**********

26.11.

Domácí úkol:

  • český jazyk - Učebnice 42/2 - Děti napíší tři věty do sešitu český jazyk školní. Musí doplnit dvojhlásku au, ou. Po napsání textu děti pastelkou dvojhlásky zakroužkují.

Přeji pěkný čtvrtek. Tereza Votočková

**********

25.11.

Domácí úkol děti nemají.

Dnes večer Vám pošlu na Vaše emailové adresy souhrn několika informací.

Přeji Vám pěknou středu. Tereza Votočková

**********

24.11.

domácí úkol:

  • Písanka 26/dokončit. Děti i odpoví na otázku u lupy a na poslední řádek napíší celou větou, kolik váží. Mohou použít zkratku kg. Vše jsme si ve škole říkali.

  • Včerejší Putování se sluníčkem měly téměř všechny děti vypracované. Děkuji. Kdo úkol neměl, prosím, aby jej dodělal dnes. 15/25 do sešitu sluníčko.

Přeji pěkný den. Tereza Votočková

**********

18.11.

Domácí úkol:

  • Písanka 23/dokončit.

  • Matematika - pracovní sešit 28/4

Přeji Vám pěkný den. Tereza Votočková

**********

**********

13.10.

Od středy 14.10. je škola uzavřena. Přecházíme tedy na distanční výuku. 

Přeji  Vám všem pevné zdraví, opatrujte se. Tereza Votočková

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

**********

 

ROZVRH HODIN

po

ČJ

M

ČJ

TV

 

út

ČJ

M

ČJ

HV

 

st

TV

ČJ

M

VV

VV

čt

ČJ

M

TV

ČJ

 

ČJ

M

PR

PV

 

Prvouku bude v naší třídě vyučovat paní učitelka Škaloudová.

Ostatní předměty vyučuji já.