Informace k přihláškám

Vážení rodiče,milé děti,

prázdniny jsou u konce a začne nový školní rok.

Provoz školní družiny začíná v úterý 3.9. již ranní družinou,ovšem pouze pro ty,kteří budou mít řádně vyplněnou a odevzdanou přihlášku do školní družiny.

Přihlášky si můžete vyzvednout v družinové třídě v budově školy,nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Družina,dokumenty.

S vyplněním přihlášek a zodpovězením dotazů vám rádi pomůžeme.

Těšíme se nashledanou vychovatelky školní družiny

Informace

Vážení rodiče,

na konci školního roku zůstalo v šatnách (nejen družiny) spousta oblečení a přezůvek. Pokud něco z výše zmiňovaného postrádáte,vše je v krabicích v hale II.stupně.Věci tam budou k nahlédnutí během prvních dvou týdnů měsíce září. Jelikož z hygienických důvodů nemůžeme oděvy a obuv dlouhodobě skladovat,budou poté odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci