5.B

ROZVRH - PLATNÝ od 12. října

Rozvrh-platny-od-12-rijna-2020


DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

MATEMATIKA - 22. a 23. října 2020

Milí žáci,

posílám 3. pozdrav z opuštěné školy. Vaše lavice posmutněly a já taky. Chybíte mi! V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného než opět poslat úkoly. Takže tady jsou (zase opakování, nic nového):

Čtvrtek 22.10.

PS s. 9 – sú 33, 34 a ve sloupci zopakovat zaokrouhlování na tisíce a desetitisíce. Tímto je celá s.9 hotova.

PS s. 11 – celý dlouhý sl. příkladů. Počítej zpaměti 65 : 9 až 950 - 624.

Početník s. 12/cv. 3 – opakování jednotek objemu

Čtvrtek 22.10. – geometrie

PS s. 37/cv. 3

Početník s.32/cv. 1, 2. Zopakuj si, co je obvod a jaký je vzorec pro výpočet obvodu čtverce. Přemýšlej, jak naopak z obvodu vypočítáš délku jedné strany. Pokud nevíš, načrtni si čtverec, popiš strany délkou a třeba na to potom přijdeš!

 

Pátek 23.10.

Dnes si trochu víc započítáte. Pokud to nestihneš, využij zadaná cvičení ještě v následujícím volném týdnu. Alespoň si učivo trochu připomeneš:

Početník s. 13 celá, kdo ji ještě nemá + s. 14/cv. 1, 2.

Klidně si linky podle pravítka protáhni a piš na ně rozklady. První příklad ti ukážu: 4 . 19 = řekneš si 4.10 a napíšeš 40 + pak si řekneš 4.9 a napíšeš 36 = pak už jen sečteš 2 vypočítané výsledky a zapíšeš výsledek 76. Takže řádek vypadá takto: 4 . 19 = 40 + 36 = 76

PS s. 10/ cv. 35 – 39, takže celá stránka.

Věřím, že vše hravě vypočítáte a já si některá cvičení, až přijdete do školy, prohlédnu a ohodnotím. Časem se to však naučíte a hned budete mít zpětnou vazbu.

Děti, přeji vám všem skvělé volné dny, sluníčkový a ve zdraví prožitý následující týden. Oddychněte si, ale hlavně tu matematiku zase moc nezapomeňte. Víte, že pokud se tak stane, zase se to budete muset doučit!! A já doufám, věřím, že se 2. 11. zase do školy vrátíte! Vaše Dana Bělohlávková

 


 

MATEMATIKA - 19. a 20. října 2020

Milé děti,

je neděle a já vás všechny zdravím ze školy. Jsem tu sama, lavice jsou prázdné. Jak smutné smile !

Posílám vám další práci z matematiky, opět na dva dny, a přeji mnoho zdaru při plnění. 

Kdo z vás se přihlásí v pondělí na Google Classroom, najde tam totéž, co v neděli na webu. To je pro jistotu, že se informace dostanou k vám všem.

 

Pondělí 19.10.

Zopakuj si písemné dělení jednociferným dělitelem a proveď zkoušku násobením. Sepisuj si další číslici přesně, ať nějakou z nich nevynecháš. PS s. 8/cv.27.

Dále PS s. 8/ sú 28 a 30 + zajímavá úloha 29. Promysli si u ní postup. Nezapomeň, že musíš znát vždy 2 čísla, abys mohl vypočítat to třetí (v řádku či ve sloupci nebo v úhlopříčce). Úlohu bys mě vypočítat zpaměti.

Početník s. 12/cv. 1. Zopakuj si převodové vztahy tuna – kilogram a gram.

 

Úterý 20.10.

Početník s. 12/cv. 2; pozor na výslednou jednotku!!

PS s. 9/sú 31, 32 a postranní sloupec – zaokrouhlování na desítky + stovky (tj. polovina sloupce)

 

Těším se na vaše správná řešení, protože vše je jen a jen opakování a měli byste to celkem snadno  zvládnout.

Dana Bělohlávková

 


 

DISTANČNÍ VÝUKA - STRAVOVÁNÍ

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE

Provoz školní jídelny při ZŠ Březno není přerušen, školní jídelna i nadále umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mají možnost podle svých aktuálních podmínek odebrat. Z hygienických důvodů je možný POUZE odběr oběda v jednorázových krabičkách. Cena za tyto boxy je 10,-Kč, hradí se v HOTOVOSTI PŘI ODBĚRU OBĚDA. Připravené obědy budeme vydávat mezi 11:00 – 11:30 hod. označeným oknem ve školní jídelně.

Pokud máte zájem o obědy během doby trvání distanční výuky, přihlaste si je prosím přes www.strava.cz nebo mailem sjbrezno@centrum.cz

Děkuji všem pochopení.

Petra Štrauchová, vedoucí ŠJ

 


 

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

 


 

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

 • 8. - 9.10.        SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU
 • 12.10.             VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (jen pro zájemce)
 • 21.10.             ÚKLID V AREÁLU ŠKOLY (v rámci EVVO)
 • 22.10.            „PŘESUN CIRKUSOVÝCH MARINGOTEK“ (soutěž CIRKUS BŘEZNO POKRAČUJE)
 • 28.10.             STÁTNÍ SVÁTEK (Den vzniku samostatného Československa)
 • 29. - 30.10.    PODZIMNÍ PRÁZDNINY


INFORMACE O TŘÍDĚNÍ HLINÍKU

Informace-o-trideni-hliniku

SBĚR PAPÍRU

Sber

PROVOZ ZŠ BŘEZNO OD 1. 9. 2020

OZNÁMENÍ

dokument → Oznámení zákonným zástupcům žáků ZŠ Březno

_______________________________________________________________________________

ORGANIZACE 1. TÝDNE VE ŠKOLE

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v páté třídě... smile

1. září

 • sejdeme se v 7:50 hod. ve třídě
 • předpokládaný konec v 8:50 hod.

2. září

 • organizační den; výuka ještě bez rozvrhu
 • tento den si žáci donesou přezůvky → šatna je třetí kóje napravo od hlavního vchodu označena štítkem 2. A + 5. B
 • dále si přinesou roušku (v sáčku), aktovku, penál, učebnice ze 4. třídy (UČ ČJ, ČÍT, M, PŘÍ, VLA, AJ), popř. vybavený kufřík a úbor na TV
 • výuka do 11:25 hod.

3. září

 • výuka dle platného rozvrhu (v žákovské knížce)

Ostatní:

 • Šatna - třetí kóje napravo od hlavního vchodu označena štítkem 2. A + 5. B
 • Zahájení provozu ŠD v plném rozsahu od 2.9. - ale jen u písemně přihlášených žáků. Přihlášky budou k dispozici 1.9. u zadního vchodu školy, kde budou paní vychovatelky, příp. jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty ke stažení nebo Družina, dokumenty ŠD.
 • Školní jídelna v provozu od 2.9.

**************************************************************************************************

ROZVRH HODIN

                         ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021, 5.B              

 

     1.

 7:50-8.35 

      2.

 8:45-9:30

      3.

 9:45-10:30

       4.

10:40-11:25

      5.

11:35-12:20

    6.

12:40 - 13:25

    7.

13:35 - 14:20

PO

      M

    ČJ

      VLA

      AJ

     TV

   

  

ÚT

      M

    PŘÍ

      ČJ

      M

     -------

 HV

 INF

ST

      ČJ

    AJ

      PV

     VLA

     ČJ

 

 

ČT

      TV

    M

      ČJ

      VV

     ČJ

 

 

      M

    ČJ

      AJ

      ČJ

     PŘÍ

 

 

 

***********************************************************************************************