Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd > 8.B - 2022/2023

KVĚTEN

3. 5.                   Školní soutěž Bobřík paměti

10. - 12. 5.         Český den proti rakovině - veřejná sbírka

18. 5.                 Školní výlet - Sychrov, Liberec

24. 5.                 Preventivní akce "Přátelství, láska, sex" (pan Babka)

24. 5.                 Fotografování

25. 5.                 Jarní školní akademie

 

 

 

VOKOLOPOLE pořádá 12. ročník dětského cyklistického přespolního závodu  dne 13.5.23.

Bližší informace na www.vokolopole.zz

 

Třídní schůzky - změna termínu: 27. 4. od 16:00 (viz e-mail)

 

 

DUBEN

 

3. 4. Zahájení stavby u školy - viz. Informační dopis 

5. 4.  “Den bez tašek” 

6. 4.  Velikonoční prázdniny

7. 4. Státní svátek -  Velký pátek

10. 4. Státní svátek - Velikonoční pondělí

11. 4. Nástup do školy po velikonočních prázdninách

25. 4. Celoškolní soutěž Bobřík paměti 

25. 4. Třídni schůzky od 16:00

 

 

UZAVÍRKA

INFORMAČNÍ  DOPIS  ŽÁKŮM,  ZÁKONNÝM  ZÁSTUPCŮM  A ZAMĚSTNANCŮM  K  AKTUÁLNÍ  VÝSTAVBĚ  V OKOLÍ   A  MŠ BŘEZNO

 

3.4. 2023 BUDE ZAHÁJENA REALIZACE PŘELOŽKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ V PROSTORU PŘED BUDOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNO, a to z důvodu následné výstavby CHODNÍKU SMĚREM NA NOVOU TELIB. Krajská komunikace od tohoto data sice bude průjezdná, ale pouze v omezené míře!! POZDĚJI BUDE ZCELA UZAVŘENA! Hlavní vchod do základní školy bude pro žáky i veřejnost od 3.4. do 30.6.2023 zcela UZAVŘEN, neboť v tomto úseku bude staveniště. Žáci i zákonní zástupci budou k vstupu do budovy ZŠ využívat pouze zadní vchod od hřiště za výčepem a sokolovnou.

Souběžně s realizací chodníku před školou bude od 3.4.2023 realizována stavba nového víceúčelového hřiště na spodním hřišti pod školou. I zde bude omezení dopravy na místní komunikaci, částečná od 3.4. do 3.10.2023, úplná pakod 17.4. do 10.5.2023.

Z důvodů výstavby nového chodníku a nového hřiště důrazně apelujeme na VŠECHNY zákonné zástupce, aby své děti vozili pouze na parkoviště na náměstí a DO BLÍZKOSTI ŠKOLY VŮBEC NEZAJÍŽDĚLI. Cesta z náměstí do školy je bezpečná, vede chodníky pouze s jedním přechodem přes místní komunikaci s retardérem.

Informace pro zákonné zástupce z obcí Nová Telib, Řehnice, Kobylnice: Možnost zastavení automobilu u školy nebude umožněno!! Své děti posílejte autobusem nebo je vysaďte také až na náměstí.

Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ u základní školy: Prosím i Vy doveďte své děti do mateřské školy pěšky z náměstí. Do areálu školy nezajíždějte!

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci. Všem nám jde především o vybudování bezpečného okolí školy pro děti a žáky na mnoho dalších let.

 

Ve Březně 13.3.2023

                                                                        Barbora Adamcová, starostka Městyse Březno

                                                                        Dana Bělohlávková, ředitelka ZŠ a MŠ Březno

 

 

BŘEZEN

  1. - 24.3.         sběr malých elektrospotřebičů

            7.3.          Kluci za holky, holky za kluky (akce školního parlamentu)               

  1. - 17.3.         Dny pro záchranu života (preventivní program)
  2. - 24.3.         sběr papíru a hliníku

           24.3.         Den naruby (výročí narození Jana Amose Komenského)

           28.3.         Plavecký bobřík (celoškolní soutěž; vybraní žáci; Liberec)

 

 

ÚNOR

3. 2.               pololetní prázdniny

10. 2.             preventivní program (Ne)legální drogy

10. 2.             školní kolo olympiády v NJ

20. - 24. 2.     školní soutěž  Týden dobrých skutků

27. 2. - 5. 3.   jarní prázdniny

 

LEDEN

5. a 6. 1.       sběr papíru

celý  leden    sběr starých mobilů

12.1.             divadelní představení sk. M5

24. 1.            celoškolní soutěž - Bobřící fyzické zdatnosti

29. 1. - 2. 2.  lyžařský výcvik

31. 1.            vydání vysvědčení (výpisů)

3. 2.              pololetní prázdniny 

 

 PROSINEC

2.12.              zeměpisná přednáška "Evropa"

6. 12.             vánoční fotografování (pouze zájemci)

19. a 20. 12.  školní soutěž Člověče, nezlob se

22.12.            ředitelské volno

23. 12. 22 - 2.2.23 včetně - vánoční prázdniny

3.1. 23            zahájení výuky

 

Upozornění

dne 14.9. z důvodu odstávky elektřiny se žáci budou vyučovat jen do 12.20. Oběd nebude.

Po 28.9. (státní svátek) vyhlásila ředitelka školy dva dny (29. a 30.9.) volno.

 

 

 

 

Další informace

2. 9. končíme po páté vyučovací hodině, tzn. ve 12.20.

Rozvrh hodin:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

P

ČJ

AJ

FY

M

 

VV

CH

Ú

Z

M

AJ

ČJ

Nj/Rj

 

TVCH

TVCH

S

D

ČJ

M

Fy

TVD

TVD

 

 

Č

ČJ

M

Nj/Rj

VO

AJ

 

CvM

P

CH

Z

HV

M

ČJ

D

 

 

Od pondělí se děti začnou učit podle tohoto rozvrhu.

 

Dodatek č. 4
ke Školnímu řádu Základní školy a Mateřské školy Březno, vydaného
dne 3.9.2018; Č.j.: ZSB – 251/2018, k omlouvání žáků z výuky

Konkrétně se text v kapitole b) Docházka do školy, v bodě 6. doplňuje o:
- „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat nepřítomnost svého dítěte
neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne absence.“

Bod 6. V kapitole b) Docházka do školy po doplnění zní:
Nepřítomnost žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů omlouvají zákonní zástupci
třídnímu učiteli. Tuto omluvu je nutné oznámit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti,
například telefonicky, e-mailem. „Zákonným zástupcům se doporučuje omlouvat
nepřítomnost svého dítěte neprodleně, tzn. nejpozději do 8. hodiny ranní prvního dne
absence.“ Před návratem žáka do školy je nutné absenci zapsat také písemně do omluvného
listu v žákovské knížce.
Nebude-li postup dodržen, bude neomluvená absence nahlášena na Odbor sociálně - právní
ochrany dítěte.
Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno
zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny
v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na dva dny třídní učitel, na více dnů ředitel
školy, případně v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy, a to pouze po předložení
písemné žádosti zákonných zástupců.

 

 

 

2022 - 2023

Organizace zahájení školního roku 2022-2023

Začátek školního roku - čtvrtek 1. 9. 2022 

Děti přijdou v obvyklém čase do třídy. V případě, že nebude pršet, proběhne na hřišti slavnostní zahájení nového školního roku.

Odchod ze školy v 9.30h. 

S sebou si mohou přinést již přezůvky, kufříky i věci na TV.

 

Organizace školního roku 2022-2023

Ukončení 1. pololetí - úterý 31. 1. 2023

Ukončení 2. pololetí - pátek 30. 6. 2023

Podzimní prázdniny - středa 26. 10. 2022, čtvrtek 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny - od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny - pátek 3. 2. 2023

Jarní prázdniny - od pondělí 27. 2. 2023 do neděle 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. 4. 2023

Hlavní prázdniny - od 1.7.2023 – 3.9.2023

 

 

Těším se.

Milena Škaloudová