Školní docházka od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, 

v pondělí 17. května 2021 skončí rotační výuka pro žáky prvních i druhých stupňů základních škol ve Středočeském kraji. Všichni žáci se nám vrátí opět do školních lavic k prezenční výuce, k tomuto datu tedy ukončíme on-line výuku. 

Na celém území ČR se také ruší povinnost homogenních tříd a skupin (např. v hodinách TV, jazykové výuky, ve školní družině, ve školní jídelně). 

Povinné zůstávají při vyučování roušky, děti se i nadále pravidelně testují jedenkrát týdně (pondělí), přičemž se test provede bezprostředně po příchodu do školy a vždy první den osobní přítomnosti žáka, zaměstnance ve škole v týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, provedeme testování hned v den jeho příchodu do školy. 

Předběžné, ale ještě ne 100% oznámení MZČR: Od 31. května se také mohou rozběhnout školy v přírodě. 

Dana Bělohlávková

Zahájení prezenční výuky

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

1. od 3.5.2021 se do Mateřské školy Březno mohou vrátit všechny děti do všech oddělení bez omezení. Děti se nebudou testovat, nebudou muset používat roušky či respirátory a sportovní i tělesnou výchovu budou provozovat ve třídě i venku.

2. Vláda schválila návrat žáků II. stupně v rotačním režimu od pondělí 3.5.2021. Znamená to, že se k třídám I. stupně přidají v naší škole třídy 6.B, 7.B a 8.B z II. stupněNásledující týden (pondělí 10.5. až pátek 14.5.) se třídy vymění. To znamená, že do školy přijdou žáci tříd 1.A až 8.A + 9. třída. Takto se po týdnu budou žáci rotačně střídat (sudý týden B, lichý týden A + 9. třída). Testování žáků I. stupně a všech zaměstnanců bude probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělí. Testování žáků II. stupně proběhne do odvolání 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek.

3. TV na základní škole je povolena, ale pouze venku a bez ochrany dýchacích cest.

4. Informace ŠJ žákům přihlášených k celoročnímu stravování

Žáci ze tříd, kteří budou aktuálně ve škole přítomni na prezenční výuce, budou automaticky přihlášeni k odběru obědu. Pokud žák nastoupí následující týden zpět na dálkové vzdělávání, bude opět automaticky odhlášen.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mohou oběd odebrat pouze do krabiček a jen po včasném přihlášení.

POZNÁMKA VEDENÍ ŠKOLY:

1. Podrobnější informace k dalšímu rozvolnění v základních školách od 3.5.2021 naleznete na webových stránkách MŠMT.

2. Vážení žáci, rodiče,

pomozte škole, konkrétně nám všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, pochopením a pomocí zrealizovat návrat k opětovnému prezenčnímu vzdělávání. Pomozte rozumným přístupem ochránit své zdraví a vrátit se k „normálnímu“ životu.

Děkujeme všem.

Ve Březně 30.4.2021                                                                                  Dana Bělohlávková

Dodatek č. 3

Vážení rodiče,

na stránkách školy najdete dodatek ke školnímu řádu č. 3. Pro nás se nic nemění, v platnosti zůstává poslední rozvrh.

Dodatek ke školnímu řádu č. 2

Vážení rodiče,

v dokumentech naleznete dodatek ke školnímu řádu. Posílám i mailem.

Dodatek ke školnímu řádu

Vážení rodiče,

v dokumentech ke stažení najdete dodatek ke školnímu řádu. Dokument jsem vám zaslala i mailem.

Škaloudová

Angličtina

6.B

web: There is, are – vypracovat v AB 21/1,2 22/1 – zakroužkujte předložky respektive příslovečná určení místa a přečíst si v TB 33 My room A mess? It´s perfect!

TK: There is, are

Matematika 23.10.

Dobrý den,
zasílám úkoly na 23.10.
Sčítání a odčítání - slovní úlohy
ONLINE: pracovní sešit str. 9-11, cvičení 7-21
Luboš Kouřil

Fyzika

téma:Pohyb částic

1/ doŠS zapsat
látky jsou složené z velmi malých částic, částice se v látce pohybují
Brownův pohyb - neustálý neuspořádaný pohyb částic v kapalinách a plynech
difuze - pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky, příčinou je pohyb částic, rychlost závisí na teplotě - při větší teplotě se částice pohybují rychleji, tento jev se dá pozorovat u kapalin a plynů,
v pevných látkách probíhá velmi pomalu
2/pokus difuze uč.str.18/3

Matematika

Dobrý den,
úkoly 21.10.2020:
Matematika aritmetika - sčítání a odčítání zpaměti
ONLINE: kontrola výsledků: učebnice str. 26, cvičení B 2 a 3
Luboš Kouřil

Angličtina

procvičte si v AB 19/ 3,4 20/5

Pro zpestření se můžete mrknout na https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWkoa ve středu si dáme online hodinu.

Matematika

Dobrý den,
úkoly 20.10.2020.
Samostudium: Zobrazení prostoru, učebnice strana 6, cvičení C 6-7, strana 7, cvičení B, strana 8-10, cvičení D
L.Kouřil

Fyzika

téma: Vzájemné působení částic
do ŠS zapsat
mezi částicemi látky působí přitažlivé a odpudivé síly. Tyto síly působí i mezi částicemi různých látek. Například při psaní tužkou na běžný papír a na křídový/obal časopisu/
Sklo+voda -na čistém skle kapky vody zůstanou. Jev se nazývá přilnavost/smáčivost/. Opakem je nepřilnavost - při mytí mastného nádobí studenou vodou se částice tuku a vody odpuzují
uč. str. 32-33 podívat se na pokusy obr.1.30 a 1.31

Matematika 19.10.

Dobrý den,
zasílám úkoly na 19.10.2020
Sčítání a odčítání zpaměti - kontrola cvičení (19.10.2020)
ONLINE: kontrola výsledků: učebnice str. 26, cvičení B 2 a 3
Luboš Kouřil

Angličtina 16.10.

K - 2. lekce - vocabulary, there is, are

AB - vocabulary - p.83, TB - 28/ 1 - opakovat si místnosti, AB 18/1,2 - vypracovat, there is, are TB 31/1 - písemně do školního sešitu

pro zpestření se můžete podívat na https://www.youtube.com/watch?v=kIg__488rCs

Fyzika

téma: částicové složení látek
1.měření síly opakování, do cvičného sešitu odpovědi na otázky uč. str.27/O1-4
nepsat otázky, jen odpovědi
2.do ŠS nadpis - Částicové složení látek
nakreslit schema str.36/1.37

Angličtina

I. vypracovat do školního sešitu, stačí napsat jen čísla a správný tvar.: např 1) leaves, 2) are you crying
Put the verbs into the correct tense (present simple OR present continuous):
The train always ________________(1: leave) on time."What's the matter? Why ________________(2: cry/you)?"That's strange. They________________(3: not to watch) TV.He________________(4: not to speak) very good English.Please be quiet! I________________(5: do) my homework.Where________________(6: live/they)?Listen! John ________________ music! (7: play)I never ________________(8: go) to the swimming pool.Harold Black's a famous pianist. He________________(9: give) two or three concerts every week. He ________________(10: travel) a lot and this week he's in New York. He________________(11: stay) at an expensive hotel. He's at his hotel now. He________________(12: have) his breakfast in the dining−room. He________________(13: drink) a cup of coffee and he________________(14: read) a newspaper. Harold's always very busy. He________________(15: play) the piano regularly. He________________(16: practise) for fourhours every day. He________________(17: go) to bed late and he always ________________(18: get up) early. But he sometimes________________(19: get) dressed too quickly, and this morning he________________(20: wear) one blue sock and one red one!
II. vymyslet otázky na tyto věty:
1. Martin lives in Brno.
2. She is 19.
3. I have one older sister.
4. They are watching TV.


--
Karolina Ticha
karol.potichu@email.cz

Učivo z matematiky

Učivo z matematiky

7.B matematika - aritmetika - opakování početní operace

- dodělejte do sešitu všechna cvičení z posledního týdne, tj. učebnice strana 8, cvičení E 1-8 a učebnice strana 10, cvičení G 1-8

6.A/B - matematika - aritmetika - opakování sčítání zpaměti a odčítání zpaměti

- zde se podívejte na video: https://www.youtube.com/watch?v=nt_mraQba5Y

- otevřete si učebnici na straně 26 a vypočítejte do sešitu cvičení B 2

- zde se podívejte na video: https://www.youtube.com/watch?v=dNeQCPNoY80

- otevřete si učebnici na straně 26 a vypočítejte do sešitu cvičení B 3

Výuka od 12.10.

Vážení rodiče,

v týdnu od 12. do 16. října se budou děti vzdělávat ve škole (6. a 7. ročník).

V dalším týdnu od 19. do 23. října budou doma a budeme jim učivo zasílat. Obědy budou mít děti odhlášené.

V týdnu od 26. října do 30. října mají děti volno (26. a 27. 10. - nařízení ministra, 28.10. - státní svátek, 29. 30.10. - podzimní prázdniny).

Od příštího týdne nastala změna v rozvrhu vyučovacích hodin, žáci dostali nový rozvrh vytištěný.

Informace o stravování:

I žáci, kteří budou mít domácí výuku, mají nárok na dotovaný oběd. Z hygienických důvodů je možný POUZE odběr oběda v jednorázových krabičkách! Cena za tyto boxy je 10,-Kč v HOTOVOSTI PŘI ODBĚRU OBĚDA. Připravené obědy budeme vydávat mezi 11 – 11:30 hod. označeným oknem ve školní jídelně.

Pokud máte zájem o obědy během distančního týdne, přihlašte si je prosím přes www.strava.cz nebo mailem sjbrezno@centrum.cz

Děkuji všem pochopení.

Petra Štrauchová

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

* 6.B - 2020/2021

Vánoční fotografování 12.10.

12.10. se uskuteční vánoční fotografování, cena balíčku je 270 .

Zapište, prosím, dětem do notýsků, zda máte o fotografie zájem. MŠ

Modre-prani-zvonecek

Sběr

Sběr POUZE papíru

Čt 8. 10. a Pá 9. 10. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 8. 10. do dopoledních hodin 9. 10.

 

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech smile

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že mám pro Vás více informací, zasílám je na Vaše mailové adresy. Zde pouze základní informace:

1.9. - 7:50 - 8:50 přivítání ve třídě

2.9. - 5 vyučovacích hodin do 12:25

3. a 4.9. dle rozvrhu

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

7:50 - 8:35

8:45 - 9:30

9:45 - 10:30

10:40 - 11:25

11:35 - 12:20

12:30 - 13:15

13:10 – 13:55

14:05-

14:50

P

ČJM

M

Fy

Z

VkZ

-

PV

PV

Ú

ČJL

M

AJ

VO

HV

 

Inf

S

Fy

ČJS

D

VV

VV

AJ

   

Č

ČJM

Z

M

TVD

TVD

   

P

ČJL

D

M

AJ

TVCH

TVCH