Žákovský parlament

funguje na škole od 18.10 2006. Členy jsou žáci 1. - 9. třídy - za třídu vždy 1 dívka + 1 chlapec. Ti jsou zvoleni na základě hlasování dané třídy. Volby do parlamentu se každý školní rok opakují.
SCHŮZKY: 1x za 3 týdny, dle potřeby častěji

Činnost a význam žákovského parlamentu

1) seznámit s úkoly a pravomocemi
2) vyslechnout a řešit připomínky
3) předat zodpovědnost za různé prvky
4) řešit především náměty, návrhy a stížnosti žáků
5) podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků), učitel jen jako podpůrný prostředek


Žákovský parlament přispívá k dobrému klimatu školy a dává žákům potřebné kompetence!