Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd > 6.A - 2022/2023

INFORMAČNÍ DOPIS

017B5128-9D49-495F-AA4E-E590F73578F2.jpeg 

 

 7F27ED18-3F29-4FAF-948A-0ABD73D32739.jpeg 

31E1B233-A5BC-4872-BF31-BE8759168A7D.jpeg

04D910DD-B44A-4ED4-932C-4AD1A916139C.jpeg
AKCE BŘEZEN

27. 2. - 5. 3.   Jarní prázdniny

6. 3.  nástup do školy

7. 3. Den “ Kluci za holky, holky za kluky” viz. plakát níže

14. 3. Školní kolo Recitační soutěže ( 4. vyučovací hodina, vybraní žáci, báseň s sebou, šk. kuchyňka)

16. 3. ” Dny pro záchranu života”- zdravotníci v MŠ a ZŠ Březno ( 3. vyuč.hod. teorie - učebna 5.A  a 4. vyuč. hodina praxe - učebna 1.A + sanitní vůz před školou), 130 kč na žáka - hrazeno z TF)

23. a 24. 3. Sběr papíru a hliníku viz. plakát níže

24. 3. ”Den naruby” u příležitosti mezinárodního dne učitelů; význam J.A.Komenského

24. 3. Sběr malých elektrospotřebičů

28. 3.  Celoškolní soutěž “ Plavecký bobřik” ( plavecký bazén Liberec, 3 žáci ze třídy) viz. plakát níže

D8CDF784-DCFB-45EE-8AD6-6625BDB76BCD.jpeg


79CBD8E5-AA91-426C-AF9B-0DBD12115D71.jpeg

 

041DA54F-88F3-406A-9016-0A9DC55BA6E6.jpeg

 

 

AKCE ÚNOR

3. 2. Pololetní prázdniny

7. 2. ”Fantastická šestka”-program s p. Babkou ( 2.-3. vyučovací hodina, hrazeno z TF)

20. - 24. 2. “Týden dobrých skutků” Celoškolní soutěž ( viz. Níže)

27. 2. - 3. 3.  Jarní prázdniny

 

5946A6C7-8122-4756-9F54-EDB1020C784E.jpeg

 

AKCE LEDEN

3. 1.  nástup do školy po vánočních prázdninách

5. a 6. 1. Sběr starého papíru a hliníku ( viz. leták )

9. 1.  Interaktivní program " Recyklace hrou "  ( v ZŠ Březno učebna 5. A, 1. vyuč. hod.,  hrazeno z TF )

17. 1. Vzdělávací akce v rámci čtenářských dílen " Popletené pohádky " ( knihovna Dolní Bousov - p. učitelka Fiedlerová , odjezd po 2. vyuč. hodině vlakem, návrat 13.30 h a pokračujeme 8. vyuč. hod. S sebou velkou svačinu, oběd odhlášen, hrazeno z TF)

24. 1. Celoškolní soutěž - 4. disciplína " Bobříci zdatnosti " ( tělocvična zš, 4 žáci, časy upřesněni - viz. leták )

31. 1. Pololetní vysvědčení

3. 2. Pololetní prázdniny

V průběhu  celého měsíce ledna probíhá sběrová kampaň mobilních telefonů " Starý mobil pro mobil " (  staré telefony odevzdáváme paní uč. Klackové )

 

 C79F52FE-82D5-4F41-A6C2-B54B1835C85C.jpeg

 


4299819B-AAF0-44BA-8028-B4FF5E7ED0AF.jpeg
18E92C1F-F14F-4594-B3AA-D1C9295FFF83.jpeg

Krásné Vánoce, hodně radosti, lásky, zdraví a vše jen to nejlepší v novém roce 2023

Eva Skrbková - třídní učitelka

AKCE PROSINEC

5. - 9. 12.  Vánoční sbírka pro pejsky a kočičky z útulku ve Březně ( viz. leták níže)

6. 12. Vánoční fotografováni ( pro zájemce)
16. 12. Zeměpisná přednáška “ Africká mozaika “ ( v ZŠ, 50,- kč / žák, hrazeno z TF )

19. 12. Celoškolní soutěž , “ Člověče nezlob se” ( 4 žáci, 8.45 h , kuchyňka)

21. 12. Třídní vánoční besídka (4. - 5. vyučovací hodina; odpolední vyučování odpadá)

22. 12. Ředitelské volno

23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

 

Odkaz na adventni kalendář z českého jazyka:

https://padlet.com/andreafiedlerova/un0vll9311f2dvaw

 

 DD73A539-AC59-4476-8EEF-C5EB64839D29.jpeg

 

 

 

E3BD1B33-3B41-41E1-9F46-502C1CC6A673.jpeg

B4CB4782-76A8-4223-B414-BEBD572A524C.jpeg

AKCE
 LISTOPAD
10. 11. Dětská nota - odjezd obj. busem v 8 h do Škoda muzea Mladá Boleslav ( hrazeno z TF)

17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii      

 18. 11. Ředitelské volno
24. 11.  Třídní schůzky ( učebna 6.A -1.patro
         budova 2. stupně/ v 16 h )
 25. 11. Celoškolní soutěž -2. školní soutěž “ Náš           oddíl na táboře” výtvarná soutěž ( formát A3 )

30. 11.  Vzdělávací program “ Bezpečný pes II “- navazující na program “ Můj pes, můj kamarád”

     
0690E5ED-04CE-402E-AA17-F20FE9F9D668.jpeg

  

AKCE ŘÍJEN
13. a 14. 10.  Sběr papíru a hliníku
1.- 14. 10. 
Sběr malých elektrospotřebičů v rámci Recyklohraní ( elektro takové velikosti, které se vejde do běžné igelitové tašky)

20. 10. Celoškolní soutěž  1. školní soutěž “ Zabal si na výpravu”  ( hřiště) 

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek

578FC9C4-FDCD-4335-85E1-4EB5D3CB3F88.jpeg
Bakaláři - elektronická žákovská knížka

Žáci dnes 12. 9. dostali přístupová hesla do bakaláře, stačí kliknout na barevný znáček bakalářů na stránkách školy a zadat údaje.

Jedny údaje jsou pro žáka a druhé údaje pro rodiče.   Použijte odkaz zsbreznobakalari 

Bakaláři.png


AKCE ZÁŘÍ

14. 9. plánovaná odstávka elektrické energie, výuka končí ve 12.20 h, odpolední vyučováni odpadá, oběd ve školní jídelně tento den nebude zajištěn

26. 9. Celoškolní soutěž “Rok skauta” - zahájeni ( hřiště, 9.45 h - 3. vyuč. hodina)

           Den jazyků

28. 9. Den české státnosti - státní svátek

29. 9. a 30. 9. Ředitelské volno

 

 

 

DODATEK Č.4 ke ŠKOLNÍMU ŘÁDU
Dodatek č. 4
ke Školnímu řádu Základní školy a Mateřské školy Březno, vydaného
dne 3.9.2018; Č.j.: ZSB – 251/2018, k omlouvání žáků z výuky

Konkrétně se text v kapitole b) Docházka do školy, v bodě 6. doplňuje o:
- „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat nepřítomnost svého dítěte
neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne absence.“

Bod 6. V kapitole b) Docházka do školy po doplnění zní:
Nepřítomnost žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů omlouvají zákonní zástupci
třídnímu učiteli. Tuto omluvu je nutné oznámit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti,
například telefonicky, e-mailem. „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat
nepřítomnost svého dítěte neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne
absence.“ Před návratem žáka do školy je nutné absenci zapsat také písemně do omluvného
listu v žákovské knížce.
Nebude-li postup dodržen, bude neomluvená absence nahlášena na Odbor sociálně - právní
ochrany dítěte.
Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno
zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny
v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na dva dny třídní učitel, na více dnů ředitel
školy, případně v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy, a to pouze po předložení
písemné žádosti zákonných zástupců.

 

2022 - 2023

ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - sejdeme se v 7:45 před hlavním vchodem do budovy školy, přemístíme se na hřiště, v případě nepříznivého počasí do budovy školy. Odchod ze školy v 9:30.

Stravování: prvni-skolni-den-obedy

2. 9. Třídnické záležitosti do 12.20

s sebou: bačkory, TV úbor, VV kufřík (vybavený obvyklým způsobem - igelit na lavici, tempery, vodovky, kelímek, štětce různé tloušťky, hadřík, voskovky, černá tuš, případně triko - výtvarná zástěra), penál, pastelky, fixy, pravítko, svačina, poznámkový blok 
Oběd ve školní jídelně je přihlášeným objednán (kdo ještě neodevzdal vyplněnou přihlásku ke stravování, nechť tak neprodleně učiní.
 
5.9. Výuka dle rozvrhu hodin, viz. níže
IMG_6400.JPG 
Vyučující jednotlivých předmětů sdělí své požadavky, například na pomůcky, na úvodních hodinách.
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

Ukončení 1. pololetí - úterý 31. 1. 2023

Ukončení 2. pololetí - pátek 30. 6. 2023

Podzimní prázdniny - středa 26. 10. 2022, čtvrtek 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny - od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny - pátek 3. 2. 2023

Jarní prázdniny - od pondělí 27. 2. 2023 do neděle 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. 4. 2023

Hlavní prázdniny - od 1.7.2023 – 3.9.2023

 

Budu se na vás moc těšit a všem vám přeji hodně úspěchů na 2.stupni a pevné zdraví. Hezký zbytek prázdnin.
 
Eva Skrbková - třídní učitelka