7. - 11.12. DISTANČNÍ VÝUKA

Týden od 7.12. se opět učíte z domova. Zkontrolujte odhlášení/přihlášení obědů. 

KRÁSNÉHO MIKULÁŠE

2015111627

Prosincová výzva

Fb_img_1606713478355

Vyučování od 30.11., třídní schůzky, pomoc dětem s úkoly

Vážení rodiče,

      současná epidemiologická situace a nařízení vlády nám neumožňují uskutečnit třídní schůzky ve škole.

Z tohoto důvodu Vás budu informovat písemnou formou, a to v týdnu 23. - 27. 11.

................................................................................................................

6.A nastupuje do školy k prezenční výuce v pondělí 30.11.

Od 7.12. bude výuka probíhat distančně z domova. 

Budu se těšit 

Gabriela Baláková 

Důležité info: kontrolujte, prosím, pečlivě povinnosti vašich dětí, úkoly, online hodiny. Více v mailu.

Děkuji za spolupráci.

Gabriela Baláková

 

Online hodiny a přechod na Google classroom

Od nového týdne tj, od 2. 11. přecházíme na Google classroom. Nebudu již učivo vkládat sem na web. Všechny děti jsou přihlášené a spolupracují. Informace ohledně organizace, třídní věci apod. budu stále vkládat sem popř i do mailu.

Online hodiny budou dle rozvrhu a to:

Matematika - pondělí, středa, pátek

Český jazyk - pondělí, úterý, středa 

Anglický jazyk - čtvrtek.

Informatika - úterý

Pokud budou ostatní předměty online, žáci budou prostřednictím google classroom informováni, taktéž o případných změnách.

→ Připomeňte dětem, že je důležité sledovat učebny předmětů, tak jak mají rozvrh, připravovat se vždy na další den. V neděli již kouknout co je v rozvrhu na pondělí, podívat se do učebny zda je zadaná práce, popř bude online hodina. Místo chystání aktovky si vše co je potřeba připraví na pracovní stůl.

Děkuji za spolupráci. Gabriela Baláková

Pravidla

Fb_img_1604640125987

Pozor - nová učebna pro třídnické věci a "setkání" jentak bez učení

Třído, koukněte do mailů, vytvořila jsem novou učebnu :-)

A vložila jsem vám Listopadovou výzvu...už máme sice skluz, ale kdo bude chtít, dožene to :-) Není to povinné. Tak naviděnou v nové učebně.

Listopad

Dodatek ke školnímu řádu

Vážení rodiče, milé děti, přečtěte si, prosím, dodatek ke školnímu řádu. Jsou tam důležité informace ohledně absence, omlouvání apod. během distanční výuky. Děkuji G. Baláková

→ Dodatek-ke-sk-radu22020_2

Opatrujte se

Covid-prazdniny-pravidla

Podzimní prázdniny 26. - 30. 10

Milí žáci, přeji Vám pěkné podzimní prázdniny. Užijte si je ve zdraví, choďte ven a odpočiňte si od učení.

Screenshot_20201023_113157

Zeměpis 23. 10.

- projít si prezentaci MAPY Mapy
- projít si prezentaci Měřítko mapy Meritko-mapy-prirazovani a zkusit správně přiřadit.
- vyhledat v atlase 3 mapy malého měřítka a 3 mapy středního měřítka.
- opakovat si učební látku Měsíc, Sluneční soustava, Vývoj poznání o vesmíru, Glóbus a mapa - až se vrátíme do školy, budeme z toho psát test.

Český jazyk 23. 10.

Zvuková stránka jazyka – online hodina – kontrola cvičení projít cv. 1, 3a/16 a 5/19

Matematika 23. 10.

Sčítání a odčítání - slovní úlohy  
ONLINE: pracovní sešit str. 9-11, cvičení 7-21  

Přírodopis 22. 10.

- Projít si prezentaci na Lupu, mikroskop a dalekohled. Lupa-mikroskop-a-dalekohled
- Přečíst si v učebnici text od str. 13 Makrosvět a mikrosvět do str. 15.
- Prohlédnout si obrázek s popisem mikroskopu. 
Popis-mikroskopu
- Opakovat si učební látku od anorganických látek až po dýchání rostlin (až se vrátíme do školy, tak z toho budeme psát test).

Český jazyk 22. 10.

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti - PS, vypracovat str. 12/cv.1, str. 13/cv.2,3,4. 

 

Fyzika 21. 10.

Téma: pohyb částic - otázky a úkoly

do cvičného sešitu vypracovat následující úlohy
1/ str.31/3
2/ str.33/U1,2,3

Český jazyk 21. 10.

Vypravování – PS – str. 62/9- doplňte věty vhodným způsobem, 62/10- dokončit příběh s Pepíčkem, v pátek zkontrolujeme

Přírodopis 21. 10.

Podívat se na video (shrnutí fotosyntézy a dýchání rostlin):
https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0&ab_channel=KCscience
Video ke zhlédnutí nepovinné: u rostlin probíhá nejen fotosyntéza a dýchání, ale také vypařování vody: https://www.youtube.com/watch?v=WbZkXGKeYj0&ab_channel=martinlitv%C3%A1k  

Přečíst si v učebnici text na str. 16 od Stavby organismů po stranu 18.Zeměpis 21. 10.

- Opsat zápis do sešitu Zapis-meritko-mapy
- Povinné zhlédnutí video na téma měřítko mapy: https://www.youtube.com/watch?v=Fk25LlHWkxA&ab_channel=HonzaVl%C4%8Dek
- Prohlédnou si atlas a podívat se na druhy měřítek v atlase.


Matematika 21. 10.

Aritmetika - sčítání a odčítání zpaměti a písemně
- učebnice str.26, cvičení B4-6
- pracovní sešit str.7, cvičení 1-2

Matematika 20. 10.

Samostudium: Zobrazení prostoru, učebnice strana 6, cvičení C 6-7, strana 7, cvičení B, strana 8-10, cvičení D

Český jazyk 20. 10.

6.A PS str. 9/1-5 Miloš Macourek – Živočichopis – zkuste si vypracovat, v úterý si dáme online hodinu a zkontrolujeme

Fyzika 19. 10.

Vzájemné působení částic

do ŠS zapsat:
mezi částicemi látky působí přitažlivé a odpudivé síly. Tyto síly působí i mezi částicemi různých látek. Například při psaní tužkou na běžný papír a na křídový/obal časopisu/
Sklo+voda -na čistém skle kapky vody zůstanou. Jev se nazývá přilnavost/smáčivost/.  Opakem je nepřilnavost  - při mytí mastného nádobí studenou vodou se částice tuku a vody odpuzují
- uč. str. 32-33 podívat se na pokusy obr.1.30 a 1.31

Český jazyk 19. 10.

Zvuková stránka jazyka

zápis a úkoly zde  Zvukova-stranka-jazyka

Anglický jazyk 19. - 23. 10

19. 10.

- do ŠS - přepsat pravidla gramatiky pro množné číslo, najdete v pracovním sešitě str. 76/ U1. Barevně vyznačte to co je tučně

- do ŠS - učebnice 21/7 - napiš dvojice např. Chair - chairs, potato - potatoes

- dle pravidel tvoření množného čísla vypracuj do ŠS cvičení 8 v učebnici na str. 21 a pošli mi úkol prostřednictvím učebny (vytvoříš dokument)

20. 10. 

- pracovní sešit 12/6

- pusť si toto video https://youtu.be/O-zmhp4_944

- do ŠS přepiš tabulku v učebnici 21/9

- do ŠS učebnice 21/10 - přepiš, doplň zájména

22. 10. 

- online hodina dle rozvrhu tj. 7.50h

- budeme kontrolovat všechny dosud zadané úkoly tj. učebnice 21/7, 10; prac. sešit 10/2, 3; 11/3, 4, 5

Matematika 19. 10.

ONLINE: kontrola výsledků: učebnice str. 26, cvičení B 2 a 3

Zeměpis 16. 10.

- Učebnice str. 26-29 (po shrnutí) přečíst

- opsat zápisy do sešitu Globus-a-mapy
- doporučené video ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=_qxGkHqbTZE&ab_channel=HrdinaodSolferina

Matematika 16. 10.

Geometrie
ONLINE: opakování - zobrazení prostoru, učebnice strana 6, cvičení C6-7, strana 7, cvičení B, strana 8-10, cvičení D

Český jazyk 16. 10.

Vypravování

- pokračovat v PS str. 61/ cv.5- pojmenuj jedním příslovcem, 6 - nahrazuj slovesa citoslovci, 7 - přečti si vypravování, 8 - vybrat si jeden obrázek, vymyslet krátký příběh tak, aby obsahoval 3 dějová slovesa2 přirovnání1 citoslovce1 větu rozkazovací a 1 přímou řeč

 

 

Zeměpis

- vypracovat pracovní list (kontrola v listopadu ve škole)

Pracovni-list-opakovani-1

Přírodopis 15. 10.

- zápis Vznik org. a anorg. látek -  opsat nebo vytisknout Zapis-vznik-orga-a-anorg-latek
- zápis Fotosyntéza opsat - Zapis-fotosynteza
učebnice strana 73-76 přečíst a vypracovat otázky ze strany 76
Zkontrolujeme až budeme ve škole.

Český jazyk 15. 10.

Milí šesťáci podívejte se na bajku O lišce a džbánu a do literárního sešitu napište, jaké jste si z toho vzali ponaučení.
https://www.youtube.com/watch?v=AjWr7YE4Sms

Anglický jazyk 15.10.

- učíme se pracovat v Google classroom, máte zadaný úkol - shlédnout několikrát instruktážní videa o používání učebny a úkol poslat mi krátký text v angličtině o sobě. Komu se to nepovede, nebude smutný, to postupem času zvládneme! 

- podívej se na toto video https://www.youtube.com/watch?v=Z6cvRmyEUKc

- přečti si slovíčka 1A

- vypracuj tato cvičení↓

WB - 10/2, 3

WB - 11/3, 4, 5 (opakování)

Obědy během distanční výuky

Obědy jsou odhlášené. Kdo má zájem může si ale obědy přihlásit a vyzvednout okýnkem jídelny do přenosy za 10Kč. Platba v hotovosti na místě. Více info viz aktuality. 

G. Baláková

Český jazyk 14. 10.

V pracovním sešitě zkusit vypracovat str. 6/ 4,6,7 a na str. 7/8,9 a dále pokračovat na str.7/ Tvarosloví 1,2 a 3

Fyzika 14.10.

Téma: částicové složení látek

1. měření síly opakování, do cvičného sešitu odpovědi na otázky uč. str.27/O1-4 
nepsat otázky, jen odpovědi
2. do ŠS nadpis - Částicové složení láte, nakreslit  schema    str.36/1.37

Matematika 14. 10.

Matematika - aritmetika - opakování sčítání zpaměti a odčítání zpaměti

- zde se podívejte na video:  https://www.youtube.com/watch?v=nt_mraQba5Y

- otevřete si učebnici na straně 26 a vypočítejte do sešitu cvičení B 2

- zde se podívejte na video:  https://www.youtube.com/watch?v=dNeQCPNoY80

- otevřete si učebnici na straně 26 a vypočítejte do sešitu cvičení B 3

Zavřené školy od 14.10.

Vážení rodiče, všechny třídy přechází od zítra, tj. 14.10.na výuku z domova. 

Sledujte, prosím, tento web. Budu sem vkládat úkoly a aktuální informace ohledně Google classroom, případné online schůzky. 

Obědy mají děti odhlášené. O možnosti objednání a vyzvednutí vás budu zítra informovat. 

Děkuji a přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví 

NOVÝ ROZVRH OD PONDĚLÍ 12. 10. A VÝUKA V NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU TÝDNECH + STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče, níže je nový rozvrh od pondělí 12. 10.

Třída 6. A se bude v týdnu 12. - 16. 10. učit prezenčně, tj. ve škole. V týdnu 19. - 23. 10. proběhne pro naši třídu distanční výuka, tj. z domova.

Sledujte web školy a stránku třídy pro podrobnosti nebo případné změny.

Krásný víkend! G. Baláková

 

 

 

Novy-rozvrh-od-12-10-

 

 

 

Distanční výuka - stravování

Všichni žáci II.stupně, kteří budou na distanční výuce, budou v daném týdnu automaticky odhlášeni ze stravování!!!

19. 10. – 23. 10. – BUDOU ODHLÁŠENI – 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

I žáci, kteří budou mít domácí výuku, mají nárok na dotovaný oběd. Z hygienických důvodů je možný POUZE odběr oběda v jednorázových krabičkách! Cena za tyto boxy je 10,-Kč v HOTOVOSTI PŘI ODBĚRU OBĚDA. Připravené obědy budeme vydávat mezi 11 – 11:30 hod. označeným oknem ve školní jídelně.

Pokud máte zájem o obědy během distančního týdne, přihlašte si je prosím přes www.strava.cz nebo mailem sjbrezno@centrum.cz

Děkuji všem pochopení.

Petra Štrauchová

vedoucí ŠJ

Sběr POUZE papíru

 

Čt 8. 10. a Pá 9. 10. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 8. 10. do dopoledních hodin 9. 10.

 

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech smile

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

Středa 30.9.

Ve středu 30.9. potřebujete jen angličtinu a potřeby na Vv.

Od 2.h proběhne program s p. Babkou, Formování třídy. Pokud bude pěkně, budeme venkusmile

Vánoční fotografování 12.10. Cena 270 Kč

Modre-prani-zvonecek_4

Zájemci se hlaste u mne. Gabriela Baláková 

Atlas na zeměpis

Img_20200917_135545

Img_20200917_135602

...

Děkuji za vyplněné dokumenty a za finance na učebnice smilepostupně je rozdáváme. 

6.A

_vyr_851_keramicky-strom-cedulka-4049-1

Zahájení nového školního roku 2020/2021

 

Vážení rodiče, milé děti, v úterý 1. 9. bude nový školní rok zahájen ve třídě 6. A v 7.50h. Odcházet budou děti v 8.50h.

Rodičům není vstup do budovy povolen viz dokumenty níže, jsou zde další informace o provozu školy vzhledem ke Covid-19.

Těším se na Vás a přeji úspěšný nový školní rok smile Gabriela Baláková

Provoz-od-1-9-obecne-web_2-1

Oznameni-zakonnym-zastupcum-zaku-zs-brezno_2-1

 

2. 9. třídnické záležitosti: do 12.20h

        s sebou: bačkory, TV úbor, VV kufřík, rouška, ručník (z hygienických důvodů textilní ručník bude mít žák u sebe), penál

        Oběd ve školní jídelně je přihlášeným objednán. MŠMT doporučuje rozvolnit vstupy do šk. jídelny, proto dojde i k úpravě rozestupů a nástupových časů do šk. jídelny. Doporučujeme dát dětem větší svačinu (v rozvrhu mají žáci druhého stupně vícekrát 6 vyučovacích hodin)

3.- 5. 9. výuka dle rozvrhu hodin 

Rozvrh-6-a