Sběr papíru a hliníku

Sběr POUZE papíru

 

Čt 17. 6. a Pá 18. 6. 2021

 

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 16. 6. do ranních hodin 17. 6.

 

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

 

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

návrat do škol od 17.5.

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

v pondělí 17. května 2021 skončí rotační výuka pro žáky prvních i druhých stupňů základních škol ve Středočeském kraji. Všichni žáci se nám vrátí opět do školních lavic k prezenční výuce, k tomuto datu tedy ukončíme on-line výuku.

Na celém území ČR se také ruší povinnost homogenních tříd a skupin (např. v hodinách TV, jazykové výuky, ve školní družině, ve školní jídelně).

Povinné zůstávají při vyučování roušky, děti se i nadále pravidelně testují jedenkrát týdně (pondělí), přičemž se test provede bezprostředně po příchodu do školy a vždy první den osobní přítomnosti žáka, zaměstnance ve škole v týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, provedeme testování hned v den jeho příchodu do školy.

Předběžné, ale ještě ne 100% oznámení MZČR: Od 31. května se také mohou rozběhnout školy v přírodě.

                                                                                              Dana Bělohlávková

Návrat do škol od 3.5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

1. od 3.5.2021 se do Mateřské školy Březno mohou vrátit všechny děti do všech oddělení bez omezení. Děti se nebudou testovat, nebudou muset používat roušky či respirátory a sportovní i tělesnou výchovu budou provozovat ve třídě i venku.

2. Vláda schválila návrat žáků II. stupně v rotačním režimu od pondělí 3.5.2021. Znamená to, že se k třídám I. stupně přidají v naší škole třídy 6.B, 7.B a 8.B z II. stupněNásledující týden (pondělí 10.5. až pátek 14.5.) se třídy vymění. To znamená, že do školy přijdou žáci tříd 1.A až 8.A + 9. třída. Takto se po týdnu budou žáci rotačně střídat (sudý týden B, lichý týden A + 9. třída). Testování žáků I. stupně a všech zaměstnanců bude probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělí. Testování žáků II. stupně proběhne do odvolání 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek.

3. TV na základní škole je povolena, ale pouze venku a bez ochrany dýchacích cest.

4. Informace ŠJ žákům přihlášených k celoročnímu stravování

Žáci ze tříd, kteří budou aktuálně ve škole přítomni na prezenční výuce, budou automaticky přihlášeni k odběru obědu. Pokud žák nastoupí následující týden zpět na dálkové vzdělávání, bude opět automaticky odhlášen.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mohou oběd odebrat pouze do krabiček a jen po včasném přihlášení.

Sběr papíru - Zrušeno

Sběr papíru

Milí sedmáci, na konci března (25. a 26. 3.) proběhne sběr papíru. Bylo by fajn, kdybyste se zapojili více než minule.

Sběr POUZE papíru

Čt 25. 3. a Pá 26. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 25. 3. do ranních hodin 26. 3.

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech J

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

online výuka

Dobrý den vážení rodiče a milí sedmáci,

pro jasnou představu vám posílám aktuální rozvrh distanční výuky.

7-a-online-rozvrh.

pozdravy Adélce

Milí sedmáci, jak už víte, tak Adélka bude přes měsíc v nemocnici. Adélce by určitě udělalo radost, kdyby jste jí poslali nějaké hezké vzkazy a proto na ni posílám kontakt:

Adéla Nová, Školní ulice 430, Liberec 5 - Karlův Háj, 460 05

Hezký zasněžený den KT

Sběr papíru a hliníku 7. a 8. ledna

Milí sedmáci připomínám sběr papíru a hliníku tento čtvrtek 7. a pátek 8. ledna. Sbírají se jen noviny, časopisy, popsané kancelářské papíry a reklamní letáky, nejlépe svázané. Hliník dávejte vlevo od hlavního vchodu.

vánoční besídka, nástup do školy, sběr papíru

Milí sedmáci, mám pro vás dobrou zprávu: 21., 22. prosince budou "covidové prázdniny", tedy nebude probíhat výuka. A dále vám musím sdělit, že si z hygienických důvodů nemůžete předávat dárky a nemůže se konat vánoční besídka.

Nástup do školy

4.1. nastupují do školy třídy B

SBĚR POUZE PAPÍRU

Čt 7. 1. a Pá 8. 1. 2021

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 7.1. do ranních hodin 8.1.

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech smile

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

 

Návrat do školy, výuka na dálku

Vážení rodiče,

od 30.11. 7.A nastupuje do školy. Tělesná ani hudební výchova se nevyučuje, hodiny neodpadají, budou nahrazeny jinými hodinami.

Od 7.12. -11.12. se budete účastnit vyučování na dálku.

Už se na vás sedmáci těším.

Hezký víkend KT

Lyžařský výcvik

Bližší info o lyžařském výcviku naleznete

Lyzak-info-2021

Dodatek ke školnímu řádu

Milí sedmáci, vkládám vám na stránky velmi důležitý dokument - Dodatek ke školnímu řádu, podle kterého se od 2. 11. 2020 budeme řídit při klasifikaci a omlouvání absence při distanční výuce. Doporučuji pečlivé prostudování. Hezký víkend KT

Dodatek-ke-sk-radu22020_2

Podzimní prázdniny 26. - 30.10.

Milí sedmáci, hezky si užijte prodloužené podzimní prázdniny a 2. listopadu se opět uslyšíme. Jen vám ještě připomenu dodržování dostatečné hygieny v době coronaviru. KT

domácí výuka 23.10.

český jazyk

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-23-10-

matematika

Jednotky objemu a hmotnosti - slovní úlohy

ONLINE: učebnice strana 9, cvičení F 5-12

fyzika

téma:Tření a třecí síla

1/ ŠS zápis
tření - jev, který vzniká při pohybu tělesa po podložce
druhy tření - smykové, při posuvném pohybu
- valivé, při otáčivém pohybu
tření se dá zmenšit, když nahradíme posuvný pohyb otáčivým/podložení tělesa, kolečka/
velikost třecí síla závisí na 1. drsnosti ploch 2. tlakové síle tělesa/hmotnost na plochu/
nezávisí na velikosti styčných ploch
klidová třecí síla - působí když je těleso v klidu, tato síla je větší než ostatní síly působící na těleso
největší třecí síla je v okamžiku uvedení tělesa do pohybu
odporová síla - působí proti pohybu těles ve vodě a ve vzduchu
2/ uč. str.96 vypsat příklady z praxe
tření užitečné -
tření škodlivé -dějepis

Přečíst si v učebnici str 36-37 Anglie.

Opsat nebo vytisknout a vlepit zápis Anglie a vysvětlit dané pojmy.

Přečíst si v učebnici text str 38-39 o Byzanc.

Opsat nebo vytisknout a vlepit zápis Byzanc.

Projít si prezentaci Konstantinopol a Hagia Sofia.

Opakovat si učební látku od Francké říše po Byzanc (budeme z ní psát test, až se vrátíme do školy).

Nepovinně: přečíst si krátké životopisy Alfréda Velikého a Theodory.

TheodoraAlfred-veliky

Konstantinopol-a-hagia-sofia

Byzanc-zapis

Anglie-zapis-a-pojmy

zeměpis

ZEMĚDĚLSTVÍ
- uč. str. 14 -18, prohlédnout si i obr.
- do sešitu přepsat zápis, který zasílám v příloze
+ pod zápis vypracovat úkol, který je také součástí přílohy (práce s učebnicí)

Zapis-zemedelstvi


domácí výuka 22.10.

matematika

M aritmetika: učebnice strana 9, cvičení F 1-12
M geometrie: učebnice strana 6-7, cvičení C1-10

 

informatika

Informatika: seznámení s programem MS Excel

 

anglický jazyk

past simple TB 32/1,2 – napsat tvary pravidelných sloves do sešitu a hlavně se podívat na

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw, zítra v 8:45 buďte připravenidomácí výuka 21.10.

matematika

geometrie - druhy úhlů

Samostudium: podívejte se na video v materiálu a proveďte do sešitu stručný zápis.

Dodělejte do sešitu učebnice strana 6-7, cvičení C 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI

český jazyk

Sci-fi-zapis

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-21-10-_2

ruský jazyk

uč. str. 15 cv. 5.3, 5.4 - ústně

PS str. 9 celá

přírodopis

téma: Ryby
ŠS
1/kapr obecný - stavba těla uč.str.9 nakreslit a popsat
2/vnitřní stavba těla - zápis
kostra - lebka, páteř z obratlů, žebra
pohyb - svaly
TS - ústa, hltan, jícen, střevo, řitní otvor, jako žaludek funguje první část střeva
DS - žábry chráněné skřelemi/kost/, plynový měchýř - napomáhá udržovat rovnováhu při pohybu
CS - srdce, cévy, krev, uzavřená soustava, srdce má 2 části- síň a komoru, neokysličená krev
VS - ledviny
NS - mozek, mícha, nervy
RS - samice vajíčka/jikry/ samci spermie/mlíčí/vypouštějí v době tření do vody/vnější oplození/
smysly - zrak, hmatové vousy, postranní čára umožňuje vnímání pohybu vody

 

domácí výuka 20.10.

český jazyk

Zapis-pl-vypravovani

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-20-10-

dějepis

Přečíst si text v učebnici str 34-35 Francie.
Opsat nebo vytisknout a vlepit zápisy do sešitu. (Zápas mezi císařem a papežem, Francie)
Prohlédnout si prezentaci na osobnosti doby, kterou probíráme.
Vypracovat do pátku 23.10. pracovní list na Francii. Odevzdat v classroom nebo mi poslat mailem.
Nepovinné: text rozšiřující info o Francii (přečíst) https://www.dejepis.com/ucebnice/francie-v-ranem-stredoveku/
Nepovinné: odkaz k filmu o Barbarossovi a odkaz ke stažení flmu (zhlédnout film)
https://www.csfd.cz/film/269138-fridrich-barbarossa/videa/?type=3

https://uloz.to/file/MSke54LW1i5K/fridrich-barbarossa-2009-tvfilm-czedab-avi

Pracovni-list-francie

Osobnosti-svata-rise-rimska-francie

Boje-mezi-cisarem-a-papezem-francie-zapis

fyzika

éma: Pohyb - výpočty kontrola

20/O3b

převod jednotek rychlosti 1,5 m/s*3,6=5,4km/h

20/U3

a/výpočet rychlosti bez převodů s=115 m t =5 s v=? v=s/t 115/5=23m/s

b/převod jednotek rychlosti jsou 2 možnosti buď holub:3,6=26,1m/s nebo vlaštovka*3,6=76,8km/h

vlaštovka je pomalejší

20/U6

výpočet rychlosti žirafy bez převodů, pak převod jednotek rychlosti

s=280m t=20s v=? kůň v= 72km/h v=s:t v=280:20=14m/s

žirafa 14*3,6=50,4km/h nebo kůň 72:3,6=20m/s žirafa je pomalejší

20/U7

převod jednotek rychlosti + logická úvaha 340m/s*3,6=1224 km/h je rychlost zvuku

nadzvuková rychlost je větší než 1224 km

24/U2

logická úvaha

v=20km/h t=30min s=? 30 minut je půl hodiny za hodinu ujede 20 km= za půl hodiny 10 km

24/U3

převody jednotek rychlosti i času v=640km/h:3,6=177,7m/s t= 7,5 minuty=7*60=420s+O,5=30s=450s

výpočet dráhy s=v*t s=177,7*450=79965 m převod jednotek délky 79965m= 79,9km

24/U4

stejný postup jako úlohaU3

t=1,2min v= 40km/h s=? s=v*t

1minuta=60s 0,2 minuty=12s/jedna desetina hodiny je 6 sekund/ t=72s

40km/h:3,6=11,1m/s s=11,1*72=799,2 m

zeměpis

Hospodářská činnost člověka
- samostudium uč. str. 13
- opakování uč. str. 22/cv 2, 3 → ústně
- zápis do sešitu zasílám v příloze

Hospodarska-cinnost-cloveka-zapis-20-10-

anglický jazyk

budeme pokračovat v procvičování was,were v AB p.18/3,4,5

pozor na jednotné a množné číslo, slovosled v oznamovací větě, záporu a otázce

domácí výuka 19.10.

český jazyk

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-19-10-

anglický jazyk

WAS, WERE podívejte se do AB str. 17/cv. 1,2

matematika

M ar - ONLINE: kontrola učebnice str. 8, cvičení E 1-8, str. 10, cvičení G 1-8

ruský jazyk

PO - uč. str. . 14 cv. 5.1,5.2 - ústně

PS str. 8 celá

uč. str. 12 cv. 4.1 přepsat do školního sešitu

 

přírodopis

téma: Obratlovci

1/učebnice str.7-9 přečíst
2/ŠS Obratlovci
Oporou těla je páteř z kostěných obratlů, mezi nimi jsou chrupavčité meziobratlové ploténky/pozůstatek hřbetní struny/. Vnitřní kostra je chrupavčitá jen u mihulovců a paryb.
Mihulovci/kruhoústí/
Mihule - hadovité tělo s ploutevním lemem, žábry, ústa- kruhovitá přísavka se zoubky/mořské - cizopasnici ryb/, vývin- oplozené vajíčko, larva/minoha/, dospělec,
migrace mořských druhů do sladkých vod v době tření
mihule potoční - čisté vodní toky, zákonem chráněná
Paryby
dýchání - nechráněné žábry, řídí se čichem a sluchem
nakreslit tělo žraloka/str.8 obr.4
vypsat druhy žraloků
rejnoci- rejnok ostnatý, trnucha obecná, parejnok elektrický, manta velká

týden 19. - 23.10.

Milí sedmáci, podle vládních nařízení bude také příští týden výuka probíhat distančním způsobem. Některé hodiny budou on-line.

učivo 16.10.

Český jazyk

DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO

(oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)

1. VĚTY OZNAMOVACÍ

→ někomu něco oznamujeme (slouží tedy k prostému sdělení informace)

- přísudkové sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

- vyslovujeme je s melodií klesavou

- v písmu jsou zakončeny tečkou

- př. Ve čtvrtek půjdeme do kina. Bez tvé rady bych to nezvládl. Přijdu večer.

2. VĚTY TÁZACÍ

→ někoho se na něco ptáme (tážeme se)

- přísudkové sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

- v písmu jsou zakončeny otazníkem

- otázky:

a) ZJIŠŤOVACÍ → zjišťujeme, zda platí obsah věty (př. Půjdeme do kina? ANO - NE)

→ vyslovujeme je s melodií stoupavou nebo stoupavě klesavou

b) DOPLŇOVACÍ → v odpovědi očekáváme doplnění údajů (př. Kam půjdeme?)

→ melodie je stoupavě klesavá

- POZOR! Vedle těchto otázek pak existují i tzv. řečnické otázky, které mluvčí pokládá jen sám sobě a nečeká na ně odpověď. Jsou sice jako všechny otázky zakončeny otazníkem, ale ve skutečnosti mají funkci oznamovací. Př. Neříkal jsem to? (= Vždyť jsem to říkal); Kdo to mohl tušit? (= To nikdo nemohl tušit). Jsou to vlastně nepravé otázky.

3. VĚTY ROZKAZOVACÍ

→ něco někomu rozkazujeme (zakazujeme)

- přísudkové sloveso je obvykle ve způsobu rozkazovacím

- vyslovujeme je s melodií klesavou nebo stoupavě klesavou

- v písmu je mírný rozkaz zakončen tečkou (Dojdi na nákup.), důrazný rozkaz vykřičníkem (př. Stůj!)

4. VĚTY PŘACÍ

→ vyjadřujeme přání (aby se něco stalo nebo nestalo)

- přísudkové sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

- začínají obvykle částicemi → ať, kéž, nechť,…

- vyslovujeme je s melodií stoupavě klesavou

- v písmu bývají zakončeny vykřičníkem (Kéž by přestalo pršet!), někdy tečkou (Ať se vrátí.)

  • 16. října (pátek)

ČJ - MLUVNICE -DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO

- projít si zápis v sešitě ČJ SŠ(viz příloha, jinak byste už měli mít v sešitě)

- učebnice Český jazyk 7

- s. 88, 89 → přečíst si text „Mauglí mezi vlky“ + horní žlutou tabulku (s. 89)

- Hravá čeština (prac. sešit)

- s. 30/cv. 1→ škrtni v tvrzeních slovo, které do definice nepatří + doplň správnou variantu

- s. 30/cv. 2 → ze zadaných výrazů tvoř všechny druhy vět podle postoje mluvčího

- online cvičení (i s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/870

zeměpis

STÁT A SÍDLA

- zápis a pracovní list máte z minulé hodiny (13.10.), kdo chyběl zasílám raději znovu v příloze

- vypracujte pracovní list a vložte do sešitu, zápis máte mít již vlepený v sešitě

Pl-2-str-1

Pl-1str-1

Zapis-z-stat-a-sidla-2_3

matematika

aritmetika

opakování jednotky - dodělejte do sešitu všechna cvičení z posledního týdne, tj. učebnice strana 9, cvičení F 1-12dějepis

Přečíst si v učebnici text od strany 31 od Svaté říše římské až po stranu 34 Fridrich Barbarossa, Francie už ne.

Napsat si do sešitu zápisy, které posílám v příloze.

Práce s textem Sebevědomý Fridrich Barbarossa - přečíst a vypracovat otázky k textu. Vypracované otázky k textu poslat mně na mail do příštího pátku 23.10.

Prace-s-textem-sebevedomy-fridrich-barbarossa_2

Pokracovani-zapisu-framcka-rise-7-a_3

Zapis-rozpad-francke-rise-a-svata-rise-rimska_2

Můj email: lucie.abelovska23@gmail.com nebo školní lucie.abelovska@zsbrezno.cz

Pokracovani-zapisu-framcka-rise-7-a_2Prace-s-textem-sebevedomy-fridrich-barbarossa

fyzika

téma. Pohyb těles - výpočty/rychlost, dráha, čas/
do CS vypočítat zadané úlohy - návod ve školním sešitě
kdo úlohu vypočítal a má za ní v CS jedničku už jí znovu nepočítá
úlohy učebnice str.20/O3b, U3,6,7 str.24/U2,3,4

 

učivo 15.10.

Ma aritmetika

opakování početní operace - dodělejte do sešitu všechna cvičení z posledního týdne, tj. učebnice strana 8, cvičení E 1-8 a učebnice strana 10, cvičení G 1-8

Ma geometrie

ONLINE: opakování - sčítání a odčítání úhlů kontrola cvičení strana 6, cvičení B 1-7

Informatika

ONLINE: Google classroom - pomoc v nastavení, úvodní hodina - seznámení

Angličtina

procvičte si, napište do školních sešitů, připomínám some - v oznamovací kladné větě, any - v otázce, záporu
https://agendaweb.org/exercises/grammar/indefinite/any-some-1
https://agendaweb.org/exercises/grammar/indefinite/any-some-2

distanční výuka 14.10.

Český jazyk a literatura

paní učitelka posílá tento zápis a pokyny k výuce

Fantasy-zapis

Ceskyjazykaliteratura7-a14-10-

Ruský jazyk

doplnit chybějící DÚ a zápisy ve školním sešitě

- procvičovat slovíčka str. 13 + naučit nové fráze
- uč. str. 12 cv. 4.2, 4.3, 4.4 - ústně + čtení rozhovorů str. 9
- PS str. 7 cv. 6 - celé

Matematika

Ma geometrie - sčítání a odčítání úhlů

- podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs

a proveďte do sešitu stručný zápis

- dodělejte do sešitu učebnice strana 6, cvičení B 1-7

přírodopis

téma - houby- závěrečné opakování

1. otázky na test, psát se bude první hodinu přírodopisu po návratu do školy
1.rozdělení hub/2 skupiny/ 2.části těla stopkovýtrusných hub 3.čím je tvořena plodnice 4/část houby, která je pod zemí 5.druhy vřeckovýtrusných hub 6.penicilin- co víš jakým způsobem se rozmnožují kvasinky 8. jaké látky vznikají při činnosti kvasinek 9. k čemu se využívají využívají
2. odpovědi vypracovat do CS


Informace k výuce od 12.10. 2020

Vážení rodiče,

v týdnu od 12. - 16. 10. se výuky ve škole účastní ročníky 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, další týden se budou učit distančně a

v týdnu od 19.10. - 23.10. se ve škole učí 8.A, 8.B a 9. r., další týden distančně.

Hezký víkend KT

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

vánoční fotografování 12.10.

12.10. od 8 hodin se uskuteční vánoční fotografování, cena balíčku je 270 . Kdo bude mít zájem, dejte mi prosím vědět. Děkuji za spolupráci. KTModre-prani-zvonecek

Sběr papíru

Milí sedmáci, posílám vám leták o sběru papíru. Hezký víkend KT

Sber-papiru-rijen-2020

rozvrh a režim v 1. týdnu

Milí sedmáci, posílám vám rozvrh na tento školní rok.

Svoji novou třídu naleznete v přízemí 2.stupně, v místě kde bývala družina (první dveře). Už se na vás těším.smileV úterý se uvidíme od 7:50 do 8:30, ve středu proběhnou třídnické hodiny, odevzdávání a rozdávání nových učebnic a výuka bude trvat do 12:20. S sebou přezůvky, penál, vv kufřík a roušku. Od čtvrtka se již bude vyučovat podle rozvrhu.

KT

Rozvrh-7-a

Organizace školního roku

Milí žáci a rodiče, opět vás zdravím na stránkách třídy 7.A. Ve třídě se sejdeme v 7:50 a společně tu pobudeme asi 1 hodinu.

Níže vám zasílám odkaz na organizaci tohoto školního roku.

Přeji příjemně strávený zbytek léta. KT

Organizace školního roku