Pedagogičtí pracovníci školy

Jméno, příjmení

funkce

třídní

Mgr.Dana Bělohlávková

ředitelka školy, logopedie

 

Mgr.Kateřina Vitmajerová

učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ pro II.st. + MŠ

 

Mgr.Tereza Votočková

učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ pro I.st. + ŠD

 

Mgr.Jana Pravá

učitelka

4.A

Mgr.Milena Jonášová

učitelka, vedoucí metodického sdružení I.st.

2.A

Mgr.Petra Krausová

učitelka, logopedie

2.B

Mgr.Věra Klímová

učitelka

1. třída

Mgr. Irena Steiningerová

učitelka, koordinátor EVVO

6.B

Mgr.Milena Škaloudová,Dis.

učitelka, výchovný poradce

7.B

Mgr.Lenka Mokrejšová

učitelka, prodej školních potřeb, koordinátor ŠVP

3.A

PaedDr.Evženie Charvátová

učitelka, školní metodik prevence

9.A

Ing.Eva Skrbková, Ing. Paed. IGIP

učitelka

9.B

Mgr. Tereza Nosková

učitelka, koordinátor školních a sportovních akcí

 

Gabriela Baláková

učitelka

7.A

Mgr.Marie Hájková

učitelka

 

Mgr.Karolina Tichá

učitelka

8.A

Mgr. Eva Justová

učitelka, vedoucí metodického sdružení II.st.

8.B

Mgr. Ivana Šemberová Šimková (Elgnerová)

učitelka

 

Mgr.Markéta Klacková

učitelka

4.B

Mgr.Veronika Liebichová

učitelka

5.A

Bc. Lucie Abelovská

učitelka

3.B

Ing. Lubomír Kouřil

učitel

6.A

Jakub Štěpánek

učitel

 

DiS. Zdeňka Nečesaná

učitelka

 

Markéta Kittnarová

asistent pedagoga

 

Mgr. Halyna Stojková

asistent pedagoga

 

Dagmar Košťáková

vychovatelka školní družiny

 

Iva Vitmajerová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

 

Jana Fidlerová

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Mgr.Veronika Šoporová

učitelka na MD

 

Mgr.Věra Mezerová

učitelka na MD

 

Mgr.Dagmara Podlipná

učitelka na MD

 

Provozní pracovníci školy

Jméno a příjmení

Funkce

Ing.Lenka Milnerová

účetní školy

Petra Jáklová

administrativa, web

Radka Kasalová

uklízečka

Martina Křemečková

uklízečka

Pavel Mokrejš

správce počítačové sítě

Roman Jasenovský

správce školy