*****

Sluníčková třída- Markéta Koutová a Jiřina Stanislavová

*****

Telefon do Sluníček:601574487

*****

Listopadové zprávičky

4.11.2019 Halloween ve Sluníčkách/v tento den přijďte do školky v kostýmech roztodivných strašidel,upírů nebo čarodějnic./

5.11.2019 Za zvířátky do ohrádky/program pro děti v Ekoncentru DDM Mladá Boleslav.Odjezd autobusu v 7.43.hod. z náměstí ve Březně.Příchod do školky nejpozději v 7.15.hod.Je možné děti dovézt přímo k autobusu.Tuto skutečnost prosím nahlaste ve školce den předem.S sebou batůžek s pitím,dobrůtkou a pláštěnkou./

 

6.11.2019 Pinochio/divadélko ve školce/

11.11.2019 Svatomartinský průvod./Akce společná pro všechna oddělení MŠ.Připravte prosím dětem na tento den staročeské oblečení.Podrobné informace poskytneme ve školce./

12.11.2019 Vánoční fotografování ve školce/svůj zájem zaznamenejte v tiskopise v šatně MŠ./

13.11.2019 Policie ve školce

21.11.2019 Jóga ve školce

21.-22.11.2019 Sběr papíru

21.11.2019 Jóga ve školce

29.11.2019 O zatoulané písničce /program pro děti ve školce/

*****

Seznam dětí pro školní rok 2019-2020smile

1. Bělohlávková Eliška

2. Duška Josef

3. Frus Michal

4. Kadlecová Vanda

5. Klacková Alžběta

6. Klacková Ludmila

7. Kojzarová Markéta

8. Koldová Adéla

9. Korousová Simona

10.Myshynchuk Marko

11.Olexa Filip

12.Petříček Tomáš

13.Svárovská Anděla

14.Škripka Ondřej

15.Škripková Tereza

16.Šrajer Václav

17.Šrajerová Anna

18.Vyrtychová Mariana

19.Zítková Dorota

*****

 

Prosíme rodiče,aby podepsali dětem oblečení/tepláky,pyžama/.Doma děti seznamte s jejich oblečením..některé si ho vůbec nepoznají.Velice nám tím ulehčíte naši práci a neustálé pátrání po vlastnících jednotlivých svršků.Děkujemesmilesmile

*****

Informace pro rodiče budoucích školáků.

Co se sleduje u zápisu.

*Zda dítě dokáže říct své jméno,adresu,věk.

*Zda dítě umí poznat barvy/třeba na pastelkách,na obrázku.../

Zda dítě dokáže pojmenovat základní geometrické tvary-kruh,čtverec,trojúhelník,obdélník.

*Úroveň řeči.Jestli umí nějakou básničku,či písničku.Sleduje se výslovnost.

*Početní představy.Číselná řada,více-méně./do 10/

*Orientace v prostoru.Nahoře-dole,vpravo-vlevo,včera-dnes-zítra...

*Úroveň kresby.Zda dítě umí nakreslit člověka,obkreslit nějaké jednoduché tvary.Jak dítě drží tužku.

*Jak se dítě u zápisu chová.Jestli je úzkostné,nejisté,jak pracuje pod vedením cizí osoby.

*****

 

Co s sebou do školky:

*Bačkorky/ne pantofle/

*Oblečení do třídy /legínky,tepláčky/

*Oblečení na ven/tepláčky...musí být jiné než budeš mít ve třídě/

*Pyžamko/děti,které po obědě budou spinkat/můžeš si na spaní přinést polštářek,nebo   plyšáka/

*Fotografii na nástěnku/kdo ji tam ještě nemá/

*Pláštěnku

*Staré tričko,nebo zástěrku na malování.

*****

Důležité informace pro rodiče:

Prosím:

*podepište dětem oblečení/i pyžamko/

*Školné plaťte nejpozději do 15 stávajícího kalendářního měsíce na č.ú.51-6901730227/0100 VS používejte,ten který vám byl přidělen.Školné na školní rok 2019-2020 rok činí 450,-Kč.Školné neplatí děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou.

*Omlouvejte děti,pokud nepříjdou do školky na telefonním čísle:601574487/můžete i SMS.

*Obědy na následující den odhlašujte do 14 hodiny předchozího dne na tel:326399265,e-mail:sjbrezno@centrum.cz

*Do školky přijďte nejpozději do 8. hod.Pak už musíme zamknout.

*Po obědě si děti vyzvedněte nejpozději ve 12.15 hod.