* Školní poradenské pracoviště

č.tel. : 326 399 139

e-mail: zs.brezno@seznam.cz

 

PaeDr. Evženie Charvátová

školní metodik prevence

 

Mgr. Milena Škaloudová

výchovný poradce

Konzultační hodiny: pondělí 07:15 - 07:45

čtvrtek 07:15 - 07:45