Pedagogičtí pracovníci školy

Jméno, příjmení

funkce

třídní

Mgr.Dana Bělohlávková

ředitelka školy, logopedie

 

Mgr.Kateřina Vitmajerová

učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ, vedoucí MS II.st.

 

Mgr.Jana Pravá

učitelka

3.A

Mgr.Milena Jonášová

učitelka, vedoucí metodického sdružení 1.st.

1.A

Mgr.Petra Krausová

učitelka, logopedie

1.B

Mgr.Věra Klímová

učitelka

5.A

Mgr. Irena Steiningerová

učitelka, koordinátor EVVO

5.B

Mgr.Milena Škaloudová,Dis.

učitelka, výchovný poradce

6.B

Mgr.Lenka Mokrejšová

učitelka, prodej školních potřeb, koordinátor ŠVP

2.A

Mgr.Tereza Votočková

učitelka

2.B

PaedDr.Evženie Charvátová

učitelka, školní metodik prevence

8.A

Ing.Eva Skrbková, Ing. Paed. IGIP

učitelka

8.B

Mgr. Tereza Nosková

učitelka, koordinátor školních a sportovních akcí

9

Gabriela Baláková

učitelka

6.A

Mgr.Marie Hájková

učitelka

 

Mgr.Karolina Tichá

učitelka

7.A

Mgr. Eva Justová

učitelka

7.B

Mgr. Ivana Elgnerová

učitelka

4.B

Mgr.Markéta Klacková

učitelka

3.B

Mgr.Veronika Liebichová

učitelka

4.A

Bc. Lucie Abelovská

učitelka

 

Ing. Lubomír Kouřil

učitel

 

Mgr. Zlata Sládková

učitelka

 

Markéta Kittnarová

asistent pedagoga

 

Miroslav Valecký

asistent pedagoga

 

Dagmar Košťáková

vychovatelka školní družiny

 

Iva Vitmajerová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

 

Jana Fidlerová

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Věra Nekovářová

vychovatelka školní družiny

 

Mgr.Veronika Šoporová

učitelka na MD

 

Mgr.Věra Mezerová

učitelka na MD

 

Mgr.Dagmara Podlipná

učitelka na MD

 

Martina Ulmanová

asistent pedagoga na MD

 

Provozní pracovníci školy

Jméno a příjmení

Funkce

Lenka Milenrová

účetní školy

Petra Jáklová

administrativa, web

Radka Kasalová

uklízečka

Martina Křemečková

uklízečka

Pavel Mokrejš

správce počítačové sítě

Roman Jasenovský

správce školy