Organizace šk.roku 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020+ přivítání prvňáčků

 1.9.2020

Podzimní prázdniny

29. - 30.10.2020

Vánoční prázdniny

 23.12.2020 - 3.1.2021

Den otevřených dveří

 

zápis do 1.třídy

 

Pololetní prázdniny

29.1.2021

Jarní prázdniny

8.2.-14.2.2021
 

Velikonoční prázdniny

1.4.2021

hlavní prázdniny

1.7.. - 31.8..2021

Plánovaná ředitelská volna:

 

Ředitelská volna mohou být přesunuta nebo zrušena dle aktuálních potřeb školy.