DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE

Dobrý den vážení rodiče,

dovoluji si vás touto zprávou informovat o aktuální situaci ve třídě 1.A.

Dle sdělení KHS v Mladé Boleslavi byl ve třídě 1.A testem zjištěn jeden žák pozitivní na Covid
19. Pro naprostou většinu dětí se tím v plnění školní docházky nic nemění. Na test půjde jen
jeden žák, který byl s Covid pozitivním spolužákem v nejužším kontaktu. Ten zůstane i do
konce měsíce listopadu v domácí karanténě. Pokud vyjde v testování negativně a bude
bezpříznakový, může se do kolektivu vrátit 1.12. Na jiné žáky se povinnost dostavit se na
testování aktuálně nevztahuje. Přesto vás rodiče tímto žádám, abyste své děti více
pozorovali a pokud u nich shledáte jakoukoli změnu, např. nechutenství, vyšší únavu,
nezájem o činnosti běžně oblíbené, dušnost, kašel, zvýšenou teplotu,…., ponechali si
syna/dceru doma a telefonicky kontaktovali pediatra. On stanoví další postup – např. nařídí
testování, karanténu, určí léčbu, atd. Nezapomeňte bezprostředně o všem tomto dění
informovat školu. Případné onemocnění se už netýká pouze vás, vaší rodiny, ale dalších
žáků, jejich rodin, učitelky, vychovatelky, správních zaměstnanců,…..

Děkuji za pochopení a spolupráci.


Ve Březně 25.11.2020                                                             Dana Bělohlávková

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Vážení rodiče,

seznamte se, prosím,  s dodatkem školního řádu.

Dodatek-ke-sk-radu22020-kopie

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

6.10. zahájení činnosti kroužku keramiky

8.a9.10. sběr papíru a hliníku

9.10. zveřejnění fotografie naší třídy v Mladé frontě

12.10. vánoční fotografování

23.10. celoroční celoškolní soutěž "Cirkus Březno pokračuje"-přesun cirkusových maringotek

29.a 30.10. podzimní prázdniny

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,milé děti,

vítám vás všechny na našich třídních stránkách.Blíží se den,kdy povedete své ratolesti poprvé do školy.Určitě hovoříte o tom,jaký tento den bude,možná děti mají obavy,jaká bude paní učitelka,co noví kamarádi.

Bohužel,tento školní rok začne zcela netradičně.Nemůžeme uspořádat slavnostní zahájení pro celou školu na hřišti jako obvykle a nebudu moci vzít vás,rodiče ani do třídy.Vynasnažím se však,aby uvítání bylo důstojné a první hodinka strávená ve třídě byla pro děti příjemná a zajímavá.Pro rodiče zdokumentujeme podle dohody pobyt dětí ve třídě.

Organizace prvních dnů:

1.9. se sejdeme v 8 hodin u zadního vchodu školy/u jídelny/.Dejte prosím dětem pouze igelitovou tašku.Po společném uvítání si odvedu děti do třídy a v 9 hodin vám je předám opět u zadního vchodu.Než vám děti vrátím,budete si moci vyřídit přihlášení dítěte do školní družiny u zadního vchodu.Po předání dětí následuje schůzka rodičů.Za příznivého počasí bude na hřišti,za nepříznivého počasí oznámím ráno.Vezměte si s sebou prosím roušku.

Všechny důležité informace obdržíte na schůzce.

2.9.děti již přijdou se školní taškou,přinesou si sáček s bačkorami,s TV,kufřík.Odchod ze školy v 9,30 hod.

3.9.si děti přinesou svačinu,odchod v 10,30 hod.

4.9.zůstávají děti již čtyři vyučovací hodiny,odchod v 11,25 hod.

Další týden bude již podle rozvrhu v rozsahu čtyř vyučovacích hodin do 11,25 hod.Rozvrh dostanou děti první den.

Všechny tiskopisy,které budete potřebovat najdete ve složce Dokumenty ke stažení.

Pokud by došlo k nějaké změně,budete včas informováni.

Přeji všem hezký školní rok.    Mgr.Milena Jonášová smile