*Družina

Vážení rodiče,

objevilo se několik dotazů ohledně plateb za školní družinu,mateřskou školu,stravné ve školní jídelně a zájmové kroužky v měsících duben,květen a červen 2020. Moc vás všechny tímto žádáme o zasílání plateb i nadále dle nastavených pravidel.

V příadě pozastavení některých plateb by totiž mohlo dojít ke zmatku a chybám. O vámi odeslané a školskými službami nevyčerpané peníze za období,kdy vaše děti z důvodu nařízení vlády nenavštěvují školská zařízení, v žádném případě nepřijdete. Bude vám vráceno v celoročním vyúčtování v letních měsících.

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci

                                                                        vedení ZŠ a MŠ Březno

Den otevřených dveří

Vážení rodiče a prarodiče,milí spoluobčané,bývalí žáci Základní školy Březno a přátelé březenské školy

zveme Vás všechny na 

Den otevřených dveří Základní školy a Mateřské školy Březno,

který se koná v sobotu 14.3.2020 od 9-12 hodin

Možnost prohlídky prostor v budovách I. i II. stupně základní školy,mateřské školy - oddělení Sluníčka (u ŠJ) a školní družiny (oddělené pracoviště u zdravotního střediska).

Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Březno

Přání

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,štěstí a pohody v roce 2020

vychovatelky ŠD

Stávka

Vážení rodiče,

pedagogové ZŠ Březno se rozhodli 6.11.2019 podpořit vyhlášenou stávku.Škola i školní družina budou tento den zcela uzavřeny.

Informace k přihláškám

Vážení rodiče,milé děti,

prázdniny jsou u konce a začne nový školní rok.

Provoz školní družiny začíná v úterý 3.9. již ranní družinou,ovšem pouze pro ty,kteří budou mít řádně vyplněnou a odevzdanou přihlášku do školní družiny.

Přihlášky si můžete vyzvednout v družinové třídě v budově školy,nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Družina,dokumenty.

S vyplněním přihlášek a zodpovězením dotazů vám rádi pomůžeme.

Těšíme se nashledanou vychovatelky školní družiny

Informace

Vážení rodiče,

na konci školního roku zůstalo v šatnách (nejen družiny) spousta oblečení a přezůvek. Pokud něco z výše zmiňovaného postrádáte,vše je v krabicích v hale II.stupně.Věci tam budou k nahlédnutí během prvních dvou týdnů měsíce září. Jelikož z hygienických důvodů nemůžeme oděvy a obuv dlouhodobě skladovat,budou poté odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci