Organizace šk.roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020+ přivítání prvňáčků

 2.9.2019

Podzimní prázdniny

27. - 30.10.2019

Vánoční prázdniny

 23.12.2019 - 3.1.2020

Den otevřených dveří

 

zápis do 1.třídy

 

Pololetní prázdniny

31.1.2020

Jarní prázdniny

3.2.-9.2.2020
 

Velikonoční prázdniny

9..4.2020

hlavní prázdniny

1.7.. - 31.8..2020

Plánovaná ředitelská volna:

29.6. - 30.6.2020

Ředitelská volna mohou být přesunuta nebo zrušena dle aktuálních potřeb školy.