Výsledky scio testů

30.1.2019

Oc1

Oc2

Zápis do ZŠ a MŠ pro rok 2019/2020

15.1.2019

MŠ - termín čtvrtek 9.5.2019 od 8 do 11 hodin v hudebně I. stupně ZŠ. Přihlášky a informace obdrží zájemci v MŠ Březno u vedoucí učitelky Bc. Jitky Müllerové. Prozatím je na to ale dost času!

 

ZŠ - termín pátek 12.4. 2019 od 13 do 17.30 hodin. Místo bude upřesněno, nejspíš to ponecháme tak, jak se nám osvědčilo z minulých 2 let, tj. v přízemí budovy II. stupně. Zápis provedou učitelky I. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Lenky Mokrejšové a Mgr. Terezy Votočkové, a výchovné poradkyně Mgr. Mileny Škaloudové, Dis. Podmínky pro případné žádosti o odklad povinné školní docházky zůstávají stejné - zákonný zástupce dodá dva aktuálně platné doporučující doklady, nejlépe z PPP a od pediatra. Následně obdrží správní rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok a dítě zůstává v MŠ, kam dochází povinně.

Sběr drobného elektra

Elektro

Keramika pro dospělé

21.12.2018

Keramika pro dospělé je v měsíci lednu mimořádně 10.1.2019.

Ředitelské volno

O Z N Á M E N Í

VÁŽENÍ RODIČE,

sděluji vám, že jsem na dny čtvrtek 3.1. a pátek 4.1.2019 vyhlásila ředitelské volno.

1. Zákonným zástupcům dětí v mateřské škole sděluji, že z důvodu předpokládaného menšího zájmu o MŠ bude provoz redukován na nižší počet oddělení, a to v čase od 6.45 hodin do 15 hodin. Detaily provozu (kde bude MŠ fungovat a kde ne) vám sdělí vaše paní učitelka nebo vedoucí učitelka MŠ Bc. Jitka Müllerová.

2. Pokud máte zájem o umístění svého syna, své dcery, do školní družiny, nahlaste prosím svůj požadavek včas, tj. nejpozději do 18.12. třídní učitelce, která dále zařídí vše potřebné. Provoz školní družiny bude od 7 do 15 hodin, místo provozu, kontakt na vychovatelku a další provozní záležitosti vám obratem písemně sdělí vedoucí vychovatelka paní Jana Fidlerová.

3. Zájemci o oběd ve školní jídelně si požadavek u třídní učitelky taktéž předem nahlásí. Upozorňuji, že cena obědu je bez státního příspěvku, tzn. 55,- Kč.

 

Děkuji všem za pochopení a spolupráci.

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Vánoce

Milí zaměstnanci ZŠ a MŠ Březno, vážení rodiče a přátelé školy, naši milí žáci.

 

V podvečerním nedělním čase 2. 12. jsme se všichni společně sešli u nádherného vánočního stromu ve Březně na náměstí. Společenská akce, jež zahájila adventní čas, se vydařila díky nezištné práce mnoha občanů ze Března a dobrou náladu nezkazilo ani nevlídné počasí. Jsem ráda, že do programu kouzelným vystoupením zdárně přispěly naše nejmenší děti z mateřské školy pod vedením učitelek paní Jitky Müllerové a Pavlíny Smutné a poté i starší žáci základní školy pěveckým pásmem sboru pod vedením šikovných učitelek, paní Jany Pravé a Lenky Mokrejšové. Společně tak děti a žáci navzdory větru i dešti pomohli navodit předvánoční atmosféru svým milým vystoupením. Všem účinkujícím moc děkuji, bylo to opravdu krásné, byla a jsem na vás pyšná.

 

S koncem kalendářního roku tradičně přichází nejkrásnější období  rodinného štěstí a pohody, čas rozsvícených vánočních stromků a rozzářených dětských očí, doba plná přání, sváteční pohody, obdarovávání a splnění těch nejtajnějších tužeb. Přeji vám všem, aby ta krásná atmosféra, která ve vašich domovech brzy nastane, vám vydržela co nejdéle, přeji vám zdraví, lásku, štěstí, optimismus a stálou dobrou náladu, osobní klid a pohodu, pocit lidské sounáležitosti a hodně dobré vůle v roce 2019. Rozdávejte úsměvy, nic vás nestojí, rozdávejte radost a ona se vám bohatě vrátí.

 

                                               Dana Bělohlávková, ředitelka

Ekolamp- Kam s nefunkční zářivkou?

11.12.2018

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě
vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v
 Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani
do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat
ji ve sběrném dvoře (kontaktní adresa). Obsluha sběrného dvora
od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec
(naše město) zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší
nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí až o 80 % nižší spotřebaelektrické energie a vědomí,
že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
 
 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
Msn-web-Dopravní výchova

Pozvánka

2.11.2018

Web-1-11-

Ekolamp

16.9.2018

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.

 
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, 
která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i
životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena
i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je
možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice
či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál,
nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné
pro další výrobu použít 95 - 100 % materiálu, ze kterého
byla zářivka vyrobena.
 
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde
ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě
při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna v ZŠ Březno.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem 
odvézt do sběrného dvora xxxx, každý den/čtvrtek/sobotu (kontaktní
adresa, otevírací doba). Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme
a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 
 
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec (naše město) zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa,
plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří xxx (jméno města/obce) finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo 
recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 25 kg
toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu dvou
Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho
města a nevyhazujte úsporky do koše.
 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Stimulační program Maxík

dopis o stavbě

27.8.2018

Dopis-o-stavbe