Přihláška do ŠD

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

Trvalá změna odchodů ze ŠD

Souhlas zákonného zástupce s předáním žáka ze ŠD vedoucímu kroužku

Odhláška ze ŠD

Vnitřní řád

ŠVP

Roční plán

Číslo účtu

 Číslo účtu, kam mohou dle řádu ŠD zákonní zástupci zasílat platby je:

51-6901730227/0100

VS -bude přiřazen

Platby provádět dle podepsaného řádu.