Informace

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny se blíží ke svému konci a začne nový školní rok.

 

Provoz školní družiny začíná ve čtvrtek 2. 9. již ranní družinou, ovšem pouze pro ty žáky, kteří budou mít řádně vyplněnou a odevzdanou přihlášku do školní družiny. Je nepřípustné přijmout do školní družiny nezapsaného žáka, byť i na krátkou dobu.

 

Přihlášky i všechny ostatní dokumenty, týkající se školní družiny jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Družina, dokumenty. Nebo budou 1. 9. k vyzvednutí u vychovatelek školní družiny v družinové třídě (bývalá hudebna) v prvním patře I.stupně.S vyplněním přihlášek a zodpovězením dotazů vám rádi pomůžeme.

 

Pozor změna:Ranní družina bude také probíhat v družinové třídě (bývalá hudebna), tímto budou žáci přicházet hlavním vchodem. Zazvoní na zvonek označený "Družina“, do budovy vchází sami a odchází do šaten. Po převlečení žáci přichází do ranní družiny, kde si řádně umyjí ruce, případně vydesinfikují. Žáci z první třídy již po obědě budou odcházet na odloučené pracoviště na středisku, žáci z ostatních tříd budou zůstávat v odděleních školní družiny ve škole a na středisko jsou převáděni v 14:45.

 

Žákům, kteří již školní družinu navštěvovali, zůstává variabilní symbol pro platbu stejný. Pouze nově příchozím žákům bude variabilní symbol přidělen při předání přihlášky.

 

Užijte si poslední dny prázdnin a nashledanou v novém školním roce se těší vychovatelky školní družiny

Upozornění

Vážení rodiče,

z důvodu havárie vodovodního řádu je zítra 16.2.2021 Zš a Mš Březno uzavřena.

Děkujeme za pochopení Jana Fidlerová

INFORMACE

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu,že se od pondělí 30.11. vrací do školy celý první stupeň ZŠ. Z kterého děti navštěvují školní družinu,máme pro vás několik důležitých informací:
Ranní družina:
děti budou přicházet standardně vchodem na druhý stupeň (od jídelny),zazvoní na zvonek družina,převléknou se ve své třídní šatně a přichází do následujících tříd (paní vychovatelka je nasměruje) :
děti z 1.A + 1.B - třída 1.B
děti z 2.A + 2.B - třída 2.B
děti z 3.A + 3.B - třída 3.B
děti z 4.A + 4.B - třída 4.B
děti z 5.A + 5.B - třída 7.A
Družina po vyučování:
díky dodržování opatření kvůli šíření koronaviru budou děti dočasně rozděleny následovně:
děti z 1.A + 1.B - družina na středisku,vychovatelka Jana Fidlerová
děti z 2.A + 2.B - nová družinová třída v bývalé hudebně,vychovatelka Iva Vitmajerová, děti prosím vyzvedávejte u hlavního vchodu od silnice,kde je nově nainstalován videozvonek
děti z 3.A +3.B - kmenová třída 3.A,vychovatelka Dagmar Košťáková,děti prosím vyzvedávejte u hlavního vchodu,kde je nově nainstalován videozvonek
děti z 4.A + 4.B- kmenová třída 4.B,vychovatelka Věra Nekovářová,děti prosím vyzvedávejte u zadního vchodu na druhý stupeň, zvonek družina
děti z 5.A + 5.B - kmenová třída 4.B,vychovatelka Věra Nekovářová,děti prosím vyzvedávejte u zadního vchodu na druhý stupeň,zvonek družina
Prosíme,aby děti,které budou zůstávat do odpolední družiny,měly náhradní roušky na výměnu a teplé oblečení z důvodu procházek venku.
V případě nějakých nejasností nebo dotazů prosím využívejte družinové telefony 602 605 630 středisko, 602 302 698 škola nebo email druzinabrezno@seznam.cz.
Děkujeme za spolupráci Jana Fidlerová

*Družina

Vážení rodiče,

vzhledem k omezeným prostorovým i personálním kapacitám,nejsme schopni zajistit homogennost skupin ve školní družině.

Z tohoto důvodu doporučujeme nošení roušek ve vnitřních prostorách školní družiny a důsledné dodržování hygieny.

Děkuji Jana Fidlerová,vedoucí vychovatelka ŠD

Informace

Vážení rodiče,

z loňského školního roku zůstalo v šatnách mnoho oblečení,přezůvek a karimatek z jógy.Pokud něco z výše jmenovaného postrádáte,vše je uloženo v krabici,která bude postupně vystavována před budovu školy u zadního vchodu.Věci tam budou k nahlédnutí během prvních dvou týdnů měsíce září.Jelikož z hygienických důvodů nemůžeme dlouhodobě skladovat,budou poté odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci

27.8.2020

Vážení rodiče,milé děti,

prázdniny se blíží ke svému konci a začne nový školní rok.

Provoz školní družiny začíná ve středu 2.9. již ranní družinou,ovšem pouze pro ty žáky,kteří budou mít řádně vyplněnou a odevzdanou přihlášku do školní družiny.Je nepřípustné přijmout do školní družiny nezapsaného žáka,byť i na krátkou dobu.

Přihlášky i všechny ostatní dokumenty,týkající se školní družiny jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Družina,dokumenty.Nebo budou 1.9. k vyzvednutí u vychovatelek školní družiny v prostranství před školou u zadního vchodu (od jídelny).

S vyplněním přihlášek a zodpovězením dotazů vám rádi pomůžeme.

Vzhledem k epidemiologické situaci nebude rodičům umožněn vstup do budovy školy,nejen první den školního roku,ale i dny následující. Žáci,kteří budou přicházet do ranní družiny přichází do školy bočním vchodem (od jídelny). Zazvoní na zvonek označený "Družina",do budovy vchází sami a odchází do šaten. Po převlečení žáci přichází do ranní družiny,kde si řádně umyjí ruce,případně vydesinfikují.

Žákům,kteří již školní družinu navštěvovali, zůstává variabilní symbol pro platbu stejný.Pouze nově příchozím žákům bude variabilní symbol přidělen při předání přihlášky.

Užijte si poslední dny prázdnin a nashledanou v novém školním roce se těší vychovatelky školní družiny Jana Fidlerová,Dagmar Košťáková,Iva Vitmajerová a Věra Nekovářová

*Družina

Vážení rodiče,

objevilo se několik dotazů ohledně plateb za školní družinu,mateřskou školu,stravné ve školní jídelně a zájmové kroužky v měsících duben,květen a červen 2020. Moc vás všechny tímto žádáme o zasílání plateb i nadále dle nastavených pravidel.

V příadě pozastavení některých plateb by totiž mohlo dojít ke zmatku a chybám. O vámi odeslané a školskými službami nevyčerpané peníze za období,kdy vaše děti z důvodu nařízení vlády nenavštěvují školská zařízení, v žádném případě nepřijdete. Bude vám vráceno v celoročním vyúčtování v letních měsících.

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci

vedení ZŠ a MŠ Březno

Den otevřených dveří

Vážení rodiče a prarodiče,milí spoluobčané,bývalí žáci Základní školy Březno a přátelé březenské školy

zveme Vás všechny na

Den otevřených dveří Základní školy a Mateřské školy Březno,

který se koná v sobotu 14.3.2020 od 9-12 hodin

Možnost prohlídky prostor v budovách I. i II. stupně základní školy,mateřské školy - oddělení Sluníčka (u ŠJ) a školní družiny (oddělené pracoviště u zdravotního střediska).

Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Březno

Přání

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,štěstí a pohody v roce 2020

vychovatelky ŠD

Informace

Vážení rodiče,

na konci školního roku zůstalo v šatnách (nejen družiny) spousta oblečení a přezůvek. Pokud něco z výše zmiňovaného postrádáte,vše je v krabicích v hale II.stupně.Věci tam budou k nahlédnutí během prvních dvou týdnů měsíce září. Jelikož z hygienických důvodů nemůžeme oděvy a obuv dlouhodobě skladovat,budou poté odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci