* Projekty školy

Od školního roku 2013/2014 5.třída adoptovala v ZOO Praha Outloně váhavého.

* Projekty školy

* Projekty školy

NAŠE ŠKOLA SE VEDLE SBĚRU V RÁMCI RECYKLOHRANÍ (tj. projekt MŠMT) UCHÁZELA O TITUL "ZELENÁ ŠKOLA" , A TEN ZÍSKALA PO ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU RECYKLACE ELEKTROODPADU VE ŠKOLÁCH.

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Certifikáty

Aktivní škola

Portál "Proškoly.cz" prodloužil naší škole ocenění a předal certifikát "AKTIVNÍ ŠKOLA" na období od 07/2012 do 07/2013.

Projekty školy

Adopce

Projekt 6.třídy (2009-2010)- adopce na dálku 13 leté dívky - Judity ze Zambie. Většina tříd přispívá jednou ročně určitou částkou získanou ze sběru papíru.

Recyklohraní


Od září 2009 se škola přihlásila do soutěžní hry pro školy RECYKLOHRANÍ,která se již 2.rokem pořádá pod záštitou MŠMT. Jde o realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojenou s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v ČR, především na základních a středních školách.

Sběr druhotných surovin 2010

Sběr papíru (vždy v určitém termínu): sběrový papír musí být nachystán suchý, roztříděný, svázaný do balíčků. Třídíme zvlášť - NOVINY +ČASOPISY - KARTON!!!!!

Sběr plastových víček (průběžně): plastová víčka musí být pouze z PET lahví, nesmí obsahovat kovové zátky a ostatní nežádoucí příměsi.

Sběr pomerančové a citrónové kůry (průběžně).

Sběr kaštanů a žaludů - podzim.

Stop lhostejnosti

Jedná se o sběr odpadového přepáleného oleje. Za každý 1litr odpadového přepáleného rostlinného oleje dostane škola 6,-Kč. Tímto projektem podává společnost Černohlávek oil pomocnou ruku školám, kterým není lhostejný stav životního prostředí a zároveň si chtějí vylepšit finanční situaci.

Eskalátor

Díky prostředkům z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR mají základní školy a víceletá gymnázia Středočeského kraje možnost testování znalostí z anglického jazyka a čtenářské gramotnosti v českém jazyce žáků 4. - 9.tříd a odpovídajících roč. gymnázií. Žáci budou v obou předmětech zařazeni do škál dle dosažení znalostí a dovedností a v průběhu dalších 6 let mají možnost sledování učebního pokroku zdarma. Díky on-line formě a v návaznosti na výsledky testování bude každému žákovi zpřístupněn e-learning, ten žák může využívat jak s učitelem v hodinách, tak samostatně.

Sbíráme hliník z našich domácností

Co sbírat: Co nesbírat:

 • plechovky od nápojů - znečištěné obaly
 • víčka od jogurtů, termixů, tatarky - zapáchající obaly
 • obaly tavených sýrů - obaly od jedu
 • prázdné obaly od kosmetiky - jiné než hliníkové předměty
 • ešusy, příbory - obaly od léků
 • obaly od čokolád a figurek - obaly od kávy a brambůrků
 • šroubovací uzávěry od nápojů
 • misky od buchet, paštik
 • prázdné tuby od mastí, past a krémů
 • hlinílové součástky od přístrojů apod.

Hliník je možné recyklovat a ušetřit 90 - 95% energie!

Sbíráme zářivky, pěstujeme lepší životní prostředí

Do toho sběru patří:

 • kompaktní úsporné zářivky
 • výbojky
 • lineární (trubicové) zářivky do 40cm
 • světelné zdroje s LED diodami

Více na www.ekolamp.cz/msn