Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd > 6.B - 2022/2023

 

V pondělí 13. 3. každý žák obdrží INFORMAČNÍ DOPIS K AKTUÁLNÍ VÝSTAVBĚ V OKOLÍ ZŠ a MŠ BŘEZNO. Po jeho obdržení prosím o potvrzení převzetí podpisem v žákovské knížce. Děkuji. E. Ch. 

 

BŘEZEN

27. 2. - 5. 3. - jarní prázdniny

7. 3. (úterý) - "Kluci za holky, holky za kluky" - viz leták ve třídě

15. - 17. 3. (středa - pátek) - "Dny pro záchranu života" - zdravotníci, přesný termín pro třídu bude oznámen, 2 vyučovací hodiny

23. a 24. 3. (čtvrtek a pátek) - sběr papíru a hliníku

24. 3. (pátek) - "Den naruby" - Den učitelů, světový význam J. A. Komenského

24. 3. (pátek) - sběr malých elektrospotřebičů, v rámci RECYKLOHRANÍ

28. 3. (úterý) - "Plavecký bobřík" - celoškolní soutěž, plavecký bazén Liberec, vybraní žáci, viz leták ve třídě

 

  

ÚNOR

3. 2. (pátek) - pololetní prázdniny

7. 2. (úterý) - preventivní program "Fantastická šestka" - p. Babka z organizace KAM; 4. a 5. vyučovací hodina; hrazeno z OF

20. - 24. 2. (pondělí - pátek) - celoškolní soutěž "Týden dobrých skutků"; viz leták ve třídě

27. 2. - 3. 3. - jarní prázdniny

 

LEDEN 2023

3. 1. (úterý) - nástup do školy po vánočních prázdninách

5. + 6. 1. (čtvrtek + pátek) - sběr papíru a hliníku

9. 1. (pondělí) - interaktivní program "Recyklace hrou"; 7:50 - 8:35; učebna 5. B

24. 1. (úterý) - celoškolní soutěž "Bobříci fyzické zdatnosti"; sokolovna; 4 vybraní žáci

31. 1. (úterý) - pololetní vysvědčení (výpis)

3. 2. (pátek) - pololetní prázdniny

V průběhu měsíce ledna probíhá sběrová kampaň mobilních telefonů "Starý mobil pro mobil"; staré mobily se odevzdávají p. uč. Klackové (5. B).

  

PROSINEC

5. - 9. 12. (pondělí - pátek) - vánoční sbírka pro pejsky a kočičky z útulku ve Březně;

granule v uzavřeném a nepoškozeném obalu prosíme předávat třídnímu učiteli

6. 12. (úterý) - vánoční fotografování (pouze zájemci); info + letáček na třídních schůzkách

16. 12. (pátek) - zeměpisná přednáška "Africká mozaika"; 50Kč/žák; škola 

19. + 20. (pondělí + úterý) - celoškolní soutěž "Člověče, nezlob se"

21. 12. (středa) - třídní vánoční besídka (4. + 5. vyučovací hodina)

22. 12. (čtvrtek) - ředitelské volno

23. 12. 2022 - 2. 2. 2023 - vánoční prázdniny

 

Odkaz na ADVENTNÍ KALENDÁŘ Z ČJ:

https://padlet.com/andreafiedlerova/fwszacmc0ckgwoqc

 

 LISTOPAD:

8. 11. (úterý) - Dětská nota, MUZEUM ŠKODA; 80 Kč/žák + doprava objednaným autobusem; hrazeno z OF; odjezd v 7:50 od školy

17. 11. (čtvrtek) - státní svátek

18. 11. (pátek) - ředitelské volno

24. 11. (čtvrtek) - třídní schůzky SRPŠ; třída 6. B - budova 2. stupně, 1. patro; v 16:00

do 25. 11. - celoškolní soutěž "Náš oddíl na táboře" - výtvarná soutěž na A3

30. 11. (středa) - vzdělávací program "Bezpečný pes"; 60 Kč/žák (z OF); sokolovna (9:45 - 10:30)

 

ŘÍJEN:

1. - 14. 10. - sběr malých elektrospotřebičů v rámci "Recyklohraní"

13. + 14. 10. (čtvrtek + pátek) - sběr papíru a hliníku, viz níže

20. 10. (čtvrtek) - celoškolní soutěž "Zabal si na výpravu" - školní hřiště

26. + 27. 10. (středa + čtvrtek) - podzimní prázdniny

28. 10. (pátek) - státní svátek

 

SBĚR PAPÍRU + HLINÍKOVÉHO ODPADU

13. + 14. 10. (čtvrtek + pátek)

POZOR ZMĚNA!

Nesbírá se karton, smíšený papír.

Sbíráme: noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb. Akceptuje se balení této směsi v kartonové krabici.

Sběr vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 13. 10. do dopoledních hodin 14. 10.

POKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE. VŠE SVÁZANÉ, ABYCHOM V PŘÍPADĚ VĚTRU NEMĚLI VÍCE PAPÍRU PO ULICÍCH NEŽ V KONTEJNERECH.

  

SDĚLENÍ

- Informace týkající se třídy budu uvádět zde na web třídy - na počátku každého měsíce akce na daný měsíc + dodatečně případné další informace v průběhu měsíce.

- Nepřítomnost dítěte prosím omluvte SMS zprávou (tel. č. 602208518), po příchodu do školy do žákovské knížky.

- Do osobního fondu (OF) vybírám 1000Kč (SRPŠ, akce,...), nosit v průběhu září.

 

ZÁŘÍ:

14. 9. (středa) - plánovaná odstávka el. energie, vyučování končí ve 12:20, oběd ve ŠJ nebude zajištěn, vzít větší svačinu

26. 9. (pondělí) - celoškolní soutěž "Rok skauta" - zahájení (hřiště, 3. vyuč. hod.)

28. 9. (středa) - státní svátek

29. + 30. 9. (čtvrtek + pátek) - ředitelské volno

 

Dodatek č. 4 ke Školnímu řádu ZŠ a MŠ Březno vydaného

dne 3.9.2018; Č.j.: ZSB – 251/2018, k omlouvání žáků z výuky

Konkrétně se text v kapitole b) Docházka do školy, v bodě 6. doplňuje o:
- „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat nepřítomnost svého dítěte
neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne absence.“

Bod 6. V kapitole b) Docházka do školy po doplnění zní:
Nepřítomnost žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů omlouvají zákonní zástupci
třídnímu učiteli. Tuto omluvu je nutné oznámit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti,
například telefonicky, e-mailem. „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat
nepřítomnost svého dítěte neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne
absence.“ Před návratem žáka do školy je nutné absenci zapsat také písemně do omluvného
listu v žákovské knížce.
Nebude-li postup dodržen, bude neomluvená absence nahlášena na Odbor sociálně - právní
ochrany dítěte.
Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno
zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny
v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na dva dny třídní učitel, na více dnů ředitel
školy, případně v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy, a to pouze po předložení
písemné žádosti zákonných zástupců.

 

 

Milí žáci a rodiče,

na cestě za poznáním vás v 6. třídě vítá 

Evženie Charvátová, třídní učitelka

 

1. 9. (čtvrtek) - 7:50 - 8:30 - slavnostní zahájení školního roku 2022 - 2023; školní hřiště; sraz s třídní učitelkou - 7:45 v šatně

                        8:45 - 9:30 - ve třídě s třídní učitelkou

                        9:30 - konec 1. dne školy

2. 9. (pátek) - ve třídě s třídní učitelkou; třídnické záležitosti; informace

                       s sebou: penál, bačkory, TV úbor, kufřík na VV, desky na tiskopisy k předání rodičům

                       12:20 - konec vyučování

od 5. 9. (pondělí) - vyučování dle rozvrhu 

 

ROZVRH 6. B.jpg

 
Školní jídelna →  1. 9. 2022 bude oběd všem žákům ZŠ automaticky odhlášen. Pokud máte o  oběd zájem, přihlaste si ho prosím přes www.strava.cz  nebo e-mailem sjbrezno@centrum.cz nejpozději do úterý 30. 8.