Přání

Unnamed

Milá třído, hodně štěstí do dalšího studia, spoustu krásných dnů, spokojenost a především zdraví Vám ze smilepřeji. Rodičům děkuji za spolupráci a budu se těšit někdy na viděnou.

Gabriela Baláková

Vysvědčení, vyřazení

Předání vysvědčení

- pátek 26. 6.,  8:00 - 9:00 - v naší třídě

- rouška dle uvážení každého žáka případně jeho zákonného zástupce, čestné prohlášení není nutné

- v případě, že máte kašel, rýmu či jiné potíže, zůstaňte raději doma

- od 9. 15h slavnostní vyřazení za přítomnosti rodičů - podrobné informace viz mail 

Domácí práce 24. 6.

ČESKÝ JAZYK - STAVBA TEXTU (opak. a procv. učiva)

Hravá čeština:
   - s. 41/cv. 1a → spoj do dvojic větné celky
   - s. 41/cv. 1b → k čemu odkazují podtržená spojení se zájmeny?
   - s. 41/cv. 1c → které z témat je společné všem dvojicím z bodu a)?
   - s. 41/cv. 2 → nahraď opakující se podtržená slova vhodnými zájmeny tak, aby text zůstal soudržný, v případě potřeby uprav slovosled
   - s. 41/cv. 3 → naznač šipkou, k čemu odkazují podtržená slova
   - s. 41/cv. 3b → nahraď podtržená slova synonymy slov, k nimž odkazují
   - s. 42/SOUHRNNÝ TEST → zakroužkuj správnou možnost

A TO JE VŠE! → https://www.youtube.com/watch?v=JQlXYoxEBGM smile

Domácí práce 22. 6.

PRACOVNÍ VÝCHOVA (18. 6.)
Zápis: Majetek a závazky v drobném podnikání:
Počátek firmy: určení celkové výše majetku, výši závazků (dluhy)
Pro vedení účetnictví:
- hmotný investiční majetek (pozemky. budovy, stavby,...) menší než 20 tisíc - opotřebení - odpisy
- nehmotný investiční majetek (licence, patenty, software,...) - možnost odpisů - menší než 40 tisíc
- finanční majetek (akcie, vklady, peníze) - hotovost na pokladně, běžný účet
- zásoby (materiál, polotovary, nehotové výrobky, výrobky určené k prodeji)
- pohledávky
- ceniny (poštovní známky, kolky, tel. karty,....)

ČESKÝ JAZYK

SLOVOSLED (opak. a procv. učiva)

PAMATUJ! → Slovosled- zápis do sešitu školního

Hravá čeština:
    - s. 40/cv. 1 → prázdné bubliny doplň tak, že k opsanému vrchnímu řádku vždy jedno slovo přidáš
    - s. 40/cv. 2 → české věty můžeme rozdělit na dvě části - východisko výpovědi a jádro výpovědi. Zkus tyto dvě části u následujících vět barevně odlišit podtržením. Př. Dnešní odpoledne půjdeme na hřiště.
    - s. 38/cv. 3 → doplň slova do políček
    - s. 38/cv. 4 → zkus opravit pořadí slov ve větách (pokud se ti nebude vejít do PS, piš do SŠ)
    - s. 38/cv. 5 → napiš, které věty jsou správně
    - on-line procvičování (i s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/874

ČJL - Česká literatura po roce 1989: Michal Viewegh, Halina Pawlovská…

Hravá literatura (prac. sešit):
    - s. 64/cv. 1-5 → M. Viewegh - Báječná léta pod psa
    - s. 67/cv. 1-4 → Halina Pawvloská - Díky za každé nové ráno
    - s. 67/cv. 1-2 → Petra Hůlová - Paměť mojí babičce
    - s. 65/cv. 1-5 → Květa Legátová - Želary (DOBROVOLNÉ)

- Hravá literatura (učebnice) - s. 42 (M. Viewegh, H. Pawlovská)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-po-roce-1989-m-viewegh-h-pawlovska

- nepovinné → Michal Viewegh → https://www.youtube.com/watch?v=gONOm3bXjRA, Báječná léta pod psa (postavy) →
https://www.youtube.com/watch?v=z538LZ3cRuE, rozhovor s Halinou Pawlovskou → https://www.youtube.com/watch?v=rC44uvuYYtM

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování podmínkových vět - https://www.youtube.com/watch?v=YtRge3dg2wg

Opakování minulé času - https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4

Opakování budoucnost - https://www.youtube.com/watch?v=PL3fWJxvfLc

Trpný rod - https://www.youtube.com/watch?v=b3YPzARSWdo

Opakování časy - https://www.youtube.com/watch?v=7rp3Zy01Fes

Nejčastěji užívaná slova v AJ - https://www.youtube.com/watch?v=YQ9SETv-T1o

Předložky - https://www.youtube.com/watch?v=PHL5MUZYvHc

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0&t=575s

Londýn - jazyková procházka - https://www.youtube.com/watch?v=L6Ut25i_G_Y

Dějepis a zeměpis

Milí žáci a milé žákyně,

již nebudu zadávat žádné opakování. Vašim úkolem bude vše si podle webu projet, aby Vám nechyběl zápis a pracovní listy vlepené v sešitě. Doufám, že jste vše zvládali bez větších problémů a hlavně zdraví. Vážím si hlavně těch, co mi posílali své úkoly.

Mějte se krásně EJ

 

Domácí práce 19. 6.

ČESKY JAZYK

Česká literatura 2. poloviny 70. a 80. let 20. století (drama): absurdní drama - Václav Havel;divadla malých forem (Divadlo J. Cimrmana, Semafor, Studio Ypsilon, Divadlo na provázku,…)

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 61/cv. 1-5 → V. Havel - Audience
- Hravá literatura (učebnice) - s. 40 (Václav Havel)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-70-a-80-let-20-stol-drama-v-havel-divadla-malych-forem

- nepovinné → Václav Havel - Audience → https://www.youtube.com/watch?v=13kNTnmdyKE; Divadla malých forem →
https://www.youtube.com/watch?v=YZHuxmDY9Bs

MATEMATIKA

GEOMETRIE

Závěrečné opakování
do šk. sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 76 / 3
Uč. str. 77 / 11
Uč. str. 80 / 30

Domácí práce 17. 6.

MATEMATIKA

ALGEBRA

Úrokování

PS str. 55 / cv. 6, 7, 8, 9

ČESKÝ JAZYK

TVOŘENÍ VĚT (procv.) + VALENCE (rozšiřující)

Hravá čeština:
        - s. 39/cv. 4 → přečti si dvojice vět a rozhodni, která z každé dvojice vět má přenesený význam
        - s. 39/cv. 5 → najdi chyby ve větné stavbě + přepiš je gramaticky správně

UČ ČJ9 → s. 115, 116 → prostuduj si žluté rámečky

           - Valence-sloves-1 - zápis do sešitu školního

Hravá čeština:
       - s. 39/cv. 3a → Rozhodni, kolik valencí má sloveso v každé větě + z písmen ti vyjde tajenka.
      - s. 39/cv. b → Co znamená slovo z tajenky? Vyhledej k němu české synonymum a vysvětli ho.

DOBROVOLNÉ - Hravá čeština:
      - s. 39/cv. 1 → Ke každému jednovalenčnímu slovesu z nabídky vytvoř vhodnou větu. (nápověda - MLČET, ODPOČÍVAT, NASTAT)
      - s. 39/cv. 2 → U každé věty urči základovou větnou strukturu - podtrhni větné členy, které jsou nutné.

Domácí práce 16. 6.

ČESKÝ JAZYK

Sloh: ŽIVOTOPIS (opakování)

- viz zápis ve slohovém sešitě ze 7. třídy, pokud nemáš - posílám v příloze Zivotopis-zapis

- Hravá čeština:
         - s. 67/cv. 1 → zkus nanečisto vytvořit curriculum vitae imaginárního zájemce o práci. Použij
doprovodný text, abys získal potřebné informace.
         - s. 67/cv. 2 → David Stavitel z úlohy 1 se uchází o pozici z níže uvedeného inzerátu. Pomoz mu napsat motivační dopis.

MATEMATIKA

ALGEBRA

Ekonomika státu
do šk. sešitu nadpis, datum a
Uč. str. 132 / příklad 9
PS str. 55 / cv. 3, 4, 5

ZEMĚPIS 16. a 19. 6.

Zeměpis - opakování 16.6 a 19.6.

1. První úkol- podle webu (e-mailu) si dát zápisy do pořádku a nalepit i pracovní listy do sešitu.

2. On-line testování: opakování
https://www.umimefakta.cz/roboti-cr-mesta?source=explicitKC
http://www.testpark.cz/testy/zemepis/ceska-republika-634
https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-ustava-cr-1-stupen/13869

Můžete vracet čipy do jídelny :-) a bude vám za ně vrácen poplatek :-)

Domácí práce 15. 6.

ČESKÝ JAZYK - ZVLÁŠTNOSTI VE VĚTNÉM ČLENĚNÍ

- PAMATUJ! → Zvlastnosti-ve-vetne-stavbe - zápis do sešitu školního

Hravá čeština:
   - s. 38/cv. 1 → Dokážeš-li věty pozměnit tak, abys něco zdůraznil pomocí zájmena nebo příslovce,
podaří se ti vytvořit samostatný větný člen. Nezapomeň věty oddělit čárkou.
   - s. 38/cv. 2 → Najdeš ve větách chybu?
   - s. 38/cv. 3 → Komupak toto asi můžeš říct? (Oslovení)
   - s. 38/cv. 4 → Zmizík vymazal části rozhovoru, právě u kapitoly o elipse. Doplň věty, co zmizely.
   - s. 38/cv. 5 → Do každé věty doplň podle uvážení a zdůvodnění čárky. Pokud poznáš vsuvku, vyluštíš podle písmenek příjmení autora citátu: „Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.“

- on-line procvičování (i s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/657

- doplňující odkaz:
a) Nepravidelnosti ve větné stavběhttps://www.youtube.com/watch?v=amEbMWMpwSg

ČJL - Česká literatura 2. poloviny 70. a 80. let 20. století (próza): Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková

- Hravá literatura (učebnice) - s. 36 (L.Vaculík)
                                             - s. 39 (E. Kantůrková)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-70-a-80-let-20-stol-proza-l-vaculik-e-kanturkova

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 62/cv. 1-5 → R. John - Memento

- nepovinné → Ludvík Vaculík vypráví o svém životě → https://www.youtube.com/watch?v=ZAMxBLmminM , J. Vyprávění
Evy Kantůrkové → https://www.youtube.com/watch?v=1ljNJ57iINM

DĚJEPIS 15. a 18. 6.

Opakování 15.6 a 18.6.

1. První úkol- podle webu (e-mailu) si dát zápisy do pořádku a nalepit i pracovní listy do sešitu.

2. On-line testování: opakování
http://www.testpark.cz/testy/dejepis/2svetova-valka-554
http://www.testpark.cz/testy/dejepis/osobnosti-csr-a-cr-965
http://www.testpark.cz/testy/dejepis/dejiny-od-roku-1918-1833
https://www.umimefakta.cz/cviceni-vznik-ceskoslovenska

Domácí práce 12. 6.

MATEMATIKA

ALGEBRA

Finanční matematika -rozšiřující učivo
Úrokování
do šk. sešitu datum, nadpis, podnadpis a :
Uč. str. 123 / Příklad 1      Inflace
Uč. str. 124 / Příkald 2     
PS str. 55 / cv. 1, 2

ČESKÝ JAZYK

ČJC - Česká literatura 2. poloviny 70. a 80. let 20. století (próza): Josef Škvorecký, Pavel Kohout

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 60/cv. 1-5 → J. Škvorecký - Tankový prapor

- Hravá literatura (učebnice) - s. 28 (Josef Škvorecký)
                                             - s. 22 (Pavel Kohout)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-70-a-80-let-20-stol-proza-j-skvorecky-p-kohout

- nepovinné → To byl Josef Škvorecký → https://www.youtube.com/watch?v=3dZSeCiiy3Q, J. Škvorecký - Tankový prapor

(audiokniha - mluví L. Vaculík) → https://www.youtube.com/watch?v=ZnG1gmmbYjI

ZEMĚPIS

Praha - opakování

Vypracujte pracovní list a pošlete na můj e-mail eva.justova@zsbrezno.cz do 16. 6.

(kdo má tiskárnu PL vytiskne a vyplní - pošle foto práce. Kdo ne, napíše do emailu pouze číslo otázky + odpověď). Pracovní list Pl-praha

Informace - čtvrtek 11. 6. první skupinka

Žáci dodržují rozestupy, neshromažďují se, mají nasazené roušky.

Žáky si vyzvednu 7.55h před školou, při pozdním příchodu nebude žákovi umožněn vstup do budovy.

Přineste podepsané čestné prohlášení, bez čestného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do budovy školy.

Časy konzultací nemusí odpovídat časům vyučovacích hodin (z důvodu, aby se skupiny žáků nepotkávaly).

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

V učebně sedí 1 žák v lavici (rozestupy 1,5m)

Vezměte sebou všechny učebnice ke vrácení, sešit Che, psací potřeby.

Domácí práce 11. 6.

MATEMATIKA ALGEBRA

Finanční matematika -rozšiřující učivo

Práce s PC

pro porovnání rpsn

https://www.pujcka.co/porovnani-pujcek?utm_source=seznam_nativ&utm_medium=cpc&utm_campaign=homepage&utm_content=pujcka7112018

U které banky by jsi doporučil si vzít úvěr? Vysvětli.
Na internetu vyhledej aktuální úvěrové možnosti jedné banky, kterou si vybereš.

DĚJEPIS

Válka na Balkánském poloostrově

1. Video
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-masakr-ve-srebrenici-11-cervenec-151282

2. Prezentace -obsahující výklad + zápis do sešitu (opsat list 19) Valka-na-balkanskem-poloostrove

PRACOVNÍ VÝCHOVA

Zápis: Formy drobného podnikání

Živnostenský úřad rozlišuje živnosti ohlašovací (pouze ohlášené za dodržení určitých podmínek v zákoně) a koncesované (musí mít koncesi)

Ohlašovací živnosti:

a) řemeslné - spojené s vyučením či absolvováním odborného vzdělání (opravny, pekárny, kosmetika,...)

b) vázané - vázané na kvalifikaci požadovanou zákony a jinými právními předpisy (autoškola, projektové činnosti, tiskárny,...)

c) volné - nejsou přesně stanoveny podmínky způsobilosti (výkup obecně - ovoce, kožešin atd., nákup - prodej: autobazar, zastavárny atd.)

Koncesované živnosti vyžadují splnění odborné způsobilosti, případně určitou délku praxe a zvláštní povolení - koncesi - ochrana majetkových práv, např. hudební produkce, ochrana zdraví a života osob (letecká doprava, taxislužba, silniční motorová doprava,...)

Domácí práce 10. 6.

ČESKÝ JAZYK

 - ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ

- PAMATUJ!Řeč nepřímá → jednající osoby nehovoří přímo. Přímá řeč uvádí doslova, co řekl mluvčí; v psaném textu bývá na začátku a na konci ohraničena uvozovkami. Věta uvozovací uvádí, kdo řeč pronesl;
může být: a) uvedena PŘED přímou řečí;
                b) uvedena ZA přímou řečí;
                c) VLOŽENA do přímé řeči.

- Hravá čeština
      - s. 37/cv. 1 → do textu doplň uvozovky + pod obrázek doplň jména pěti uličníků 
      - s. 37/cv. 1a → vybavuješ si tuto scénku? Zkus dvěma větami pokračovat v příběhu.
      - s. 37/cv. 1b, c
      - s. 37/cv. 2 → napiš krátký rozhovor dle obrázků

- on-line procvičování (i s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/932 (doplň do textu)

- doplňující odkazy:

a) Řeč přímá a nepřímá (ve zkratce) → https://www.youtube.com/watch?v=cdYmCCdXp3A

b) Řeč přímá a nepřímá → https://www.youtube.com/watch?v=tcWwVq4sfEo

c) PŘÍMÁ ŘEČ - prezentace v PDF
https://www.zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk/6.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_32_INOVACE_Bo_02-15_CJ-6.pdf

MATEMATIKA

MATEMATIKA ALGEBRA
Finanční matematika - rozšiřující učivo
Úrokování 7. ročník . opakování
do šk. sešitu datum, nadpis a :
v bankovnictví:
Z ... základ
a) vklady  ( jistina) ... peníze si ukládám do banky tzn. spořím
b) úvěry .. peníze si od banky půjčuji
p ... procenta
úroková míra  ( úroková sazba ) ... %  ze základu
č ... procentová část
úrok ... odměna banky
Příklad:
Vklad do banky činil 120 000 kč. Úroková sazba byla 2,5 % . Kolik budu mít peněz na účtě po 1. roce? Kolik budu mít na účtě po 2. roce? jaká je výše úroku z vkladu po druhém roce?
( pozn. je to pouze teoretický příklad, ve skutečnsoti je úroková sazba velmi nízká např. 0, 1% ). ( poplatky banky, účtované za převody peněz z účtu na účet, nebereme při výpočtu v úvahu ).
výpočet rychlý: 
I. pomocí vzorce
č = Z . p
1,025 . 120000 = 123 000Kč
proč 1,025?? 100% + 2,5% = 102,5 % tj. 1,025
kde ... Z=120 000  p=1,025   a č=?
rovněž mohu počítat
II. pomocí trojčlenky
x                  .......... 102,5 %
120 000 kč ......... 100 %
x / 120 000 = 102, 5 / 100
x = 102, 5 . 120 000 / 100
x = 123 000 Kč

III. pomocí 1 %
1% ze základu je 1% ze 120 000 tj 1200 kč
102,5 % je    1200 . 102, 5  = 123 000 kč
Po prvním roce budu mít v bance 123 000 Kč. Po druhém roce dopočítej, pouze nezapomeň, že základ pro výpočet je 123 000Kč.
 
Zjisti co je rpsn. Napiš si do sešitu.

PŘÍRODOPIS

téma: Voda a podzemní prameny

1/ přečíst uč. str.65
2/nakreslit a popsat  obr.118Domácí práce 9. 6.

ČJL

Česká literatura 2. poloviny 70. a 80. let 20. století (próza): Vladimír Páral, Milan Kundera

- Hravá literatura (prac. sešit)
                - s. 58/cv. 1-7 → V. Páral - Katapult
                - s. 59/cv. 1-6 → M. Kundera - Žert

- Hravá literatura (učebnice) - s. 38 (Vladimír Páral)
                                             - s. 35, 36 (Milan Kundera)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-70-a-80-let-20-stol-proza-v-paral-m-kundera

- v PDF přílohách posílám také klíč k předešlým úkolům - LITERATURA. (Zkontrolujte, příp. si doplňtetam, kde je IŘ = individuální řešení).

                                                                                      - Hrava-literatura-s-38-ivan-blatny-jan-zahradnicek-1Hrava-literatura-s-39-vaclav-rezacHrava-literatura-s-40-egon-hostovskyHrava-literatura-s-42-jan-skacel-oldrich-mikulasekHrava-literatura-s-43-vaclav-hrabeHrava-literatura-s-44-josef-kainarHrava-literatura-s-45-arnost-lustigHrava-literatura-s-46-ladislav-fuksHrava-literatura-s-47-josef-skvoreckyHrava-literatura-s-48-ludvik-askenazyHrava-literatura-s-50-jan-otcenasekHrava-literatura-s-51-bohumil-hrabalHrava-literatura-s-52-ladislav-smoljak-zdenek-sverakHrava-literatura-s-54-jiri-suchy-jiri-slitr-1_2

MATEMATIKA ALGEBRA

Finanční matematika - rozšiřující učivo
- příprava podkladů pro finanční matematiku
prostudovat Uč. str. 123 - 132 a do šk. sešitu vypsat pojmy z oranžových rámečků (heslovitě)

Cermat test 2020 PZ

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/2020/MA_2020_9_A_DT.pdf
řešení:
ZEMĚPIS
Praha-hlavní město
2. Video doplňující učivo
https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw

Informace

Vysvědčení, učebnice

Pedagogická rada rozhodla, že v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni známkami. Známky vycházejí z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době do 10.3., kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy + podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku + podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.O způsobu předávání vysvědčení vás budu informovat po vydání pokynů MŠMT. Učebnice budu vybírat 11. a 18. 6.

Ředitelské volno

- pondělí 29. 6. + 30. 6. 2020

Sběr papíru 

- čtvrtek 18. 6. + pátek 19. 6. (dopoledne) - sběr pouze papíru (noviny, letáky, časopisy, katalogy, telef. seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb). Je možné balit do kartonové krabice, jinak karton NE. Pokud nebudou přistaveny kontejnery, nedávejte, prosím, sběr ke škole. Vše svázané pro případ větru.

Good-luck-in-your-exam-for-brother-greeting

Domácí práce 5. 6.

ČESKÝ JAZYK - PROCVIČOVÁNÍ

- CERMAT TESTY (kdyby někomu ještě něco chybělo + u některých testů je i průvodce řešením):
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

- další možné (nepovinné) procvičování (s klíčem):
https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-kratke-testy
https://g.denik.cz/1/ac/0503-cen-prijimacky-cestina-2-final.jpg?_ga=2.174638498.1401931766.1590713194-346033240.1590713194
http://data.idnes.cz/soubory/stredniskoly/A070206_KLU_CJTEST_16.PDF

Držím palce a přeji hodně štěstí!!!! : - )

MATEMATIKA

odpočinkový den před PZ

Moji milí deváťáci,
poctivě jsme se připravovali, tak věřím, že to v pondělí dokážete napsat, jak nejlépe to půjde.  
Moc na vás budu myslet a držím palce. ES

ZEMĚPIS

Přeji všem štěstí na otázky a držím palce!

PŘÍRODOPIS, FYZIKA

Deváťáci,

všechny vás zdravím a držím palce ať ty zkoušky zvládnete.      M.H.

Domácí práce 4. 6.

MATEMATIKA

Převodní jednotky

dnes si písemně zopakuj / ověř si svoje znalosti /   veškeré převodní jednotky : tzn. délky, obsahu, objemu, hmotnosti, času viz. ofocená pomůcka ode mě

DĚJEPIS

Válka v Perském zálivu

1. Prezentace - obsahuje výklad i zápis Valka-v-perskem-zalivu

2. Video doporučuji https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-valka-v-perskem-zalivu-151762

Informace k přijímací zkoušce na střední školy

Domácí práce 3. 6.

ČESKÝ JAZYK

 Sloh: PUBLICISTICKÉ ÚTVARY - REPORTÁŽ

- zápis do slohového sešitu Reportaz

- UČ ČJ 9 → s. 165 - 166/cv. 1a, b, c (ústně)

- v PDF přílohách posílám klíč k úkolům ze slohu. (Hravá čeština - SLOH) Sloh-hcj-s-65-diskuzeSloh-hcj-s-66-fejeton_2

- v PDF přílohách posílám také klíč k předešlým úkolům (Hravá čeština - MLUVNICE) - Hrava-cestina-s-29-privlastek-doplnek, Hrava-cestina-s-30-privlastek-doplnek-pristavek, Hrava-cestina-s-31-veta-hlavni-a-vedlejsi-1, Hrava-cestina-s-32-veta-hlavni-a-vedlejsi, Hrava-cestina-s-33-souveti-souradne-a-podradne-druhy-vedlejsich-vet, Hrava-cestina-s-34-souveti-souradne-a-podradne-druhy-vedlejsich-vet, Hrava-cestina-s-35-vyznamove-pomery, Hrava-cestina-s-36-souveti-slozite - určitě si projděte, snad to po mně opět přečtete. : - ) (Zkontrolujte, příp. si doplňte + tam, kde je IŘ = individuální řešení).

- Hravá češtinaPOUČKY A PŘEHLED UČIVA (s. 31 - 32) → KOMUNIKACE a SLOH → projděte si základní definice, poučky (co je stylistika; funkční styly; výklad; popis; charakteristika; vypravování; úvaha; proslov; diskuze; fejeton) - objevuje se také v přijí

mačkách, ale to víte…

- Hravá češtinaPOUČKY A PŘEHLED UČIVA (s. 25 - 31) → slovní zásoba a význam slova, nauka o tvoření slov, tvarosloví, skladba, pravopis; zvuková stránka jazyka; obecné výklady o jazyce. Pokud ještě v něčem „plavete“, určitě ještě mrkněte - např. slovesa (s. 27), spojky souřadicí, podřadicí (s. 27), souvětí podřadné a souřadné (s.28), druhy vedlejších vět + významové poměry (s. 29).

MATEMATIKA

Vzorce

dnes si písemně zopakuj / ověř si svoje znalosti /   veškeré vzorce na výpočet obsahů, obvodů a objemů a povrchů
- viz. ofocená pomůcka ode mě a MFCHT str. 51 - 62,  velice doporučuji

PŘÍRODOPIS

téma: Půdy

zápis do ŠS podle uč. str.60 - 64/většinou jen proloženě vytištěné/

pedologie/půdoznalství/  - věda o půdě

vznik půd -  str.61  body 1,2,3

půdotvorní činitelé: matečná/ původní/ hornina, 

                                     podnebí -body a, b, c

                                     povaha terénu body a, b 

                                     podzemní voda, čas, organismy, člověk 

složení - půdní vzduch, půdní voda, pevná část anorganická, organická

vlastnosti - fyzikální  - struktura ovlivňuje propustnost půdy, obsah půdního vzduchu

                - chemické - kyselá, zásaditá, neutrální reakce 

třídění půd: podle složení - písčité, hlinité, jílovité 

                      podle půdních horizontů -černozem/nejúrodnější, silný humusový horizont, naváté sprašové vrstvy/

                                                              -  hnědozem/nejčastější u nás/

                                                                     - nivní/náplavy řek/

půdní profil - průřez půdou

půdní horizonty - vrstvy půdního profilu

horizonty- humusový, vyluhovaný, obohacený, matečná hornina
                                                - rendziny/vápenatky/

                                                               - podzoly                        

CHEMIE
téma: Reaktivita kovů
uč. str.10 opsat do ŠS
Řada reaktivity kovů/a vodíku/
celé dva odstavce i schema č.6

Domácí práce 2. 6.

ČESKÝ JAZYK

Cvičení z ČJL (místo pátku)

ČJL - Česká literatura 2. poloviny 70. a 80. let 20. století (próza): Bohumil Hrabal, Ota Pavel

- Hravá literatura (prac. sešit)
          - s. 51/cv. 1-8 → B. Hrabal - Ostře sledované vlaky
          - s. 56/cv. 1-7 → B. Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále
          - s. 57/cv. 1-5 → O. Pavel - Smrt krásných srnců

- Hravá literatura (učebnice) - s. 37 (Bohumil Hrabal)
                                             - s. 38 (Ota Pavel)
                                             

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-70-a-80-let-20-stol-proza-b-hrabal-o-pavel
                                           

 - nepovinné → Bohumil Hrabal (o životě a díle) → https://www.youtube.com/watch?v=m_kUZaRpck8 , Bohumil Hrabal (Ostře sledované vlaky) → https://www.youtube.com/watch?v=uqFv5Nw1XYg, Ota Pavel (Smrt krásných srnců) →https://www.youtube.com/watch?v=x5NoKHLMDHo

MATEMATIKA

Cermat ilustrační test 2020

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/IT_2020/M9PID20C0T01_ilustracni_test_2020_9_testovy_sesit.pdf

ZEMĚPIS

Středočeský kraj

1. Přepište si poznámky (zápis) do sešitu Stredocesky-kraj-zapis a látku se naučte.
 + prostudujte učebnici str. 44 - 45
2. Video https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4

Domácí práce 1. 6.

PĚKNÝ DEN DĚTÍ  smileA HEZKÝ TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

SOUVĚTÍ SLOŽITÉ

→ za složité souvětí se považuje souvětí, které obsahuje alespoň tři, většinou však více vět.

- doplňující odkazy:

a) Postup při rozboru složitého souvětí → https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/rozbor-sloziteho-souveti

b) Rozbor složitého souvětí + kontrola → https://skolaposkole.cz/test/rozbor-sloziteho-souveti

- Hravá čeština:
            - s. 36/cv. 1 → k souvětím připoj správné grafy
            - s. 37/cv. 2 → rozbor souvětí
            - s. 37/cv. 3 → spoj věty do souvětí tak, aby vzniklo souvětí souřadné
             - s. 37/cv. 4 → zkus vymyslet souvětí dle zadání (Kdo 1VV, 2VH, aby 3VV, třebaže 4VV, jak 5VV)
             - s. 37/cv. 5 → vylušti

ČJL - Česká literatura 2. pol. 70. a 80. let 20. stol. (poezie): Karel Kryl, Jaroslav Seifert, Jiří Žáček, Miroslav Huptych

- Hravá literatura (prac. sešit)
            - s. 54/cv. 1-5 → K. Kryl - Bratříčku, zavírej vrátka
            - s. 55/cv. 1-4 → J. Seifert - Morový sloup
            - s. 55/cv. 1-2 → M. Huptych - Zvěrokruh

- Hravá literatura (učebnice) - s. 34 (Karel Kryl)
                                             - s. 19 (Jaroslav Seifert)
                                             - s. 34 (Jiří Žáček)
                                             - s. 35 (Miroslav Huptych)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-70-a-80-let-20-stol-uvod-poezie-k-kryl-j-seifert-j-zacek-m-huptych

DĚJEPIS

Vznik České republiky Vznik-ceske-republiky-vyklad

 

Its-weekend-finally

Domácí práce 29. 5.

ČESKÝ JAZYKCvičení z českého jazyka a literatury

ČJL - Česká literatura 2. poloviny 50. a 60. let 20. století (drama): Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák;Jiří Suchý a Jiří Šlitr

- Hravá literatura (prac. sešit)
       - s. 52/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → L. Smoljak + Z. Svěrák - Vyšetřování ztráty třídní knihy
       - s. 53/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → J. Suchý + J. Šlitr - Jonáš a tingl-tangl

- Hravá literatura (učebnice) - s. 32 (Smoljak, Svěrák)
                                             - s. 31, 32 (Suchý, Šlitr)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-50-a-60-let-drama-smoljak-a-sverak-suchy-a-slitr

- nepovinné → Vyšetřování ztráty třídní knihy → https://www.youtube.com/watch?v=5uR7RfFMBDI (celé představení); Jonáš a tingl-tangl → https://www.youtube.com/watch?v=Ho04Ojpmru4 (ukázka) + něco pro pobavení (tvorba: J. Suchý a J. Šlitr - SEMAFOR) → https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o nebo https://www.youtube.com/watch?v=cecIdqREXEQ
https://www.youtube.com/watch?v=RWrP54sAniQ

MATEMATIKA 

Cermat test řádný termín 2015

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/MA9_jaro_2015_DT.pdf

ZEMĚPIS - Středočeský kraj

1. Práce s mapou, atlasem

S pomocí atlasu, učebnice odpověz na následující otázky.

 • Která nížina, pahorkatina a pohoří zasahuje do Středočeského kraje? Které čtyři významné řeky protékají krajem?
 • Ve které části kraje je rozvinuté intenzivní zemědělství? Co se tam pěstuje a chová?
 • Ve kterých dvou městech se vyrábí automobily? Jak se firmy jmenují?
 • Ve kterém CHKO se nachází Koněpruské jeskyně? Ukaž na mapě.
 • Vyjmenuj alespoň dva hrady a jeden zámek v kraji.
 • Památka UNESCO v kraji (město a název památky ).
 • Chem. prům.: Spolana Neratovice, Česká rafinérská v Kralupech n/Vl.
 • Ukaž na mapě okresní města tohoto kraje.

2. On-line testování kraje ČR

https://www.umimefakta.cz/pexeso-cz-region-1/121

PŘÍRODOPISPůsobení erozních činitelů

ŠS zápis, učebnice str. 53 - 60 obrázky
zvětrávání = rozrušování hornin, přenos a usazování částic
druhy - mechanické, chemické, biologické
1. gravitace - pohyb zvětralin, vody, ledovců, třídění zvětralin podle velikosti, vznikají suťově svahy, svahové hlíny
2. vítr - suché oblasti,  přenáší částice, kterými obrušuje krajinu - vznikají skalní převisy , skály hřibovitého tvaru, usazováním písku duny/písečné přesypy, pohyblivé písky/, usazováním pachových částic spraše
3. led, - zvětšování prasklin v horninách
4. ledovec - pevninský  - vznikne zarovnaná krajina, jezera, morény, bludné balvany
                 - horský -  údolí taru  U, /kar/, přenáší a netřídí materiál/ morény/, horská jezera
5.voda - srážky - vymílání rýh na zemském povrchu =  ronové rýhy/pole po průtrži/
           - tekoucí - přenos úlomků , jejich vzájemné obrušování/abraze/= vznik valounů, usazování podle velikosti a hustoty/štěrk, písek, jíl/,dolní tok - meandry,delty
            - mořská voda - příboj, příliv, odliv, podemílání pobřežních skal, přenos a obrušování úlomků, usazování materiálu 
6. voda + ost. činitelé pískovcové oblasti - skalní města, vápencové oblasti - krasové jevy podzemní a povrchové/str. 55-57/

Domácí práce 28. 5.

MATEMATIKA  

Cermat test řádný termín 2016
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PZD16C0T01_Didakticky_test.pdf

DĚJEPIS Zhroucení totalitních režimů na Východě

Zápis do sešitu Zhrouceni-totalitnich-rezimu-na-vychode-zapis  - opsat, nebo dle možností vytisknout, vlepit do sešitu a prostudovat.

Domácí práce 27. 5.

ČESKÝ JAZYK 

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VEDLEJŠÍMI VĚTAMI A VĚTNÝMI ČLENY

- Hravá čeština → s. 35/cv. 2, 3, 4

- doplňující video pro „osvěžení“ + on-line procvičování s vyhodnocením:

a) významové poměry (shrnutí) → https://www.youtube.com/watch?v=JW9QNNThcH8

b) významové poměry a spojovací výrazy → https://www.skolasnadhledem.cz/game/597

c) významové poměry a teorie (kvíz) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/599

d) významové poměry (kvíz) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/600

e) významové poměry (doplňování do textu) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/662

MATEMATIKAGEOMETRIE

Koule kolem nás - aplikační slovní úlohy

úlohy ke kontrole
PS 52 /1  66,33 m2
PS 52/2   0,45 g
PS 52 /3  2679,46 hl
PS 53/5
   a) 904,32 m3  b) 113 kg na dva nátěry
PS 53/6  67%
PS 53/7  1,38 kg
PS 53/8  a) 57 míčů  b) 1 míč  .. 1,74%

CHEMIE - Cukry/sacharidy/

ŠS zápis

obsahují - C, H, O,  dělí se na aldózy a  ketózy, vznik - fotosyntéza/uč.str.62/

1. monosacharidy -krystalické látky rozpustné ve vodě

glukóza/hroznový cukr/ vzorec str.62, běžně se píše do sloupce- atomy uhlíku nad sebe

existují 2 formy- pravo a levotočivá, podle otáčení polarizovaného světelného paprsku/1959 Josef Heyrovský - Nobelova cena/

fruktóza/ovocný cukr/

2. disacharidy

sacharóza/řepný cukr/ - opsat rovnici str.62 dole, vznik spojením dvou molekul glukózy glykosidickou vazbou přes atom kyslíku

3. oligosacharidy - spojení 3-9 molekul glukózy, např maltóza/sladový cukr/, laktóza/mléčný cukr/

4. polysacharidy- v molekule se opakuje monomer C6 H10 O5/rovnice str.63

zápis škrob, glykogen, celulóza samostatně/str.63/

důkaz jednoduchého cukru: roztok cukru+síran měďnatý+hydroxid sodný smíchat,zahřát vzniknenažloutlá až červená sraženina/oxid měďnatý

důkaz škrobu: po kápnutí jódu modrofialové zbarvení, funguje jen za studena

Sběr POUZE papíru Čt 18. 6. a Pá 19. 6. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír.

V červnovém sběru se budou sbírat pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejnerů od dopoledních hodin 18. 6. do dopoledních hodin 19. 6.

DOKUD NEBUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech.

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Sber-papiru-cerven-2020_3

Domácí práce 26. 5.

ČESKÝ JAZYK 

Sloh: PUBLICISTICKÉ ÚTVARY - KOMENTÁŘ

- odevzdání fejetonu do 27.5. (více INFO viz minulá hodina)
- zápis do slohového sešitu Komentar
- UČ ČJ9 → s. 159 - 160/cv. 1a, b, c, d
→ s. 160/cv. 1e, f → do slohového sešitu

Doporučuji se dnes dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

MATEMATIKAGEOMETRIE

Koule kolem nás - aplikační slovní úlohy
PS str. 53/ 5, 6, 7
, 8

ZEMĚPIS -  Královéhradecký kraj

V příloze Kralovehradecky-kraj-pisemka opakování, které vypracujte a dle klíče proveďte vyhodnocení.

Domácí práce 25. 5.

ČESKÝ JAZYK

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VEDLEJŠÍMI VĚTAMI A VĚTNÝMI ČLENY

Vztah souřadnosti v souvětí:
a) je vždy mezi větami hlavními v souvětí souřadném, např.: Odešla, ale spojená nebyla.

b) může být mezi větami vedlejšími, které závisejí na téže větě řídící, jsou stejného druhu a jsou na sobě nezávislé, např.: Doufám, že se Šimon přes víkend zotaví a že v pondělí nastoupí k tréninku.

- na hlavní větě může záviset i několik vět vedlejších, které jsou stejného druhu (podmětné, předmětné, příslovečné atd.). Významový poměr mezi nimi bývá podobný jako mezi několikanásobnými větnými členy: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný a důsledkový.

- významové poměry byste měli mít v sešitě z 8. třídy Vyznamove-pomery-shrnuti

- doplňující videa pro „osvěžení“:

a) významové poměry → https://www.youtube.com/watch?v=M7DsdE4Uqo0
b) významové poměry mezi větami hlavními → https://www.youtube.com/watch?v=IWKIYBzNEBE
c) významové poměry mezi souřadně spojenými VV → https://www.youtube.com/watch?v=S1E6os48skU
d) významové poměry mezi větnými členy → https://www.youtube.com/watch?v=htrb0exwS_s

- UČ ČJ 9 → s. 108/cv. 12 → do SŠ si přepiš 6 vět, urči u nich druh VV; zbytek cvičení dodělej ústně

- Hravá čeština → s. 35/cv. 1 (inspiruj se obrázky)

ČJL

Česká literatura 2. poloviny 50. a 60. let 20. století (próza - dokončení): Ludvík Aškenazy, Jan Otčenášek

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 48/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → Ludvík Aškenazy - Vajíčko
                                               - s. 50/cv. 1, 2, 3, 4 → Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma

- Hravá literatura (učebnice) - s. 30 (Ludvík Aškenazy)
                                             - s. 27, 28 (Jan Otčenášek)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-50-a-60-let-proza-askenazy-otcenasek

DĚJEPIS - Sametová revoluce a pád komunismu

1. Učebnice str. 140-142 - prostudovat. Prohlédněte si i obrázky, které jsou v učebnici.

2. Zápis Csr-v-50-90letech
3. video
https://www.youtube.com/watch?v=x8YG2YNhqxY

ANGLICKÝ JAZYK - Placement test A1 - zasláno do mailu

CHEMIE  - Bílkoviny/proteiny/

makromolekulární látky  složené z 20 aminokyselin , prvky - C, H, O, N, P, S, mezi aminokyselinami peptidická vazba  CO - NH

struktura molekul - primární = pořadí aminokyselin v řetězci

                             - sekundární = 2 šroubovice spojeny vodíkovými můstky

dělení bílkovin  - 1. jednoduché /proteiny/ - rozpustné ve vodě, roztocích solí - albuminy, globuliny/např. v krvi/

                                                                    - nerozpustné ve vodě-fibrin , kolagen, keratin , elastin / např. nehty,vlasy/

                            2. složené /proteidy/ - v molekule obsažena i nebílkovinná složka,/tuky,cukry/

důkaz bílkovin - vlivem kyseliny dusičné vzniká žlutá sraženina

denaturace - poškození stavby molekuly teplem, chemikáliemi /dojde k zhroucení vnitřní stavby/

hnití - mikrobiální rozklad bílkovin

bílkovinou stavbu mají enzymy a hormony

Přijímací zkouška

Domácí práce 22. 5.

ČESKÝ JAZYK - Cvičení z českého jazyka a literatury

- posílám klíč k testu (CERMAT - Ilustrační test 2018; Cermat-ilustracni-test-2018-vysledky-1) - zkontroluj si, oprav si
ČJL - Česká literatura 2. poloviny 50. a 60. let 20. století (próza): Ladislav Fuks, Josef Škvorecký
- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 46/cv. 1, 2, 3, 4 → L. Fuks - Spalovač mrtvol
                                               - s. 47/cv. 1, 2, 3, 4 → Josef Škvorecký - Zbabělci
- Hravá literatura (učebnice) - s. 30, 31 (Ladislav Fuks)
                                             - s. 28, 29 (Josef Škvorecký)
- zápis do sešitu LITERATURA (viz pondělní zápis ČJL)
- nepovinnévidea spíše pro středoškoláky, ale pokud by někdo měl zájem - klidně může zkouknout → L. Fuks - Spalovač mrtvol (rozbor díla) → https://www.youtube.com/watch?v=c2aIyEAnbNc nebo zde
https://www.youtube.com/watch?v=jIjtzOcoFsY, J. Škvorecký - Zbabělci (rozbor díla) zde:https://www.youtube.com/watch?v=KkZmqS8tbS4 (David Jirsa, PhD. a jeho projekt, který nese název #napotítku, se věnuje
výkladu a interpretaci českých i světových literárních děl formou videí)
MATEMATIKAGEOMETRIE
Koule kolem nás - aplikační slovní úlohy
PS str. 52/ 1, 2, 3
ZEMĚPISKrálovéhradecký kraj
1. Práce s mapou, atlasem
S pomocí atlasu odpověz na následující otázky:
 • Vyjmenuj a ukaž na mapě dvě pohoří: Krkonoše a Orlické hory. Co je KRNAP?
 • Jak se jmenuje nížinatá a úrodná oblast v jižní části kraje?
 • Příklad pískovcových skalních měst v CHKO Český ráj: Prachovské skály a v CHKO Broumovsko: Adršpašské skály.
 • Jak se jmenuje řeka protékající krajským městem? Kde pramení?
 • Jak se jmenuje její levý přítok na území kraje?Jaká řeka protéká Jičínem?
 • Jak se jmenuje vodní nádrž ležící jižně od Náchoda?
 • Ukaž na mapě okresní města: Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a krajské město Hradec Králové

2. On-line testování : města ČR

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-ceska-mesta-2-uroven/1663

PŘÍRODOPIS -  

ŠS  - Vnější geologické děje

str. 53 -  opsat 6 řádků pod nadpisem
zvětrávání se dělí na mechanické a chemické
str. 54 - opsat chemické zvětrávání a procesy zvětrávání

Domácí práce 21. 5.

MATEMATIKA GEOMETRIE

Objem koule

do šk. sešitu nadpis a datum a:
Objem koule     V= 4/3 pí . r3      viz. uč. 74  vzorec naučit nazpaměť
PS str. 51 / cv. 1
PS str. 52 / cv.2
PS str. 52 / cv. 3 dobrovolné pro jedničkáře

DĚJEPISNormalizace

Učebnice str. 137-138
Výklad v prezentaci - Normalizace

Domácí práce 20. 5.

ČESKÝ JAZYKSOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ, DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT 

- Hravá čeština - s. 34/cv. 5 (určete a postupně zapište druhy vedlejších vět; věty vyznačte do textu barevně, věty vedlejší přepište do sešitu školního a nezapomeňte určit druh VV; celkem byste měli najít 9 vět vedlejších)

- Hravá čeština - s. 34/cv. 6, 7

- UČ ČJ 9 → s. 106/cv. 6 (ústně)
               → s. 107/cv. 7, 9

- on-line procvičování (s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/852

MATEMATIKA  - GEOMETRIE

Koule

Povrch koule

do šk. sešitu nadpis a datum a:                                                                                  otáčením kruhu kolem jedné libovolné osy vzniká koule

Uč. str. 71 /C namaluj si obr. koule, opiš si oba oranžové rámečky

Koule nemá síť. Na ZŠ se vzorec neodvozuje, protože koule nemá síť a odvození vzorců pro povrch nebo objem patří do vyšší matematiky.

Povrch koule     S = 4 pí . r2      viz. uč. 73  vzorec naučit nazpaměť
PS str. 51 / cv. 1, 2
PS str. 51 / cv. 3 dobrovolné pro jedničkáře

úlohy ke kontrole
PS str. 50 / 4  6,28 m3
PS str. 50/6  339,12 g
PS str. 50/7
  1208,256 kg

Domácí práce 19. 5.

ČESKÝ JAZYK

Sloh: FEJETON (dokončení)

- dokončit fejeton dle zadání z minulé hodiny (nezapomeňte, že má být ve slohovém sešitě; odevzdáte ve středu (27.5.) na konzultacích)

(Kdo na konzultace nejde, zašle mi do 27.5. (scan či foto → na e-mail, Messenger, WhatsApp, Viber.….) Jinak v případě, že druhý stupeň nenastoupí v červnu do školy, tak počítejte s tím, že budete prezentovat i některou další dosavadní práci v rámci ČJL.)

- on-line procvičování slohu (s vyhodnocením):
https://www.skolasnadhledem.cz/game/392 (kvíz ze slohu)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/678 (funkční styly a slohové útvary; „přetahování“)

Doporučuji se dnes dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Kužely - slovní úlohy
PS str. 50 / 4
PS str. 50/6
PS str. 50/7

úlohy ke kontrole
PS str. 49/ 1 V = 263,76 m3
PS str. 49/2 S pl = 58,12 m2
PS str. 50/3
 odpad tvoří 67 %

ZEMĚPISKrálovéhradecký kraj

1. Učebnice str. 68 - 69

2. Přepište si poznámky (zápis) do sešitu podle prezentace Kralovehradecky-kraj-zapis a látku se naučte.

3.Pusťte si krátké video
https://www.youtube.com/watch?v=L-WE1OqLDmc

4. Naučte se orientaci sídel v tomto kraji.

Domácí práce 18. 5.

ČESKÝ JAZYK - SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ, DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT

- připomínám, že:

SOUVĚTÍ SOUŘADNÉse skládá se ze dvou nebo více vět hlavních, které mohou být rozvity větami vedlejšími.

SOUVĚTÍ PODŘADNÉse skládá vždy pouze z jedné věty hlavní a z jedné nebo více vět vedlejších.

DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH (nic nového - mluvili jsme o nich na konzultaci ve středu; máte v sešitech z minulých ročníků, přesto posílám přehled v příloze, viz email). Jestliže někdo nemá možnost si vytisknout, dejte mi vědět, vytisknu a přinesu vám ve středu na další konzultaci.) 

- doporučuji → https://www.youtube.com/watch?v=RpFCtzKCyBc

- Hravá čeština - s. 33/cv. 1, 2, 3, 4

- UČ ČJ 9 → s. 105/cv. 2 (ústně; vyhledejte vedlejší věty přísudkové a nahraďte je jmenným výrazem)

→ s. 105/cv. 3 (doplňte věty vedlejší + určete, zda jsou podmětné, nebo předmětné)
- on-line procvičování (s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/603

ČJL

Česká literatura 2. poloviny 50. a 60. let 20. století (poezie - dokončení): Josef Kainar

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 44/cv. 1, 2, 3, 4, 5 → Josef Kainar - Lazar a píseň

- Hravá literatura (učebnice) - s. 27 (Josef Kainar)

- zápis do sešitu LITERATURA (viz zápis z minulé hodiny)

Česká literatura 2. poloviny 50. a 60. let 20. století (próza): Arnošt Lustig

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 45/cv. 1, 2, 3 → A. Lustig - Modlitba za Kateřinu Horovitzovou

- Hravá literatura (učebnice) - s. 29, 30 (Arnošt Lustig)

- zápis do sešitu LITERATURA Ceska-literatura-2-poloviny-50-a-60-let-proza-lustig-fuks-skvorecky

- pro zájemce → A. Lustig - Modlitba za Kateřinu Horovitzovou → https://www.youtube.com/watch?v=495fbqvSoW8

DĚJEPIS Pokus o změnu v roce 1968

Pražské jaro 1968, 20.-21.Srpen 1968

Prezentace - výklad, shrnutí učebnice 134-137 Pokus-o-zmenu-v-roce-1968

https://www.youtube.com/watch?v=swgYhliOPJ4

CHEMIE 

- Tuky - lipidy

- vznikají esterifikací- jsou to estery glycerolu a složitých karboxylových kyselin 

vazba   COO - CH 

glycerol   +   karboxylová kyselina  =   tuk   +   voda

dělení podle konzistence/vzhledu/
1. pevné 
2. mazlavé -  obsahují nasycené kar. kyseliny palmitovou a stearovou
3. kapalné obsahují nenasycené kyseliny -  olejová, linolová, linolenová 

tuky jsou rozpustné v organických rozpouštědlech /využití při extrakci - získávání tuků z přírodních látek/, nerozpustné ve vodě

výroba mýdla:  reesterifikace     tuk  + hydroxid sodný nebo draselný  =  glycerol   +  mýdlo   mýdla se biologicky rozpadají 

důkaz tuku: mastná skvrna na papíře

výskyt: rostliny - semena , plody

živočichové - podkožní vazivo
význam: ochrana vnitřních orgánů, brání ztrátám tepla, zdroj energie 
ANGLICKÝ JAZYK
https://www.umimeanglicky.cz/reading-shopping/34 - vyhledávání odpovědí v textu
DO MAILU - napiš mi co TY a NAKUPOVÁNÍ jak často nakupuješ, oblíbené shopy, kolik utratíš, nakupuješ rád online nebo v kamenných obchodech. Min. 10 vět

 

Images

Domácí práce 15. 5.

ČESKÝ JAZYK 

- posílám klíč k testu (CERMAT - Ilustrační test 2020; Cermat-ilustracni-test-2020-klic-) - zkontroluj si, oprav si

- vypracuj nový test CERMAT - Ilustrační test 2018 (Cermat-ilustracni-test-2018-zadani-1, Cermat-ilustracni-test-2018-zaznamovy-arch-1) - kdo nemá možnost tisku, může si psát řešení s číslem úkolu na papír. Klíč pro kontrolu vám pošlu příští týden.

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Kužely - slovní úlohy

PS str. 49/ 1
PS str. 49/2
PS str. 50/3

úlohy ke kontrole

PS str. 48/ 2 a  V= 3,668 l
PS str. 48/4  V´ =94,2 m3

PS str. 48 /5  V ´520,62 cm3
PS str. 49/7  v = 10, 9695 cm
PS str. 49/8  r = 8,46 cm
PS str. 49/9  r= v = 1,19 cm

LIBEREC - Liberecký kraj

Práce s atlasem (str. 6-7,13, 16-17,  26-27)
S pomocí atlasu odpověz na následující otázky:

 • Vyjmenuj a ukaž na mapě dvě pohoří na severu ………....hory (Smrk, 1124 m n.m.) a………………hory
 • Jak se jmenuje pahorkatina v JZ části kraje?
 • Jak se jmenuje vrchol u Liberce s vysílačem a horským hotelem?
 • Vyjmenuj a ukaž na mapě tři nejvýznamnější řeky.
 • Jak se jmenuje známý rybník v JZ části kraje?
 • Jak se jmenuje CHKO jižně od Liberce?
 • Který národní park zasahuje na východě do Libereckého kraje?
 • Uveď názvy alespoň dvou hradů v kraji.
 • Vyjmenuj a ukaž na mapě čtyři okresní města.

9.třída - dodatek č.2

Domácí práce 14. 5.

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Objem kuželu

PS str. 49/ 7,8, 9     u těchto úloh si nejdříve obecně vyjádři ze vzorce pro výpočet   objemu kuželu - poloměr nebo výšku dle zadání a potom dosaď a počítej

DĚJEPISŽivot v komunistickém Československu

Prezentace Zivot-v-komunistickem-ceskoslovensku-1

Výklad učiva - shrnutí uč. 131 - 133
Změny v životě lidí po nástupu komunismu

ANGLICKÝ JAZYK - práce zadána mailem ( sentences as...as)

Domácí práce 13. 5.

ČESKÝ JAZYKVĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ, ŘÍDÍCÍ A ZÁVISLÁ

- doporučuji → https://www.youtube.com/watch?v=Zid89ti_WTo

- učebnice ČJ 9 → s. 104/cv. 1 → ústně nahradit vyznačené větné členy větami vedlejšími

- Hravá čeština - s. 32/cv. 6, 7

- on-line procvičování (s vyhodnocením) - https://www.skolasnadhledem.cz/game/728
                                                               - https://www.skolasnadhledem.cz/game/856

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Objem kuželu

PS str. 47 / 1a, b

PS str. 48/ 2 a

PS str. 48/4  náčrt,  pozor není zadaný poloměr, ale průměr    stranu vypočítej pomocí goniometrické funkce a výšku pomocí Pythagorovy věty

PS str. 48 /5  nejdříve pomocí goniometrické funkce dopočítej poloměr a následně objem

Domácí práce 12. 5.

ČESKÝ JAZYK - Sloh: FEJETON (dokončení)

- Jak napsat fejeton? Fejeton-jak-napsat-fejeton-ukazky-k-capek-j-neruda-

- Jan Neruda (fejeton Kam s ním?) + vypracovat úkoly Fejeton-jak-napsat-fejeton-ukazky-k-capek-j-neruda-

- ukázky fejetonů Karla Čapka Fejeton-jak-napsat-fejeton-ukazky-k-capek-j-neruda-

- Hravá čeština - s. 66/cv. 6 → napsat fejeton na jedno z témat (Jak se (ne)chovat o Vánocích; Nicnedělání

- nejnáročnější lidská činnost; Křížem krážem po světě aneb Prstem po mapě…příp. vlastní téma). PSÁT DO SLOHOVÉHO SEŠITU (máte na to tentokrát 14 dní) - dbejte na úpravu, budete mi to odevzdávat!

Doporučuji se dnes dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Objem kuželu

datum, nadpis a:

přečíst uč. str. 67- 68
kužel při odvezení objemu vychází z desetibokého 
jehlanu   a to totiž, že jsou srovnatelné objemem  ( vysvětleno bylo 23. 4. )
překresli si desetiboký jehlan a kužel a následně přepiš odvození vzorce uč. str. 68 nahoře všimni si, že je V jehlanu a V kuželu jsou shodné, pouze se liší podstavou
Podstava kuželu je kruh. kde  S podstavy je pí krát r na druhou
přepiš si do šk. sešitu ještě příklad 1 ze str. 68

instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=LkX285heaEk   stopa 7,48 min

úlohy ke kontrole
PS str. 46/cv. 3 s= 14, 3 cm   S= 658,458 cm2
PS str. 47/cv. 4 S = 1672 m2

ZEMĚPISLiberecký kraj - opakování

Pracovní list - Liberecky-kraj-opakovani

Vzkaz pro 9. třídu

Vzkaz pro 9. třídu

Ahoj deváťáci,

pokud se chystáte na středeční konzultace, vezměte si s sebou následující:

·        prac. sešit Hravé literatury 9

·        prac. sešit Hravé češtiny 9

·        učebnici Českého jazyka 9

·        sešit školní

·        sešit slohový

·        psací potřeby, vč. obyč. tužky a pravítka

Vyzvednu si vás ve středu (13.5.) v 7:55 před školou.

Nezapomeňte také na nový módní doplněk (roušku), přezůvky, sváču a dobrou náladu k tomu :- ). Budeme procvičovat, opakovat a určitě zkusíme i nějaký další jazykový rozbor nebo CERMAT test.

S pozdravem Irena Steiningerová

Domácí práce 11. 5.

ČESKÝ JAZYKVĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ, ŘÍDÍCÍ A ZÁVISLÁ

- připomínám, že → věta řídící může stát sama o sobě; věta závislá je závislá na větě řídící. Věta vedlejší nemůže stát samostatně. (cv. 1/s. 31)

- doporučuji → https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

- Hravá čeština - s. 31/cv. 1, 2, 3, 4

                        - s. 32/cv. 5

- on-line procvičování (s vyhodnocením)                              → https://www.skolasnadhledem.cz/game/337
→ https://www.skolasnadhledem.cz/game/602

ČJL - Česká literatura 2. poloviny 50. a 60. let 20. století (úvod + poezie): Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Václav Hrabě

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 42/cv. 1, 2, 3 → Jan Skácel - Smuténka
                                               - s. 42/cv. 1, 2, 3, 4 → Oldřich Mikulášek - Šokovaná růže
                                               - s. 43/cv. 1, 2, 4, 5 → Václav Hrabě - Blues v modré a bílé

- Hravá literatura (učebnice) - s. 26 (Jan Skácel, Oldřich Mikulášek)
                                             - s. 27 (Václav Hrabě)

- zápis do sešitu LITERATURA -  Ceska-literatura-2-poloviny-50-a-60-let-uvod-poezie

- Jan Skácel - Smuténka (ukázka) → https://www.youtube.com/watch?v=v31SH-liDto

- Václav Hrabě (Vl. Mišík + Adam Mišík) - Variace na renesanční téma → https://www.youtube.com/watch?v=qF8tqpQogPY

DĚJEPISPolitické procesy 50.let

1. Prezentace Politicke-procesy-11-5-
2. Zápis do sešitu (5. list prezentace)

CHEMIEPřírodní látky - nukleové kyseliny 

existují dvě NK:

1.DNA - dezoxiribonukleová kyselina - je v jádrech buněk, tvoří ji 2 šroubovice, přenos dědičných informací

2.RNA - ribonukleová kyselina - v buňkách v ribozomech, řídí tvorbu bílkovin, 1 šroubovice

stavba NK: cukr, dusíkatá báze, fosfát/zbytek kyseliny fosforečné - H2PO3/

DNA: cukr - dezoxiribóza, báze - adenin, guanin,cytosin,thymin

RNA : cukr - ribóza, báze - adenin, guanin, cytosin, uracil

genetická informace - pořadí bází ve šroubovici = primární struktura

sekundární struktura = spojení šroubovic DNA/adenin s thyminem, cytosin s guaninem/

Unnamed

8. 5. státní svátek

Sdělení k matematice

Milí deváťáci,

k úterní výuce si prosím doneste "Portfólio z matematiky" - tzn. veškeré podklady, které jste ode mne získali  z matematiky k přijímacím zkouškám. Jmenovitě:  podklady z našeho  doučování, které probíhalo od 5. 10. 2019 , dále veškeré Cermat testy v tištěné podobě, včetně řešení a i Cermat test rozdávaný ještě na konci  8. ročníku. Portfolio je nutné donést. Dále rýsovací a psací potřeby. Papíry budou k dispozici. Vezměte si také svačinu a vhodné oblečení. Počítejte s tím, že půjdeme o velké přestávce na vzduch a ve třídě budeme větrat. Vyzvednu si vás u hlavního vchodu  v 7.55 h.  Děkuji  ES

DODATEK K ORGANIZACI VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZNO OD 11. 5. 2020

Domácí práce 7. 5.

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Povrch kuželu

PS str. 45 / cv. 8       týká se pouze pláště, takže ze vzorce Spl= pí . r. s   dopočítej dle zadání
PS str. 46/1 a
PS str. 46/ 3  obtížné, ale ne pro nás   nasaď goniometrickou funkci ( nejdříve, ale náčrt, abys vědel(-a ), kde je úhel 51°, dopočítáš stranu kuželu a následně povrch
PS str. 46 /4  analogicky jako cv. 3  (pozor, abys dosazoval(-a ) poloměr a ne průměr)
PS str. 47/ 5

DĚJEPISPronásledování odpůrců režimu, politické procesy

1. Učebnice str. 129-131 - prostudovat
2. Ústně vypracovat otázky str. 130/1-4 (1.-4. oranžová tečka)

Domácí práce 6. 5.

ČESKÝ JAZYK - PŘÍSTAVEK (procvičování)

- připomínám, že → přístavková konstrukce pojmenovává jeden jev dvěma různými způsoby; odděluje se z obou stran čárkami. . Olga, moje nejlepší kamarádka, odjela na tábor. Českým Krumlovem, nádherným jihočeským městem, protéká řeka Vltava. Říp, památná hora Čechů, leží v úrodné rovině. Koncert z díla Bedřicha Smetany se konal Litomyšli, skladatelově rodišti.

- doporučuji (zkuste si klidně i cv.)  https://www.youtube.com/watch?v=JBNHmjUP-aQ

- - učebnice ČJ 9 - s. 91 → ŽLUTÁ TABULKA (pročíst)
                           - s. 91/cv. 1 → ústně; vyhledat přístavkové konstrukce
                           - s. 92/cv. 3 → ústně

- Hravá čeština - s. 30/cv. 1, 2

MATEMATIKA  - GEOMETRIE

Povrch kuželu

- do školního sešitu nadpis, datum a
přečíst si v Uč. str. 64 - 65
překresli si Síť kuželu ze str. 64 vč. popisků ( co tvoří plášť a co tvoří podstavu)
dole na str. 64 je na obr. vysvětleno, jak budeme počítat plášť,že budeme přibližně chápat plášť kuželu jako obdélník se stranou pí krát r ( tj. polovina obvodu kruhu, kterou tvoří plášť kuželu ) a se stranou s
potom si přepiš odvození vzorce pro výpočet Povrchu kuželu vč. oranžového rámečku
Přepiš si z uč. strana 65 Příklad 1 a příklad 2 do šk. sešitu

instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=LkX285heaEk stopa 7,48 min

úlohy ke kontrole
PS str. 43 / cv. 1    s´13 cm
PS str. 43/ cv. 2    s = 12, 04 cm     úhel 48°40´
PS str. 43/3   s= 27,5 cm  v=26,16 cm

CHEMIEtéma: Opakování koroze

1/ zopakovat si témata chemické výroby a koroze

2/ otázky na test

1. odvětví chemických výrob + příklad     2. princip výrob     3. co je to koroze     4.2 základní způsoby koroze   5. které kovy jsou odolné proti korozi        6.co má vliv na rychlost koroze    7. jak se ošetřují pohyblivé části strojů       8.způsob, který se používá při výrobě železného nádobí    9. galvanické pokovování    10. co je to vulkanizace/např. při výrobě pletiva/

3/ odpovědi

1. anorganická - výroba hnojiv, organická - výrobky z ropy, biochemická - výroba piva,kvasnic/ mohou být i jiné příklady/   2. cirkulace surovin, nepřetržitá výroba/kontinuálnost/, automatizace výroby   3. samovolný redoxní děj, kterým je narušován materiál   4. na materiálu souvislá vrstvička sloučenin kovů, na povrchu nesouvislá/ pórovitá/ vrstvička     5. čisté kovy a jejich slitiny       6. teplota a vlhkost vzduchu, chemické látky      7. naolejování, mazání      8. smaltování      9. kov se ponoří do lázně ,ve které je  roztavený odolnější kov    10. výrobek se potáhne vrstvičkou plastu

4. bodování

ot. č. 1 - 3 body     2. - 1,5      3. - 1      4.  - 2       5. - 1        6. - 1,5        7. - 1       8. - 1      9. -1     10. - 1

5. hodnocení

14 - 12 = 1   11,5 - 10 = 2       9,5 - 8 =3   7,5 - 6 = 4   5,5 - 0 = 5
PŘÍRODOPIS -  Vnitřní geologické děje
1/uč. str. 45-47 přečíst
2/ ŠS zápis

příčina - vnitřní energie Země, 
dlouhodobé - pohyb litosferických desek,  vznik pohoří/pásemná, sopečná, kerná/, vznik přeměněných a vyvřelých hornin
krátkodobé - sopečná činnost, zemětřesení
zemská kůra pevnin -  vrstvy: usazeniny, žulové a čedičové pásmo
zemská kůra oceánů -  vrstvy: usazeniny, čedičové pásmo
vznik zemské kůry - oceánské hřbety, zánik - hlubokomořské příkopy, desky se podsouvají pod sebe, doprovázeno zemětřesením a sopečnou činností
důkazy pohybu litosferických desek - str. 47 opsat text u čárek /4 body/
3/ nakreslit obr.89 str.47

Důležité informace!!!

Domácí práce 5. 5.

ČESKÝ JAZYK - Sloh: FEJETON

- zápis do slohového sešitu (viz email)
- ukázky (viz email)
- Hravá čeština - s. 66/cv. 1, 2, 3, 4, 5 → Rudolf Křesťan, fejeton „Sypání ptáčkům“

Doporučuji se dnes dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

MATEMATIKA GEOMETRIE  - Kužel ("Rotační ") - základní pojmy

stejně jako vloni u válce  - odteď budeme pojmenovávat bez přívlastku rotační
- do školního sešitu datum, nadpis
- přečíst Uč. str. 62 - 63 a zapsat:
podstavu tvoří kruh a spojením všech  bodů kruhu s bodem V získáme kužel
 - překresli si obrázek s popisky ( vrchol kuželu, strana kuželu , výška kuželu, podstava kuželu ) z Uč. str. 63 
- u kuželu zavádíme pojem strana kuželu ....s
oproti jehlanu, kde jsme měli hranu jehlanu ...h  viz. Uč. str. 51
-stranu kuželu počítáme buď Pythagorovou větou nebo pomocí goniometrické funkce, v závislosti na zadání
- přepiš si Příklad 1 - Uč. str. 63- 64
v analogii Příkladu 1 počítej:
nejdříve , ale náčrt
PS str.43 / 1
PS str. 43 / 2   použij goniometrickou funkci pro výpočet úhlu, který svírá strana s podstavou
PS str. 43 / 3   obtížné, zkus to    nakresli si náčrt, kde leží úhel  72° a použij goniometrickou funkci

instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=LkX285heaEk   do stopy 7,5 min

úlohy ke kontrole
PS
 str. 41/ 1     m= 4160 kg
PS str. 41/2  stěnová výška wa = 6,19 m  S ´80,47 m2
PS str. 42 / 4   wa = 5,1 m  S = 64,26 m2     cena 185 711, 4 Kč
PS str. 42/6    V = 1,08 m3     m= 1,612 t   

ZEMĚPIS - Liberecký kraj

1. Přepište si poznámky (zápis) do sešitu podle prezentace (Liberecký kraj poznámky.pptx ) a látku se naučte.
2.Pusťte si krátké video https://www.youtube.com/watch?v=rrjljfTPQZE

FYZIKA Jaderná elektrárna

1/ ŠS
reaktor - kolem ochranná "obálka"
aktivní zóna - místo průběhu štěpné reakce
palivové články - tyče s obohaceným uranem v kovovém obalu
zpomalovače neutronů - voda, grafit
regulační tyče - pohlcují přebytečné neutrony/ z Cd,Fe,B/
 havarijní tyče - zastaví štěpnou reakci
 chlazení reaktoru - voda
parogenerátor - vývoj páry, pára se vede na turbíny,generátor elektrického napětí, transformátor, elektrická rozvodná síť
chladící věže - horká voda se používá k vytápění
mezisklad vyhořelého paliva -v elektrárně pod vodou
 úložiště jaderného odpadu
2/uč.str. 138 - 140 přečíst
3/kdo má možnost ofotit a do ŠS nalepit  obr. 8.8 ze str. 139/kdo si troufne může i nakreslit- na celou stránku ve ŠS
4/Jak funguje jaderná elektrárna https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

Domácí práce 4. 5.

ČESKÝ JAZYK - DOPLNĚK (procvičování)

- doplňující videa pro „osvěžení“: https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE

                                                    https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE

- - učebnice ČJ 9 - s. 84/cv. 14 → ústně; vyhledejte v uvedených větách doplňky

                              - s. 85/cv. 15 → ústně; rozlište doplňky a příslovečná určení způsobu

- Hravá čeština - s. 30/cv. 5, 6, 7

- on-line procvičování (s vyhodnocením): https://www.skolasnadhledem.cz/game/658

 

ČJL - Česká literatura 1948 – pol. 50 let 20. století (próza): Václav Řezáč, Egon Hostovský

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 39/cv. 1, 2, 3, 4 → Václav Řezáč - Nástup

                                                     - s. 40/cv. 1, 2, 3, 4 → Egon Hostovský - Nezvěstný

- Hravá literatura (učebnice) - s. 23 (Václav Řezáč)

                                                  - s. 24 (Egon Hostovský)

- zápis do sešitu LITERATURA (viz mail)

- pro zájemce (Egon Hostovský: dokument „Otec NEZVĚSTNÝ“): https://www.youtube.com/watch?v=y1YAuCAQ7Sw

 

 

DĚJEPIS - Únorový převrat v ČSR

1. Učebnice str. 127-128 prostudovat
2. Zápis viz příloha v mailu
3. Krátké video https://www.youtube.com/watch?v=paYE165oYzE

RUSKÝ JAZYK

překontrolovat si znalost slovíček šesté lekce, příští týden bude kontrolka

- U 110/1,1

- připravit si informaci o některé pražské památce pro turistu - asi 20 řádků

CHEMIE - téma: Polymerace, plasty - opakování

1/ otázky na test

1. co je to makromolekula   2.jaké látky mohou polymerovat a co musí obsahovat jejich molekula   3.podmínky reakce   4.co je to monomer  5.jak se poznají látky vzniklé polymerací   6. názvy plastů + jejich zkratka/ 4 libovolné příklady/

2/odpovědi

1. velká molekula vzniklá spojením mnoha molekul při polymeraci    2. uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, v původní molekuly musí mít násobnou vazbu   3.vysoký tlak a teplota    4.část makromolekuly, která se stále opakuje    5. v názvu je předpona poly   6.  polyester - PES,

polyvinylchlorid -  PVC, polyetylen  - PET, polystyren - PS /mohou být i jiné příklady

3/ bodování

č.1 - 1,   2 - 3,   3. - 2   4.  - 1   5. - 1   6. - 2

4/ hodnocení

10 - 9 = 1

8,5 - 7,5  = 2

7 - 6 = 3

5,5 - 4,5 = 4

4 - 0 = 5


Header-option-b-21

1. 5. státní svátek

Domácí práce 30.4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Jehlany slovní úlohy

PS str. 41/ cv. 1,2
PS str. 42 / cv. 4, 6

úlohy ke kontrole
PS str. 38 / cv. 4  stěnová výška w= 5,66 cm  Spláště = 45, 26 cm2 a S = 61,26 cm2
PS str. 39 / cv. 5stěnová výška w= 7,43 cm  Spláště = 74,3 cm2 a S = 99,3 cm2
PS str. 39/7 stěnové výšky Wa = 10,44 cm a wb = 10,77 cm Spláště = 196 cm2
PS str. 40/c v. 2  V=149 cm3
PS str. 40 /cv 3    cotg 57°= 6,36/v    v= 9,86 cm a V = 266cm3
PS str. 40/ 4    V= 2420 cm3
PS str. 40/ cv. 5  v/h = sin 48°  v´12,63 cm     u/2 / h = cos 48°   u/2 = 11,38       V = 1089,92 cm3
PS str. 40/6    V= 183,3 cm3
PS str. 41/7  V= 2146,36 cm3

DĚJEPIS Československo v letech 1945-1948

Prezentace (viz mail) - výklad učiva, na konci je i malé opáčko:)

Domácí práce 29.4.

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Objem  jehlanu
PS str. 41/ cv. 7
PS str. 41/ cv. 8  v analogii cv. 3 ze strany 40

ČESKÝ JAZYK - PŘÍVLASTEK (procvičování)

 - učebnice ČJ 9 - s. 78/cv. 1 → PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ (připomeň si)

- s. 82, 83, 84 → pročti si žluté rámečky

- s. 83/cv. 11 → do sešitu školního opiš 9 vět; rozliš přívlastek postupně rozvíjející (zeleněa několikanásobný (žlutě) a doplň čárky.

 - s. 84/cv. 12 (ústně)

- Hravá čeština - s. 30/cv. 3, 4

CHEMIE - Přírodní látky

1/ CS napsat /zpaměti/ co víš o cukrech, tucích, bílkovinách a nukleových kyselinách

2/ zopakovat si témata polymerace a plasty - učebnice str. 55 - 57  a ŠS

     příště test

PŘÍRODOPIS - přeměněné horniny, opakovací test

1/otázky

1. jak vznikají  2. jaké mají znaky 3. kdy je snadnější přeměna horniny, ve kterých je nebo není voda 4. druhy přeměněných hornin 5. jakým způsobem vzniká magnetovec 6. která hornina vzniká za nejvyšších tlaků a teplot 7. název přeměněného vápence  8. z jakých hornin vzniká přeměnou svor 9. využití fylitu 10. která hornina může obsahovat granáty

2/ odpovědi

1. původní hornina se dostane do hloubky,  kde působí velký tlak a teplota  2. vysoký lesk, minerály vrstevnatě uspořádané = břidličnatost  3. snadnější u horniny obsahující vodu 4. fylit, svor, rula, mramor, magnetovec, amfibolit/ stačí 4/ 5. kontaktní přeměna/hornina se působením magmatu zahřeje, ale neroztaví  6. rula  7. mramor 8. jílovitých a písčitých usazenin  9. střešní krytina  10.svor

3/bodování

ot.č.1. -2 bod     2. -2    3.-1   4. -2   5.-1   6.-1   7.-1    8.-1    9.- 1   10.-1

4/ hodnocení

13 - 11 = 1   10,5 - 9 =2   8,5 - 7 =3      6,5 -5,5 = 4       5 - 0 = 5

 

 

 

Domácí práce 28.4.

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Objem  jehlanu
PS str. 40/ cv. 4
PS str. 40/cv. 5   nutné náčrty ke správnému porozumění úloh , pro výpočet tělesové výšky jehlanu použiješ vhodnou goniometrickou funkci úhlu 48°  a hrany jehlanu
PS str. 40/ cv.  6

ČESKÝ JAZYK - Sloh: DISKUZE

 - zápis do slohového sešitu (viz email)

- Hravá čeština - s. 65/cv. 1, 2

- úryvek s úkolem - viz příloha

 Doporučuji se dnes dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

ZEMĚPIS - Liberecký kraj

Učebnice str. 64 - 65 prostudovat
Dokázat odpovědět na otázky (ústně) + práce s mapou.

 •   Vyjmenuj a ukaž na mapě dvě pohoří na severu ………....hory (Smrk, 1124 m n.m.) a………………hory

 •   Jak se jmenuje pahorkatina v JZ části kraje?

 •   Jak se jmenuje vrchol u Liberce s vysílačem a horským hotelem?

 •   Vyjmenuj a ukaž na mapě tři nejvýznamnější řeky.

 •   Jak se jmenuje známý rybník v JZ části kraje?

 •   Jak se jmenuje CHKO jižně od Liberce?

 •   Který národní park zasahuje na východě do Libereckého kraje?

 •   Uveď názvy alespoň dvou hradů v kraji.

 •   Jak se jmenuje proslulý závod běžeckého lyžování startující každoročně v Bedřichově?

 •  Ve kterém městě se vyrábí bižuterie?

 •  Ve kterém městě vyrábí firma Crystalex sklářské výrobky? V obou městech jsou muzea sklářské výroby.

 •  Vyjmenuj a ukaž na mapě čtyři okresní města.

FYZIKA Využití radioaktivity

1. ŠS překreslit obr. 8.3/str.130

2. do ŠS zápis Využití radioaktivity

   - označování materiálu pomocí izotopů

   - radiouhlíková metoda - zjišťování stáří organických materiálů

   - lékařství - diagnostika nemocí,

                      -  léčení/ radioterapie, gama nůž, protonové centrum/

   - defektoskopie- zjišťování vad, používá se gama záření /sváry při stavbě ropovodů ,kontrola výrobků/

   - zdroj energie

3/ uč. 131 - 133 přečíst

Domácí práce 27.4.

ČESKÝ JAZYK - PŘÍVLASTEK (procvičování)

 - doplňující video pro „osvěžení“:→ https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

- učebnice ČJ 9 - s. 82/cv. 9 → do sešitu školního; nahraď přívlastky shodné neshodnými

- s. 82/cv. 10 → ústně; pokud to jde - nahraď přívlastky neshodné shodnými

- Hravá čeština - s. 29/cv. 1, 2

ČJL - Česká literatura 1948 – pol. 50 let 20. století (poezie - dokončení): Ivan Skála, Jan Zahradníček

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 37/cv. 1, 2, 3, 4, 5→ Ivan Skála - Dopis básníkům

- s. 38/cv. 1, 2, 3, 4, 5 → Jan Zahradníček - Dům strach

 - Hravá literatura (učebnice) - s. 24 (Jan Zahradníček)

- zápis do sešitu LITERATURA (viz zápis z minulé hodiny)

- pro zájemce (Jan Zahradníček: dokument z fragmentů poezie a dopisů): https://www.youtube.com/watch?v=2Qtj8h0CzlY

- v PDF přílohách posílám klíč k předešlým úkolům (Hravá literatura) - snad to po mně opět přečtete : - )

(zkontrolujte, příp. si doplňte + tam, kde je IŘ = individuální řešení)

DĚJEPISVýchodní blok- státy a organizace východního bloku

Učebnice str. 112-119, v prezentaci (viz email) je shrnutí - výklad učiva

ANGLICKÝ JAZYK - psaní emailu, (podklady v mailu)

CHEMIEKoroze - opakování

1/ zopakovat si látku/ve fyzice i téma Využití elektrolýzy/

2/ test

1. co se děje při korozi,   2. dvě možnosti koroze + příklady kovů,   3.jevy, které mají vliv na korozi,   4.odolnost materiálů,   5.galvanické pokovování + příklad využití,   6. potahování předmětu plastem - název postupu 

 7. jak se před korozí chrání pohyblivé části strojů    8. jaké výrobky se chrání smaltováním

3/ odpovědi

1.narušuje se povrch materiálu  2. na materiálu vznikne souvislá vrstva/ měď,zinek/, vznikne nesouvislá - pórovitá - vrstva/železo/   3. vzdušná vlhkost, srážky, kyseliny, soli/zimní posyp/   4. čisté kovy jsou odolnější, surově méně odolné    5. potažení výrobku  vrstvičkou odolnějšího kovu    6.  vulkanizace   7.mazání, olejování 

8.  železné nádobí /vyrábějí se tak i šperky/

4/ bodování

ot.č.1-1 bod    2.-2    3.-2    4.-1   5.-2   6.-1    7.-1     8.-1

5/ hodnocení

11 - 9  =1

8,5 - 7,5  =2

7 - 6   =3

5,5 - 5   =4

4,5 - 0   =5

948677814

Domácí práce 24.4.

MATEMATIKA GEOMETRIE

Objem  jehlanu
PS str. 39/ cv. 1
PS str. 40/ cv. 2, 3  nutné náčrty ke správnému porozumění úloh, vždy počítáš nejdříve pomocí Pythagorovy věty  výšky v trojúhelnících ( trojúhelníky tvoří plášť )

ČESKÝ JAZYK

 - klíč k testu (CERMAT - Ilustrační test 2019) z minulé hodiny (viz email) - zkontroluj si, oprav si

- vypracuj nový test CERMAT - Ilustrační test 2020 (viz email) - kdo nemá možnost tisku, může si psát řešení s číslem úkolu na papír). Klíč pro kontrolu vám pošlu příští týden.

 ZEMĚPIS - Ústecký kraj - shrnutí

1. Přepište si poznámky do sešitu podle prezentace – zápis (viz email)

2. Pusťte si krátké video https://www.youtube.com/watch?v=3Y8Oi-9wUrQ

FYZIKA radioaktivita

1/ dokončení zápisu

radionuklidy existují  - přirozené/ zjišťování stáří organických materiálů pomocí uhlíku C 14

                                   - umělé plutonium/ jedovaté/

poločas rozpadu/ přeměny - doba za kterou se přemění polovina počtu jader radionuklidu

rozpadové řady: uranová, aktinouranová, thoriová, neptuniová/ umělá/

jaderná syntéza - jádra atomů se spojí/z jader vodíku vzniká helium/

izotopy uhlíku od C 10 - k C 15/ je jich 6

izotopy vodíku -vodík, deuterium, tritium

2/ ŠS uč. str.127 /obr.8.2 nakreslit, jen izotopy vodíku

PŘÍRODOPISPřeměněné horniny - opakování

CS uč. str.45/ ot 1. - 5, příště test, ve kterém budou i tyto otázky

 

Domácí práce 23.4.

MATEMATIKA -  GEOMETRIE

Objem jehlanu
k lepšímu zapamatování vzorce ti pomůže jeho odvození
- do šk. sešitu nadpis, datum
načrtni si krychli a v souladu s obrázkem v Uč .na str. 59 si do té krychle vkresli jehlan- všimni si, že se jehlan vejde do krychle
6x ( dole máš odkaz na videoinstruktáž)
přepiš si vzorec jako vždy pro OBJEM tzn. Spodstavy krát výška
potom
Vjehlanu = 1/6 Vkrychle a protože se jehlan na výšku krychle vejde 2x, pak Vjehlanu= 1/6 Spodstavy . 2V po zkrácení 2 se 6 mám odvozený vzorec k zapamatování:
Vjehlanu = 1/3 Spodstavy . Výška viz. oranžový rámeček Uč. str. 53
do školního sešitu dále Příklad 1 z Uč. ze strany 59 ( všimni si, že podstavu tvoří pravidelný šestiúhelník, neboli Sp = 6. S trojúhelníku, kde S trojúhelníku =
a.va/2
Uč. str. 60/cv. 1
instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=R3l6bok2SWo
dnes se podívej na ČT ve 14 hod. - příprava na PZ z matematiky

ANGLICKÝ JAZYK – project Me in ten years

PV

Vypracujte vlastní podnikatelský záměr (plán) na základě již dříve uvedeného zápisu. Tento úkol máte na 3 hodiny (23. 4.; 30. 4.; 7. 5.).

 Otázky k této práci:

1. Co budu vyrábět?

2. Jakým způsobem budu vyrábět?

3. Co k tomu budu potřebovat (kapitál, zaměstnance)?

4. Pro koho bude výrobek určen a proč by si ho právě oni měli koupit?

5. Jakou formu reklamy využiji pro svůj výrobek?

6. Vytvoř plakát, který bude výrobek propagovat.

Další otázky + odpovědi můžete přidat sami.

DĚJEPIS - Dekolonizace

Zápis do sešitu viz mail (opsat, dle možností vytisknout a vlepit do sešitu)

Domácí práce 22.4.

MATEMATIKA GEOMETRIE

Povrch jehlanu

- v analogii výpočtu Uč. str. 55/ Příklad 1 vypočítej

- PS str. 38/ cv. 4 ( výšku trojúhelníku v plášti potřebnou pro výpočet obsahu trojúhelníku vypočítej pomocí Pythagorovy věty)
podstava - čtverec a plášť-4x trojúhelník

- PS str. 39/ cv. 5

- PS str. 39ú cv. 7 ( obtížnější - podstavu tvoří obdelník a proto musíš S pláště spočítat jako 2x S trojúhelníku s výškou v trojúhelníku ke straně a obdelníku v podstavě a 2 x S trojúhelníku s výškou ke straně b obdelníku v podstavě udělej si náčrt, usnadní ti to výpočet

- instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=u3XNKjf6Nws

ČESKÝ JAZYK - PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (procvičování)

  - on-line procvičování (PU) s vyhodnocením: https://www.skolasnadhledem.cz/game/573

 - učebnice ČJ 9 - s. 78/cv. 1 → PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ (připomeň si)

- s. 81/cv. 6, 7→ ústně (procv. PU způsobu, míry, prostředku, původce děje, zřetele)

- pokud neznáš, seznam se s → https://prirucka.ujc.cas.cz// (dobrý pomocník)

 - v PDF přílohách posílám klíč k předešlým úkolům, vč. slohu (Hravá čeština) - snad to po mně přečtete : - ) (zkontrolujte, příp. si doplňte + tam, kde je IŘ = individuální řešení)

CHEMIE – Polymerace

ŠS zápis

využití - výroba plastů, v jejich názvu předpona poly

pro polymeraci platí

- z několika tisíc molekul vzniká jedna velká = makromolekula

- původní látka /molekula látky/musí obsahovat násobnou vazbu

- polymerovat mohou molekuly uhlovodíků i jejich derivátů 

- při reakci  působí vysoký tlak a teplota

- nový řetězec v polamerech vzniká mezi uhlíky s násobnými vazbami

- násobná vazba se štěpí na jednoduchou a je využita k připojení další molekuly do řetězce

eten/etylen/ C2H4 n*CH2=CH2 vznikne ---/--CH2---CH2-- /--- monomer polyetylenu

- část v závorce se opakuje = monomer

- n je číslo větší než 1 000

poznámka: ty závorky mají být hranaté, čárky značí jednoduchou vazbu, píše se i přes závorku

RUSKÝ JAZYK - naučit zbývající slovíčka, , prac. sešit str. 44 cv. 8

PŘÍRODOPIS - Přeměněné horniny – přehled

 1/ ŠS zápis

fylit - vzniká z jílovitých usazenin , obsahuje nejvíce slídu a křemen, má deskovitou odlučnost

svor - vznik z jílů a písků, obsahuje slídu a křemen, nerosty jsou  uspořádány v pruzích, může obsahovat granáty

rula - vzniká z usazenin a vyvřelin, minerály/ křemen, živec, slída/ tvoří rovnoběžné proužky

- vznikne, když se původní materiál dostane do největší hloubky

mramor- vzniká přeměnou vápence, tmavé zbarvení způsobeno grafitem

magnetit/magnetovec /- vzniká kontaktní přeměnou

amfibolit - vzniká z vyvřelin, které obsahují amfibol

2/ učebnice str.43 – 45, podívat se na obrázky

 

 

DOMÁCÍ PRÁCE 21.4.

ČESKÝ JAZYK

 Sloh: PROJEV a PROSLOV

- připomenout si (viz zápis ve slohovém sešitě)

- inspirace (nikoliv k opsání!) - viz email

- zkusit si připravit (do slohového sešitu) vlastní proslov → např. k zahájení slavnostní akademie, k výročí školy, k uvítání prvňáčků, založení dalšího oddělení keramické dílny, k otevření počítačové učebny, zavedení internetu na škole, k oslavě výročí školní knihovny, zahájení výstavy…. výběr i dle vlastní fantazie

Doporučuji se dnes dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

 

MATEMATIKA GEOMETRIE

Síť jehlanu

PS str. 38/ cv.2  ( ČTYŘSTĚN ), 3
instruktážní video

https://www.youtube.com/watch?v=1XfD5IjB3Ls  stopa 3min

FYZIKA - Radioaktivita

1/ CS 128/ 1 -8

2/ŠS zápis

radionuklid - velké jádro atomu, které vysílá záření a samovolně se přeměňuje na jiné až do vzniku stabilního   nuklidu/ odpudivá elektrická síla je větší než přitažlivá jaderná/

typy záření

1. alfa - proud jader helia , málo pronikavé, nebezpečné uvnitř organizmu/radon v budovách/

2. beta -   atom vyzařuje elektrony nebo pozitrony, pohybují se přibližně rychlostí světla

3. gama - elektromagnetické  krátké vlny

4. neutronové - z jader atomů se uvolňují neutrony, jaderné elektrárny, atomová bomba 

Domácí práce 20.4.

ČESKÝ JAZYK

PŘEDMĚT a PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (procvičování)

 - on-line procvičování (PT) s vyhodnocením: https://www.skolasnadhledem.cz/game/360

- učebnice ČJ 9 - s. 78/cv. 1 → PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ (připomeň si)

- s. 80/cv. 4, 5 → ústně (procvičování PU místa a času)

- Hravá čeština - s. 29/cv. 4, 5

 

ČJL - Česká literatura 1948 – pol. 50 let 20. století (úvod + poezie): Michal Sedloň, Jan Alda, Ivan Blatný

 - Hravá literatura (prac. Sešit) -

- s. 32/cv. 1, 2 → Michal Sedloň - Písně o traktoristce

- s. 32/cv. 1, 2 → Jan Alda - Radostně vpřed

- s. 38/cv. 1, 2, 3 → Ivan Blatný - Stará bydliště

 - Hravá literatura (učebnice) - s. 24 (Ivan Blatný)

- Ivan Blatný: https://www.youtube.com/watch?v=ItxVYJx0M9s

- zápis do sešitu LITERATURA (viz email); je zde i Jan Zahradníček - o něm až příští hodinu)

DĚJEPIS  - Evropská integrace, studená válka (viz email)

 

RUSKÝ JAZYK - dalších 11 slovíček 6. lekce, uč. str. 115 - zelený rámeček - nastudovat, přepsat do šk. sešitu

- DO MAILU ZASÍLÁM PODKLADY PRO REFERÁTY -

 

CHEMIE – téma: v lušťovce

pojmy jsou z jihočeského kraje,  do tajenky bez háčků

1/- - - - x - - - - -   okresní město, dříve výroba motocyklů

2/- - - - x vodní nádrž

3/- - - - x  město husitů

4/x - - - -   zlatonosná řeka

5/ - - x - - - - řeka, pravý přítok Vltavy

6/- - - x - 

  ŠS nadpis - tajenka

samovolně probíhající redoxní děj/budeme se učit později/, při kterém dochází k narušování povrchu materiálu

vliv prostředí- vzduch, vlhkost, teplota, působení solí, kyselin

1.kov se pokryje souvislou vrstvičkou sloučenin, které zabraňují další ději/Al,Cu/

2. na povrchu kovu vzniká pórovitá vrstvička,pod kterou děj dále probíhá/Fe/

odolnost materiálů -  čisté kovy a slitiny/mosaz, bronz/jsou dobře odolné 

surové železo, nelegovaná ocel obsahují hodně uhlíku a jsou málo odolné

ochrana materiálů - zabráníme přístupu vzduchu a vody

1/ olejování, mazání/pohyblivé části strojů/

2/natírání, smaltování/ nádobí/

3/ galvanické pokovení - výrobek se pokryje vrstvičkou odolnějšího kovu/Zn-plechy, Cr- motorky, auta/

4/ vulkanizace - potažení vrstvičkou plastu/ teflonové nádobí/

Happy weekend :-)

Images

Domácí práce 17.4.

ČESKÝ JAZYK

 - klíč k testu (CERMAT B 2015) z minulé hodiny (viz email) - zkontroluj si, oprav si

- vypracuj nový test CERMAT - Ilustrační test 2019 (viz mail) - kdo nemá možnost tisku, může si psát řešení s číslem úkolu na papír. Klíč pro kontrolu vám pošlu příští týden.

 

MATEMATIKA GEOMETRIE

 Síť jehlanu - PS str. 37 / 1 a, b sestroj síť pravidelného čtybokého jehlanu

- dokázali byste složit ze čtvrtky  3D model?

ZEMĚPIS

 Ústecký kraj- povrch

Dokumenty ke zhlédnutí
https://edu.ceskatelevize.cz/krusne-hory-ponure-pohori-na-zapade-5e4424f42773dc4ee4139fbb
https://edu.ceskatelevize.cz/ceske-stredohori-5e4424c52773dc4ee4139ebe
+ procvičení měst ČR
https://www.umimefakta.cz/pexeso-cz-city-1/133

PŘÍRODOPIS- Přeměněné horniny

 1/ doplnit zápis do ŠS

Při vzniku přeměněných hornin se změní vzhled, stavba  složení původního materiálu. Nedojde ale k roztavení horniny. Při přeměně dochází i ke vzniku nových minerálů/ např. granáty/. Pokud obsahují minerály v původní hornině vodu dochází k přeměně  snadněji / při nižším tlaku a teplotě/

Znaky přeměněných hornin: 

1. vysoký lesk

2.pravidelné uspořádání minerálů

2/ do ŠS schema  Horninový cyklus str.43

FYZIKA - Jaderná energie

 1/ uč. str. 124 -126 přečíst/to je vlastně opakování stavby atomu/

2/ ŠS zápis

atom - jádro - nukleony = p+, n0, tvoří hmotnost atomu

         - obal - na valenčních elektronech závisí reaktivita atomu

jaderné síly - přitažlivé, elektrické - odpudivé

Z protonové číslo, A - nukleonové číslo

nuklid - atomy se stejným Z a stejným A

izotop - atomy se stejným Z ,ale různým A/ liší se počtem neutronů/

Domácí práce 16.4.

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Povrch jehlanu

- do školního sešitu nadpis, datum
- překreslit síť čtyřbokého a trojbokého jehlanu z Uč. str. 55
- opsat vzorec Uč. str. 56 nahoře
- vždycky začneme náčrtem sítě: pak vidím, co je podstava a co mi tvoří plášť
- u čtyřbokého v Uč. na str. 55 je podstavou čtverec a plášť tvoří 4 trojúhelníky
- napiš si co tvoří povrch trojbokého jehlanu na téže stránce v Uč.
- a teď se podívej a přepiš výpočty povrchů obou jehlanů v Uč. na str. 56 / B Příklad 1 a příklad 2
: zaměř svou pozornost na výpočet za 1. S podstavy  a za 2.  S pláště
co se týká pláště, tak pro výpočet obsahu trojúhelníku S1 musíš nejdříve pomocí Pythagorovy věty dopočítat výšku v boční stěně w  ( příklad 1, 2 )  a pro výpočet obsahu podstavy nejdříve dopočítat také Pyth. větou výšku v podstavném trojúhelníku
video k vypočtům povrch/objem
DĚJEPIS - Dekolonizace
Učebnice str. 110-111 přečíst + shrnutí v prezentaci (email), nic neopisujte.
PV - Zápis: 
Technologie:
- souhrn výrobních, služebních prostředků nebo prostředků opravy daného podniku
- použité prostředky pro danou práci, týkající se výroby, opravy nebo služby
- know-how (prospekty, technické výkresy, dokumentace, plány, schémata, výrobní postupy,...)
Technologický postup:
- výrobní postup - popis sledu jednotlivých operací, jejich rozsahu a parametrů, které je nutno dodržet pro správné technologické zpracování (odlévání, svařování, zateplování fasád,...)

 

Domácí práce 15.4.

♥ČESKÝ JAZYK - PŘEDMĚT a PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (procvičování)

- opakovací videa → https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw (PŘEDMĚT)
→ https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU (PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ)

- učebnice ČJ 9 - s. 78/cv. 1 → pečlivě prostuduj PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ
                       - s. 79/cv. 3 → vypracuj do sešitu školního dle zadání (tj. najdi předmět + urči, zda závisí na slovese, nebo na přídavném jméně + kterým slovním druhem je vyjádřen)

- Hravá čeština - s. 28/cv. 1, 2, 3

♥MATEMATIKA - GEOMETRIE Jehlan - výška jehlanu

- do školního sešitu nadpis , datum
-  překreslit obr.  Uč. str. 53 označ si  výšku v a patu P ( výška je pod kolmicí, proto u nepravidelného jehlanu leží pata P i mimo )
- překreslit obr. ze str. 54 ( stačí jeden ) a opsat oranž. rámeček
- opsat Příklad vč. řešení Uč. str. 54 / B    
 jak lze vypočítat - nemusíš kvůli tomu lézt na mrakodrap s metrem v ruce:-)
- PS str. 35 / cv. 2 obtížné ( ale ne pro nás ve Březně ) - pro výpočet úhlu použij příslušnou goniometrickou funkci a pro výpočet w a h Pythagorovu větu

♥PŘÍRODOPIS - Přeměněné horniny

1/ uč.str. 43-45 přečíst, prohlédnout obrázky, mapku

2/ ŠS shrnutí str.45 opsat

♥CHEMIE - Výroba železa a oceli
na TV programu stanice Prima cool najít v archivu pořad Těžká dřina 
z pondělí 15.4. /skvělá ukázka toho,  jak to ve skutečnosti vypadá v huti a ocelárně/
♥RUSKÝ JAZYK - 6. lekce, rozhovor                                 

Domácí práce 14.4.

♥MATEMATIKA - GEOMETRIE

Jehlan - základní pojmy
- do školního sešitu datum, nadpis
- přečíst Uč. str. 50 - 53
- užití:
Egypt - Giza Pyramidy
mrakodrap v San Francisku - Transamerica pyramid

video: jehlan https://m.youtube.com/watch?v=GVvWARBsxgo
- z Uč. str. 51 překreslit ( náčrt ) jehlan 5- boký  a)
a označit následující i v náčrtu a také zapsat slovně pod náčrt :  V ... hlavní vrchol, boční stěnu, boční hranu, podstavu, podstavnou hranu
rozdělení:
-trojboký   (podstava trojúhelník)
čtyřboký ( podstava čtyřúhelník)
šestiboký ( podstava šestiúhelník ) atd.
ke každému si udělej náčrt viz Uč. str. 51 ( nepravidelný )resp. 52 ( pravidelný )
n - boký
Poznámka: Abychom měli ucelenost , tak připomínám rozdíl mezi 3- bokým hranolem
( 7. třída ) a 3 - bokým jehlanem atd.

Hlavní rozdíl:
3 boký hranol má 2 stejné podstavy a v plášti 3 obdelníky
3 boký jehlan: má podstavu a v plášti 3 trojúhelníky
- PS str. 35 / cv. 1
♥ČESKÝ JAZYK - drama 1945 - 1948: Jiří Voskovec a Jan Werich (hra Divotvorný hrnec)

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 30, 31/cv. 1 - 10
- Hravá literatura (učebnice) - s. 21
- V + W : https://www.youtube.com/watch?v=Dz2cexx7ywA
https://www.youtube.com/watch?v=DtSKynd2JKU

- zápis do sešitu LITERATURA (Zápis o těchto autorech a Osvobozeném divadle máte v sešitě z 8.třídy. Přepokládám, že někdo z vás sešit už třeba nemá, recykloval ho : - D atd. → proto ho posílám znovu (email)a to nové - navazující - je zde odděleno zelenou barvičkou.)

Doporučuji se dnes dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

♥ZEMĚPIS - Ústecký kraj

Učebnice str. 60-61

 • Ukázat na mapě: pohoří Krušné hory + České středohoří (Milešovka), Říp. Řeky: Labe, Ohře, Bílina.
 • NP České Švýcarsko (Pískovcové skalní útvary, např. Pravčická brána, soutěsky ř. Kamenice), CHKO Labské pískovce.
 • Mostecká pánev – ukázat na mapě, vysvětlit její hospodářské využití.
 • Dolnooharská tabule – ukázat na mapě a vysvětlit její hospodářské využití.
 • Lázeňství: Teplice.
 • Produkce chmele: Žatecko, Lounsko.
 • Města: Ústí nad Labem (chemický průmysl), Děčín (loděnice), Teplice, Chomutov, Most, Litoměřice, Louny.

+ opakování krajů ČR
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4970#

♥ANGLICKÝ JAZYK (14. a 16.4.)

- opakování past simple (pracovní list v mailu), nejdříve přečti text, podívej se na slovíčka vlevo dole (v.= verb, sloveso) a doplň - do ŠS napiš věty, kde chyběla slovesa 

- Question tags - podívej se na video, kde je gramatika vysvětlena a do ŠS si opiš tabulku (2.28min) https://www.youtube.com/watch?v=3g4S2LceKSE&t=163s 

- rozklikni odkaz a projdi cvičení https://agendaweb.org/grammar/questions_tag-exercises.html 

9. - 13.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Easter-images-hd-wallpapers-happy-easter-2018-pics-photos-3d-pictures-free-download-1

Domácí práce 8.4.

♥MATEMATIKA - Slovní úlohy o společné práci (viz email)

♥ČESKÝ JAZYK - Skladební dvojice, podmět a přísudek (procvičování)

- učebnice ČJ 9 - s. 77/cv. 4a → opsat věty do sešitu školního (vyhledat PO; rozhodnout, zda v té větě podmět je, pokud není → určit, zda je nevyjádřený nebo všeobecný, nezapomeň také určit slovní druh PO)

- učebnice ČJ 9 - s. 77/cv. 4b → ústně

- on-line procvičování (s vyhodnocením): https://www.skolasnadhledem.cz/game/590

                                                              https://www.skolasnadhledem.cz/game/1003

♥RUSKÝ JAZYK - 6. lekce - překlad textu, dalších 8 slovíček 

♥ANGLICKÝ JAZYK - https://www.helpforenglish.cz/testy/use-of-english - testy na procvičování. Velmi užitečné pro žáky, kteří budou dělat přijímačky z angličtiny.smile

Další odkazy na procvičování práce s textem máte v mailu. 

♥CHEMIEChemická výroba

1/. uč. str.72-73 přečíst
2/ zápis do ŠS
   - odvětví   1. anorganická - výroba kovů, kyselin, solí/ hnojiva, postřiky proti škůdcům/ 
                  2. organické - výrobky z ropy, černého uhlí/ plasty, barvy, laky, paliva
                  3. biochemická - potravinářství/alkoholické nápoje, technický líh, výroba kvasnic   
   - fáze výrob  1. příprava surovin 
                     2.chemická reakce
                     3.využití produktu
   - princip výrob   1. cirkulace surovin - nezreagovaná surovina znovu do výroby 
                            2.kontinuální výroba - nepřetržité dodávání surovin a odběr produktů 
                            3. automatizace výroby
♥PŘÍRODOPIS - Usazené horniny -hodnocení
1/ výsledky
1. spraš přenesena větrem, hlína zůstala na místě eroze   2. výroba cihel a keramiky   3.stavební kámen, odlučuje se podle prasklin /puklin/   4. vápenité schránky živočichů   5. odpařením vody/ krystalizace, vysrážením z vody   6. sůl kamenná, sádrovec, hnědel, krevel   7. z vody, ve které je oxid uhličitý a hydrogenuhličitan vápenatý  
 8. ropa ,zemní plyn, zemní vosk, asfalt   9. černé uhlí - prvohory, přesličky, plavuně, kapradiny, Kladno, Ostrava   10. hnědé uhlí - třetihory , jehličnany, podkrušnohorské pánve
2/ bodování
  1.-1,  2.-1,  3. -2,  4.-1,  5.-2,  6.-2,  7.-1,    8. -2,   9.-2,5,    10.- 1,5
3/ hodnocení
  16-14=1,  13,5-11,5=2 ,   11-9=3,   8,5-7=4,  6,5-0=5  

Domácí práce 7.4.

♥ČESKÝ JAZYK -  Sloh: PROJEV a PROSLOV

- opsat si zápis (viz mail) do slohového sešitu
- Hravá čeština - s. 64/cv. 1, 2, 3

Doporučuji se opět dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin)

♥MATEMATIKA - Nepřímá úměrnost

( opakování 7. ročník):

- do šk. sešitu:

Nepřímá úměrnost
1. graf: hyperbola
2. tabulka   vytvořená konkrétně na zadaní dané úlohy 
      např. x..počet švadlen  a y ...počet dní
3. předpis:  y = k / x        k...koeficient NÚ   k= y .x      př. y = 3/x

instruktážní video:

https://m.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs


- do školního sešitu : oranžový rámeček Uč. str. 119 a překreslit grafy funkcí y=2/x
a y= 1/x  
z Uč. str. 12O - Všimněte si
                                                                                                 - PS str. 53 / cv. 1, 2    pomocí  výpočtu koeficientu   k= y .x snadno ověříš, zda je funkce NÚ
- PS str. 53 / cv. 3  sestroj graf dané funkce, tzn. nejdříve tabulka ( čím více bodů, tím přesnější křivka )

♥ZEMĚPIS - Lázeňství

Učebnice str.59 otázky a úkoly /4
Vyberte 4 naše lázně a co se v nich léčí - odpověď zašlete na e-mail
eva.justova@zsbrezno.cz

♥FYZIKA - Kosmonautika

1/ přečíst v učebnici str.167 - 170
2/ CS str. 215/ 1, 2, 4, 5,  8a-c

Domácí práce 6.4.

♥ČESKÝ JAZYK - 

ČJ - Skladební dvojice, podmět a přísudek (procvičování)


- doplňující videa pro „osvěžení“:
https://www.youtube.com/watch?v=l_cJTPsNmtk (přísudek slovesný jednoduchý a složený)
https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4 (přísudek jmenný se sponou)
- Hravá čeština - s. 27/cv. 1, 2, 3
- učebnice ČJ 9 - s. 76/cv. 1a, b → najdi PŘS a řekni, jak je vyjádřen + projdi si žlutý rámeček

ČJL - próza 1945 - 1948:


- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 29/cv. 1, 2, 3 - Jan Drda - Němá barikáda
- Hravá literatura (učebnice) - s. 20
- medailonek autora: https://www.youtube.com/watch?v=45QknNod4jw
- zápis do sešitu LITERATURA - viz mail

♥RUSKÝ JAZYK- 6.lekce - úvodní text, čtení, 8 slovíček 

♥DĚJEPIS - Opakování Evropské integrace: prezentace + zápis do sešitu (viz mail)

♥CHEMIE - Výroba železa


1/ přečíst str. 12-13
2/ŠS - str.12/obr. 9 vysoká pec popis i fáze výroby /červená čára/
              str. 12 surové železo - celý odstavec
              zbytek zápisu:  výroba oceli = zkujňování - surové železo se zbavuje příměsí
                                     1. konvertory
                                     2. nístějové pece 
                                     3. elektrické pece - výroba speciálních ocelí např. kloubní náhrady
              

Friday

Domácí práce 3.4.

♥MATEMATIKA - Slovní úlohy řešené pomocí rovnice s neznámou ve jmenovateli

- PS str. . 52/ 11      a po hodině se přidala druhá švadlena:  + X-1/20
- PS str. 52/12
- PS str 52/13   oba společně 5 hod   5/x + ....
- PS str. 52/ 14, 15, 16

♥ČESKÝ JAZYK - 

ČJC - klíč k testu z minulého hodiny (viz email) - zkontroluj si, oprav si
       - vypracuj nový test CERMAT B 2015 (viz email) - kdo nemá možnost tisku, může si psát řešení s číslem úkolu na papír. Klíč pro kontrolu - příští týden.

♥ZEMĚPIS - Karlovarský kraj: lázně

Učebnice str. 58 - 59 přečíst
Vypracovat otázky a úkoly: str. 59/1,2,3,5,6,8 (zezadu do sešitu) + zápis do sešitu v mailu (dle možností vytisknou a vlepit nebo opsat).


FYZIKA - naše Galaxie

1. uč. str. 161-164 přečíst
2 . Youtube video "Mléčná dráha- dokument"
PŘÍRODOPIS - Usazené horniny- opakování 2. část
1/otázky na test
1.rozdíl spraš- hlína - místo vzniku   2.jíly-využití   3.opuka- využití, podle čeho název   4.organogenní vápenec-   z čeho vzniká    5. chemické usazeniny-jakými dvěma způsoby vznikly    6. druhy chemických usazenin   
7.travertin- vznik, z čeho   8. uhlovodíky- druhy ,vznik 9. černé uhlí-období vzniku, z čeho, ložiska v ČR   10. hnědé uhlí-období vzniku, z čeho , ložiska v ČR
2/odpovědi na otázky z minula
1. skupina vrstev, pořadí vrstev, síla vrstvy  2. lupenité, deskovité, lavicovité  3.zvětrávání/eroze/, přenos, usazení  4.vápenitý, křemičitý, železitý, jílovitý  5. říční nánosy, beton 6. slepenec  7.voda/řeka, moře/, vítr 
 8. Český ráj, Broumovsko, Kokořínsko, Labské pískovce  9. zrna křemene spojená křemičitým tmelem  
10. vítr, rozdíly teplot, voda- déšť, led
     u ot. č. 8 a10 i jiné příklady
3/bodování
ot. č.1-1,5bodu,   2.-1,5   3.-1   4.-2   5.-1   6.-1   7.-1   8.-2   9.-1   10.-2
4/ hodnocení
 14-12= 1   11,5-10= 2   9,5-8= 3   7,5-6= 4   5,5-0= 5

Domácí práce 2.4.

♣MATEMATIKA - Slovní úlohy řešené pomocí rovnice s neznámou ve jmenovateli opakování

Slovní úlohy na společnou práci     opakování 8. třídy

PS str. 51/ cv. 6, 7, 8, 9, 10
nápověda. slovní úloha 6, 7 : X/6 + X/12 = 1        sestavená rovnice k cv. 6:
vysvětlení rovnice:
 - jedna dílna sama za dní- druhá dílna za 12 dní          6, 12 v e jmenovatelích
= 1   ... jedna společná zakázka        x .... jak dlouho společně?
analogicky ostatní úlohy
cv. 8      vypustí se nádrž :  za dvě hodiny       pak zapíšu  : - X/2
instruktážní video: Společná práce - slovní úlohy
https://www.youtube.com/watch?v=lm4f72JA4NM&pbjreload=10

♣PV - Podnikatelský záměr

Zápis: Podnikatelský záměr

- NUTNÝ VŽDY, NEŽ SE PUSTÍME DO PODNIKÁNÍ.
- Co obsahuje? Co si musíme zjistit?
a) Jaké jsou potřeby trhu?
b) Co vyrábět a v jakém množství?
c) Kde vyrábět? (místo - pronajaté, ve svém vlastnictví)
d) Komu prodávat? (odbytiště, okruh zákazníků)
e) Stačí vstupní kapitál? (peníze, budovy, pozemky, stroje, zařízení)
f) Potřeba zaměstnanců?
g) Postup při výrobě či poskytování služeb. (technologie, stroje, zařízení)
h) Za kolik prodávat produkty? (cena: práce, suroviny, energie)
Vyplatí se podnikání? Prodáme za danou cenu své produkty na trhu? 
DĚJEPIS - Studená válka: shrnutí - zápis zasílám v mailu

Domácí práce 1.4.

♥ČESKÝ JAZYK -  Přechodníky

- pusť si video pro připomenutí: https://www.youtube.com/watch?v=aO4Kvyc25-M
- projdi si zápis z minulé hodiny
- učebnice ČJ 9 - s. 66 /cv. 2a - vypiš přechodníky do ČJ SŠ (nezapomeň na datum)
- s. 66/cv. 2b, c, d, e → ústně
- Hravá čeština - s. 19/cv. 3

♥MATEMATIKA - Rovnice s neznámou ve jmenovateli

- PS str. 49/ 4 a,b
- PS s. 50/ cv. 4 c,d,e,f  pozor na možná řešení : rovnice nemá řešení př. 0 = -7

♥RUSKÝ JAZYK -  učebnice str. 103 cv. 4.2, pracovní sešit  str. 38 - 39 cv. 11

♥PŘÍRODOPIS- Usazené horniny - opakování

opakování rozděleno na dvě části - usazeniny - vznik, úlomkovité usazeniny
příště jemnozrnné,hořlavé, chemické
otázky na test:     1.pojmy - souvrství, vrstevní sled, mocnost
                            2.rozdělení vrstev podle mocnosti
                            3.vznik usazenin
                            4.tmely ve zpevněných usazeninách
                            5.štěrk - těžba,využití
                            6.zpevněný štěrk - název
                            7.písek  - činitelé
                            8 pískovec - výskyt v ČR
                            9.křemenec - složení
                           10.erozní činitelé/4/
♥CHEMIE - Plasty a syntetická vlákna

1. uč.str. 56 - 57
2. ŠS zápis - název plastu, zkratka, vlastnosti/pokud je v učebnici/
                   syntetická vlákna - druhy, vlastnosti/poslední odstavec str. 57/

Domácí práce 31.3.

♥MATEMATIKA - Rovnice s neznámou ve jmenovateli

- PS str. 48/2 c,d
- PS str. 49/ 3 a,b,c,e

odkazy k on-line  testování z matematiky: https://www.matika.in/cs/#7

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=blank

♥ČESKÝ JAZYK  Doporučuji se DNES (úterý) dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

Sloh: Projev mluvený a psaný - Hravá čeština - s. 63/cv. 1, 2, 3, 4, 5 (Dej si záležet!)

♥FYZIKA - učebnice str. 150 - 159 přečíst

♥ZEMĚPIS - Karlovarský kraj - učebnice 56-59 

Umět odpovědět na následující otázky.

 • Ukázat na mapě: pohoří Krušné hory + nejvyšší vrchol, Slavkovský les a Sokolovskou pánev, řeky: Ohře, Teplá
 • Vyjmenuj 3 okresní města (K……….…. V…….., Ch……., S……..……). Jak se jmenuje nejvýše položené město v ČR? Kde leží?
 • Hospodářství: Turistický ruch- lázeňství. Výroba porcelánu a keramiky.
 • Která města patří do tzv. lázeňského trojúhelníku? Kde jsou radonové lázně? Co se těží v Sokolovské pánvi? Co je kaolín?
 • Co je to Soos? Kde se nachází relikviář sv. Maura? Kde se nachází komplex 11 domů „Špalíček“?
 • Co víš o Karlových Varech? (festival, vřídlo, kolonáda, výroba porcelánu, becherovka, sklářství – firma Moser…..)

♥VO - Krizová centra

Vzhledem k situaci, v které se teď nacházíme vyhledej 4 organizace, které se snaží v této době pomáhat lidem.

Co je podle tebe v současné době největším problémem lidí, proč vyhledávají pomoc?

- odvědi vypracuj do sešitu pod nadpis: Krizová centra

Verča píše e-mail:) Děkuji a moc všechny zdravím

 

 Domácí práce 30.3.

ČESKÝ JAZYK

Přechodníky
- učebnice ČJ 9 - s. 65, 66 → přečti si úvodní úryvek + pečlivě prostuduj žluté rámečky
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=aO4Kvyc25-M
- zápis do sešitu ČJ SŠ (viz email)
- učebnice ČJ 9 - s. 66 /cv. 1 → ústně

ČJL 

dokončení k poezii 1945 - 1948:
- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 27 - Josef Čapek - Básně z koncentračního tábora

- próza 1945 - 1948:

- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 28/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce

- Hravá literatura (učebnice) - s. 18, 19
- medailonek autora: https://www.youtube.com/watch?v=j0Bfqo4fyV0
- zápis do sešitu LITERATURA (úvod bychom už měli mít v sešitě) - viz email

RUSKÝ JAZYK

Uč. str.103 cv.4.1   
PS str.40 cv.12
CHEMIE
Zdroje energie
                
1. uč.str. 30 -31 přečíst
2. CS str. 31" Zopakujte si"pojmy od exotermická reakce po zplyňování uhlí  /odpovědi ŠS, uč.str. 22 - 26, např. vakuová destilace - zpracování mazutu za sníženého tlaku

Hezký víkend :-)

 Krásný víkend, sílu a zdraví do dalšího týdne smile

Louka

Domácí práce 27.3.

MATEMATIKY

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
- do školního sešitu nadpis, datum a dále uč. str. 113/ cv. 1 a, b,  c
- PS str. 48/2 a, b

 ČESKÝ JAZYK

CERMAT 2015 - dokončit test, který máte u sebe (chybí už jen několik cvičení)
- vypracovat nový test CERMAT 2016 (viz mail) → Poctivě!!! Nešidíte totiž mě, ale sami sebe - tak na to pamatujte! : - ) Klíč pro kontrolu vám pošlu příští týden.

PŘÍRODOPIS

Chemické usazeniny

ŠS  zapsat:  vznik 1. usazením/ vypařením vody/

                           2.  vysrážením z vody

                  druhy: sůl kamenná /halit/ NaCl

                             sádrovec   CaSO4

                             hnědel /limonit/  Fe2O3 * n *H2O

                             krevel /hematit/ Fe2O3

                             travertin -  složení jako vápenec

                                           -  vznik z vody, která obsahuje hydrogenuhličitan vápenatý a oxid uhličitý

                                            -  využití: obklady, dekorační kámen

FYZIKA

pokračování z minula/24.3./ - bezpečnost

1. str. 83 - 85  přečíst

2. ŠS str. 83 - zapsat stručně body

str. 85 - nakreslit a zapamatovat značky obr. 5. 5a,b

str. 85 - žlutý rámeček

Domácí práce 26.3.

MATEMATIKA

Instruktazni video: Rovnice s neznamou ve jmenovateli

https://m.youtube.com/watch?v=6ZThLUJGJEk

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
- do školního sešitu nadpis, datum a dále uč. str. 112/ příklad 1 a, b , příklad 2a,b
- PS str. 47/1 celá
testy dále samostatně  online
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory

PV

Zápis: Způsobilost k drobnému podnikání:
hledisko subjektivní: osobní předpoklady (dobrý podnikatelský záměr; schopnost zdravě riskovat; potřebné vzdělání či proškolení; základní finanční gramotnost; schopnost odhadnout potřeby trhu; umění jednat s lidmi)
- hledisko objektivní: nezávislé na osobnosti podnikatele (povolení k výkonu živnosti - živnostenský list; vstupní kapitál - vlastní nebo bankovní úvěr; vlastnictví prostor k výrobě - budovy, pozemky atd.; připravená technologie - postup výroby; nenasycený trh - možnost okamžitého odbytu výrobků; dobrá dostupnost dopravy zboží - vlastní či pronajaté)
 

Domácí práce 25.3.

MATEMATIKA  

Lomené výrazy dělení

- PS str. 47/ cv.6 a,b,c,d 
- Cermat test 2018

ČESKÝ JAZYK

Mluvnický zápor (procvičování)


- poučku najdeš v pracovním sešitě HČJ - s. 28
- Hravá čeština - s. 26/cv. 1, 2, 3, 4
- procvič. učiva → https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

RUSKÝ JAZYK

přečíst a přeložit pokračování textu o Moskvě na straně 106 nahoře. Vybrat čtyři nenavazující věty, opsat do šk. sešitu a přeložit.
 PŘÍRODOPIS
 Hořlavé  usazeniny
 do ŠS  uč. str. 41  zápis podle bodů
 rašelina - vznik, využití, výskyt v ČR
 uhlí - vznik
 černé uhlí , hnědé uhlí - geologické období vzniku, z  čeho, ložiska v ČR
 uhlovodíky - vznik,  druhy
 str. 41 / obr.79 schema ložiska
CHEMIE     
Ropa jako surovina
do ŠS  uč. str. 25  zapsat
1. vlastnosti - podle bodů a, b, c
2. frakční destilace
3. frakce - opsat text u černých teček

Domácí práce 24.3.

MATEMATIKALomené výrazy dělení

- PS str. 47/ cv.5 a,b,c 
- Cermat test 2012

ČESKÝ JAZYK

Sloh: Popis uměleckého díla

Hravá čeština - s. 57/cv. 1, 2, 3, 4 , 5, 6

FYZIKA -  Elektrická zařízení v domácnosti

1. přečíst str.78 - 83

2. do ŠS  str. 82    Bezpečnostní předpisy a zásady

body u kosočtverečků zapsat - stručně,  HLAVNĚ ZAPAMATOVAT a  DODRŽOVAT JE   !!!!

Domácí práce 23.3.

ČESKÝ JAZYK

Věta dvojčlenná a jednočlenná, větný ekvivalent (procvičování)
- poučku (pro připomenutí) najdeš v pracovním sešitě HČJ - s. 28
- Hravá čeština - s. 25/cv. 1, 2, 3, 4
- učebnice ČJ 9 - s. 95/cv. 4 → ústně
- doplň. video: https://www.youtube.com/watch?v=3MNTOvsjn3g

ČJL - Shrnutí poezie 1945 - 1948 → projít si zápis v sešitě literatury
- Hravá literatura (prac. sešit) - s. 26 - Jiří Kolář - Prométheova játra
- s. 26 - Josef Kainar - Veliká láska
- s. 27 - Jaroslav Seifert - Přilba hlíny
- Hravá literatura (učebnice) - s. 18 - 20 (pročíst si medailonky básníků)

Doporučuji se zítra (tj. v úterý) dívat na ČT 1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin).

RUSKÝ JAZYK

- přečíst a přeložit 1. část textu o Moskvě - jenom strana 105 dole. Z každého ze čtyř odstavců vybrat jednu větu, opsat a přeložit do školního sešitu.

CHEMIE - Uhlí jako surovina

1. přečíst uč. str. 24
2. ŠS zápis
    uhlí- vznik ,využití
    karbonizace uhlí- opsat odstavec s produkty
    amoniaková voda- využití
    vodní plyn- jak se vyrábí, na co se využívá

Domácí práce 20.3.

ČESKÝ JAZYK - Hravá čeština str. 28, 29

MATEMATIKA - Lomené výrazy dělení - PS str. 47/ cv. 4 a,b; Cermat test 2016

FYZIKA - Rozvodná elektrická síť - učebnice str. 46- 49 přečíst

PŘÍRODOPIS - str. 39-40 přečíst

do ŠS - zápis 
   
Jemnozrnné usazeniny
spraš - materiál přenesen větrem, vznik černozemí
hlíny - materiál po erozi zůstal na místě
jíly - jemné usazeniny ve vodě, výroba cihel a keramiky
jílovce - zpevněné jíly, Česká tabule
slínovec -částice zpevněny uhličitanem vápenatým
opuka - odlučování podle puklin, stavební kámen
Organogenní usazeniny
vápenec - dna moří, usazené schránky živočichů, výroba vápna a  cementu, krasové jevy
dolomit - CaCO3 + CaMg/CO3/2

Domácí práce 19.3.

MATEMATIKA - Lomené výrazy - složitější příklady 

                    - učebnice str. 11O/D př.1 a.b přepsat do ŠS

PV -  do sešitů písemně - Zaměstnání: klady (3); zápory (3)

                                       Podnikání: klady (3); zápory (3)

Domácí práce 18.3.

ČESKÝ JAZYK - Hravá čeština str. 27

RUSKÝ JAZYK -  vypracování zadané prezentace, opakování skloňování podst. jm. město a do školního sešitu opsat otázky a vypracovat odpovědi na cvičení 3.5 na stránce 99.

MATEMATIKA - pracovní sešit 46/3 a,b; Cermat test 2015

PŘÍRODOPIS - Úlomkovité usazeniny (nadpis)

ŠS str. 37/obrázek 70 nakreslit a popsat

ŠS zápis str. 38 - 39

- vznik

- přenos - činitelé

- tmely - železitý, křemičitý, vápenitý, jílovitý

Druhy:

štěrk - těžba, využití

slepenec - výskyt

písek - složení, činitelé, využití

pískovec - výskyt, využití

křemenec - složení

arkóza - výskyt

droba - výskyt

CHEMIE  Teplo a chemické reakce (nadpis)

1. CS str.21/ 1-5  černé tečky  odpovědi

2. str. 22-23  přečíst

3. ŠS str. 22 opsat žluté rámečky

+ pod dolním z nich opsat text/ mimo teček/

+str.23  graf č.34  výhřevnost paliv

Domácí práce 17.3.

MATEMATIKA - pracovní sešit str. 45/1 a,b ; Cermat test 2017 (3.)

ČESKÝ JAZYK - jazykový test č. 5

FYZIKA - Střídavý proud (nadpis)

 - stejnosměrný proud - proud (e) prochází stejným směrem

- střídavý proud - směr pohybu e se neustále mění

kmitočet f značka Hz Herz (KHZ, MHZ)jednotka

- udává kolikrát za 1sec se změní směr proudu tam a zpět (=počet kmitů za 1sec)

- rozvodná síť - kmitočet 50 Hz

- perioda T značka sec jednotka doba jednoho kmitu (0.02sec)    f={\frac {1}{T}}

- efektivní napětí v síti je 230V

AJ, Z v mailu

Domácí práce 16.3.

RUSKÝ JAZYK - opakování slovíček z páté lekce, čtení úvodní konverzace 5. lekce (Pojedeme do Petrohradu) a dopisu pod ní (Drahá Táňo), jejich překlad a písemný překlad (školní sešit) U 98/3.3
ČESKÝ JAZYK - jazykový test č. 4, Hravá literatura (prac.sešit) - str. 21., 22
CHEMIE - zapsat do ŠS
ETEN = etylen 
Tetrafluoretylen (teflon)
                  F    F
                  I     I
CH2=CH2→ C = C
etylen         I    I
(eten)         F   F
-vodě odolný materiál
-nádobí, cévní protézy, goretex - oblečení, boty
CHLORETEN (vinylchlorid), polymerací vzniká polyvinylchlorid (PVC)
H  Cl
I   I
C=C                CH2= CH-vinyl
I   I
H H
Etin = acetylen
                                      CH=CH2
                                       I
VINYLACETYLEN        H-C=C←etin
reakcí s HCl vzniká chloropren = NEOPREN

Domácí práce 13.3.

MATEMATIKA - pracovní sešit 45/7 c,d; Cermat test 2017 (2.) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - jazykový test č.3

PŘÍRODOPIS - do školního sešitu zápis:

Usazené horniny (sedimenty)

- vznik (již zapsáno)

Erozní činitelé  -gravitace, slunce(rozdíly teplot), vítr, voda (déšť, led)

Pojmy 

souvrství - skupina vrstev

vrstevní sled - pořadí vrstev

nadloží - vrstvy nad sledovaou vrstvou

podloží - vrstvy pod sledovanou vrstvou

mocnost - síla vrstvy

             - lupenitá - mm-cm

             - deskovitá - dm

             - lavicovitá - metry

Rozdělení usazenin

1. úlomkovité (pískovec)

2. organogenní (vápenec)

3. hořlavé (uhlí)

4. chemické (sůl kamenná)

  

Domácí práce 12.3.

MATEMATIKA 

pracovní sešit 45/5 b-d, 6 b-d; Cermat test 2017 (1.)

DĚJEPIS

Studená válka - Vznik studené války - výpisky učebnice str. 96 - 97

Domácí práce 11.3.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Hravá čeština str. 22, 23, 24

MATEMATIKA - Pracovní sešit str. 44 cv. 1, 2, 3, 4 vždy b-d; Cermat test 2018

Sběr papíru 26. - 27.3. ZMĚNA!!!

26. - 27. sběr papíru - ZMĚNA  viz níže

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem,přestává sběrná stanice do odvolání sbírat karton,lepenky a smíšený papír. V březnovém sběru 26. a 27. 3. se budou sbírat pouze noviny, časopisy,letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír,knihy bez tvrdých vazeb ( akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici). 

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

Den otevřených dveří

Den-otevrenych-dveri

ÚNOR 2020

27. 2.  Divadelni představení v anglickém jazyce - DK MB od 10.15 h ( 70,- kč na žáka +  

           doprava - hrazeno z TF)

28. 2. Celoškolní soutěž- "Pozemni akrobacie - nejhezčí pyramida"

          ( tělocvična ZŠ)

LEDEN 2020

23. - 24. 1. Sběr papíru a kartonu

24. 1. Celoškolní soutěž - " Konkurz na šplhače"( vybraní žáci - šplh; 2. a 3. vyuč. hodina)

30. 1. vydání pololetního vysvědčení

31. 1. pololetní prázdniny smile

Ukázky testů Obchodní akademie

2020-01-09-19-43-17

Den otevřených dveří 16. ledna

2020-01-09-19-42-52

Nový rozvrh od 13. ledna 2020

2020-01-09-19-24-49

Pf 2020

Šťastný nový rok 2020! Především zdraví, ale také štěstí, lásku, spokojenost, naději. Usmívejme se a pomáhejme si.

Poděkování, přání

Děkuji všem, kteří jste se podíleli na zajištění "MIKULÁŠE" ve škole. Byli jste krásní a zanechali jste jistě zážitky nejen v sobě, ale především v dětech ve třídách.

Děkuji rodičům za spolupráci.

Krásný předvánoční čas, zdraví, spokojenost a spoustu lásky Vám všem. 

Gabriela Baláková

Lada

PROSINEC 2019

 

5. 12. výukový program Ornita -Divoká školní zahrada ( 4. vyuč. hod., 65 kč,- placeno z fondu)

10. 12.  Vzdělávací preventivní pořad ( 5. a 6. vyučovací hodina)

13. 12. 4. soutěž Celoškolní soutěže - Naše šapitó -výtvarné zpracování šapitó naší    

            cirkusové rodiny

20. 12. třídní vánoční besídka ( 4. a 5. vyuč. hodina)

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

 

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
Vás zve na
Dny otevřených dveří, které se konají
11. prosince 2019 (10:00 – 16:00 hod),
22. ledna 2020 (10:00 – 16.00 hod)
a 20. února 2020 (10:00 – 16:00 hod)

www.hotelovkamb.cz - Den otevřených dveří

➡➡ 22.listopadu 9.00 - 17.00h Den otevřených dveří SŠ GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ Mladá Boleslav s.r.o.

Listopad

21. a 22. 11. Sběr papíru a kartonu ( PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme)

22. 11. 3. soutěž Celoškolní soutěže - Konkurz na ekvilibristu (2. vyuč.hodina)

26. 11. Laser game, více info viz lístek od pí.uč. Noskové

           Třídní schůzky v 16 hod.

           Vánoční fotografování ( pro zájemce ; sada foto 270,- kč)

28. 11Zdravá pětka ( po velké přestávce v ZŠ)

Stávka 6.11.2019

Vážení rodiče,

     pedagogové ZŠ Březno se rozhodli 6.11.2019 podpořit vyhlášenou stávku. Škola i školní družina budou tento den zcela uzavřeny. 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 26.listopadu, 16h

VÝSTAVA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ

✔✔✔ Dne 7.listopadu od 8.30h do 16.00h proběhne v DK v Ml.Boleslavi VÝSTAVA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ.

..........................................

Listopad

4.11. DĚTSKÁ NOTA v Ml.Boleslavi. Odjezd 9.45h od školy autobusem, příjezd kolem 12.30h na odpolední vyučování. Cena 60Kč + doprava (hrazeno z fondu)

Den otevřených dveří 9.11.2019

Tzk-20-21-letak

Den otevřených dveří 9.listopadu 2019.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

➡➡ ŘEDITELSKÉ VOLNO  31.10. - 1.11.

⬇⬇⬇

2019-10-20-16-52-08

Den otevřených dveří

Plakat-2019-1

ŘÍJEN

1. 10. - zeměpisná přednáška v MB, sraz 7:50h U sportu (doprava vlastní), zpět doprava vlakem (bude hrazeno z fondu)

17. 10. - výlet do Terezína - cena 350 kč, odjezd cca 7:45, příjezd cca 15:00 bude upřesněno, s sebou oblečení dle počasí, svačinu, pití na celý pobyt, případně kapesné na zakoupení drobností

24. 10. - Poučení z nehody - autem do (ne)pohody - výchovně vzdělávací program ve škole (4. vyučovací hodina)

29. - 30.10. Podzimní prázdniny

Fb_img_1569854517479

Registrace na zkousky@issmb.cz, do předmětu napište "zkoušky nanečisto"

⬇⬇⬇

2019-09-09-17-52-34

ZÁŘÍ 2019

 Vážení rodiče, milí žáci, 

      doufám, že jste si užili léto smile, nasbírali energii a v plné síle můžeme zahájit nový školní rok 2019/2020.

Těším se na setkání a přeji Vám žákům hezký a užitý poslední rok na základní škole a rodičům pěkné dny smile

Gabriela Baláková

2. 9. sraz v 7.30h před hl.vchodem, proběhne nácvik na uvítání prvňáčků (podrobnosti viz mail), v 8h slavnostní zahájení šk. roku na šk. hřišti, 9.15 h předpokládaný konec

3. 9. třídnické záležitosti ve třídě do 12.20 h   

        / s sebou penál, notes, aktovku, přezůvky, ručník, popř. noste TV úbor, VV pomůcky/

4. 9.- 6.9. výuka dle rozvrhu vč. odpoledního vyučování

2019-08-31-20-32-28

9.9. "Jedu s přehledem" - interaktivní bezpečnostně vzdělávací program, 8 - 14h smile

26.9. Společný výlet s žáky 1.ročníků do ZOO Praha smile

PROSINEC 2019

 

5. 12. výukový program Ornita -Divoká školní zahrada ( 4. vyuč. hod., 65 kč,- placeno z fondu)

11. 12. "Kybersvět - Intimita" - vzdělávací preventivní pořad ( 4. a 5,. vyučovací hodina)

13. 12. 4. soutěž Celoškolní soutěže - Naše šapitó -výtvarné zpracování šapitó naší    

            cirkusové rodiny

20. 12. třídní vánoční besídka ( 4. a 5. vyuč. hodina)

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 vánoční prázdniny