Návrat do školy, výuka na dálku

Vážení rodiče,

od 30.11. 7.A nastupuje do školy. Tělesná ani hudební výchova se nevyučuje, hodiny neodpadají, budou nahrazeny jinými hodinami.

Od 7.12. -11.12. se bude účastnit vyučování na dálku.

Už se na vás sedmáci těším.

Hezký víkend KT

Lyžařský výcvik

Bližší info o lyžařském výcviku naleznete

Lyzak-info-2021

Dodatek ke školnímu řádu

Milí sedmáci, vkládám vám na stránky velmi důležitý dokument - Dodatek ke školnímu řádu, podle kterého se od 2. 11. 2020 budeme řídit při klasifikaci a omlouvání absence při distanční výuce. Doporučuji pečlivé prostudování. Hezký víkend KT

Dodatek-ke-sk-radu22020_2

Podzimní prázdniny 26. - 30.10.

Milí sedmáci, hezky si užijte prodloužené podzimní prázdniny a 2. listopadu se opět uslyšíme. Jen vám ještě připomenu dodržování dostatečné hygieny v době coronaviru. KT

domácí výuka 23.10.

český jazyk

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-23-10-

matematika

Jednotky objemu a hmotnosti - slovní úlohy  

ONLINE: učebnice strana 9, cvičení F 5-12   

fyzika

téma:Tření a třecí síla

1/ ŠS zápis
tření - jev, který vzniká při pohybu tělesa po podložce
druhy tření - smykové, při posuvném pohybu
                     - valivé, při otáčivém pohybu
tření se dá zmenšit, když nahradíme posuvný pohyb otáčivým/podložení tělesa, kolečka/
velikost třecí síla závisí na 1. drsnosti ploch   2. tlakové síle tělesa/hmotnost na plochu/
nezávisí na velikosti styčných ploch
klidová třecí síla - působí když je těleso v klidu, tato síla je větší než ostatní síly působící na těleso
největší třecí síla je v okamžiku uvedení tělesa do pohybu
odporová síla - působí proti pohybu těles ve vodě a ve vzduchu
2/ uč. str.96 vypsat příklady z praxe
tření užitečné - 
tření škodlivé -dějepis

Přečíst si v učebnici str 36-37 Anglie.

Opsat nebo vytisknout a vlepit zápis Anglie a vysvětlit dané pojmy.

Přečíst si v učebnici text str 38-39 o Byzanc.

Opsat nebo vytisknout a vlepit zápis Byzanc.

Projít si prezentaci Konstantinopol a Hagia Sofia.

Opakovat si učební látku od Francké říše po Byzanc (budeme z ní psát test, až se vrátíme do školy).

Nepovinně: přečíst si krátké životopisy Alfréda Velikého a Theodory.

TheodoraAlfred-veliky

Konstantinopol-a-hagia-sofia

Byzanc-zapis

Anglie-zapis-a-pojmy

zeměpis

ZEMĚDĚLSTVÍ
 - uč. str. 14 -18, prohlédnout si i obr.
 - do sešitu přepsat zápis, který zasílám v příloze
+ pod zápis vypracovat úkol, který je také součástí přílohy (práce s učebnicí)

Zapis-zemedelstvi 


domácí výuka 22.10.

matematika

M aritmetika: učebnice strana 9, cvičení F 1-12
M geometrie: učebnice strana 6-7, cvičení C1-10

 

informatika

Informatika: seznámení s programem MS Excel

 

 anglický jazyk

past simple TB 32/1,2 – napsat tvary pravidelných sloves do sešitu a hlavně se podívat na

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw, zítra v 8:45 buďte připravenidomácí výuka 21.10.

matematika

 geometrie - druhy úhlů

Samostudium: podívejte se na video v materiálu a proveďte do sešitu stručný zápis.

Dodělejte do sešitu učebnice strana 6-7, cvičení C 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI

český jazyk

Sci-fi-zapis

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-21-10-_2

ruský jazyk

uč. str. 15 cv. 5.3, 5.4 - ústně

         PS str. 9 celá

přírodopis

téma: Ryby
ŠS 
1/kapr obecný - stavba těla uč.str.9 nakreslit a popsat
2/vnitřní stavba těla -  zápis
kostra - lebka, páteř z obratlů, žebra
pohyb - svaly
TS - ústa, hltan, jícen, střevo, řitní otvor, jako žaludek funguje první část střeva
DS - žábry chráněné skřelemi/kost/, plynový měchýř - napomáhá udržovat rovnováhu při pohybu
CS - srdce, cévy, krev, uzavřená soustava, srdce má 2 části- síň a komoru, neokysličená krev
VS - ledviny
NS - mozek, mícha, nervy
RS - samice vajíčka/jikry/ samci spermie/mlíčí/vypouštějí v době tření do vody/vnější oplození/
smysly - zrak, hmatové vousy, postranní čára umožňuje vnímání pohybu vody

 

domácí výuka 20.10.

český jazyk

Zapis-pl-vypravovani

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-20-10-

dějepis

Přečíst si text v učebnici str 34-35 Francie.
Opsat nebo vytisknout a vlepit zápisy do sešitu. (Zápas mezi císařem a papežem, Francie)
Prohlédnout si prezentaci na osobnosti doby, kterou probíráme.
Vypracovat do pátku 23.10. pracovní list na Francii. Odevzdat v classroom nebo mi poslat mailem. 
Nepovinné: text rozšiřující info o Francii (přečíst)  https://www.dejepis.com/ucebnice/francie-v-ranem-stredoveku/
Nepovinné: odkaz k filmu o Barbarossovi a odkaz ke stažení flmu (zhlédnout film)
https://www.csfd.cz/film/269138-fridrich-barbarossa/videa/?type=3

https://uloz.to/file/MSke54LW1i5K/fridrich-barbarossa-2009-tvfilm-czedab-avi

Pracovni-list-francie

Osobnosti-svata-rise-rimska-francie

Boje-mezi-cisarem-a-papezem-francie-zapis

fyzika

éma: Pohyb - výpočty kontrola

20/O3b

převod jednotek rychlosti  1,5 m/s*3,6=5,4km/h

20/U3

a/výpočet rychlosti bez převodů  s=115 m    t =5 s     v=?      v=s/t         115/5=23m/s

b/převod jednotek rychlosti   jsou 2 možnosti buď holub:3,6=26,1m/s   nebo vlaštovka*3,6=76,8km/h

vlaštovka je pomalejší

20/U6

výpočet rychlosti žirafy bez převodů, pak převod jednotek rychlosti

s=280m   t=20s   v=?    kůň  v= 72km/h      v=s:t          v=280:20=14m/s

žirafa  14*3,6=50,4km/h  nebo    kůň   72:3,6=20m/s          žirafa je pomalejší

20/U7

převod jednotek rychlosti + logická úvaha                340m/s*3,6=1224 km/h     je rychlost zvuku

nadzvuková rychlost je větší než   1224 km

24/U2

logická úvaha

v=20km/h    t=30min    s=?     30 minut je půl hodiny  za hodinu ujede 20 km= za půl hodiny 10 km

24/U3

převody jednotek rychlosti i času   v=640km/h:3,6=177,7m/s      t= 7,5 minuty=7*60=420s+O,5=30s=450s

výpočet dráhy   s=v*t      s=177,7*450=79965 m    převod jednotek délky      79965m= 79,9km

24/U4

stejný postup jako úlohaU3

t=1,2min      v= 40km/h     s=?      s=v*t

1minuta=60s      0,2 minuty=12s/jedna desetina hodiny je 6 sekund/   t=72s

40km/h:3,6=11,1m/s          s=11,1*72=799,2 m

zeměpis

Hospodářská činnost člověka
- samostudium uč. str. 13
- opakování uč. str. 22/cv 2, 3 → ústně
- zápis do sešitu zasílám v příloze

Hospodarska-cinnost-cloveka-zapis-20-10-

anglický jazyk

budeme pokračovat v procvičování was,were v AB p.18/3,4,5

pozor na jednotné a množné číslo, slovosled v oznamovací větě, záporu a otázce

domácí výuka 19.10.

český jazyk

Cesky-jazyk-a-literatura-7-a-19-10-

anglický jazyk

WAS, WERE podívejte se do AB str. 17/cv. 1,2

matematika

M ar -  ONLINE: kontrola učebnice str. 8, cvičení E 1-8, str. 10, cvičení G 1-8

ruský jazyk

PO - uč. str. . 14 cv. 5.1,5.2 - ústně

         PS str. 8 celá

          uč. str. 12 cv. 4.1 přepsat do školního sešitu

 

přírodopis

téma: Obratlovci

1/učebnice str.7-9 přečíst
2/ŠS Obratlovci
Oporou těla je páteř z kostěných obratlů, mezi nimi jsou chrupavčité meziobratlové ploténky/pozůstatek hřbetní struny/. Vnitřní kostra je chrupavčitá jen u mihulovců a paryb.
Mihulovci/kruhoústí/
Mihule - hadovité tělo s ploutevním lemem, žábry, ústa- kruhovitá přísavka se zoubky/mořské - cizopasnici ryb/, vývin- oplozené vajíčko, larva/minoha/, dospělec, 
migrace mořských druhů do sladkých vod v době tření
mihule potoční - čisté vodní toky, zákonem chráněná
Paryby
dýchání - nechráněné žábry, řídí se čichem a sluchem
nakreslit  tělo žraloka/str.8 obr.4
vypsat druhy žraloků
rejnoci- rejnok ostnatý, trnucha obecná, parejnok elektrický, manta velká

týden 19. - 23.10.

Milí sedmáci, podle vládních nařízení bude také příští týden výuka probíhat distančním způsobem. Některé hodiny budou on-line.

učivo 16.10.

Český jazyk

           DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO

                               (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)

1. VĚTY OZNAMOVACÍ

→ někomu něco oznamujeme (slouží tedy k prostému sdělení informace)

- přísudkové sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

- vyslovujeme je s melodií klesavou

- v písmu jsou zakončeny tečkou

- př. Ve čtvrtek půjdeme do kina. Bez tvé rady bych to nezvládl. Přijdu večer.

2. VĚTY TÁZACÍ

→ někoho se na něco ptáme (tážeme se)

- přísudkové sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

- v písmu jsou zakončeny otazníkem

- otázky:

a) ZJIŠŤOVACÍ → zjišťujeme, zda platí obsah věty (př. Půjdeme do kina? ANO - NE)

                           → vyslovujeme je s melodií stoupavou nebo stoupavě klesavou

 b) DOPLŇOVACÍ → v odpovědi očekáváme doplnění údajů (př. Kam půjdeme?)

                               → melodie je stoupavě klesavá

            - POZOR! Vedle těchto otázek pak existují i tzv. řečnické otázky,            které mluvčí pokládá jen sám sobě           a nečeká na ně odpověď.     Jsou sice jako všechny otázky zakončeny otazníkem, ale ve           skutečnosti mají funkci oznamovací. Př. Neříkal jsem to? (= Vždyť       jsem to říkal); Kdo to mohl tušit? (= To nikdo nemohl tušit). Jsou             to vlastně nepravé otázky.

3. VĚTY ROZKAZOVACÍ

→ něco někomu rozkazujeme (zakazujeme)

- přísudkové sloveso je obvykle ve způsobu rozkazovacím             

- vyslovujeme je s melodií klesavou nebo stoupavě klesavou

- v písmu je mírný rozkaz zakončen tečkou (Dojdi na nákup.), důrazný rozkaz vykřičníkem (př. Stůj!)

4. VĚTY PŘACÍ

→ vyjadřujeme přání (aby se něco stalo nebo nestalo)

- přísudkové sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

- začínají obvykle částicemi → ať, kéž, nechť,…

- vyslovujeme je s melodií stoupavě klesavou

- v písmu bývají zakončeny vykřičníkem (Kéž by přestalo pršet!), někdy tečkou (Ať se vrátí.)

  • 16. října (pátek)

ČJ - MLUVNICE -DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO

- projít si zápis v sešitě ČJ SŠ(viz příloha, jinak byste už měli mít v sešitě)

- učebnice Český jazyk 7  

     - s. 88, 89 → přečíst si text „Mauglí mezi vlky“ + horní žlutou tabulku (s. 89)

- Hravá čeština (prac. sešit)  

     - s. 30/cv. 1→ škrtni v tvrzeních slovo, které do definice nepatří + doplň správnou variantu

     - s. 30/cv. 2 → ze zadaných výrazů tvoř všechny druhy vět podle postoje mluvčího

- online cvičení (i s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/870

zeměpis

STÁT A SÍDLA

- zápis a pracovní list máte z minulé hodiny (13.10.), kdo chyběl zasílám raději znovu v příloze

- vypracujte pracovní list a vložte do sešitu, zápis máte mít již vlepený v sešitě

Pl-2-str-1

Pl-1str-1

Zapis-z-stat-a-sidla-2_3

matematika

aritmetika

opakování jednotky - dodělejte do sešitu všechna cvičení z posledního týdne, tj. učebnice strana 9, cvičení F 1-12dějepis

Přečíst si v učebnici text od strany 31 od Svaté říše římské až po stranu 34 Fridrich Barbarossa, Francie už ne.

Napsat si do sešitu zápisy, které posílám v příloze.

Práce s textem Sebevědomý  Fridrich Barbarossa - přečíst a vypracovat otázky k textu. Vypracované otázky k textu poslat mně na mail do příštího pátku 23.10.

Prace-s-textem-sebevedomy-fridrich-barbarossa_2

Pokracovani-zapisu-framcka-rise-7-a_3

Zapis-rozpad-francke-rise-a-svata-rise-rimska_2

Můj email: lucie.abelovska23@gmail.com nebo školní lucie.abelovska@zsbrezno.cz

Pokracovani-zapisu-framcka-rise-7-a_2Prace-s-textem-sebevedomy-fridrich-barbarossa

fyzika

téma. Pohyb těles -  výpočty/rychlost, dráha, čas/
do CS  vypočítat zadané úlohy - návod ve školním sešitě
kdo  úlohu vypočítal a má za ní v CS jedničku už jí znovu nepočítá
úlohy učebnice str.20/O3b, U3,6,7   str.24/U2,3,4

 

 

učivo 15.10.

Ma aritmetika

opakování početní operace - dodělejte do sešitu všechna cvičení z posledního týdne, tj. učebnice strana 8, cvičení E 1-8 a učebnice strana 10, cvičení G 1-8

Ma geometrie

ONLINE: opakování - sčítání a odčítání úhlů kontrola cvičení strana 6, cvičení B 1-7

Informatika

ONLINE: Google classroom - pomoc v nastavení, úvodní hodina - seznámení

Angličtina

procvičte si, napište do školních sešitů, připomínám some - v oznamovací kladné větě, any - v otázce, záporu
https://agendaweb.org/exercises/grammar/indefinite/any-some-1
https://agendaweb.org/exercises/grammar/indefinite/any-some-2

distanční výuka 14.10.

Český jazyk a literatura

paní učitelka posílá tento zápis a pokyny k výuce

Fantasy-zapis

Ceskyjazykaliteratura7-a14-10-

Ruský jazyk

doplnit chybějící DÚ a zápisy ve školním sešitě

- procvičovat slovíčka str. 13 + naučit nové fráze
- uč. str. 12 cv. 4.2, 4.3, 4.4 - ústně + čtení rozhovorů str. 9
- PS str. 7 cv. 6 - celé

Matematika

Ma geometrie - sčítání a odčítání úhlů

- podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs

a proveďte do sešitu stručný zápis

- dodělejte do sešitu učebnice strana 6, cvičení B 1-7

přírodopis

téma - houby- závěrečné opakování

1. otázky na test, psát se bude první hodinu přírodopisu po návratu do školy
1.rozdělení hub/2 skupiny/   2.části těla stopkovýtrusných hub   3.čím je tvořena plodnice   4/část houby, která je pod zemí   5.druhy vřeckovýtrusných hub   6.penicilin- co víš   jakým způsobem se rozmnožují kvasinky  8. jaké látky vznikají při činnosti kvasinek    9. k čemu se využívají využívají
2. odpovědi vypracovat do CS


Informace k výuce od 12.10. 2020

Vážení rodiče,

v týdnu od 12. - 16. 10. se výuky ve škole účastní ročníky 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, další týden se budou učit distančně a

v týdnu od 19.10. - 23.10. se ve škole učí 8.A, 8.B a 9. r., další týden distančně.

Hezký víkend KT

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

vánoční fotografování 12.10.

12.10. od 8 hodin se uskuteční vánoční fotografování, cena balíčku je 270 . Kdo bude mít zájem, dejte mi prosím vědět. Děkuji za spolupráci. KTModre-prani-zvonecek

Sběr papíru

Milí sedmáci, posílám vám leták o sběru papíru. Hezký víkend KT

Sber-papiru-rijen-2020

rozvrh a režim v 1. týdnu

Milí sedmáci, posílám vám rozvrh na tento školní rok.

Svoji novou třídu naleznete v přízemí 2.stupně, v místě kde bývala družina (první dveře). Už se na vás těším.smileV úterý se uvidíme od 7:50 do 8:30, ve středu proběhnou třídnické hodiny, odevzdávání a rozdávání nových učebnic a výuka bude trvat do 12:20. S sebou přezůvky, penál, vv kufřík a roušku. Od čtvrtka se již bude vyučovat podle rozvrhu.

KT

Rozvrh-7-a

Organizace školního roku

Milí žáci a rodiče, opět vás zdravím na stránkách třídy 7.A. Ve třídě se sejdeme v 7:50 a společně tu pobudeme asi 1 hodinu.

Níže vám zasílám odkaz na organizaci tohoto školního roku.

Přeji příjemně strávený zbytek léta. KT

Organizace školního roku