Organizace šk.roku 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 + přivítání prvňáčků

1.9.2020

Podzimní prázdniny

29. - 30.10.2020

Vánoční prázdniny

23.12.2020 - 3.1.2021

Den otevřených dveří

zápis do 1.třídy

Pololetní prázdniny

29.1.2021

Jarní prázdniny

8.2.-14.2.2021

Velikonoční prázdniny

1.4.2021

hlavní prázdniny

1.7. - 31.8.2021

Plánovaná ředitelská volna:

16.11.2020

21. - 22.12.2020

Ředitelská volna mohou být přesunuta nebo zrušena dle aktuálních potřeb školy.