Domácí práce 1.4.

♥ČESKÝ JAZYK -  Přechodníky

- pusť si video pro připomenutí: https://www.youtube.com/watch?v=aO4Kvyc25-M
- projdi si zápis z minulé hodiny
- učebnice ČJ 9 - s. 66 /cv. 2a - vypiš přechodníky do ČJ SŠ (nezapomeň na datum)
- s. 66/cv. 2b, c, d, e → ústně
- Hravá čeština - s. 19/cv. 3

♥MATEMATIKA - Rovnice s neznámou ve jmenovateli

- PS str. 49/ 4 a,b
- PS s. 50/ cv. 4 c,d,e,f  pozor na možná řešení : rovnice nemá řešení př. 0 = -7

♥RUSKÝ JAZYK -  učebnice str. 103 cv. 4.2, pracovní sešit  str. 38 - 39 cv. 11

♥PŘÍRODOPIS- Usazené horniny - opakování

opakování rozděleno na dvě části - usazeniny - vznik, úlomkovité usazeniny
příště jemnozrnné,hořlavé, chemické
otázky na test:     1.pojmy - souvrství, vrstevní sled, mocnost
                            2.rozdělení vrstev podle mocnosti
                            3.vznik usazenin
                            4.tmely ve zpevněných usazeninách
                            5.štěrk - těžba,využití
                            6.zpevněný štěrk - název
                            7.písek  - činitelé
                            8 pískovec - výskyt v ČR
                            9.křemenec - složení
                           10.erozní činitelé/4/
♥CHEMIE - Plasty a syntetická vlákna

1. uč.str. 56 - 57
2. ŠS zápis - název plastu, zkratka, vlastnosti/pokud je v učebnici/
                   syntetická vlákna - druhy, vlastnosti/poslední odstavec str. 57/

Domácí práce 31.3.

♥MATEMATIKA - Rovnice s neznámou ve jmenovateli

- PS str. 48/2 c,d
- PS str. 49/ 3 a,b,c,e

odkazy k on-line  testování z matematiky: https://www.matika.in/cs/#7

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=blank

♥ČESKÝ JAZYK  Doporučuji se DNES (úterý) dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

Sloh: Projev mluvený a psaný - Hravá čeština - s. 63/cv. 1, 2, 3, 4, 5 (Dej si záležet!)

♥FYZIKA - učebnice str. 150 - 159 přečíst

♥ZEMĚPIS - Karlovarský kraj - učebnice 56-59 

Umět odpovědět na následující otázky.

  • Ukázat na mapě: pohoří Krušné hory + nejvyšší vrchol, Slavkovský les a Sokolovskou pánev, řeky: Ohře, Teplá
  • Vyjmenuj 3 okresní města (K……….…. V…….., Ch……., S……..……). Jak se jmenuje nejvýše položené město v ČR? Kde leží?
  • Hospodářství: Turistický ruch- lázeňství. Výroba porcelánu a keramiky.
  • Která města patří do tzv. lázeňského trojúhelníku? Kde jsou radonové lázně? Co se těží v Sokolovské pánvi? Co je kaolín?
  • Co je to Soos? Kde se nachází relikviář sv. Maura? Kde se nachází komplex 11 domů „Špalíček“?
  • Co víš o Karlových Varech? (festival, vřídlo, kolonáda, výroba porcelánu, becherovka, sklářství – firma Moser…..)

♥VO - Krizová centra

Vzhledem k situaci, v které se teď nacházíme vyhledej 4 organizace, které se snaží v této době pomáhat lidem.

Co je podle tebe v současné době největším problémem lidí, proč vyhledávají pomoc?

- odvědi vypracuj do sešitu pod nadpis: Krizová centra

Verča píše e-mail:) Děkuji a moc všechny zdravím

 

 Domácí práce 30.3.

ČESKÝ JAZYK

Přechodníky
- učebnice ČJ 9 - s. 65, 66 → přečti si úvodní úryvek + pečlivě prostuduj žluté rámečky
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=aO4Kvyc25-M
- zápis do sešitu ČJ SŠ (viz email)
- učebnice ČJ 9 - s. 66 /cv. 1 → ústně

ČJL 

dokončení k poezii 1945 - 1948:
- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 27 - Josef Čapek - Básně z koncentračního tábora

- próza 1945 - 1948:

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 28/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce

- Hravá literatura (učebnice) - s. 18, 19
- medailonek autora: https://www.youtube.com/watch?v=j0Bfqo4fyV0
- zápis do sešitu LITERATURA (úvod bychom už měli mít v sešitě) - viz email

RUSKÝ JAZYK

Uč. str.103 cv.4.1   
PS str.40 cv.12
CHEMIE
Zdroje energie
                
1. uč.str. 30 -31 přečíst
2. CS str. 31" Zopakujte si"pojmy od exotermická reakce po zplyňování uhlí  /odpovědi ŠS, uč.str. 22 - 26, např. vakuová destilace - zpracování mazutu za sníženého tlaku

Hezký víkend :-)

 Krásný víkend, sílu a zdraví do dalšího týdne smile

Louka

Domácí práce 27.3.

MATEMATIKY

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
- do školního sešitu nadpis, datum a dále uč. str. 113/ cv. 1 a, b,  c
- PS str. 48/2 a, b

 ČESKÝ JAZYK

CERMAT 2015 - dokončit test, který máte u sebe (chybí už jen několik cvičení)
- vypracovat nový test CERMAT 2016 (viz mail) → Poctivě!!! Nešidíte totiž mě, ale sami sebe - tak na to pamatujte! : - ) Klíč pro kontrolu vám pošlu příští týden.

PŘÍRODOPIS

Chemické usazeniny

ŠS  zapsat:  vznik 1. usazením/ vypařením vody/

                           2.  vysrážením z vody

                  druhy: sůl kamenná /halit/ NaCl

                             sádrovec   CaSO4

                             hnědel /limonit/  Fe2O3 * n *H2O

                             krevel /hematit/ Fe2O3

                             travertin -  složení jako vápenec

                                           -  vznik z vody, která obsahuje hydrogenuhličitan vápenatý a oxid uhličitý

                                            -  využití: obklady, dekorační kámen

FYZIKA

pokračování z minula/24.3./ - bezpečnost

1. str. 83 - 85  přečíst

2. ŠS str. 83 - zapsat stručně body

str. 85 - nakreslit a zapamatovat značky obr. 5. 5a,b

str. 85 - žlutý rámeček

Domácí práce 26.3.

MATEMATIKA

Instruktazni video: Rovnice s neznamou ve jmenovateli

https://m.youtube.com/watch?v=6ZThLUJGJEk

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
- do školního sešitu nadpis, datum a dále uč. str. 112/ příklad 1 a, b , příklad 2a,b
- PS str. 47/1 celá
testy dále samostatně  online
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory

PV

Zápis: Způsobilost k drobnému podnikání:
hledisko subjektivní: osobní předpoklady (dobrý podnikatelský záměr; schopnost zdravě riskovat; potřebné vzdělání či proškolení; základní finanční gramotnost; schopnost odhadnout potřeby trhu; umění jednat s lidmi)
- hledisko objektivní: nezávislé na osobnosti podnikatele (povolení k výkonu živnosti - živnostenský list; vstupní kapitál - vlastní nebo bankovní úvěr; vlastnictví prostor k výrobě - budovy, pozemky atd.; připravená technologie - postup výroby; nenasycený trh - možnost okamžitého odbytu výrobků; dobrá dostupnost dopravy zboží - vlastní či pronajaté)
 

Domácí práce 25.3.

MATEMATIKA  

Lomené výrazy dělení

- PS str. 47/ cv.6 a,b,c,d 
- Cermat test 2018

ČESKÝ JAZYK

Mluvnický zápor (procvičování)


- poučku najdeš v pracovním sešitě HČJ - s. 28
- Hravá čeština - s. 26/cv. 1, 2, 3, 4
- procvič. učiva → https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

RUSKÝ JAZYK

přečíst a přeložit pokračování textu o Moskvě na straně 106 nahoře. Vybrat čtyři nenavazující věty, opsat do šk. sešitu a přeložit.
 PŘÍRODOPIS
 Hořlavé  usazeniny
 do ŠS  uč. str. 41  zápis podle bodů
 rašelina - vznik, využití, výskyt v ČR
 uhlí - vznik
 černé uhlí , hnědé uhlí - geologické období vzniku, z  čeho, ložiska v ČR
 uhlovodíky - vznik,  druhy
 str. 41 / obr.79 schema ložiska
CHEMIE     
Ropa jako surovina
do ŠS  uč. str. 25  zapsat
1. vlastnosti - podle bodů a, b, c
2. frakční destilace
3. frakce - opsat text u černých teček

Domácí práce 24.3.

MATEMATIKALomené výrazy dělení

- PS str. 47/ cv.5 a,b,c 
- Cermat test 2012

ČESKÝ JAZYK

Sloh: Popis uměleckého díla

Hravá čeština - s. 57/cv. 1, 2, 3, 4 , 5, 6

FYZIKA -  Elektrická zařízení v domácnosti

1. přečíst str.78 - 83

2. do ŠS  str. 82    Bezpečnostní předpisy a zásady

body u kosočtverečků zapsat - stručně,  HLAVNĚ ZAPAMATOVAT a  DODRŽOVAT JE   !!!!

Domácí práce 23.3.

ČESKÝ JAZYK

Věta dvojčlenná a jednočlenná, větný ekvivalent (procvičování)
- poučku (pro připomenutí) najdeš v pracovním sešitě HČJ - s. 28
- Hravá čeština - s. 25/cv. 1, 2, 3, 4
- učebnice ČJ 9 - s. 95/cv. 4 → ústně
- doplň. video: https://www.youtube.com/watch?v=3MNTOvsjn3g

ČJL - Shrnutí poezie 1945 - 1948 → projít si zápis v sešitě literatury
- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 26 - Jiří Kolář - Prométheova játra
- s. 26 - Josef Kainar - Veliká láska
- s. 27 - Jaroslav Seifert - Přilba hlíny
- Hravá literatura (učebnice) - s. 18 - 20 (pročíst si medailonky básníků)

Doporučuji se zítra (tj. v úterý) dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

RUSKÝ JAZYK

- přečíst a přeložit 1. část textu o Moskvě - jenom strana 105 dole. Z každého ze čtyř odstavců vybrat jednu větu, opsat a přeložit do školního sešitu.

CHEMIE - Uhlí jako surovina

1. přečíst uč. str. 24
2. ŠS zápis
    uhlí- vznik ,využití
    karbonizace uhlí- opsat odstavec s produkty
    amoniaková voda- využití
    vodní plyn- jak se vyrábí, na co se využívá

Domácí práce 20.3.

ČESKÝ JAZYK - Hravá čeština str. 28, 29

MATEMATIKA - Lomené výrazy dělení - PS str. 47/ cv. 4 a,b; Cermat test 2016

FYZIKA - Rozvodná elektrická síť - učebnice str. 46- 49 přečíst

PŘÍRODOPIS - str. 39-40 přečíst

do ŠS - zápis 
   
Jemnozrnné usazeniny
spraš - materiál přenesen větrem, vznik černozemí
hlíny - materiál po erozi zůstal na místě
jíly - jemné usazeniny ve vodě, výroba cihel a keramiky
jílovce - zpevněné jíly, Česká tabule
slínovec -částice zpevněny uhličitanem vápenatým
opuka - odlučování podle puklin, stavební kámen
Organogenní usazeniny
vápenec - dna moří, usazené schránky živočichů, výroba vápna a  cementu, krasové jevy
dolomit - CaCO3 + CaMg/CO3/2

Domácí práce 19.3.

MATEMATIKA - Lomené výrazy - složitější příklady 

                    - učebnice str. 11O/D př.1 a.b přepsat do ŠS

PV -  do sešitů písemně - Zaměstnání: klady (3); zápory (3)

                                       Podnikání: klady (3); zápory (3)

Domácí práce 18.3.

ČESKÝ JAZYK - Hravá čeština str. 27

RUSKÝ JAZYK -  vypracování zadané prezentace, opakování skloňování podst. jm. město a do školního sešitu opsat otázky a vypracovat odpovědi na cvičení 3.5 na stránce 99.

MATEMATIKA - pracovní sešit 46/3 a,b; Cermat test 2015

PŘÍRODOPIS - Úlomkovité usazeniny (nadpis)

ŠS str. 37/obrázek 70 nakreslit a popsat

ŠS zápis str. 38 - 39

- vznik

- přenos - činitelé

- tmely - železitý, křemičitý, vápenitý, jílovitý

Druhy:

štěrk - těžba, využití

slepenec - výskyt

písek - složení, činitelé, využití

pískovec - výskyt, využití

křemenec - složení

arkóza - výskyt

droba - výskyt

CHEMIE  Teplo a chemické reakce (nadpis)

1. CS str.21/ 1-5  černé tečky  odpovědi

2. str. 22-23  přečíst

3. ŠS str. 22 opsat žluté rámečky

+ pod dolním z nich opsat text/ mimo teček/

+str.23  graf č.34  výhřevnost paliv

Domácí práce 17.3.

MATEMATIKA - pracovní sešit str. 45/1 a,b ; Cermat test 2017 (3.)

ČESKÝ JAZYK - jazykový test č. 5

FYZIKA - Střídavý proud (nadpis)

 - stejnosměrný proud - proud (e) prochází stejným směrem

- střídavý proud - směr pohybu e se neustále mění

kmitočet f značka Hz Herz (KHZ, MHZ)jednotka

- udává kolikrát za 1sec se změní směr proudu tam a zpět (=počet kmitů za 1sec)

- rozvodná síť - kmitočet 50 Hz

- perioda T značka sec jednotka doba jednoho kmitu (0.02sec)    f={\frac  {1}{T}}

- efektivní napětí v síti je 230V

AJ, Z v mailu

Domácí práce 16.3.

RUSKÝ JAZYK - opakování slovíček z páté lekce, čtení úvodní konverzace 5. lekce (Pojedeme do Petrohradu) a dopisu pod ní (Drahá Táňo), jejich překlad a písemný překlad (školní sešit) U 98/3.3
ČESKÝ JAZYK - jazykový test č. 4, Hravá literatura (prac.sešit) - str. 21., 22
CHEMIE - zapsat do ŠS
ETEN = etylen 
Tetrafluoretylen (teflon)
                  F    F
                  I     I
CH2=CH2→ C = C
etylen         I    I
(eten)         F   F
-vodě odolný materiál
-nádobí, cévní protézy, goretex - oblečení, boty
CHLORETEN (vinylchlorid), polymerací vzniká polyvinylchlorid (PVC)
H  Cl
I   I
C=C                CH2= CH-vinyl
I   I
H H
Etin = acetylen
                                      CH=CH2
                                       I
VINYLACETYLEN        H-C=C←etin
reakcí s HCl vzniká chloropren = NEOPREN

Domácí práce 13.3.

MATEMATIKA - pracovní sešit 45/7 c,d; Cermat test 2017 (2.) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - jazykový test č.3

PŘÍRODOPIS - do školního sešitu zápis:

Usazené horniny (sedimenty)

- vznik (již zapsáno)

Erozní činitelé  -gravitace, slunce(rozdíly teplot), vítr, voda (déšť, led)

Pojmy 

souvrství - skupina vrstev

vrstevní sled - pořadí vrstev

nadloží - vrstvy nad sledovaou vrstvou

podloží - vrstvy pod sledovanou vrstvou

mocnost - síla vrstvy

             - lupenitá - mm-cm

             - deskovitá - dm

             - lavicovitá - metry

Rozdělení usazenin

1. úlomkovité (pískovec)

2. organogenní (vápenec)

3. hořlavé (uhlí)

4. chemické (sůl kamenná)

  

Domácí práce 12.3.

MATEMATIKA 

pracovní sešit 45/5 b-d, 6 b-d; Cermat test 2017 (1.)

DĚJEPIS

Studená válka - Vznik studené války - výpisky učebnice str. 96 - 97

Domácí práce 11.3.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Hravá čeština str. 22, 23, 24

MATEMATIKA - Pracovní sešit str. 44 cv. 1, 2, 3, 4 vždy b-d; Cermat test 2018

Sběr papíru 26. - 27.3. ZMĚNA!!!

26. - 27. sběr papíru - ZMĚNA  viz níže

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem,přestává sběrná stanice do odvolání sbírat karton,lepenky a smíšený papír. V březnovém sběru 26. a 27. 3. se budou sbírat pouze noviny, časopisy,letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír,knihy bez tvrdých vazeb ( akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici). 

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

Den otevřených dveří

Den-otevrenych-dveri

ÚNOR 2020

27. 2.  Divadelni představení v anglickém jazyce - DK MB od 10.15 h ( 70,- kč na žáka +  

           doprava - hrazeno z TF)

28. 2. Celoškolní soutěž- "Pozemni akrobacie - nejhezčí pyramida"

          ( tělocvična ZŠ)

LEDEN 2020

23. - 24. 1. Sběr papíru a kartonu

24. 1. Celoškolní soutěž - " Konkurz na šplhače"( vybraní žáci - šplh; 2. a 3. vyuč. hodina)

30. 1. vydání pololetního vysvědčení

31. 1. pololetní prázdniny smile

Ukázky testů Obchodní akademie

2020-01-09-19-43-17

Den otevřených dveří 16. ledna

2020-01-09-19-42-52

Nový rozvrh od 13. ledna 2020

2020-01-09-19-24-49

Pf 2020

Šťastný nový rok 2020! Především zdraví, ale také štěstí, lásku, spokojenost, naději. Usmívejme se a pomáhejme si.

Poděkování, přání

Děkuji všem, kteří jste se podíleli na zajištění "MIKULÁŠE" ve škole. Byli jste krásní a zanechali jste jistě zážitky nejen v sobě, ale především v dětech ve třídách.

Děkuji rodičům za spolupráci.

Krásný předvánoční čas, zdraví, spokojenost a spoustu lásky Vám všem. 

Gabriela Baláková

Lada

PROSINEC 2019

 

5. 12. výukový program Ornita -Divoká školní zahrada ( 4. vyuč. hod., 65 kč,- placeno z fondu)

10. 12.  Vzdělávací preventivní pořad ( 5. a 6. vyučovací hodina)

13. 12. 4. soutěž Celoškolní soutěže - Naše šapitó -výtvarné zpracování šapitó naší    

            cirkusové rodiny

20. 12. třídní vánoční besídka ( 4. a 5. vyuč. hodina)

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

 

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
Vás zve na
Dny otevřených dveří, které se konají
11. prosince 2019 (10:00 – 16:00 hod),
22. ledna 2020 (10:00 – 16.00 hod)
a 20. února 2020 (10:00 – 16:00 hod)

www.hotelovkamb.cz - Den otevřených dveří

➡➡ 22.listopadu 9.00 - 17.00h Den otevřených dveří SŠ GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ Mladá Boleslav s.r.o.

Listopad

21. a 22. 11. Sběr papíru a kartonu ( PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme)

22. 11. 3. soutěž Celoškolní soutěže - Konkurz na ekvilibristu (2. vyuč.hodina)

26. 11. Laser game, více info viz lístek od pí.uč. Noskové

           Třídní schůzky v 16 hod.

           Vánoční fotografování ( pro zájemce ; sada foto 270,- kč)

28. 11Zdravá pětka ( po velké přestávce v ZŠ)

Stávka 6.11.2019

Vážení rodiče,

     pedagogové ZŠ Březno se rozhodli 6.11.2019 podpořit vyhlášenou stávku. Škola i školní družina budou tento den zcela uzavřeny. 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 26.listopadu, 16h

VÝSTAVA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ

✔✔✔ Dne 7.listopadu od 8.30h do 16.00h proběhne v DK v Ml.Boleslavi VÝSTAVA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ.

..........................................

Listopad

4.11. DĚTSKÁ NOTA v Ml.Boleslavi. Odjezd 9.45h od školy autobusem, příjezd kolem 12.30h na odpolední vyučování. Cena 60Kč + doprava (hrazeno z fondu)

Den otevřených dveří 9.11.2019

Tzk-20-21-letak

Den otevřených dveří 9.listopadu 2019.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

➡➡ ŘEDITELSKÉ VOLNO  31.10. - 1.11.

⬇⬇⬇

2019-10-20-16-52-08

Den otevřených dveří

Plakat-2019-1

ŘÍJEN

1. 10. - zeměpisná přednáška v MB, sraz 7:50h U sportu (doprava vlastní), zpět doprava vlakem (bude hrazeno z fondu)

17. 10. - výlet do Terezína - cena 350 kč, odjezd cca 7:45, příjezd cca 15:00 bude upřesněno, s sebou oblečení dle počasí, svačinu, pití na celý pobyt, případně kapesné na zakoupení drobností

24. 10. - Poučení z nehody - autem do (ne)pohody - výchovně vzdělávací program ve škole (4. vyučovací hodina)

29. - 30.10. Podzimní prázdniny

Fb_img_1569854517479

Registrace na zkousky@issmb.cz, do předmětu napište "zkoušky nanečisto"

⬇⬇⬇

2019-09-09-17-52-34

ZÁŘÍ 2019

 Vážení rodiče, milí žáci, 

      doufám, že jste si užili léto smile, nasbírali energii a v plné síle můžeme zahájit nový školní rok 2019/2020.

Těším se na setkání a přeji Vám žákům hezký a užitý poslední rok na základní škole a rodičům pěkné dny smile

Gabriela Baláková

2. 9. sraz v 7.30h před hl.vchodem, proběhne nácvik na uvítání prvňáčků (podrobnosti viz mail), v 8h slavnostní zahájení šk. roku na šk. hřišti, 9.15 h předpokládaný konec

3. 9. třídnické záležitosti ve třídě do 12.20 h   

        / s sebou penál, notes, aktovku, přezůvky, ručník, popř. noste TV úbor, VV pomůcky/

4. 9.- 6.9. výuka dle rozvrhu vč. odpoledního vyučování

2019-08-31-20-32-28

9.9. "Jedu s přehledem" - interaktivní bezpečnostně vzdělávací program, 8 - 14h smile

26.9. Společný výlet s žáky 1.ročníků do ZOO Praha smile

PROSINEC 2019

 

5. 12. výukový program Ornita -Divoká školní zahrada ( 4. vyuč. hod., 65 kč,- placeno z fondu)

11. 12. "Kybersvět - Intimita" - vzdělávací preventivní pořad ( 4. a 5,. vyučovací hodina)

13. 12. 4. soutěž Celoškolní soutěže - Naše šapitó -výtvarné zpracování šapitó naší    

            cirkusové rodiny

20. 12. třídní vánoční besídka ( 4. a 5. vyuč. hodina)

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

 

* 9.třída - 2019/2020

MATEMATIKA

Instruktazni video: Rovnice s neznámou ve jmenovateli

https://m.youtube.com/watch?v=6ZThLUJGJEk

- do školního sešitu nadpis, datum a dále uč. str. 112/ příklad 1 a, b , příklad 2a,b

- PS str. 47/1 celá
testy dále samostatně  online
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory