Pedagogičtí pracovníci školy

jméno a příjmení funkce třídní
Mgr.Dana Bělohlávková ředitelka školy, logopedie  
Mgr.Veronika Liebichová  učitelka, MD  
Mgr.Lenka Mokrejšová učitelka, prodej školních potřeb, koordinátor ŠVP 5.A
Mgr.Tereza Votočková učitelka 5.B
Mgr.Karolína Tichá učitelka  
Mgr.Milena Škaloudová,Dis. učitelka, výchovný poradce 3.B
Mgr.Milena Jonášová učitelka, vedoucí metodického sdružení 1.st. 2.A
Mgr. Irena Steiningerová učitelka, koordinátor EVVO 3.B
Mgr.Věra Klímová učitelka 3.A
Mgr.Dagmara Podlipná učitelka 1.B
PaedDr.Evženie Charvátová učitelka, školní metodik prevence 6.A
Mgr.Jana Pravá učitelka, admin školního webu  1.A
Mgr.Petra Krausová učitelka, logopedie  2.B
Mgr.Marie Hájková učitelka  9.třída
Ing.Eva Skrbková učitelka  6.B
Mgr.Kateřina Vitmajerová učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ, vedoucí MS II.st.  
Mgr.Petr Pacholátko učitel, práce s žákovským parlamentem  
Mgr.Veronika Šoporová učitelka 8.třída
Mgr.Věra Mezerová učitelka  4.A
Gabriela Baláková učitelka  
Dagmar Košťáková vychovatelka školní družiny  
Iva Vitmajerová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga  
Jana Fidlerová vedoucí vychovatelka školní družiny  
Mgr. Tereza Nosková učitelka, koordinátor školních a sportovních akcí  7.třída
Mgr.Markéta Klacková učitelka, MD  
Joao Candé Correia externí učitel konverzace v Aj na II.stupni  
 Mgr.Petra Maryšková učitelka  
Markéta Kittnarová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga  
Tereza Landová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga  

Provozní pracovníci školy

 

jméno a příjmení funkce
Soňa Duřtová účetní školy
Petr Ňorba správce školy
Pavel Mokrejš správce počítačové sítě
Martina Křemečková uklízečka
Radka Kasalová uklízečka
Jana Brynychová mzdová účetní
Bc.Klára Branychová administrativa