* Školní poradenské pracoviště

č.tel. : 326 399 139

e-mail: zs.brezno@seznam.cz

 

PaeDr. Evženie Charvátová

školní metodik prevence

 

Mgr. Milena Škaloudová

výchovný poradce

             Konzultační hodiny: pondělí 7:15 - 7:30

                                              čtvrtek 14:30 - 15:00