Ředitelské volno

001_3

Keramika pro dospělé

17.9.2018

Keramická dílna pro dospělé se bude konat každý první čtvrtek v měsíci v 16.30-18.45 v budově základní školy ve Březně.

Cena 200Kč.

Rezervace na tel.čísle 607 801 697/SMS/.Kapacita dílny je omezena.

Těším se na vás poprvé 4.10.2018.  Markéta Koutová.

Ekolamp

16.9.2018

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.

 
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, 
která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i
životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena
i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je
možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice
či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál,
nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné
pro další výrobu použít 95 - 100 % materiálu, ze kterého
byla zářivka vyrobena.
 
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde
ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě
při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna v ZŠ Březno.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem 
odvézt do sběrného dvora xxxx, každý den/čtvrtek/sobotu (kontaktní
adresa, otevírací doba). Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme
a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 
 
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec (naše město) zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa,
plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří xxx (jméno města/obce) finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo 
recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 25 kg
toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu dvou
Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho
města a nevyhazujte úsporky do koše.
 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Stimulační program Maxík

Jóga po děti

27.8.2018

Joga

dopis o stavbě

27.8.2018

Dopis-o-stavbe

Ekolamp- Kam s nefunkční zářivkou?

20.3.2018

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě
vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v
 Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani
do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat
ji ve sběrném dvoře (kontaktní adresa). Obsluha sběrného dvora
od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec
(naše město) zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší
nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí až o 80 % nižší spotřebaelektrické energie a vědomí,
že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
 
 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
Msn-web-