jako vždycky )
+ vzorečky na Obsah a obvod       ( přehled máš v MFCHT str. 55, 56 )
2. Lichoběžníky

a) obecný  b) pravoúhlý  c) rovnoramenný   

načrtni ( do jednoho řádku mezi dvě rovnoběžky - jako vždycky )
+ vzorečky na Obsah a obvod     
 ( přehled máš v MFCHT str. 56, 57 )
3.Různoběžníky ( nepravidelný )
náčrt             
( MFCHT str. 57 )
4. Deltoid  "Kite = dračí obrazec "
náčrt + vzorečky na Obsah a obvod     
( MFCHT str. 58 )  

Aj (Ba) 14. - 17. 4.

14.4.
 - list Sleep and dreams - přečti nejdříve nedoplněný, pak si přečti slovíčka vlevo dole (v.=verb, sloveso) a doplň - do ŠŠ napiš celé věty, ve kterých chyběla slovesa.
15.4.
- rozklikni odkaz a procvič minulý čas, vlevo je nabídka cvičení, projdi jich co nejvíce, je to opakování
17.4. 
- WB 46/1, 2 vypracuj na základě textu, který si nejdříve minimálně 2x přečti

Info k ČJ a NJ

V rámci ČJ a NJ k zábavnému procvičování a opakování využijte:
+ Pravopisně.cz
Zatracená čeština ke stažení: https://www.jsemdoma.online
www.jazyky-online.info (pro cizí jazyky)

 

Aj (Ti) 8. 4.

TB p. 81 přečíst In the wild ..., vypracovat ex.5,6/p. 80 - 81 do školního sešitu a AB ex.5/p. 61a pro zajímavost se podívejte na toto poučné video https://www.youtube.com/watch?v=12wpL4CII6k

Ch 8. 4.

Chemie: Vlastnosti a využití hydroxidů
Práce je opět v příloze  + malá rozcvička na značky prvků

Chemie-8-4-

https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-znacky-prvku-2-uroven/13087

Čj 8. 4.

ČESKÝ JAZYK - literatura
 
Zápis:
Prokletí básníci
- francouzští básníci
- dílem i životem pobuřovali soudobou společnost (měšťáckou morálku)
- psali o "zakázaných" tématech
- ve své době nepochopeni ALE otevírali cestu nové poezii
Charles Baudelaire (bodlér)
      (1821 - 1867) 
- básník, překladatel, kritik
- bohémský život v Paříži
- sb."Květy zla"(odsouzena z mravních důvodů k pokutě); přes 100 lyrických básní; titul - spojení představy krásy a zla (oxymóron); popisuje neustálou bolest, zlo, východisko - smrt; cynismus - hledá krásu i v ošklivosti; b."Zdechlina"
Arthur Rimbaud (rémbó)
   (1854 - 1891)
- básník
- problematický mladík, utíkal z domova, nedostudoval
- v armádě, dezertoval, cestoval
- bás. skladba:"Opilý koráb" - snová báseň (nikdy neviděl moře) - fantazie, obrazotvornost, obraz bouřlivé plavby; koráb - symbol hledání neznámého, úniku z reality
Prostudovat: uč. s. 32
PS: s. 47/celá stránka
Zopakovat! Od literatury přelomu 19. a 20. stl.

 

M 8. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy na  dělení celku na nestejné části
- do školního sešitu nadpis, datum
Příklad :
Eva a Petr ušetřili dohromady 228 euro. Eva našetřila třikrát vic než Petr. Kolik ušetřil každý z nich?
Petr ...x
Eva ... 3x             Celkem 228         
pokračuj ve výpočtu sestavením rovnice , výpočtem, zkouškou a slovní odpovědí.


Příklad :
Láhev se zálohou stojí 16 Kč. Záloha je o 6 Kč levnější než láhev. Kolik stojí láhev a kolik stojí záloha?

- PS str. 50 / cv. 1
jedničky ...x
čtyřky ....x atd.

 
instruktážní video

VPo 8. 4.

Zápis: Technologie:
- souhrn výrobních, služebních prostředků nebo prostředků opravy daného podniku
- použité prostředky pro danou práci, týkající se výroby, opravy nebo služby
- know-how (prospekty, technické výkresy, dokumentace, plány, schémata, výrobní postupy,...)
Technologický postup:
- výrobní postup - popis sledu jednotlivých operací, jejich rozsahu a parametrů, které je nutno dodržet pro správné technologické zpracování (odlévání, svařování, zateplování fasád,...)

Aj (Ti) a D 7. 4.

Aj  

Present perfect - revision TK  AB p.60/ex.1,2,3,4

D

Emancipace žen

V 2. pol. 19. Stol. sílí hlasy po zrovnoprávnění žen

-snaha dosáhnout stejného vzdělání a uplatnění na trhu práce jako muži

- přibývá velké množství neprovdaných dívek z důvodu absence věna

- Ženy jsou vychovávány pouze k péči o domácnost a děti

- mohou existovat pouze jako služky, v lepších případech jako vychovatelky v zámožných rodinách

-mezi manžely většinou velký věkový rozdíl- muž se ženil, když byl schopen zabezpečit rodinu a dívka se většinou vdávala velmi mladá, velmi často ovdověla

-nutnost vzdělání pro dívky – možnost se samostatně uživit

Příležitostí byly války- muži odcházeli do války a ženy začaly pracovat

(USA – válka Severu proti Jihu, Evropa – 1. světová válka)

Odpovězte na otázky na str.100

Čj a Nj 7. 4.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
 
Urči vid a spoj vidové dvojice: D/N
viděli jste -                                   uviděli jste -  
všimli jste si -                              je obklopena -
vzpomeňte si -                            promluví -
je obklopována -                         všímali jste si -
mluví -                                            vzpomínejte si -
- uč. s. 38/Pro bystré hlavy
- uč. s. 131/1.b)c)d)e)f)h)
NĚMECKÝ JAZYK
 
Přeložit do ŠS:
a) V 8:30 jdu na zahradu. (předložka in)
b) V sobotu jdeme do krytého bazénu.
c) Dnes jedu k Julii.
d) Zítra jde Leon na trénink.
e) V 21:30 jde Karin do postele.
f) Jdeš v neděli na tenisový kurt? (předložka auf)
PS: s. 21/6 - Ptát se: WO? (3. p.), WOHIN? (4. p.)
        s. 24/šedý rámeček: 3. Používat předložku.....
                                               Osobní zájmena ve 4. p.:
4. p. mich (mne); dich(tebe);................... 
1. p. ich (já)         ; du (ty)…....;.....   napsat + naučit

Vo 7. 4.

Zdravím a zasílám Vo na 7. 4. 

Dnešní téma jsou státní symboly, napište si zápis do sešitu - obrázky vytiskněte, nalepte do sešitu a pojmenujte - najděte na internetu.

Statni-symboly

A zkoukněte video, je sice anglicky, ale jednoduše a aspoň se dozvíte, jak se symboly jmenují v AJ :)

https://www.youtube.com/watch?v=H8sozOsC0Bg&t=5s

M 7. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce trojúhelníku pomocí opsané kružnice
- do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 69 / Příklad 3 do školního sešitu
( rozbor, konstrukce, konstrukční zápis, diskuze - konstrukce má 2 řešení )
- Uč. str. 69 / Příklad 3 - Úkol 2     - do školního sešitu ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze )

Aj (Ba) 7. a 8. 4.

7.4. WB 45/5 - nejdříve si přečti celý článek, abys měl představu o čem je a pak doplň "had to" (muset min.čas)) "didn´t have to"(nemuset min.čas)
8.4. do mailu balakovagabriela@gmail.com(POZOR! někteří žáci pletou mou adresu a zasílají úkoly mé jmenovkyni na Slovensku :-) pošli:
5 Advantages (výhod) and 5 disadvantages of closed schools. 
Napiš celé věty např. I can wear pyjamas all day. 

Ze 7. 4.

Zapis-rumunsko-bulharsko

Rumunsko, Bulharsko
- příloha obsahuje zápis, spojený s opakováním učiva (zápis není kompletní, musíte ho doplnit)

Volitelné předměty na rok 2020_2021

Zdravím všechny a posílám přihlášku na volitelný předmět na příští školní rok.
Máte-li možnost skenu, pošlete prosím nazpět podepsané. Ti, kteří možnost skenu nemají pošlou zpět vyplněné zatím bez podpisu, podepíší až dodatečně po návratu do školy. 
Prosím rodiče,aby vyplněné přihlášky zasílali zpět na školní email zs.brezno@seznam.cz nejpozději do konce příštího týdne tj. 10.4. 

Př 6. 4.

Mozek - opakování

1/ zopakovat si části mozku a jejich funkce
2/ do CS napsat části mozku 
3/ části přiřazovat k jednotlivým funkcím
1. rovnováha    2. polykací reflex   3.myšlení   4.pohybové reflexy    5. řízení dýchání     6. centrum bdění a spánku 7. řídí svaly jazyka/ centrum řeči/    8. souhra očí    9. řídí tělesnou teplotu    10.  reflex - kašlání
výsledky
1. mozeček   2. prodloužená mícha   3. koncový mozek   4. střední mozek   5. prodloužená mícha  
6. mezimozek   7. koncový mozek   8. střední mozek   9. mezimozek    10.  prodloužená mícha

 

Ch a Z 6. 4.

Zeměpis 6.4.

Bulharsko, Rumunsko str. 56-57 přečíst

Zezadu do sešitu vypracovat str. 58/cv. 3,4

 

Chemie

Hydroxidy učebnice str. 101

-přečíst, dokázat určit vzorec hydroxidu

Str. 101/cv.4 Opakování kyseliny – odpovědi prosím zaslat na e- mail: eva.justova@zsbrezno.cz

Kyseliny

Kyselina sírová (vzorec:………………………………………..) – je bezbarvá olejovitá kapalina. Koncentrovaná je silná žíravina/zásada. Často se nazývá „krev průmyslu“ Proč?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kyselina dusičná (vzorec:……………………………………….) – je bezbarvá kapalina, která se účinkem světla rozkládá, vznikající oxid dusičný ji pak zbarvuje do žluta až hnědočervená, proto se uchovává v tmavých /čirých lahvích. Používá se k výrobě: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Smíšením koncentrované kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové v poměru 1 : 3 vzniká ……………..

……………………………………., která reaguje i se zlatem a platinou.

2. Proč nepoužíváme k důkazu chemických látek v laboratoři chuť´?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Žaludek člověka je na vnitřní stěně chráněn zvláštní vrstvou buněk. Dokážete vysvětlit, proč je onemocnění žaludečními vředy, které je způsobeno porušením této vrstvy, tak bolestivé?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Může být nějaký prvek kyselinou?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Proč je nutné zacházet opatrně s náplní automobilového akumulátoru? Jak ošetříme pokožku zasaženou touto náplní?

RJ 6. 4. - 8. 4.

RJ na tento týden:
- procvičování slovní zásoby
- uč. str. 112, 113 - hlasité čtení inzerátů
- sestavit a napsat inzerát o sobě (A4) - podle vzorů ze str. 112, 113
- uč. str. 116/2.2 - přepsat do školního sešitu+barevně vyznačit koncovky

Fy 6. 4.

opakování - Stavba látek

1/ otázky na test
1.skupenství látek a značky    
2.částice ,ze kterých jsou látky složené   
3.síly působící mezi částicemi
4.definice: iont, atom ,molekula   
5.pohyb částic ve skupenstvích   
6.co je to difuze a ve kterých skupenstvích probíhá   
7.rozdělení pevných látek podle vnitřní stavby a příklad    
8.proč se kapaliny dají dělit, ale nedají se stlačit   
9.vlastnosti plynů a s jakými silami to souvisí   
10. deformace - co to je a druhy   11.kdy dojde k  destrukci
2/ odpovědi
1.pevné-s, kapalné-l, plynné-g   
2.atom, iont, molekula   
3. přitažlivé, odpudivé   
4.iont- částice s nábojem, atom-částice bez náboje,  složená z jádra a obalu   molekula- složená ze dvou a více atomů   
5.pevné- kmitavý, kapalné a plynné- neustálý, neuspořádaný   
6.promíchávání částic jedné látky s částice druhé látky, v plynech a  kapalinách   7.krystalické- sůl, beztvaré- sklo   
8.dělit- slabší přitažlivé síly, stlačitelnost- velké odpudivé síly     
9. stlačitelnost, rozpínavost- slabé  odpudivé i přitažlivé síly   
10. změna tvaru, dočasná, trvalá   
11. při překonání meze pevnosti materiálu, překonání přitažlivých sil
3/ bodování
   ot. č.1-1,5  2.-1,5   3.- 1   4.1,5   5. 1,5   6.- 11.  vždy po 2 bodech
4/ hodnocení
   19-17=1,   16,5-14,5=2,  14-12=3,   11,5-9=4,     8,5-0=5

M 6. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
Slovní úlohy řešené pomocí (lineární ) rovnice ( o jedné neznámé )
do školního sešitu nadpis, datum
- do šk. sešitu zapsat následující přehled:


Slovní úlohy - rovnice
1. Úlohy o směsích (  např. lacinějšího a dražšího zboží  )
2. Dělení na nestejné části
3. Úlohy o pohybu
4. Úlohy o společné práci
5. Úlohy s procenty
6. Určení věku
7. Hledání neznámého čísla
8. Hledání čísel daných vlastností
9. Směs teplot
10. koncentrace látek
Slovní úloha je vždy práce s textem a jeho porozumění.

Slovní úlohy na směsi
- Uč. str. 95 / A příklad 1 - opiš si slovní úlohu do šk. sešitu
nejdříve si udělám rozbor úlohy. ( přečíst s porozuměním a podtrhnout si červeně )
Košile byla o 230 Kč dražší "Nééééž" kravata. Celkem zaplatil pan Vízek 610 kč.
(vždy si vyznačím v textu než ....)

zapíšu si:
kravata    .......... x                            
košile................. x + 230                    Celkem 610 kč

 - nákup kravata + košile vyjádříme rovnicí:         + ( + 230 ) = 610

- vyřešíme rovnici:                                                                             2 x =  610 - 230
                                                                                                               
2 x =  380
                                                                                                                   x  = 380 /2
                                                                                                                   x  = 190
Cena kravaty... x = 190 Kč
Cena košile: 610 Kč - 190Kč = 420 Kč
Zkouška: ověříme, zda vypočítané ceny odpovídají podmínkám příkladu
420 Kč + 190 Kč = 610 Kč ..... 420 Kč - 230 Kč = 190 Kč
Odpověď. Košile stála 420 Kč  a kravata stála 190 Kč.
- Uč. str. 97 / cv. 1     rohlík je  x            5 rohlíků ..5x
- Uč. str. 97 / cv. 2      před zlevněním x      cena kravat před zlevněním = ceně kravat po zlevnění    pečlive čti a sestavuj rovnici na přečtený text úlohy

ČJ 6. 4.

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: Otokar Březina
              (1868 - 1929)
- vl. jménem Václav Jebavý
- nejvýznamnější symbolista
- sb."Tajemné dálky" - smysl života, hledání útěchy v umění
- sb."Svítání na západě" - oxymóron, západ - smrt je vykoupením z pozemského utrpení
             Karel Hlaváček
              (1874 - 1898)
- představitel české dekadence
- pocity smutku, marnosti, úzkosti, verše záměrně monotónní
- sb. "Pozdě k ránu","Mstivá kantiléna", b."Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji"

Aj (Ti) a D 3. 4.

AJ
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-03.pdf - na str.6 Australia burning odpovědět na otázky 
Dějepis
Národní obrození, vytiskněte si pracovní list č.3 a s pomocí učebnice vypracujte

ČJ a NJ 3. 4.

ČESKÝ JAZYK - sloh:
Potěšující informace! Dnešní hodinu ČJ máte BEZ nových úkolů. Této úlevy využijte k individuálnímu dodělání restů.
 
NĚMECKÝ JAZYK:
Opakování slovní zásoby 2. lekce; předložková spojení se zeměpisnými názvy.
Do ŠS: PAMATUJ! Předložková spojení se zeměpisnými názvy - Kam? 4. pád:
- auf die Insel - na ostrov (člen die)
- an den See - k jezeru (člen der)
- an den Bodensee - k Bodamskému jezeru (člen der)
- an das = ans Meer - k moři (člen das)
- ans Mittelmeer - ke Středozemnímu moři (člen das)
- ALE! 
- an die Nordsee - k Severnímu moři (člen die)
- an die Ostsee - k Baltskému moři (člen die)

M 3. 4.

Pro dnešní den máte hodinu matematiky bez nových úkolů.

Této úlevy lze využít k individuálnímu dodělání restů. 

Přeji hezký víkend. ES

Př 2. 4.

Nervová  soustava - test
1/ otázky
1.části nervové soustavy   
2.název nervové buňky   
3.části nervové buňky   
4.co je to synapse   
5.nepodmíněný, podmíněný reflex + příklad   
6. I.P.Pavlov   
7.čím chráněna mícha  
8. počet míšních nervů   
9. čím je chráněn mozek    
10. počet párů mozkových nervů
2/ odpovědi
1.mozek, mícha, nervy   
2. neuron   
3. tělo, dlouhý výběžek/dendrit/, krátké výběžky/neurity/   
4. spojení nervových buněk   
5.nepodmíněný je vrozený/ např. polykací,  podmíněný je vzniklý během života/ např.  
 probouzení se v určitou dobu   
6. zkoumal reflexy u psů
7. páteř, mozkomíšní mok   
8. 31   
9. lebka, tvrdá   mozková plena, 2 měkké mozkové pleny, mozkomíšní mok   
10. 12
3/ bodování
      ot.č.1-1,5bodu   2.-1   3.-1,5   4.-1   5.-2   6.-1   7.-2   8.-1   9.-2  10.-1
4/hodnocení
     14 - 12 =1,  11,5 - 10 =2,   9,5 -8 =3,   7,5-6 =4,   5,5 - 0 =5

Rychlá odpověď

Fy 2. 4.

ZVUK - HODNOCENÍ PRÁCE

1/ odpovědi na otázky z minula:
1. těleso, které se chvěje/kmitá   
2.tón-pravidelné kmity, hluk - nepravidelné 
3.vzduchoprázdno/vakuum         
4. 300 000 km/sec 
5. 340 m /sec   
6. prostředí, teplota   
7. frekvence, značka-f, jednotka herz/Hz
8. 16 Hz-20 000 Hz,   
9.ultra -f více než 20  000 Hz, infra - méně než 16 Hz   
10. síla, která způsobuje kmitání  tělesa, jednotka decibely/Db   
11. velká překážka, 17 metrů a dál   
12. když zvuk přechází do jiného prostředí,  mění se rychlost   
13. dozvuk, vícenásobná ozvěna, odraz, ohyb
 2/bodování:
ot. č.1 -1bod,  2. -1,  3.-1, 4.-1,  5.-1,  6. -2,  7. -2,  8.-1,  9. -2,  10. -2,  11. -2,  12. -2,    13.-2
 3/ hodnocení: 
20 - 17 = 1   16,5 - 14,5 = 2   14 - 12 = 3   11,5 - 9 = 4   8,5 - 0=5

M 2. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce trojúhelníku s využitím těžnice a výšky
- PS str. 43 / cv. 8, 9, 10  ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze)

Čj 2. 4.

ČJ - mluvnice
 
 
uč. s. 37/prostudovat žlutý rámeček
Do ŠS: Slovesa být, jíst, vědět:
- být: nabudu, nabudeš, odbudou,...- dává se přednost /ale i nabydu, nabydeš, odbydou,...(hovorové tvary)
- jíst: jedí, jez, najeden, vyjeden, sněden
- vědět: vědí, věz, zapověděn/ i zapovězen, vypověděn/ i vypovězen
uč. s. 37/3.a)+b) - celé věty - vzor: Koupil sis/Koupili jste včera ten časopis? 
uč. s. 37/4 - vypsat pouze slovesa v náležitém tvaru, některé věty dovolují, abyste zvolili i tvary minulé; vzor: dovědí/dověděli; snědeny;...

Stávka

Vážení rodiče,

pedagogové ZŠ Březno se rozhodli 6.11.2019 podpořit vyhlášenou STÁVKU. Škola i školní družina budou tento den zcela uzavřeny.

Díky za pochopení, TN.

Čj a Nj 27. 3.

ČESKÝ JAZYK - sloh
Do TK: Úvaha - cíl, jazykové prostředky
Písemně: uč. s. 148/7.a)
Zápis: Úvaha
- blízká výkladu ALE cílem není jen poučení ALE upozornění na závažnost problému + hledání řešení
- zamyšlení nad aktuálním problémem
- řešení jen naznačuje, hodnotí význam, kritizuje
- autorovy názory + osobní postoje - zkušenosti
- jazykové prostředky: hodnotící vyjádření, ustálená (často se  opakující) vyjádření (př. uspěchaná doba), obrazná vyjádření
- nutné otázky: a) uvědomit si naléhavost a důležitost problému
                             b) vést k zamyšlení autora + adresáta
- na otázky: odpověď někdy ANO, někdy NE
- důležitý vztah: autor/adresát
Jak začínat úvahu, př. Položme si otázku...; Zamysleme se nad...; Často si klademe otázku...; Domnívám se, že...; Někteří neustále zdůrazňují..., apod.
uč. s. 153/pročíst ukázku "Co je nedostatek?"; s. 154/1.a)b)
NĚMECKÝ JAZYK
Do TK: 2. lekce - slovíčka, vazby, gramatická cv.

PS: s. 27/slovíčka od der Teppich po das Dachzimmer (napsat + naučit); s. 20/1; s. 23/14

 

Prosinec

5. 12. - výchovně-vzdělávací program Jan Amos Komenský

5. 12. - vzdělávací program Divoká školní zahrada - Ornita

10. 12. - preventivní program "(NE)legální drogy"

19. 12. - školní výlet do Jump parku, Praha Jarov 

Vánoční pohodu bez starostí a stresu všem! TN smile

Byignaxyzii6rde2qygofkaur4

Ze 24. 3.

Uč. str. 54/ přečíst Bosna a Hercegovina, Černá Hora

Př a Ch 26. 3.

Žlázy s vnitřním vyměšováním

          1. uč .str. 60 - 61 přečíst
          2. do ŠS zapsat shrnutí str. 61
          3. do ŠS Žlázy - přehled,      zapsat podle návodu         
             název, umístění na těle, funkce
             př. šišinka -u mezimozku, vývin pohlavních žláz, cyklus bdění a spánku
             můžou si to udělat jako tabulku, je to lepší na učení
Ch
Zvuk a zvukové jevy
na You tube najít  videa:     
Fyzika názorně  Zvuk - ukázky
Pokusy nás baví 4 - jak se tvoří zvuk

Matika 25. 3. - 27. 3.

25. 3.
MATEMATIKA ALGEBRA
Rovnice se zlomky
- Uč. str. 94/4 c,d + zkouška - do školního sešitu ( nadpis, datum)
- PS str. 49 / 10 c,d + zkouška - do školního sešitu

26. 3.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce trojúhelníku s využitím těžnice
- Potřebuješ si zopakovat co je to těžnice v trojúhelníku( viz. video ) 
instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls&app=desktop

- do - do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 69 / Úkol 3  do školního sešitu ( rozbor, konstrukce, KZ , diskuze)
- Uč. str. 68/ Příklad 2 + str. 69/ Úkol 1, Úkol 2  do školního sešitu ( rozbor, konstrukce, KZ , diskuze)
-  PS str. 42/ 3 pokračuj v konstrukci trojúhelníku pomocí výšky

27. 3.
MATEMATIKA ALGEBRA
Rovnice se zlomky
Rovnice se závorkami
- Uč. str. 94/4 e, f + zkouška - do školního sešitu ( nadpis, datum)
- PS str. 49 / 11 + zkouška  obtížnější příklady  ( v rovnici jsou sice druhé mocniny, ale nejedná se o kvadratickou rovnici, ale lineární)

Matika 16. 3.

16. 3. MATEMATIKA ALGEBRA  ROVNICE 

pokračovat v řešení rovnic

- PS s. 47/5 a, b, c, d  do školního sešitu

- PS s. 47/6 a, b, do pracovního sešitu a PS str. 47/ 6 c, d do školního sešitu

- u všech rovnic řešení a zkoušku

- nápověda:

:nejdříve si převedˇ všechna  x na jednu stranu rovnice a všechna čísla na druhou stranu rovnice ( nezapomeň opačnou početní operací)

: potom sečti všechna x a sečti všechna čísla a pokračuj v řešení rovnice 

Říjen

1. 10. - zeměpisná přednáška v MB, sraz 7:50 u domu Kultury (doprava vlastní), zpět doprava společná s pí.uč Justovou (bude hrazeno z fondu)

17. 10. - výlet do Terezína - cena 350 kč, odjezd cca 7:45, příjezd cca 15:00 bude upřesněno, s sebou oblečení dle počasí, svačinu, pití na celý pobyt, případně kapesné na zakoupení drobností)

24. 10. - Poučení z nehody - autem do (ne)pohody - výchovně vzdělávací program ve škole (4. vyučovací hodina)

28. 10. - Státní svátek

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

Aj (pí. uč. Tichá) 18. 3.

Aj (Ti) - AB - 74/ 1, 75/ 2,3 

Matika 31. 3.

31. 3.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce trojúhelníku s využitím těžnice a výšky
- PS str. 42 / cv. 4  ( rozbor, konstrukce, KZ, diskuze)
- PS str. 42 / cv. 5 obtížné   
začni stranou d = EF  , narýsuj si střed S strany EF
sestroj si T-těžiště = průsečík těžnic     ,přičemž ze 6. roč. víš, že vzdálenost těžiště T od vrcholu je 2/3 délky těžnice a vzdálenost těžiště T od středu S  strany je 1/3 délky těžnice
Snadno si nejdříve vypočítáš vzdálenosti: je-li těžnice d dlouhá 6 cm, pak /TS/ = 2 cm a / DT/ = 4 cm a rýsuj
analogicky
- PS str. 42 / cv. 6
- PS str. 43 / cv. 7

Ze 31. 3.

Srbsko, Kosovo, Makedonie, Albánie

Učebnice str. 55 – 56

Do sešitu zepředu pod nadpis: Opakování - vypracujte následující cvičení.

Opsat a vybrat správné tvrzení (špatné nepiš) nebo vytisknout a nesprávné tvrzení škrtnout - následně vlepit do sešitu.

Bosna a Hercegovina je federativní republika/ konstituční monarchie složená ze dvou zemí. Má přístup k Jaderskému/ Balkánskému moři a v nížinách pěstuje ovoce a zeleninu/ banány a rýži. Průmysl v Bosně a Hercegovině byl zničen válkou/ zemětřesením. Černá Hora je stát rozlohou velký/ malý a má nížinatý/ hornatý povrch. Nachází se zde národní parky/ jaderné elektrárny. Srbsko je vnitrozemský/ přímořský stát, má/ nemá přístup k moři. V roce 2008 vyhlásila samostatnost bývalá srbská autonomní oblast Kosovo/ Albánie. Pro průmysl/ zemědělství je důležitá řeka Sáva/ Neretva. Makedonie je přímořský/ vnitrozemský stát. Většina obyvatel zde pracuje v zemědělství/ ve službách. V zemi se rozvíjí cestovní ruch, zejména v oblasti Skadarského/ Ochridského jezera.

Albánie: Doplň schéma.

Albánie poloha ………………………………………………

jazyk …………………………………………………………..

náboženství …………………………………………………..

hospodářství ………………………………………………….

M 30. 3.

MATEMATIKA ALGEBRA
Rovnice se zlomky a se závorkami
- PS str. 49 / cv. 12 celé  vč. zkoušky
- výsledkem je buď jedno řešení ( x= číslo ) , nebo má rovnice nekonečně mnoho řešení ( 0 = 0 ... výsledek , tzn. za x dosadíš do zkoušky libovolné reálné číslo) nebo rovnice nemá řešení ( výsledek např. 0 = 12 )   máme ve školním sešitě

! ŘEDITELSKÉ VOLNO !

Z provozních důvodů vyhlašuje ředitelství školy na dny 31. 10. a 1. 11. ředitelské volno.

Chemie 25. 3 .

Dokončení PL z 23.3. a následná kontrola - řešení je v příloze případné chyby opravit zeleně

Kontrola-pl-chemie-z-23-3-

Přírodopis a Fyzika16. 3.

PŘÍRODOPIS

1.  do školního sešitu zapsat:   

Mícha

chráněna páteří, mozkomíšním mokem

končí u druhého bederního obratle

vychází z ní 31 párů  míšních nervů    

povrch - bílá hmota =  dlouhé výběžky

pod ní šedá hmota = nervové buňky s krátkými výběžky

2. nakreslit obr. 57 str.57

FYZIKA

Zvuk  a zvukové jevy

Zvukové jevy - druhy:

odraz  - zvuková vlna narazí na překážku, částečně je pohlcena /závisí na materiálu překážky/, většina se odrazí zpět

ohyb -při dopadu na malou překážku

lom - při přechodu z prostředí do jiného prostředí, změní se  rychlost šíření zvukové vlny

ozvěna - odraz zvuku od velké pevné plochy, která je vzdálená 17 a více metrů

vícenásobná ozvěna - zvuk se odráží od několika ploch /uzavřené údolí/

dozvuk - při vzdálenosti menší než 17 metrů slyšíme odražený zvuk jako prodloužení původního zvuku

v uč. je to str. 176-177

uč. str.178 přečíst

Matika - procvičování

Čj a Nj 31. 3.

NĚMECKÝ JAZYK
Do TK: 2. lekce - slovíčka, vazby, Salzburg - Mozart
PS: s. 27/slovíčka od sauer po vil zu tun haben (napsat + naučit)
Do ŠS: uč. s. 26/12 - přeložit pozvánku: Po stopách Mozarta a prostudovat obrázky + přeložit, př. das Mozart-Denkmal - Mozartův pomník;
 der Dom - katedrála;...
 
ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Do TK: Procvičování pravopisu a slovesného vidu
Do ŠS: uč. s. 35/3; s. 41/7 - vzor: Maminka housku rozkrojila. (na 2 části)
                                                                Maminka housku rozkrájela. (na kousky)
                     s. 41/8 - vzor: Příkazy - vid D:                            Zákazy - vid N:
                                                Řekni to všem.                            Neříkej to nikomu.
                     s. 41/9 - Vypiš věty, v nichž jsou užita N slovesa místo D.
                                    - př. Kdo maloval ten obrázek? (namaloval)

Aj (Ti) 1. 4.

Aj

TB p.76/ex.5, ex. 5/ p. 79 obě cvičení celá písemně do školního sešitu, TB p. 78/ex. 1 - ústně

Čj a Nj 17. 3.

Čj mluvnice

do školního sešitu

uč. str. 34/3,4

Slovesný vid - gramatické kategorie

1. Nedokonavý (N) - děj neohraničený, probíhající, př.: volá, volal, bude volat - doplníme si STÁLE

2. Dokonavý (D) - děj ohraničený, ukončený, př.: zavolá, zavolal - nelze doplnit STÁLE

Vidové dvojice - příklad: psát (N) x napsat (D), dělat (N) - udělat (D)

NJ

do školního sešitu

Další přivlastňovací zájmena v 1. p. č. j.

ihr/e - její, př. její pes/dítě - ihr Hund (der)/Kind (das), její taška - ihre Tasche (die)

sein/e - jeho, př. jeho zahrada/sešit - sein Garten (der)/Heft (das), jeho sestra - seine Schwester (die)

Časování nepravidelných sloves

nehmen - brát, vzít - e=>i

číslo jednotné:                  číslo množné:

1. ich nehme                    1. wir nehmen   

2. du nimmst                    2. ihr nehmt

3. er, sie, es nimmt          3. sie nehmen

geben - dát, dávat e=>i

číslo jednotné:                 číslo množné:

1. ich gebe                      1. wir geben

2. du gibst                       2. ihr gebt

3. er, sie, es gibt             3. sie geben

PS: 10/1, 17/2, 3, 18/9

Vo 31. 3.

Zdravím a hlásím se s dávkou Vo - dnes Ústavní zákony :) Mějte se!

Přečíst a červené zapsat do sešitu - dnes bez pracovního listu. Ty co máte, schraňujte, až se potkáme, společně je projdeme - když budou správně vyplněné, budou jedničky :)

Ústavní zákony

Aby spolu lidé dobře vycházeli, vytvářejí si pravidla, kterými se řídí – to platí v rodině, ve třídě, v obci i v celé společnosti. Některá pravidla jsou důležitější než jiná. Nyní poznáme nejvýznamnější pravidla v ČR.

Ústavní zákony

 • Zákony, které obsahují nejzákladnější pravidla fungování státu a nejzákladnější pravidla chování jeho obyvatel.
 • Společně označovány jako ústava nebo ústavní pořádek
 • Nejdůležitější a nejznámější - Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

Základem právního řádu naší země je Ústava ČR.

Ústava ČR

 • Vyhlášena ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon s číslem 1/1993 Sb.
 • Upravuje celou řadu oblastí
 • Dělena na části – tzv. hlavy

                 I.          Základní ustanovení – podstaty a zásady našeho demokratického státu

                II.          Moc zákonodárná – postavení Poslanecké sněmovny a Senátu

              III.          Moc výkonná – postavení vlády a prezidenta

              IV.          Moc soudní – soustava soudů a Ústavní soud

               V.          Nejvyšší kontrolní úřad

              VI.          Česká národní banka

            VII.          Územní samospráva (např. obec)

           VIII.          Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Listina práv – vymezuje práva občanů a obyvatel ČR vůči státu, základní práva a svobody

De, Aj (Ti)

Aj

https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo

Present perfect (TK)– revision AB p.58/ 6,7,8

Dějepis 

pročíst si str.94,95,96 a přepsat si ze str. 95 tři barevné sloupce týkající se Českých zemí (červeně), Rakouska (modře) a Uher (zeleně) + přečíst si základní práva podle ústavy z března 1849

Rj 24. a 27. 3.

uč. str. 114 - nová slovní zásoba
uč. str. 113 - hlasité čtení inzerátů (alespoň 3x) + překlad
uč. str. 115/ 1.1, 1.2 - písemně na A4 -  budou odevzdávat
PS str. 65 cv. 1a,b

Čj - literatura 23. a 25. 3.

Návrat do školy nebude tak brzký, jak ukazuje daná situace, proto budu zápisy z literatury posílat. Je nutné vždy přepsat do literárního sešitu a naučit se! Původní záměr - předání zápisů v nakopírované podobě po příchodu do školy - ruším. 
NATURALISMUS
- natura - příroda
- navazuje na realismus
- člověk je omezen svou biologickou podstatou a je zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti
- zobrazení záporných, odpudivých rysů společnosti, tragédie v životě
- nejnižší vrstvy + jejich problémy - smíření s osudem
ÉMILE ZOLA
(1840 - 1902)
- hlavní představitel naturalismu
- francouzský prozaik
- navázal na "Lidskou komedii" od H. de Balzaca
- cyklus o francouzské společnosti 2. poloviny 19. stl. - hlavní postavy dělníci a lidé z periferie
- romány: "Zabiják" - alkohol
                   "Nana" - návaznost na Zabijáka
JOSEF KAREL ŠLEJHAR
(1864 - 1914)
- prozaik
- povídka "Kuře melancholik"
 •  sirotek/kuře (jediný živý tvor - rozumí si)
 •  sledován souběžně osud umírajícího dítěte a dodělávajícího zvířete
  KAREL MATĚJ ČAPEK CHOD
(1860 - 1927)
- vlastní jméno Matěj Čapek 
- prozaik
- román "Kašpar Lén mstitel"
 • prostředí + život různých společenských vrstev - tragické osudy
 •  jazyk: archaismy, novotvary, vulgarismy, znalost řeči pražské periferie
REALISMUS V ČESKÉ PRÓZE A DRAMATECH
- 80. a 90. léta 19. stl.
ALOIS JIRÁSEK
(1851 - 1930)
* Hronov u Náchoda
- historický romanopisec, povídkář
- zakladatel českého realistického románu
- kompozice (výstavba) díla: seznamuje s postavami, místem, dobou, dějem
- dílo: "Staré pověsti české" (nejstarší období č. dějin, o Žižkovi, o Jánošíkovi,...)
- 3 doby: husitství - románová trilogie: "Mezi proudy"; "Proti všem"; "Bratrstvo"
                  národní obrození - "Filozofská historie" (život litomyšlských studentů/poněmčené měšťanstvo)
                                                      "F. L. Věk" (5 dílů) - příběh dobrušského rodáka, kupce, vlastence z počátků NO, národní uvědomování, vlastenectví (V. Thám, V. M. Kramerius, divadlo)
                  doba pobělohorská - selské vzpoury, povstání, působení jezuitů (Koniáš), pálení č. knih; "Skály"; "Skaláci"; "Temno"; "Psohlavci" (povstání Chodů koncem 17. stl. - vůdce Jan Sladký Kozina)
- drama: "Lucerna" (pohádkové ladění, lidové, humorné prvky)
REALISTICKÉ DRAMA
LADISLAV STROUPEŽNICKÝ
(1850 - 1892)
- prozaik, dramatik
- konflikty mezi šlechtou a mladou buržoazní společností
- téma č. venkova, č. minulosti
 - drama: veselohra "Naši furianti" (obraz jihočeské vesnice; konflikt bohatých sedláků - furiantů - a nemajetných vrstev; nakonec smír a svatba jejich dětí)
 - furianti (sebevědomí, pyšní, umínění)
VILÉM MRŠTÍK
(1863 - 1912)
- prozaik, dramatik, překladatel
- vyzdvihuje mravní hodnoty, odsuzuje bezohlednost, honbu za majetkem
- román: "Santa Lucia" (o studentu umírajícím bídou)
ALOIS MRŠTÍK
(1861 - 1925)
- prozaik, dramatik
- románová kronika: "Rok na vsi" (z rozhraní Slovácka a Hané)
společně drama: "Maryša" (realistická tragédie; sociální rozdíly, úloha peněz na vesnici, síla předsudků; hlavní hrdinka má ráda chudého Francka, proti své vůli provdána za bohatého Vávru - otráví ho
Na středu 25. 3. již úkol z literatury nedostanete, toto platí pro obě hodiny!

ČJ mluvnice 19. 3.

ČJ

TVOŘENÍ VIDU - zápis (písemně do ŠS)
rostudovat žluté rámečky v učebnici s. 39 - 41!
Tvoření vidu:
1. N od D - příponami:
vynést (D) - vynášet (N)
napustit (D) - napouštět (N)
připojit (D) - připojovat (N)
spravit (D) - spravovat (N)
2. D od N - předponami:
mýt (N) - umýt (D)
česat (N) - učesat (D)
zvát (N) - pozvat (D)
červenat (N) - zčervenat (D)
3. N - D - N:
mýt (N) - umýt (D) - umývat (N)
šít (N) - zašít (D) - zašívat (N)
4. Obouvidová:
- většinou přejatá z cizích jazyků, př. věnovat, absolvovat
5. N - děj násobný, stává se několikrát, př. pozavírali jsme okna ALE i D - vyjadřuje dávnou minulost, př. chodíval jsem k nim
6. N - zákaz (zpravidla) - př. neskákej, nezavírej
    D - příkaz (zpravidla) - př. zavři, jdi pryč
Písemně do ŠS: uč. s. 40/3 - vzor: nést (N) - donést, přinést, zanést (D) - věty NE!
                               uč. s. 40/4 - vzor: dobýt (D) - dobývat (N)
Pro průběžné procvičování pravopisu zasílám odkaz, je to aplikace ZDARMA: Plus.Pravopisne.cz

M 1. 4.

MATEMATIKA ALGEBRA
Rovnice  shrnutí
rady + řešené příklady
počitej dle prezentace a  zkontroluj si postupy a výsledky

http://old.zsdobrichovice.cz/programy/matika/rvp/linearni_rovnice_postup.pps

Matika 19. 3.

Matika geometrie

Konstrukce trojúhelníku pomocí výšky
- varianta konstrukce, kdy nelze použít konstrukční větu sss, sus, usu (7. roč.)
- do školního sešitu nadpis, datum : Uč. str. 67/ příklad 1 (kontrukce , KZ, rozbor, diskuze)
- do školního sešitu str. 68/ úkol 1
- PS str. 41/1
- instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4&app=desktop

Čj lit a VPo 18. 3.

ČJ
Realismus v české próze a dramatech (A. Jirásek, L. Stroupežnický, bratři A. a V. Mrštíkové)
Nastudovat: uč. s. 26 - A. Jirásek; s. 28 - L. Stroupežnický + A. a V. Mrštíkové
PS: s. 39 (NE úkol č. 5)
       s. 40 (NE úkoly č. 3, 4, 5) 
       s. 44 - opakovací test
Volba povolání
písemně do sešitu - Zaměstnání: klady (3), zápory (3)
                                                                     Podnikání: klady (3), zápory (3)

Dějepis 24. 3.

https://www.youtube.com/watch?v=pH5g6g2WBf8

Revoluce 1848

Francie

Ludvík Filip - utužuje režim z důvodu atentátu

V zemi se konají reformní bankety – zde se např. řeší reforma volebního systému

Reformní bankety zakázány, v Paříži vypuklo povstání, král ze země utíká

Prosinec 1848- prezidentem zvolen Ludvík Napoleon (synovec Napoleona)

1851 si Ludvík Napoleon nechal odhlasovat velké pravomoci

1870 se dokonce stává císařem – oblíbený X výsledků (reforma volebního systému) revoluce dosaženo pouze dočasně

Itálie

Rozpolcená – na J vládnou španělští Bourboni X na S Habsburkové- vzpoura – snaha sjednotit zemi

Samostatný tát – Sardinské království- král Karel Albert vydává ústavu, vyhlásil válku Habsburkům- 2X poražen

Králem se stává Viktor Emanuel, který později Itálii sjednotí

Německo

Jaro 1848 – parlament ve Frankfurtu nad Mohanem – úkol – vypracovat ústavu konstituční monarchie (všeobecné volební právo, císařem zvolen pruský král Fridrich Vilém IV.)

Střet dvou myšlenek – velkoněmecké a maloněmecké koncepce

Velkoněmecká (všechny státy, které používají němčinu)

Maloněmecká (bez Rakouska, Čech a Moravy) Palacký odmítl jakékoliv sjednocování, proto se tedy realizuje maloněmecká koncepce

V německých zemích propukají povstání – Fridrich je vojensky potlačí, Prusko posiluje své postavení – snaha Rakousko vystrnadit z vedení spolku

Aj (pí. uč. Tichá) 24. 3.

Recycling (TK) AB 51/1,2, jen 3 - do školního sešitu (datum, nadpis Recycling) 

V minulém úkolu byla chyba místo AB mělo být TB 75/7.

Čj 26. 3.

Do ŠS: - uč. s. 34/4
              - uč. s. 35/2.b) - slovesné tvary do minulého času + podtrhnout podmět (čarou) a přísudek (vlnovkou) - pozor na koncovky u sloves -  jde o shodu přísudku s podmětem
               - uč. s. 36/4 - vypiš pouze slovesa převedená do rozkazovacího způsobu, př. nanos, přivez,...

Vo - 17. 3.

Zdravím a přidávám se se svou troškou úkolů do mlýna smile

Text z přílohy přečtěte, červené přepište do sešitu, obrázky překreslete a pracovní list na konci textu buď vytiskněte a vyplňte nebo přepište do sešitu.

Pravo-a-jeho-system-_4

Pracujte na zadání samostatné čtvrtletní práce z minulé hodiny.

A ještě trocha moralizování smile Naše "virové prázdniny" neberte jako prázdniny, ale průběžně a pečlivě, jak nejlépe umíte, pracujte na úkolech, které vám paní učitelky zadávají. Paní učitelky budou z vašeho samostudia vycházet, až se ve zdraví opět všichni potkáme. Berte to jako příležitost, naučit se brát životní situace, tak jak přichází a  z každé situace vydolovat to nejlepší... I když ta situace není třeba úplně ideální... Vše je ve vašich rukou smile

Buďte zdraví, hodní na rodiče a sourozence a neseďte furt u počítačů a telefonů smile

VPo 25. 3.

VPo 
Zápis: Způsobilost k drobnému podnikání:
- hledisko subjektivní: osobní předpoklady (dobrý podnikatelský záměr; schopnost zdravě riskovat; potřebné vzdělání či proškolení; základní finanční gramotnost; schopnost odhadnout potřeby trhu; umění jednat s lidmi)
- hledisko objektivní: nezávislé na osobnosti podnikatele (povolení k výkonu živnosti - živnostenský list; vstupní kapitál - vlastní nebo bankovní úvěr; vlastnictví prostor k výrobě - budovy, pozemky atd.; připravená technologie - postup výroby; nenasycený trh - možnost okamžitého odbytu výrobků; dobrá dostupnost dopravy zboží - vlastní či pronajaté)

Pátek 13.3.

Aj - pí uč Tichá

AB (aktivity book) 54/1,2,3

D

Metternichův absolutismus

Název dle rakouského kancléře Metternicha, který vládl v Rakousku do roku 1848

František I. – první rakouský císař, velmi konzervativní, vládl absolutisticky

1812 – vydán nový občanský zákoník – rovnost před zákonem pro všechny příslušníky všech stavů

Podpora tajné policie a cenzury, propouštění svobodomyslnějších profesorů a zákaz studia v cizině

1835 – nastupuje Ferdinand I.- zdravotně indisponován- místo něj fakticky vládne Metternich

(„Vládni, ale nic neměň.)

M

Propočítat rovnice včetně zkoušky z instruktážního videa (úkoly pro 11. a 12. 3.) do školního sešitu a svůj výpočet vždy zkontrolovat s řešením na videu.

ČJ sloh

uč. str. 147 - 148 "Průmyslová revoluce", str. 148/6 b) d) e)

Cvičení z mluvnice vždy vypracovat písemně do školního sešitu, cvičení ze slohu do slohových sešitů!

Na pondělí 16. 3. 

Naučit se: uč. str. 29 - 30 (naturalismus, É. Zola, J. K. Šlejhar, K. M. Č. Chod)

PS: str. 43

Zápisy z literatury budou po příchodu do školy předány v okopírované podobě!!

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

Aj (pí uč. Baláková) 24. - 27. 3.

Domácí práce
24.3.
Vyber 10 nepravidelných sloves, vytvoř 10 vět a pošli mi je do mailu nebo na messenger do konce týdne. Můžeš použít minulý čas prostý nebo předpřítomný.
Např. EAT - I ate 20 bananas last week nebo I have eaten 5 apples today.
25.3.
WB 30/2 - přečíst text a rozhodnout zda je věta pod textem TRUE or FALSE. Ty věty co jsou FALSE oprav.
   
26.3. koukni se na video https://www.youtube.com/watch?v=OqssHcP692I a napiš mi do mailu nebo do messengeru svůj názor, co si o videu myslíš. Kdo se chce rozepsat může, ale stačí jen stručně napsat souhlasím nebo nesouhlasím a  dvě tři věty proč.

Rj 30. - 3. 4.

RJ celý týden

- procvičování slovní zásoby 8. lekce
- uč. str. 112 - šedé inzeráty - čtení, překlad
                           jeden inzerát vybrat a přeložit písemně na A4
 - uč. str. 115/2.1, str. 116/2.2 - hlasité čtení (několikrát)
- PS str. 66 cv. 3

Matika Geometrie 17. 3.

PS str-. 38 / 5a,b  str. 38/6 str. 39/6   str. 40 celá
u konstrukcí využij osu úhlu ( ramena úhlu tvoří zadané různoběžky,) nebo osu strany a nebo u dvou rovnoběžek osu pásu
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/95242

Inf 24. 3.

Pokračování v práci na webových strínkách fiktivní firmy.

Zeměpis a chemie 23. 3.

Matika 23. a 24. 3.

23. 3.
MATEMATIKA ALGEBRA
Rovnice se zlomky
Upozornění: do zadání ihned vlož každého čitatele do závorky    - tj. potřeba udělat vždy jako 1. krok, jinak nevyjde správný výsledek
- Uč. str. 94/4 a, b + zkouška - do školního sešitu ( nadpis, datum)
   - nápověda ke cv. 4a:   nejmenším společným násobkem / n(4, 5 ) = 20 / , tzn. číslem  20 vynásobím KAŽDÝ člen rovnice.- tzn., nejenom zlomky, ale i číslo 2
- PS str. 49 / 10 a, b + zkouška

24. 3.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce trojúhelníku s využitím Thaletovy kružnice
- do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 68 / Úkol 2  do školního sešitu ( rozbor, konstrukce, KZ , diskuze)
- Uč. str. 68/ Úkol 3 do školního sešitu ( rozbor, konstrukce, KZ , diskuze)
- v PS str. 41/ 2 a str. pokračuj v konstrukci trojúhelníku pomocí výšky 
instruktážní video.
https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY&app=desktop

Informatika 18. 3.

"Webová stránka fiktivního podniku"

Paní učitelka Pilná pošle info do meilu.

Aj 17.3. pí. uč Baláková

7.3. Den Sv. Patrika
Podívejte se na video, přečtěte si informace, nalezněte popř. informace na internetu ať víte o čem svátek je a do pátku mi pošlete referát. Představte si, že já o tom dnu nic nevím a chcete mě o něm jasně a stručně informovat. Práce bude dlouhá max A5.
Je to samostatná práce!
Práce bude oznámkována, dodržte, prosím termín. 
Posílejte do mailu, popřípadě vyfotte a pošlete na wattsapp. 
bližší info na messengru

Matika 18. 3.

M Algebra

- do sk. sesitu Ucebnice str. 91/1 vzorovy priklad  
- ucebnice str.94/1 c, e.  a 94/3a, b,c,d. viz. instruktazni video stopa 4 min

https://m.youtube.com/watch?v=8e7PaGh1p2U. instruktazni video.  ( ekvivalentni upravy  )
- PS s. 47/ 7 a,b
- PS   úkol 47/8a, b  náročnější bude hodnoceno zvlášť na jedničku 

Čj a Nj 20. 3.

ČJ/sloh
Klíčová slova
- uč. s. 148/6.f - písemně cca 1 - 1, 5 stránky + vypsat klíčová slova
klíčová slova - pojmenování nejdůležitějších faktů; příklad klíčových slov z článku "Průmyslová revoluce" (průmyslová revoluce, parní stroj, strojírenství, průmyslová města,...)
NJ
Opakování předložek se 3. a 4. pádem
- uč. s. 13/2.a - přeložit do sešitu
- PS: s. 27/slovíčka 2. lekce po nach links (napsat + naučit)

Matika 20. 3.

MATEMATIKA ALGEBRA


Rovnice se zlomky
- do školního sešitu nadpis, datum , Uč. str. 91/ Příklad 2 vč. zkoušky
- do školního sešitu Uč. str. 92/ Příklad 3: varianta, kdy řešením rovnice ( kořenem rovnice ) je zlomek: zde zaměř svoji pozornost na obtížnou zkoušku, kdy musíš dosadit výsledek ve zlomku
- PS str. 48/ cv. 9 a,b
- PS str. 48/ cv. 9 c, d, e, f do školního sešitu


instruktážní video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6_JpT2UgE_s

Listopadové dění

21. - 22. 11. - Sběr papíru a kartonu

21. 11. - program pro 2. stupeň - JUDO - svůj sport a úspěchy nám přijde představit dorostenecký misrt světa Adam Kopecký

22. 11. - další disciplína celoroční soutěže - Konkurz na ekvilibristu (vybraní žáci)

26. 11. 16:00 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Informace o třídění a sběru papíru a víček

 Sběr víček a papíru

Na základě článků o problematice plastových lahví se naše škola rozhodla přestat sbírat víčka od PET lahví.

Podle odborníků na ekologii není sběr plastových víček ani ekologický, ani ekonomický. Z hlediska životního prostředí je nejlepší plastové lahve a víčka nepoužívat. Ekologové nabádají, aby lidé kupovali plasty co nejméně. Pokud už je nutné plastovou lahev koupit, ideální je použít ji vícekrát. Před vyhozením lahve do žlutého kontejneru je ideální ji sešlapat a zašroubovat, aby se do ní nevrátil vzduch a ona tak nezabrala víc prostoru. „Na dotřiďovací lince se PET lahev s víčkem prakticky vždy vytřídí k další recyklaci, takže k recyklaci zamíří jak víčko, tak lahev. Takže speciální sběr víček nedává žádný výrazný smysl v porovnání s vytříděním PET lahve s víčkem do žlutého kontejneru na plasty,“ říká odborník z ekologického hnutí Duha.

Budeme rádi, pokud se společně s námi pokusíte snížit produkci plastového odpadu.

Ve škole zůstávají žluté popelnice, do kterých děti samozřejmě mohou házet plastové lahve, které se nechystají dále použít - dle výše uvedeného sešlápnuté a zašroubované.

 Sběr papíru

Co se týče sběru papíru, ráda bych zdůraznila, že se nejedná o soutěž, která třída donese nejvíce papíru. Každá třída sice dostane za nasbírané papíry nějaké ty peníze dle toho, kolik papíru žáci donesou, ale my bychom byli rádi, kdyby naše sběry byly spíše praktické. Chceme, aby se naše děti naučily třídit odpad přirozeně a ne jen soutěžily, komu se podaří přinést více kil letáků z obchodních řetězců. 

Prosím, noste pouze papíry, které opravdu potřebujete vyhodit a které se nedají nijak jinak použít. Chceme sice sbírat, ale také šetřit planetu a přírodu.

Rozdělujte kartony a papír, nedávejte do sběru obaly od vajec ani ruličky od toaletních papírů (ty již byly vyrobeny z recyklovaného papíru). Pokud nosíte knihy, zbavte je prosím tvrdých desek. Vždy se ujistěte, že s papíry nevyhazujete i plasty (často ve sběru s dětmi nacházíme plastové folie).

Děkuji za pochopení

Vo 24. 3.

Zdravím a posílám dnešní zápis na Vo.

Prosím přepsat do sešitu, opět na konci krátký pracovní list - vytisknout a vyplnit, případně přepsat. 

Mějte pokud možno krásné dny, buďte zdraví a užívejte si věcí, na které normálně nemáte čas! smile

Pravni-vztahy

Př a Fy 19. 3.

do ŠS     
Mozek
ochrana: lebka, tvrdá plena mozková/vazivo/, 2 měkké pleny - pavučnice, omozečnice, mezi nimi mozkomíšní mok
                 mozkové nervy - 12 párů/trojklanný nerv - zuby/
                  str. 58 nakreslit obr.58
FY
do ŠS   
Ochrana před hlukem
str. 178/ tabulka 3.1 opsat

Únor

27. 2. - Anglické divadelní představení, KD MB, cena 70 kč 

TV chlapců z 21. 2. se přesouvá na čtvrtek 20. 2. na 5. a 6. hodinu

28. 2. - Pozemní akrobacie - nejkrásnější lidská pyramida - disciplína celoroční školní soutěže 

Dějepis a AJ (pí. uč. Tichá) 17. 3.

Aj 

AB str. 55/6 - písemně do sešitu, TB  str. 124/ cv. 1, 2

Dějepis 

uč. str. 84 - 85  Počátky národního obrození - přečíst si a opsat shrnutí na str. 85 a 86.

Březen

2. 3. - dokumentární film a problematice sociálních sítí - " V síti", kino MB, odjezd po 2. vyučovací hodině, návrat v kompetenci paní uč. Klackové a Justové

14. 3. Den otevřených dveří (9 - 12 hod)

20. 3. - výtvarná disciplína celoškolní soutěže - téma: Já - Cirkusák

26. - 27. sběr papíru - ZMĚNA viz níže

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem,přestává sběrná stanice do odvolání sbírat karton,lepenky a smíšený papír. V březnovém sběru 26. a 27. 3. se budou sbírat pouze noviny, časopisy,letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír,knihy bez tvrdých vazeb ( akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici). 

Čj a VPo 1. 4.

ČJ - literatura: 
Do TK: Česká moderna: J. S. Machar, A. Sova
Zápis: Česká moderna:
Josef Svatopluk Machar
(1864 - 1942)
- básník, autor Manifestu České moderny, mluvčí generace Česká moderna, satirik
- dílo kritizuje měšťáctví, pokrytectví, církev
- sb.: "Tristium Vindobona" (žalozpěvy z Vídně) - kritika č. politiky, skeptický pohled do budoucnosti
- sb.: "Zde by měly kvést růže" - veršovaná epika, kritika měšťácké společnosti (pokrytectví, zbabělost, neupřímnost, otrocké postavení žen ve společnosti)
- forma: satira, ironie, sarkasmus, nadsázka
Antonín Sova
(1864 - 1928)
- básník české krajiny
- impresionismus, symbolismus
- odpor proti českému  maloměšťáctví, sociální cítění a vlastenectví
- sb.: "Z mého kraje" (jižní Čechy)
- sb.: "Květy intimních nálad" - b. "U řek", rodný kraj přibližuje zrakem, pohybem, vůněmi; neobvyklý pořádek slov
Prostudovat v učebnici s. 34 + 35/J. S. Machar + A. Sova.
PS: s. 48/celá strana
VPo:
Do TK: Podnikatelský záměr
Zápis: Podnikatelský záměr
- NUTNÝ VŽDY, NEŽ SE PUSTÍME DO PODNIKÁNÍ.
- Co obsahuje? Co si musíme zjistit?
a) Jaké jsou potřeby trhu?
b) Co vyrábět a v jakém množství?
c) Kde vyrábět? (místo - pronajaté, ve svém vlastnictví)
d) Komu prodávat? (odbytiště, okruh zákazníků)
e) Stačí vstupní kapitál? (peníze, budovy, pozemky, stroje, zařízení)
f) Potřeba zaměstnanců?
g) Postup při výrobě či poskytování služeb. (technologie, stroje, zařízení)
h) Za kolik prodávat produkty? (cena: práce, suroviny, energie)
Vyplatí se podnikání? Prodáte za danou cenu své produkty na trhu?  

Př 30. 3.

téma: Nervová soustava - opakování


1. CS uč.str.59/ ot. 1 -8
     příště budou otázky na test
2. ŠS str. 60/ obr. 60

Aj (Ti) 27. 3.

Aj - Present perfect - revision, vyplnit celou p. 57 v AB

Ch 1. 4.

Vlastnosti a využití kyselin
Prezentace obsahuje opakování a zápis.
Stranu 4 a 5 přepsat do sešitu jako zápis.
Strana 7 - opakování, vypracovat ústně.

Kyseliny-chemie-1-4-

Čj a Nj 24. 3.

ČJ - mluvnice:
Do TK: Opakování slovesných kategorií; procvičování slovesného vidu
Do ŠS - uč. s. 39/2, vzor: připraví - D; POZOR! klopýtal - klopýtá/klopýtl - klopýtne
Při určování vidu si můžete pomáhat utvořením vidových dvojic, př. připraví - D/připravuje - N (stále)
             - uč. s. 34/článek Pokušení - vybrat prvních 8 sloves a určit slovesné kategorie (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod, vid), vzor: pamatuji si - 1. os., č. j.,zp. oznam.,čas přít., rod činný, vid N
NJ - Do TK: 2. lekce - slovíčka, slovesa s odlučitelnými předponami
PS: s. 27/slovíčka od der Test po in der Sonne liegen (napsat+naučit)
Do ŠS - Slovesa s odlučitelnými předponami: vor-,mit-,aus-,ein-,auf-,an-, zu-, nach-, fern- (naučit)
             - v určitých tvarech se oddělují od sloves a dávají na konec věty, př. Heute kaufen wir Obst, Brot, Eier und Butter ein. Dnes nakoupíme ovoce, chléb, vajíčka a máslo.
             - v infinitivu se neoddělují od sloves a dohromady se dávají na konec věty, př. Morgen gehen wir einkaufen. Zítra jdeme nakoupit.
Ze slovíček 2. lekce vypsat do ŠS všechna slovesa s odlučitelnými předponami, vzor: vorhaben - mít v úmyslu/er hat vor - on má v úmyslu
mitkommen - jít s někým/ich komme mit - jdu s někým; osoby si můžete volit různě

Zeměpis a Chemie 16. - 18. 3.

Vzhledem k nastalé situaci, budu po návratu do školních lavic hodnotit zpětně, jak jste pracovali na zadané práci. Vyberu si sešity 

Zápisy Vám budu postupně dodávat já, ať máte všichni to samé. Opakovat budeme zezadu do sešitu pod nadpis: Opakování a uvádějte i datum.

Pevné zdraví a opatrujte se! E. ustová

Chemie 16. 3 . 2020

Opakování Periodická soustava prvků (PSP) doučit se skupinu: III.A, IV.A, V.A VI.A

Sešit chemie zezadu - Nadpis: Opakování A pojmenovat vzorce oxidů, které jsou součástí skla Učebnice str. 88/cv.6 - Vypsat si vzorce z učebnice a vytvořit název

Chemie 18.3. 2020

Kyselé a zásadité – pH stupnice - přečíst si text v učebnici str. 104

Zeměpis 16.3. 2020

Opakování jihovýchodní Evropa učebnice viz str. 52

Do sešitu zepředu pod nadpis a mapu JV Evropy vypracujte ze str. 58 cv. 1. (Opsat a doplnit text)

Zeměpis 17.3.2020

Slovinsko a Chorvatsko viz str. 53 – přečíst

Zezadu do sešitu nadpis: Opakování a vypracuj str. 53. Otázku (globus) 3

Aj (Ti) 25. 3.

Aj 

vocabulary L7 TB p.85/86, .AB p.56 / ex.1 - projít si obrázky a doplnit novou slovní zásobu,TB p.76/ex.1/ ex. 5 - celý rozhovor písemně do sešitu. 

Dějepis 20. 3.

Národní obrození

Vznikají vlastenecké spolky, ve kterých se mluví česky

Josef Jungmann- překládal, obohatil český jazyk o slovní zásobu, zasloužil se o rovnoprávnost češtiny s němčinou v českých zemích, založil Matici českou

František Palacký - autor Dějin národa českého v Čechách i na Moravě

1818 – založení Národního muzea v Praze

Vlastenci zatím neuvažují o založení samostatného státu, chtějí ale zrovnoprávnění češtiny s němčinou

Odpovědět na otázky v učebnici na str. 84

Aj (Ba) 31. 3. - 3. 4.

31.3. TK Must/mustn´t revision
 
- slovíčka 5B - číst nahlas
 - připomeň si MUST(muset) a MUSTN´T (nesmět) v písničce https://www.youtube.com/watch?v=PJ3C_50iJiY
- WB 44/1, 2
1.4. TK Must, have to, grammar rules
- slovíčka 5B - číst nahlas
- do ŠS zápis 

have tohas to in the Simple Present

PronounsAffirmative sentencesNegative sentencesQuestions
I, we, you, they have to get up early. do not have to get up early. Do I have to get up early?
he, she, it She has to get up early. She does not have to get up early. Does she have to get up early?

had to in the Simple Past

PronounsAffirmative sentencesNegative sentencesQuestions
I, he, she, it, we, you, they had to get up early. did not have to get up early. Did I have to get up early?
 - SB 61/5 - odpověz do ŠS
3.4. TK Must, have to, exercises, reading
- SB 61 - přečti si text a vypiš pod sebe věty, které obsahují  tvary HAVE TO a věty přelož např. 1. I had to spend loads of time with them - musel jsem s nimi trávit spoustu času.
Pošli mi věty a překlad do mailu, všichni do pátku 3.4. nejdéle. 

 

Fy 30. 3.

téma : Zvuk a zvukové jevy - závěrečné opakování


1. zopakovat téma /ŠS, učebnice/
2. do  CS otázky, na ně odpovědi /zkusit zpaměti/, kontrola a hodnocení příště
 
1/ co je zdrojem zvuku
2/rozdíl to´n, hluk
3/ v jakém prostředí se zvuk nešíří      
4/ rychlost světla
5/ rychlost zvuku ve vzduchu
6/ na čem závisí rychlost šíření zvuk
7/ kmitočet - druhý název, značka, jednotka
8/ slyšitelnost zvuku pro lidské ucho
9/co je to ultrazvuk, infrazvuk
10 hlasitost zvuku - na čem závisí, v jakých jednotkách se měří
11/ozvěna - kdy vznikne
12/ lom zvuku - kdy k němu dojde a co se při tom mění
13/ další zvukové jevy/4/

Ch a Ze 30. 3.

Chemie: 30.3. Kyslíkaté kyseliny

Učebnice str. 98 – 100 https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0

sešit – nadpis: Kyslíkaté kyseliny

kyselina sírová + vzorec

kyselina dusičná + vzorec

kyselina fosforečná + vzorec

str. 101/ cv. 4 vypiš do sešitu pouze kyseliny!

Zeměpis 30.3. Bosna a Hercegovina, Černá Hora

Vytvořit zápis do sešitu: Bosna a Hercegovina, Černá Hora (učebnice str. 54)

+ vypracovat následující otázky, pod zápis.

1. Srovnejte polohu Bosny a Hercegoviny a Srbska a vysvětlete, jaký význam má pro hospodářství země přístup k Jaderskému moři.

2. Se kterými zeměmi sousedí Černá Hora, kdy vznikla Černá Hora?

Čj 30. 3.

Výsledky pro kontrolu opakovacího testu z PS s. 44
1. a), 2. a), 3. b), 4. a), 5. a), 6. c), 7. c), 8. c), 9. a), 10. b), 11. b), 12 c), 13. a), 14. b), 15. a), 16. b), 17. a)
Zápis:  LITERATURA PŘELOMU 19. a 20. stl.
- noví umělci
- nové umělecké proudy:
a) impresionismus - zachycení okamžitých smyslových vjemů a subjektivních dojmů; okamžité nálady, smutek, radost; především lyrika
b) symbolismus - usiluje o vyjádření vnitřního zážitku pomocí symbolů (př. holubice - symbol míru; červená barva - symbol revoluce, boje, prolité krve) - smysl básně musí čtenář odhadnout; důraz na hudebnost verše
c) dekadence = úpadek; nálady smutku, skepse, motivy zániku a smrti; únik z reálného světa (těsný, nedokonalý) do světa snů, nadpřirozených sil, Boha
Česká moderna (90. léta 19. stl.)
- nespokojenost se stavem literatury a společnosti
- nedostatek svobody
- prosazování vlastních představ a názorů
- programové prohlášení: Manifest České moderny - mladá generace spisovatelů; odpor k autoritám + tradicím; cíl: přiblížit umění obyčejnému životu všedního dne (proto hovorová slova, slang, vulgarismy); sepsali: J. S. Machar (básník) + F. X. Šalda (spisovatel a literární kritik)
Prostudovat: uč. s. 30 - 34/Moderní umělecké směry; Symbolismus; Dekadence; Impresionismus; Česká moderna, tzn. pouze fialové rámečky
PS: s. 45/1 - 4

Aj 20. 3. (Ti)

Aj 

TB str. 124/ cv.1,2 - revision Lesson 6, AB str. 75/ cv. 7- odpovědět na otázky, u 2. otázky napsat 5 důvodů.  

Práce na doma 11. - 12. 3.

Zdravím všechny, 

od paní učitelek jsem dostala práci doma, budu průbežně doplňovat, jak mi budou další paní učitelky dovávat, průběžně sledujte a vypracovávejte...

CHEMIE

uč. str. 97  Kyselina chlorovodíková HCl přečíst + zápis do sešitu 
Kyselina chlorovodíková HCl (kyselina solná)
bezbarvá žíravá kapalina, při vyšších koncentracích má nepříjemný dráždivý zápach
vzniká rozpouštěním plynného chlorovodíku  ve vodě
- reaguje s neušlechtilými kovy(Fe, Zn, Al), s ušlechtilými kovy NEREAGUJE
V průmyslové výrobě se nejčastěji používá 31%  vodný roztok
použití: výroba kovů (metalurgie), výroba léčiv, odstraňování nečistot 
0,3-0,4% HCl je obsažena v žaludku člověka a savců - usnadňuje trávení a usmrcuje bakterie v potravě
koncentrovaná kyseliny chlorovodíková v kombinaci s kyselinou dusičnou 3:1 =Lučavka královská - směs, která dokáže rozpustit zlato, platinu
RJ
Opakovat časování sloves ze slovní zásoby 7. lekce.
Ústně uč. str. 100/3.1, 101/3.3, 105/3.8, 107/4.2.
Písemně v PS str. 59/7,8a, 60/9,10, 61/11,12.
ČJ
středa - PS, str. 41, 42 + přečíst NATURALISMUS - uč. 29 - 30
čtvrtek - uč. str. 30/5, 31/2 a, b, c - v případě dvou tvarů napsat oba - u všech cvičení celé věty do školního sešitu
NJ
pátek - PS str. 15/7, 18/8,9
M
Algebra PS str. 46/4 celá do školního sešitu
instruktážní video k samostatné výuce https://m.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
Geometrie - konstrukční úlohy do školního sešitu uč. str. 75/Příklad 2
PS str. 37/1,2,3, 39/7
AJ
učebnice 
43/9 - spojit a zapsat do školního sešitu a přeložit
44 přečíst a 45/2 vypracovat do cvičného sešitu
45/3 napsat 5 vět (vlastní názor)
do školního sešitu uč. str. 55 - 58
Nervová soustava
mozek, mícha, nervy
nervová buňka = neuron
uč. str. 56/obr. 53 neuron, obr. 54 synapse - nakreslit a popsat
zápis dle bodů:
- myelinová pochva - funkce
- synapse (zapoj)
- reflex
- vrozené reflexy (nepodmíněné)
- získané reflexy (podmíněné)
- I. P. Pavlov
Fy
uč. str. 166 - 174
Téma: Zvukové efekty
zdroj: těleso, které se chvěje (kmitá)
a) nepravidelně (hluk)
b) pravidelně (tón)
šíření zvuku: zdroj -> prostředí -> přijímač
- zvuk se šíří v pevných, kapalných i pevných látkách, nešíří se ve vzduchoprázdnu (vakuu)
světlo: v=300 000 km/s
zvuk: v=340 m/s (při 20°C)
rychlost šíření zvuku závisí
-na prostředí (voda: v=1460 m/s)
- roste s teplotou prostředí
Tóny
kmitočet (frekvence) - počet změn na 1 sekundu
-určuje výšku tónu, značka f, jednotka Hz (Herz)
slyšitelnost: 16 Hz dolní hranice, 20 kHz horní hranice
infrazvuk: frekvence menší než 16 Hz
ultrazvuk: frekvence větší než 20 kHz
hlasitost zvuku: závisí na síle, která rozechvěje těleso, vyjadřuje se v decibelech (dB)

Fyzika a přírodopis 23. 3.

Přírodopis

Mozek - části

uč. str. 58 - 59
do ŠS zapsat:  části mozku -  jejich funkce /proloženě vytištěné/, pohybová ústředí už nepsat
most/Varolův/  - význam
nakreslit obr.59/str.59 
Fyzika
Opakování - polohová a pohybová energie  

otázky na test                                                        bodování: 1. 1,5         
1.energie- značka, jednotka, název jednotky                          2. 2                               
2.polohová, pohybová energie- cizí názvy                               3.1                                   
3.jak těleso získá pohybovou energii                                      4. 2                                    
4.na čem závisí poh. en.                                                        5. 1                                    
5.vzorec na výpočet poh.en.                                                  6. 2
6.na čem závisí velikost polohové energie                               7.1
7. vzorec na výpočet pol.en.                                                  8. 2/ název + jednotka
 8 výrazy ve vzorcích + jednotky                                             9.1      
9.podle čeho poznáme velikost polohové energie pružnosti     10. 1
/máme 2 stejné pružiny/
10.co se stane, když překonáme mez pružnosti materiálu pružiny
hodnocení:  14,5-12,5=1, 12 - 10,5=2, 10 - 8,5=3, 8-7=4, 6,5-0=5
odpovědi
1. E, J, joule
2. polohová - potencionální, pohybová - kinetická
3. uvedeme ho do pohybu /hodíme, posuneme,...
4. hmotnost tělesa, rychlost pohybu /síla, kterou ho rozhýbeme
5. E= m*v*v/2
6. hmotnost tělesa, výška tělesa
7. E=m*g*h
8. m = hmotnost, kg,, v = rychlost, m/s,,  g = gravitační konstanta, /10/ N/kg,,  h= výška,m
9. vzdálenost konců pružiny
10. trvalá deformace

Do Lavic!

Zdravím na konci prázdnin a hlásím se s informacemi o prvním týdnu školy smile

2. 9. sraz 7:55 na školním hřišti, v případě děště sraz u šaten, styčným důstojníkem pro OSMÁKY je pro první den paní uč. Podlipná, já budu nepřítomna. Konec "vyučování" 9:15.

3. 9. již klasicky dle školního řádu, 7:50 začátek hodiny, třídnické záležitosti, s sebou penál, batoh (desky) na případné věci k odnesení, PŘEZŮVKY, ... Konec vyučování 12:20.

od 4. 9. výuka dle rozvrhu hodin (dostanete v úterý)

Krásné poslední dny prázdnin, naviděnou v úterý! smile