Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29
ŘEDITESKÉ VOLNO - STRAVOVÁNÍ
30
ŘEDITESKÉ VOLNO - STRAVOVÁNÍ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Sběr papíru 13.10 - 14.10.2022
14
Sběr papíru 13.10 - 14.10.2022
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd > 6.A - 2022/2023

AKCE ŘÍJEN
13. a 14. 10.  Sběr papíru a hliníku
14. 10. 
Sběr malých elektrospotřebičů v rámci Recyklohraní

20. 10. Celoškolní soutěž  1. školní soutěž “ Zabal si na výpravu”  ( hřiště) 

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek

578FC9C4-FDCD-4335-85E1-4EB5D3CB3F88.jpeg
Bakaláři - elektronická žákovská knížka

Žáci dnes 12. 9. dostali přístupová hesla do bakaláře, stačí kliknout na barevný znáček bakalářů na stránkách školy a zadat údaje.

Jedny údaje jsou pro žáka a druhé údaje pro rodiče.   Použijte odkaz zsbreznobakalari 

Bakaláři.png


AKCE ZÁŘÍ

14. 9. plánovaná odstávka elektrické energie, výuka končí ve 12.20 h, odpolední vyučováni odpadá, oběd ve školní jídelně tento den nebude zajištěn

26. 9. Celoškolní soutěž “Rok skauta” - zahájeni ( hřiště, 9.45 h - 3. vyuč. hodina)

           Den jazyků

28. 9. Den české státnosti - státní svátek

29. 9. a 30. 9. Ředitelské volno

 

 

 

DODATEK Č.4 ke ŠKOLNÍMU ŘÁDU
Dodatek č. 4
ke Školnímu řádu Základní školy a Mateřské školy Březno, vydaného
dne 3.9.2018; Č.j.: ZSB – 251/2018, k omlouvání žáků z výuky

Konkrétně se text v kapitole b) Docházka do školy, v bodě 6. doplňuje o:
- „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat nepřítomnost svého dítěte
neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne absence.“

Bod 6. V kapitole b) Docházka do školy po doplnění zní:
Nepřítomnost žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů omlouvají zákonní zástupci
třídnímu učiteli. Tuto omluvu je nutné oznámit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti,
například telefonicky, e-mailem. „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat
nepřítomnost svého dítěte neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne
absence.“ Před návratem žáka do školy je nutné absenci zapsat také písemně do omluvného
listu v žákovské knížce.
Nebude-li postup dodržen, bude neomluvená absence nahlášena na Odbor sociálně - právní
ochrany dítěte.
Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno
zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny
v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na dva dny třídní učitel, na více dnů ředitel
školy, případně v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy, a to pouze po předložení
písemné žádosti zákonných zástupců.

 

2022 - 2023

ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - sejdeme se v 7:45 před hlavním vchodem do budovy školy, přemístíme se na hřiště, v případě nepříznivého počasí do budovy školy. Odchod ze školy v 9:30.

Stravování: prvni-skolni-den-obedy

2. 9. Třídnické záležitosti do 12.20

s sebou: bačkory, TV úbor, VV kufřík (vybavený obvyklým způsobem - igelit na lavici, tempery, vodovky, kelímek, štětce různé tloušťky, hadřík, voskovky, černá tuš, případně triko - výtvarná zástěra), penál, pastelky, fixy, pravítko, svačina, poznámkový blok 
Oběd ve školní jídelně je přihlášeným objednán (kdo ještě neodevzdal vyplněnou přihlásku ke stravování, nechť tak neprodleně učiní.
 
5.9. Výuka dle rozvrhu hodin, viz. níže
IMG_6400.JPG 
Vyučující jednotlivých předmětů sdělí své požadavky, například na pomůcky, na úvodních hodinách.
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

Ukončení 1. pololetí - úterý 31. 1. 2023

Ukončení 2. pololetí - pátek 30. 6. 2023

Podzimní prázdniny - středa 26. 10. 2022, čtvrtek 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny - od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny - pátek 3. 2. 2023

Jarní prázdniny - od pondělí 27. 2. 2023 do neděle 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. 4. 2023

Hlavní prázdniny - od 1.7.2023 – 3.9.2023

 

Budu se na vás moc těšit a všem vám přeji hodně úspěchů na 2.stupni a pevné zdraví. Hezký zbytek prázdnin.
 
Eva Skrbková - třídní učitelka