Pedagogičtí pracovníci školy

jméno a příjmení funkce třídní
Mgr.Dana Bělohlávková ředitelka školy, logopedie  
Mgr.Veronika Liebichová  učitelka, MD  
Mgr.Lenka Mokrejšová učitelka, prodej školních potřeb, koordinátor ŠVP 1.A
Mgr.Tereza Votočková učitelka 1.B
Mgr.Karolína Tichá učitelka  6.t.
Mgr.Milena Škaloudová,Dis. učitelka, výchovný poradce 4.B
Mgr.Milena Jonášová učitelka, vedoucí metodického sdružení 1.st. 3.A
Mgr. Irena Steiningerová učitelka, koordinátor EVVO 4.B
Mgr.Věra Klímová učitelka 4.A
Mgr.Dagmara Podlipná učitelka  
PaedDr.Evženie Charvátová učitelka, školní metodik prevence 7.A
Mgr.Jana Pravá učitelka, admin školního webu  2.A
Mgr.Petra Krausová učitelka, logopedie  3.B
Mgr.Marie Hájková učitelka  
Ing.Eva Skrbková, Ing.Paed.IGIP učitelka  7.B
Mgr.Kateřina Vitmajerová učitelka, zástupkyně ředitelky ZŠ, vedoucí MS II.st.  
Mgr.Veronika Šoporová učitelka, MD
 
Mgr.Věra Mezerová učitelka MD
 
Gabriela Baláková učitelka
 9.třída
Dagmar Košťáková vychovatelka školní družiny  
Iva Vitmajerová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga  
Jana Fidlerová vedoucí vychovatelka školní družiny  
Věra Nekovářová vychovatelka školní družiny  
Mgr. Tereza Nosková učitelka, koordinátor školních a sportovních akcí  8.třída
Mgr.Markéta Klacková učitelka
 2.B
Mgr.Ivana Elgnerová učitelka, speciální pedagog  5.A
Mgr.Eva Justová učitelka  
Hana Bejrová učitelka  
Mgr. Jaroslava Pilná učitelka  
Markéta Kittnarová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga  
Tereza Landová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga  

Provozní pracovníci školy

 

jméno a příjmení funkce
Soňa Duřtová účetní školy
Petr Ňorba správce školy
Pavel Mokrejš správce počítačové sítě
Martina Křemečková uklízečka
Radka Kasalová uklízečka
Jana Brynychová mzdová účetní
 Petra Jáklová administrativa