5.B

SBĚR PAPÍRU

Sberpapirucerven2021

INFORMACE O TŘÍDĚNÍ HLINÍKU

Informace-o-trideni-hliniku


INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

od 12.4. 2021 dojde k částečnému znovuotevření základních škol, školních družin a mateřských škol. Částečné proto, že: 

1. do MŠ mohou nastoupit pouze předškoláci, tj. děti, které od 1.9.2021 nastupují do základní školy k povinnému školnímu vzdělávání; děti budou vzdělávány ve dvou neměnných skupinách po 12; děti budou podle pravidel před vstupem do třídy pravidelně testováni 2x týdně (pondělí, čtvrtek); děti nemusí během pobytu v MŠ používat roušku či respirátor.

2. do ZŠ mohou nastoupit pouze žáci I. stupně, a to v rotačním režimu. Konkrétně to v naší škole znamená, že v lichý týden (od 12.4. do 16.4.) přijdou třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A, v sudý týden (od 19.4. do 23.4.) nastoupí třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B. Rotačně se třídy v dalších týdnech budou střídat. V čase, kdy se třídy neúčastní prezenční formy vzdělávání, pokračují v distanční formě výuky. 

Před vstupem do třídy budou žáci pravidelně 2x týdně testováni (pondělí, čtvrtek); po celou dobu prezenční výuky budou používat respirátory nebo roušky.

3. do ŠD mohou nastoupit pouze žáci, kteří se v daný den účastní prezenční výuky; přítomnost je možná pouze v neměnné skupině shodné se skupinou prezenční výuky; po celou dobu prezenční výuky budou používat respirátory nebo roušky.

 

POZNÁMKA  VEDENÍ  ŠKOLY:

1. Podrobnější informace k znovuotevření škol od 12.4.2021 naleznete na webových stránkách MŠMT.

2. Vážení žáci, rodiče, pomozte škole, konkrétně nám všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnanců,  pochopením a pomocí zrealizovat návrat k opětovnému prezenčnímu vzdělávání. Pomozte rozumným přístupem ochránit své zdraví a vrátit se k „normálnímu“ životu.

Děkujeme všem.

                                                                                  Dana Bělohlávková

 

 

 


 

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

 1. je povinné (neúčast na testování neumožňuje účast na prezenčním vzdělávání);
 2. bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek);
 3. testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;
 4. k testování se může dostavit pouze dítě/žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění (ten do školy nesmí přijít vůbec);
 5. Testování se neprovádí u dětí/žáků na distanční výuce, u dětí/žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od 1. pozitivního testu; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře (v listinné či elektronické podobě); testování se neprovádí též v případě doložení negativního výsledku testu, který není starší 48 hodin;
 6. Testování bude probíhat ve třídě s příslušnou třídní učitelkou najednou. Třídní učitelka si vyzvedne všechny žáky najednou před školou v určeném čase (tř. uč. bude zákonné zástupce předem včas informovat), odvede je přes šatnu do kmenové třídy a tam se provede testování.
 7. V případě, že dítě/žák vyžaduje přítomnost rodiče, je toto možné pouze u dětí MŠ a žáků 1. až 3. tříd ZŠ. Informace k testování v MŠ podá rodičům vedoucí učitelka Bc. Jitka Müllerová. V ZŠ se testování za přítomnosti třetí osoby provede v hale II. stupně (abychom mohli zaručit dodržování rozestupů alespoň 1,5 metru), a to vždy po osobní výzvě zaměstnance školy. Třetí osoba (tj. rodič) musí mít vždy respirátor!!
 8. V případě, že se žák před vyučováním dostaví do ranní školní družiny před začátkem vyučování, bude otestován hned po příchodu do družiny (tento žák se již tento den neúčastní testování ve své kmenové třídě).
 9. V případě pozitivního výsledku testu bude dítě/žák izolován v izolační místnosti, škola poté zkontaktuje zákonného zástupce a zajistí předání dítěte/žáka zákonnému zástupci, kterému vydá potvrzení o pozitivním testu.
 10. Pokud se dítě/žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu odmítnutí testování, absenci škola bude evidovat jako omluvenou a škola v tomto případě nemá povinnost zajistit distanční formu vzdělávání. Dále škola postupuje jako při běžné absenci.

 

POZNÁMKA: 

Podrobnější informace k znovuotevření škol od 12.4.2021 a testování naleznete na webových stránkách MŠMT.

                                                                                  Dana Bělohlávková

 


 

Testovani-letak-pro-zaky

Testovani-letak-pro-rodice

 

 


 

DODATEK č. 3 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

SBĚR PAPÍRU

130922155_2495089757460941_3394140644506211154_n


MIMOŘÁDNÉ PŘEDVÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že z důvodu zhoršující se situaci v oblasti onemocnění Covid 19 a na doporučení vlády, vyhlásilo MŠMT v ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH na pondělí 21.12. a úterý 22.12.2020

MIMOŘÁDNÉ PŘEDVÁNOČNÍ PRÁZDNINY.

Po oba dva dny nebude v provozu ani školní družina, ani školní jídelna.

Děkuji vám za pochopení a spolupráci.

Přeji vám všem prožití vánočních svátků ve zdraví a v pohodě společně s nejbližšími a v novém roce ať vás provází více zdraví, klidu, štěstí, radosti a pozitivní nálady.

Dana Bělohlávková


 

ROZVRH - PLATNÝ od 12. října

Rozvrh-platny-od-12-rijna-2020


DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

MATEMATIKA - 22. a 23. října 2020

Milí žáci,

posílám 3. pozdrav z opuštěné školy. Vaše lavice posmutněly a já taky. Chybíte mi! V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného než opět poslat úkoly. Takže tady jsou (zase opakování, nic nového):

Čtvrtek 22.10.

PS s. 9 – sú 33, 34 a ve sloupci zopakovat zaokrouhlování na tisíce a desetitisíce. Tímto je celá s.9 hotova.

PS s. 11 – celý dlouhý sl. příkladů. Počítej zpaměti 65 : 9 až 950 - 624.

Početník s. 12/cv. 3 – opakování jednotek objemu

Čtvrtek 22.10. – geometrie

PS s. 37/cv. 3

Početník s.32/cv. 1, 2. Zopakuj si, co je obvod a jaký je vzorec pro výpočet obvodu čtverce. Přemýšlej, jak naopak z obvodu vypočítáš délku jedné strany. Pokud nevíš, načrtni si čtverec, popiš strany délkou a třeba na to potom přijdeš!

 

Pátek 23.10.

Dnes si trochu víc započítáte. Pokud to nestihneš, využij zadaná cvičení ještě v následujícím volném týdnu. Alespoň si učivo trochu připomeneš:

Početník s. 13 celá, kdo ji ještě nemá + s. 14/cv. 1, 2.

Klidně si linky podle pravítka protáhni a piš na ně rozklady. První příklad ti ukážu: 4 . 19 = řekneš si 4.10 a napíšeš 40 + pak si řekneš 4.9 a napíšeš 36 = pak už jen sečteš 2 vypočítané výsledky a zapíšeš výsledek 76. Takže řádek vypadá takto: 4 . 19 = 40 + 36 = 76

PS s. 10/ cv. 35 – 39, takže celá stránka.

Věřím, že vše hravě vypočítáte a já si některá cvičení, až přijdete do školy, prohlédnu a ohodnotím. Časem se to však naučíte a hned budete mít zpětnou vazbu.

Děti, přeji vám všem skvělé volné dny, sluníčkový a ve zdraví prožitý následující týden. Oddychněte si, ale hlavně tu matematiku zase moc nezapomeňte. Víte, že pokud se tak stane, zase se to budete muset doučit!! A já doufám, věřím, že se 2. 11. zase do školy vrátíte! Vaše Dana Bělohlávková

 


 

MATEMATIKA - 19. a 20. října 2020

Milé děti,

je neděle a já vás všechny zdravím ze školy. Jsem tu sama, lavice jsou prázdné. Jak smutné smile !

Posílám vám další práci z matematiky, opět na dva dny, a přeji mnoho zdaru při plnění.

Kdo z vás se přihlásí v pondělí na Google Classroom, najde tam totéž, co v neděli na webu. To je pro jistotu, že se informace dostanou k vám všem.

 

Pondělí 19.10.

Zopakuj si písemné dělení jednociferným dělitelem a proveď zkoušku násobením. Sepisuj si další číslici přesně, ať nějakou z nich nevynecháš. PS s. 8/cv.27.

Dále PS s. 8/ sú 28 a 30 + zajímavá úloha 29. Promysli si u ní postup. Nezapomeň, že musíš znát vždy 2 čísla, abys mohl vypočítat to třetí (v řádku či ve sloupci nebo v úhlopříčce). Úlohu bys mě vypočítat zpaměti.

Početník s. 12/cv. 1. Zopakuj si převodové vztahy tuna – kilogram a gram.

 

Úterý 20.10.

Početník s. 12/cv. 2; pozor na výslednou jednotku!!

PS s. 9/sú 31, 32 a postranní sloupec – zaokrouhlování na desítky + stovky (tj. polovina sloupce)

 

Těším se na vaše správná řešení, protože vše je jen a jen opakování a měli byste to celkem snadno zvládnout.

Dana Bělohlávková

 


 

DISTANČNÍ VÝUKA - STRAVOVÁNÍ

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE

Provoz školní jídelny při ZŠ Březno není přerušen, školní jídelna i nadále umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mají možnost podle svých aktuálních podmínek odebrat. Z hygienických důvodů je možný POUZE odběr oběda v jednorázových krabičkách. Cena za tyto boxy je 10,-Kč, hradí se v HOTOVOSTI PŘI ODBĚRU OBĚDA. Připravené obědy budeme vydávat mezi 11:00 – 11:30 hod. označeným oknem ve školní jídelně.

Pokud máte zájem o obědy během doby trvání distanční výuky, přihlaste si je prosím přes www.strava.cz nebo mailem sjbrezno@centrum.cz

Děkuji všem pochopení.

Petra Štrauchová, vedoucí ŠJ

 


 

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

 


 

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

 • 8. - 9.10. SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU
 • 12.10. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (jen pro zájemce)
 • 21.10. ÚKLID V AREÁLU ŠKOLY (v rámci EVVO)
 • 22.10. „PŘESUN CIRKUSOVÝCH MARINGOTEK“ (soutěž CIRKUS BŘEZNO POKRAČUJE)
 • 28.10. STÁTNÍ SVÁTEK (Den vzniku samostatného Československa)
 • 29. - 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY


SBĚR PAPÍRU

Sber

PROVOZ ZŠ BŘEZNO OD 1. 9. 2020

OZNÁMENÍ

dokument → Oznámení zákonným zástupcům žáků ZŠ Březno

_______________________________________________________________________________

ORGANIZACE 1. TÝDNE VE ŠKOLE

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v páté třídě... smile

1. září

 • sejdeme se v 7:50 hod. ve třídě
 • předpokládaný konec v 8:50 hod.

2. září

 • organizační den; výuka ještě bez rozvrhu
 • tento den si žáci donesou přezůvky → šatna je třetí kóje napravo od hlavního vchodu označena štítkem 2. A + 5. B
 • dále si přinesou roušku (v sáčku), aktovku, penál, učebnice ze 4. třídy (UČ ČJ, ČÍT, M, PŘÍ, VLA, AJ), popř. vybavený kufřík a úbor na TV
 • výuka do 11:25 hod.

3. září

 • výuka dle platného rozvrhu (v žákovské knížce)

Ostatní:

 • Šatna - třetí kóje napravo od hlavního vchodu označena štítkem 2. A + 5. B
 • Zahájení provozu ŠD v plném rozsahu od 2.9. - ale jen u písemně přihlášených žáků. Přihlášky budou k dispozici 1.9. u zadního vchodu školy, kde budou paní vychovatelky, příp. jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty ke stažení nebo Družina, dokumenty ŠD.
 • Školní jídelna v provozu od 2.9.

**************************************************************************************************

ROZVRH HODIN

ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021, 5.B

 

1.

7:50-8.35

2.

8:45-9:30

3.

9:45-10:30

4.

10:40-11:25

5.

11:35-12:20

6.

12:40 - 13:25

7.

13:35 - 14:20

PO

M

ČJ

VLA

AJ

TV

   

ÚT

M

PŘÍ

ČJ

M

-------

HV

INF

ST

ČJ

AJ

PV

VLA

ČJ

   

ČT

TV

M

ČJ

VV

ČJ

   

M

ČJ

AJ

ČJ

PŘÍ

   

***********************************************************************************************