Nabídka kroužků

Small_1_2

Small_0_2

 

 

 

Sběr papíru

Čt 7. 10. a Pá 8. 10. 2021

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru

od dopoledních hodin 7. 10. do dopoledních hodin 8. 10.

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech :-)

 PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

 

 

Organizační informace k testování žáků na začátku školního roku 2021/2022

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků.

· 1.9. 2021 budou otestováni žáci 2. – 9. tříd.

· 2.9. 2021 budou otestováni žáci 1. třídy.

· 6.9. 2021 budou otestováni žáci 1. – 9. tříd.

· 9.9. 2021 budou otestováni žáci 1. – 9. tříd.

Pravidla pro testování a nošení ochranných pomůcek:

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Je nutné hned 1.9.2021 přinést do školy potvrzení o výše napsaných skutečnostech. V opačném případě budou muset být žáci otestováni.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

Otestovaní žáci (s negativním výsledkem) jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za dodržení následujících přísnějších režimových opatření. Tato opatření budou platit po dobu screeningového testování, tedy do 9.9. 2021.

· Netestovaný žák bude používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě, při výuce a ve společných prostorách školy.

· Netestovaný žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy.

· Netestovaný žák nesmí zpívat.

· V době konzumace potravin a pokrmů, včetně nápojů, musí netestovaný žák dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Další pravidla:

· Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od pediatra).

 · Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

 · Pokud žák odmítne testování a odmítne i nošení ochrany dýchacích cest, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

                                                                              Mgr. Tereza Votočková, zástupkyně ředitelky

Aktuality!

ZŠ a MŠ Březno oznamuje, že získala počátkem roku 2021 z 2. kola grantového programu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč za účelem realizace projektu „Zlepšení hygienických podmínek ve škole“.

Doba realizace projektu je 7.10. 2020 až 30.4. 2021.

Škola za tyto finanční prostředky zakoupí do každé třídy čističku vzduchu.

vedení školy

Ekolamp

Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení? 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Březno. Obyvatelé naší obce Březno mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném místě ZŠ a MŠ Březno, Březno115 nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2020 recyklovalo 587 tun použitých světelných zdrojů a téměř 3 000 tun malých a velkých elektrozařízení. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Třídění hliníku

Informace o třídění hliníku

Co třídíme?

Drobný hliníkový odpad z našich domácností – obaly s některou z těchto recyklačních značek:


Jsou to: plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, termixů, tatarky, obaly od čokolád a figurek, uzávěry od nápojů, misky od buchet, paštik, prázdné tuby od mastí, past a jiné kosmetiky, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý se nenarovná.

Co netřídíme?

spreje, platíčka od léků, znečištěné předměty, obaly od chemikálií

Sběr hliníku v roce 2020/21 bude probíhat ve dnech sběru papíru a to 8.10, 7.1, 25.3, 16.6

Aktuality!

Provoz od 1.9.2020

Provoz-od-1-9-2020

Oznámení zákonným zástupcům

Oznameni-zakonnym-zastupcum

Wega

GRATULUJEME !!!

společnost WEGA recycling s.r.o. pořádala již 17. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin.

Soutěž byla vypsaná na období od 01.09.2020 do 25.6.2021.

Právě Vaše školase v soutěži umístila na  3.místě v kategorii celkové odevzdané množstvídruhotných surovin a obdrží tak finanční odměnu ve výši 3.000,-Kč. Na účet bude finanční odměna zaslána do 14 dnů od ukončení soutěže, na adresu se bude posílat poslední týden v srpnu.

Jsme rádi, že právě Vaše škola se do naší soutěže zapojila a tím podpořila náš cíl - vzdělávání v oblasti třídění odpadu.

Tímto děkujeme za účast v soutěži, přejeme Všem hlavně pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci v připravovaném 18. ročníku.

Vrácení peněz

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V. Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

Certifikát UNICEF

Stimulační program Maxík