Organizace šk.roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 + přivítání prvňáčků

1.9.2021

Podzimní prázdniny

27. - 29.10.2021

Vánoční prázdniny

23.12.2021 - 2.1.2022

Den otevřených dveří

 12.3.2022

zápis do 1.třídy

 8.4.2022

Pololetní prázdniny

4.2.2022

Jarní prázdniny

21.2.-27.2.2022

Velikonoční prázdniny

14.4.2022

hlavní prázdniny

1.7. - 31.8.2022

Plánovaná ředitelská volna:

 

20. - 22.12.2021

Ředitelská volna mohou být přesunuta nebo zrušena dle aktuálních potřeb školy.