* Školní poradenské pracoviště

č.tel. : 326 399 139

e-mail: zs.brezno@seznam.cz

 

PaeDr. Evženie Charvátová

školní metodik prevence

 

Mgr. Milena Škaloudová

výchovný poradce

             Konzultační hodiny: úterý  15:00- 15:30

                                              čtvrtek 07:15 - 07:45