Přání

Vážení rodiče a milé děti,

školní rok uplynul jako voda a už jsou tu dětmi očekávané prázdniny.

Přejeme Vám spoustu krásných zážitků při poznávání nových míst a v září se těšíme

nashledanou

                                    vychovatelky  ŠD

24.6.2019

Vážení rodiče,

upozorňujeme,že poslední den školního roku 28.6.2019 bude provoz školní družiny

probíhat v družinové třídě v Zš a to pouze do 14:30.

Děkujeme za pochopení

Přání

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,štěstí a pohody v roce 2019.

 

vychovatelky ŠD

2.9.2018

Vážení rodiče,milé děti,

nastal konec prázdnin a již zítra začne nový školní rok. 

Družina začíná 4.9. již ranní družinou,ovšem pouze pro ty,kteří budou mít řádně vyplněný zápisní lístek. Bez něj nemůže být dítě do družiny přijato.

Zápisní lístky si můžete zítra vyzvedávat v družinové třídě (přízemí II.stupně).

S vyplněním zápisních lístků a zodpovězením dotazů vám rádi pomůžeme.

Těšíme se nashledanou vychovatelky ŠD

Upozornění

smile

Vážení rodiče,

upozorňujeme,že poslední den školního roku 29.6.2018 bude provoz školní družiny pouze do 14:00. Děkujeme za pochopení

Zároveň vám i vašim dětem chceme popřát krásné, pohodové prázdniny,plné sluníčka a radosti. A v září opět nashledanou.

vychovatelky ŠD

Výzva

Vážení rodiče,

jelikož se za zimní období nahromadilo větší množství oděvů,které nikdo nepostrádá.Prosíme vás,pokud vašemu dítěti nějaký kousek svršku chybí,podívejte se do krabice,která je umístěna na hale II.stupně.

Z hygienických důvodů nemůžeme věci skladovat dlouhodobě a tak oděvy,které si nikdo nevyzvedne,budou počátkem dubna odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci vychovatelky šd

19.12.2017

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví,štěstí a pohody v novém roce 2018.

vychovatelky ŠDsmile

29.8.2017

Vážení rodiče,milé děti,

nastal poslední týden prázdnin a blíží se začátek nového školního roku.Tak vám chceme předat pár informací k organizaci prvních dnů školy.

Družina začíná 5.9. již ranní družinou,ovšem pouze pro ty,kteří budou mít řádně vyplněný zápisní lístek.Bez něj nemůže být dítě do družiny přijato.

4.9. si můžete zápisní lístek vyzvednout v družinové třídě.Děti z prvních tříd budou mít zápisní lístky připravené ve svých třídách.

Přejeme krásné prožití zbytku prázdnin a těšíme se nashledanou

vychovatelky ŠD

28.6.2017

Vážení rodiče,milé děti,

školní rok utekl jako voda a už jsme na jeho konci.Chceme vám moc poděkovat za spolupráci. A hlavně vám popřát  krásné prázdniny plné sluníčka,pohody a radosti.

V září se opět těší vychovatelky ŠD

*Družina

Vážení rodiče,

přejeme vám a vašim dětem hodně zdraví,štěstí a pohody v roce 2017.

Protože se nám o slovo přihlásila "paní Zima" a my chceme,aby si děti sníh užily,tak chodíme ven, jak jen to je možné. Tím vás chceme poprosit o vhodné oblečení (rukavice,čepice atd.). Aby dětem nebyla ihned zima a mohly se ve sněhu řádně vydovádět.

Ještě chceme poprosit o dodržování časů při vyzvedávání dětí, buď do 13:00 nebo od 14:30 hod. Pokud si budete děti vyzvedávat do 13:00 hod.,tak prosíme o napsání lístečku. Děti někdy tvrdí,že mají jít po obědě,ale není tomu tak.Jde nám o optimální rozdělení dětí do oddělení. Když si pro děti přijdete přímo před jídelnu,není lísteček nutný.

Děkujeme vychovatelky ŠD

INFORMACE

Vážení rodiče,

rekonstrukce budovy II.stupně byla zdárně dokončena. Tak nastane změna ve fungování školní družiny.Výbornou zprávou pro nás všechny je,že družina bude mít samostatnou třídu v přízemí II.stupně (kde byla i předešlých letech).

Od 1.11.2016 bude již ranní družina probíhat v naší třídě,tak prosím ke vstupu do budovy školy využívejte vchod II.stupně. Děti se dojdou přezout do své třídní šatny a poté přijdou do družiny.

Po obědě již budeme využívat naši družinovou šatnu,která se nachází ve schodišťovém traktu II.stupně. Tak vás moc prosíme o přinesení přezůvek a dle vašeho uvážení věcí na převlečení(vše v sáčku).

Pro vyzvedávání svých dětí, prosím využívejte také vchod II.stupně,kde je na družinu zvonek. Dále prosíme o dodržování stanovených časů pro vyzvedávání dětí (do 13:00 a od 14:30 hodin).

Chceme vám moc poděkovat za podporu a toleranci během trvání rekonstrukce.

                                                                                    vychovatelky šd

INFORMACE

Vážení rodiče,milé děti,

prázdniny jsou již u konce a kvapem se blíží nový školní rok.Tak vám chceme předat pár informací k organizaci prvních školních dnů.

Družina začíná od 2.9. již ranní družinou.

1.9.si můžete zápisní lístky do ŠD vyzvednout na chodbě prvního stupně,kde budeme mít informační stanoviště. Děti z prvních tříd budou mít zápisní lístky nachystané ve svých třídách. Bez řádně vyplněného zápisního lístku,nemůže být dítě do školní družiny přijato.

2.9. pro přihlášené děti zahájen provoz školní družiny. Ranní družina bude po dobu rekonstrukce probíhat ve třídě 3.A v přízemí prvního stupně.

Prosíme vás o velkou shovívast během probíhající rekonstrukce,kdy mimo prostor školní družiny na středisku,budeme v náhradních prostorech,o kterých budete vždy včas informováni.

Přejeme krásné prožití zbytku prázdnin a těšíme se nashledanou

                                                                                vychovatelky ŠD

30.6.2016

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme vám krásné prázdniny,hodně sluníčka a odpočinku.Těšíme se na vás opět v září. 

              Vychovatelky ŠD

4.5.2016 Lesopark Štěpánka

Dscn1275

Dscn1278

Dscn1279

Dscn1280

Dscn1283

Dscn1284

Dscn1288

Dscn1293

Dscn1296

Dscn1297

Dscn1298

Dscn1301

Dscn1305

Starší žáci školní družiny na soutěži mladých zdravotníků -

Lesopark Štěpánka , 4.5.2016

Jaro

Vážení rodiče,

zdravíme vás z již jarní družiny.Děti jsou natěšené,že už bude lepší počasí a budeme moci více času trávit venku,ať na hřišti,v lese či sportovat. Tak připomínáme,že by bylo vhodné, dát dětem do družiny věci na převlečení.

Jak víte,dle výtvorů,které děti nosí domů , dvakrát v týdnu tvoříme. I když někteří neradi,ale nakonec svůj výtvor dodělají a ve finále z něj mají radost.Tématicky jsou výtvory zaměřené na dané období nebo události. V březnu jsme navštívili místní knihovnu a pro zájemce se uskutečnili další dramatické hry. V dubnu čeká prvňáčky Zdravá pětka zaměřená na správné stravovací návyky.Třeťáci pilně trénují na zdravotnickou soutěž,které se zúčastní počátkem května.

Děkujeme za spolupráci a přejeme slunečné jaro  vychovatelky ŠD

Červený kříž

9.2. 2016 - ODPOLEDNE SE ZDRAVOTNÍKY ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽEDscn1207

Dscn1208

Dscn1209

Dscn1210

Dscn1212

Dscn1213

Dscn1214

Dscn1215

Dscn1216

Dscn1218

Dscn1220

Dscn1221

Dscn1223

Dscn1224

Dscn1225

Dscn1226

Dscn1231

 

Organizace ŠD v den zápisu 28.1.2016

Vážení rodiče,

v den zápisu do prvních tříd,bude provoz ŠD probíhat následovně:

- družina na středisku beze změny (12.15 - 16.15)

- ŠD ve škole - do 13 hod. tělocvična, děti si tedy vyzvedávejte vchodem u šaten

                  -  od 13.00 do 14.30 - v případě příznivého počasí půjdeme s dětmi ven.A tak opět prosíme,aby děti měly dostatečně teplé oblečení. V případě nepříznivého počasí budeme v tělocvičně. Poté děti převedeme do ŠD na středisko.

V případě nejasností se u nás můžete informovat.

Děkujeme za pochopení vychovatelky ŠD

Pozvánka

Vážení rodiče,milé děti,

srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří,který se bude konat v sobotu 9.1.2016 od 9 do 12 hodin.Prohlédnout si můžete prostory základní,mateřské školy a školní družiny. Těšíme se na hojnou účast.

Dne 28.1.2016 od 13 do 18 hodin se bude konat zápis dětí do první třídy.

....info ze školní družiny.....

Konečně jsme se dočkali zimního počasí a tak si užíváme radovánek ve sněhu. Děti mají ze sněhu velkou radost. Jen chceme připomenout nutnost vhodného oblečení,abychom mohli i nadále chodit ven.

Děkujeme za spolupráci vychovatelky šd

18.12.2015

Vážení rodiče,milé děti,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví,štěstí a spokojenosti v roce 2016.

                                       vychovatelky ŠD

Upozornění

Vážení rodiče,

pro lepší možnost předávání informací byla založena e-mailová adresa školní družiny a to druzinabrezno@seznam.cz.  

                                                              Vychovatelky ŠD

27.10.2015

Od 1.listopadu 2015 je změna provozní doby ve školní družině.

CHOD ŠD JE NYNÍ OD 6.30 DO 16.15 hodin

Od počátku podzimu tvoříme z přírodních materiálů,které si často sbíráme během našich vycházek.Děti jsou šikovné a výtvory se jim daří.

Znovu prosíme o náhradní oblečení na ven,předejdete případnému ušpinění oblečení do školy.

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prožití podzimních prázdnin. Vychovatelky ŠD

Seváček a jablko

Dscn1140

Dscn1142

Dscn1143

Výrobek starších žáků ŠD připravený na výtvarnou soutěž "Slavnost jablka" na Sychrově. Úkolem bylo zvtárnit panáčka Seváčka a jablko.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

18.09.2015

Vážení rodiče,

běží nám třetí školní týden a většina dětí se přizpůsobila chodu školní družiny.

Jelikož letošní školní rok je ve školní družině nejvíce prvňáčků, naše kapacita je plně obsazena, proto vás moc prosíme o trpělivost a  pochopení nejen při vyzvedávání vašich dětí. Jistě víte, máme tři rozdělená oddělení. A proto se někdy stane -zejména nyní v začátku školního roku, že vaše dítě hledáte na jiném oddělení , než je. Věřte, že pečlivým  a pravidelným odevzdáváním ,,Žádostí o uvolnění....'' se vše srovná.

Prosíme vás v zájmu bezpečnosti dětí, aby měly v družině  přezůvky.

Děti jsou šikovné, začínáme s kreativní tvorbou, sportem a hrami. Většina jejich výrobků je na našich nástěnkách.

Krásný zbytek týdne.   Vychovatelky ŠD

31.08.2015

Vážení rodiče, milé děti,

v novém školním roce Vás vítají vychovatelky Dagmar Košťáková, Iva Vitmajerová a Jana Fidlerová.

Telefonní čísla : škola 602 605 630   středisko 602 302 698 

Chod ŠD: ranní 6:45 - 7:35 h.

polední 11:25 - 13:00 h.

odpolední 11:25 - 16:30 h.

Dítě bude přijato do ŠD pouze s vyplněným zápisním lístkem, který si můžete vyzvednout u vychovatelek nebo stáhnout na webových  stránkách ŠD v sekci /Družina dokumenty/

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1.stupně ZŠ. ŠD je určena především nejmladším žákům a zájemci jsou uspokojováni od nejmladších po starší, až do naplnění kapacity družiny

 Placení ŠD se provádí dle směrnice školy č. 52/2015, č. j. 257/2015  ve třech splátkách po dohodě s účetní ZŠ bezhotovostním převodem na účet školy (s variabilním symbolem = rodné číslo žáka):

za období září - prosinec ve výši 800,- Kč nebo 400,- Kč do 15.9.,

za období leden – březen ve výši 600,- Kč nebo 300,- Kč do 15.1.,

za období duben – červen ve výši 600,- Kč nebo 300,-Kč do 15.4.

nebo

pravidelnou měsíční platbou na číslo účtu školy 51-6901730227/0100 formou bezhotovostního převodu (s variabilním symbolem = rodné číslo žáka) nebo složenkou (k vyzvednutí u paní vychovatelky) ve výši 200,- Kč nebo 100,-Kč, a to vždy nejpozději 10. den měsíce na příslušný měsíc (např. do 10. 9. na měsíc září, do 10. 10. na měsíc říjen apod.)

 Informace k placení ŠD naleznete také na web. stránkách školy v sekci „Družina, dokumenty“.

Těšíme se  na Vás a Vaše děti.  vychovatelky ŠD