Organizace šk.roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018/20189+ přivítání prvňáčků

 3.9.2018

Podzimní prázdniny

29. - 30.10.2018

Vánoční prázdniny

 22.12.2018 - 2.1.2019

Den otevřených dveří

 

zápis do 1.třídy

 

Pololetní prázdniny

1.2.2019

Jarní prázdniny

11.3. - 17.3.2019
 

Velikonoční prázdniny

18.4.2019

Jarní školní akademie

 

hlavní prázdniny

29.6.. - 1.9.2019

Plánovaná ředitelská volna:

Ředitelská volna mohou být přesunuta nebo zrušena dle aktuálních potřeb školy.