6.A

Třídní učitel:
Ing. Lubomír Kouřil
Tel: 605 524 868
E-mail: lubomir.kouril@zsbrezno.cz


 

Aktuality

Důležité upozornění

Aktualizováno: 15.10.2021


Vážení rodiče, podle sdělení vedení školy se ve čtvrtek 14.10.2021 ve Březně pohyboval muž, který lákal děti do auta. Situaci řešila i policie. Prosím upozorněte a poučte svoje děti, ať se nedávají do hovoru s nikým cizím, jsou obezřetní a pokud možno nikde nechodí samy. Žáky poučím hned v pondělí také ve škole. Děkuji.

L.Kouřil


 

Omlouvání nepřítomnosti

Aktualizováno: 15.10.2021


Vážení rodiče,
níže uvádím, jak postupovat při omlouvání nepřítomnosti žáka (podle odst. b) čl. 6. a 8. Školního řádu):

A) předem neznámá nepřítomnost
- omlouvají zákonní zástupci třídnímu učiteli nejpozději do dvou dnů od začátku nepřítomnosti (např. telefonicky, e-mailem),
- před návratem žáka do školy je nutné absenci zapsat také písemně do omluvného listu v žákovské knížce

B) předem známá nepřítomnost
- je nutno omluvit před jejím započetím písemně do omluvného listu v žákovské knížce (prosím nenosit žádosti o uvolnění na samostatných "papírkách")
1. uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující dané hodiny nebo třídní učitel
2. uvolnění do dvou dnů poskytuje třídní učitel
3. uvolnění na více dnů poskytuje ředitel školy (pouze po předložení písemné žádosti zákonných zástupců)
- při uvolnění žáka z vyučování během dopoledního vyučování si žáka ze školy musí vyzvednout zákonný zástupce, žák sám školu nesmí opustit, písemná žádost zákonného zástupce nestačí
- při uvolnění žáka z vyučování mezi dopoledním a odpoledním vyučováním stačí písemná žádost zákonného zástupce -  žák smí po dopoledním vyučování opustit školu

L.Kouřil


 

Třídní schůzky 23.11.2021

Aktualizováno: 6.10.2021


Vážení rodiče, třídní schůzky 6.A se uskuteční v úterý 23.11.2021 od 16:00 ve třídě 6.A.

L.Kouřil


 

Národní testování SCIO

Aktualizováno: 6.10.2021


Žáci 6.A budou v rámci školní výuky vyplňovat v rámci národního testování SCIO testy z předmětů matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady. Délka 1 testu je 45 minut.

Termíny testů:
- matematika 7.10.2021 4h
- český jazyk 14.10.2021 3h
- obecné studijní předpoklady 14.10.2021 5h

Uživatelské jméno a heslo žák obdrží od učitele před danou hodinou.
Bližší informace v příloze zde.


 

Preventivní program „Formování a klima třídy“

Aktualizováno: 2.10.2021


 • Termín pondělí 4.10.2021 – 2.,3.,4.,5. vyučovací hodina (1. a 6. hodina vyučování dle rozvrhu)
 • Místo - hudebna ZŠ Březno
 • Žáci 6.A + třídní učitel
 • Lektor p. Babka z organizace Křesťanská akademie mladých
 • Přesná cena bude stanovena po akci (cca 120 Kč na žáka) - bude uhrazeno z třídního fondu

 

Informace ke školnímu roku

Rozvrh hodin

Aktualizováno: 8.9.2021


 Rozvrh hodin (verze PDF)


 

Organizace školního roku

Aktualizováno: 31.8.2021


 • Začátek vyučování: středa 1. září 2021
 • Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022 (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
 • Vysvědčení za 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2022
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny: od pondělí 21. února do neděle 27. února 2022 (vyučování začne v pondělí 28. února 2022)
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
 • Ukončení vyučování ve 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022
 • Hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

 

Zahájení školního roku

Aktualizováno: 31.8.2021


Milí žáci, vážení rodiče,

jmenuji se Lubomír Kouřil a ve školním roce 2021/2022 budu třídním učitelem 6.A.
Na těchto stránkách budou průběžně zobrazovány důležité školní informace.
V případě potřeby, dotazů či žádosti o schůzku mně můžete kontaktovat na mailu lubomir.kouril@zsbrezno.cz,
v urgentních záležitostech také na mobilu 605 524 868 (nejlépe formou SMS a já zavolám nazpět).
Prosím nepoužívejte jiné komunikační kanály (např. WhatsApp, Messenger).

Těším se na viděnou 1. září!


středa 1.9.2021

 • sraz ve třídě 6.A v 7:45 - naše třída se nachází v budově 2. stupně v 1. patře, hned vlevo vedle schodiště
 • žáci nechodí do šatny a nepřezouvají se
 • žáci mají po celou dobu ve společných prostorách školy a také ve třídě nasazenou roušku nebo respirátor, teprve po otestování se s negativním výsledkem žák ochranu dýchacích cest ve třídě může sundat (nadále je však povinnost ochrany ve společných prostorách školy)
 • výuka 7:50 - 9:00 - přivítání, testování na COVID-19 a zahájení školního roku
 • testování na COVID-19 se uskuteční ve třídě za pomoci antigenních samotestů
 • důležité informace k testování na COVID-19
 • žáci si nemusí nosit vyučovací pomůcky, stačí jednoduché desky, poznámkový blok a propiska/pero
 • žáci obdrží 4 dokumenty, které předají rodičům k seznámení se a podpisu, a tyto přinesou podepsané nazpět nejlépe ihned ve čtvrtek 2.9.2021

 čtvrtek 2.9.2021

 • výuka 7:50 - 12:20 - výuka pouze s třídním učitelem (tzn. nikoliv dle rozvrhu) - organizační záležitosti, seznámení se atd.
 • žáci již jdou přes šatnu a přezouvají se - naše šatna se nachází vlevo od vchodu - hned první šatna (označeno 6.A)
 • žáci si přinesou: přezůvky (bačkory), ručník, školní tašku, psací potřeby (penál), poznámkový blok, potřeby na výtvarnou výchovu (kufřík) a úbor na tělesnou výchovu

pátek 3.9.2021

 • výuka dle rozvrhu hodin