LISTOPAD - PROSINEC

Od 30.11. žáci nastupují do třídy. V hodinách HV a TV bude dle dispozic MŠMT jiný režim: žáci nesmí zpívat a cvičit. V hodinách bude vyučováno: teorie, poslech, vycházky, náhradní činnosti.

Ve škole musí všichni používat roušky po celou dobu (výjimka je pouze čas pití a svačiny, případně oběda). Všichni budou mít každý den minimálně 2 kusy roušky.

Ve třídě se bude často větrat, proto musí mít žáci teplejší oblečení.

ŘÍJEN

Dodatek-ke-sk-radu-2020

 

VV, PV - Prosím, přinést starý (nový) kartáček na zuby, uložit do kufříku ve třídě.

!ZMĚNA! Od 12.10. bude malá změna v rozvrhu! Žáci budou mít vlepeno do ŽK. Jedná se o středu (ČJ, M, AJ, VLA, PV) a pátek (ČJ, M, VLA, TV, AJ). Geometrie bude vždy v pátek!

Upozornění

Upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová