Úřední dny a hodiny o prázdninách

24.6.2019

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY PRO VEŘEJNOST

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Ø středa 17. 7. 2019 od 9 do 12 hodin

Ø středa 14. 8. 2019 od 9 do 12 hodin

ředitelna ZŠ, 1. patro, stará budova

Ekolamp

7.6.2019

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?

 

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé naší obce (Březno) mohou nefunkční elektrozařízení zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře ZŠ Březno nebo v elektro obchodě při
nákupu nových.
 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí.
Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších
elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na 
více než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České
republice zřídila,a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná
místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
 
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz. 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

27.5.2019

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 13.6. od 16 hodin.

Budoucí 1.A ve třídě současné 5.A (budova 1.stupně), budoucí 1.B ve třídě současné 5.B(budova 2.stupně).

Seznamy žáků pro rok 2019/2020

24.5.2019

Seznamy1-aa1-b

Zdražení obědů

30.4.2019

POZOR! Od 1.5.2019 dochází ke zdražení obědů.

Více v příloze. Zdrazeni-obedu-1-5-2019

Rozhodnutí o přijetí žáků

29.4.2019

001-2

Upozornění

Certifikát UNICEF

Pop Song Fest

21.3.2019

Dne 20.3.2019 se pěvecký sbor prAmok pod vedením Sbm.Jany Pravé a Sbm.Lenky Mokrejšové zúčastnil 11.ročníku setkání dětských pěveckých sborů - POP SONG FEST - v Domě kultury Maldá Boleslav.

Akce měla podtext -  Zpíváme pro UNICEF: Pěvecké sbory pomáhají dětem. Výtěžek koncertu zamíří na vybraný program UNICEF – Dobrý start do života.

Na akci zazpívalo přes 410 dětských zpěváků.

PrAmok vystoupil s písničkami Když nemůžeš, tak přidej víc a Trumpeta. Atmosféra byla výborná a my všem děkujeme za podporu a pozivní reakce.

                                                          Mgr. Jana Pravá, Mgr.Lenka Mokrejšová

                                                                                   prAmok

0014

Ekolamp

5.3.2019

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?

 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších 
světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
 
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje
i pro naši obec (město). Obyvatelé naší obce (našeho města) mohou nejen
nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat
v ZŠ Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další elektrozařízení
k ekologické recyklaci,díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány
druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako
technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování
nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují
(např. rtuť v zářivkách).
 
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t použitých
světelných zdrojů, což představuje více než 20 kg rtuti, která se díky
zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých
domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných
zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a 
dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Výsledky scio testů

30.1.2019

Oc1

Oc2

Zápis do ZŠ a MŠ pro rok 2019/2020

15.1.2019

MŠ - termín čtvrtek 9.5.2019 od 8 do 11 hodin v hudebně I. stupně ZŠ. Přihlášky a informace obdrží zájemci v MŠ Březno u vedoucí učitelky Bc. Jitky Müllerové. Prozatím je na to ale dost času!

 

ZŠ - termín pátek 12.4. 2019 od 13 do 17.30 hodin. Místo bude upřesněno, nejspíš to ponecháme tak, jak se nám osvědčilo z minulých 2 let, tj. v přízemí budovy II. stupně. Zápis provedou učitelky I. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Lenky Mokrejšové a Mgr. Terezy Votočkové, a výchovné poradkyně Mgr. Mileny Škaloudové, Dis. Podmínky pro případné žádosti o odklad povinné školní docházky zůstávají stejné - zákonný zástupce dodá dva aktuálně platné doporučující doklady, nejlépe z PPP a od pediatra. Následně obdrží správní rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok a dítě zůstává v MŠ, kam dochází povinně.

Sběr drobného elektra

Elektro

Keramika pro dospělé

21.12.2018

Keramika pro dospělé je v měsíci lednu mimořádně 10.1.2019.

Ředitelské volno

O Z N Á M E N Í

VÁŽENÍ RODIČE,

sděluji vám, že jsem na dny čtvrtek 3.1. a pátek 4.1.2019 vyhlásila ředitelské volno.

1. Zákonným zástupcům dětí v mateřské škole sděluji, že z důvodu předpokládaného menšího zájmu o MŠ bude provoz redukován na nižší počet oddělení, a to v čase od 6.45 hodin do 15 hodin. Detaily provozu (kde bude MŠ fungovat a kde ne) vám sdělí vaše paní učitelka nebo vedoucí učitelka MŠ Bc. Jitka Müllerová.

2. Pokud máte zájem o umístění svého syna, své dcery, do školní družiny, nahlaste prosím svůj požadavek včas, tj. nejpozději do 18.12. třídní učitelce, která dále zařídí vše potřebné. Provoz školní družiny bude od 7 do 15 hodin, místo provozu, kontakt na vychovatelku a další provozní záležitosti vám obratem písemně sdělí vedoucí vychovatelka paní Jana Fidlerová.

3. Zájemci o oběd ve školní jídelně si požadavek u třídní učitelky taktéž předem nahlásí. Upozorňuji, že cena obědu je bez státního příspěvku, tzn. 55,- Kč.

 

Děkuji všem za pochopení a spolupráci.

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Vánoce

Milí zaměstnanci ZŠ a MŠ Březno, vážení rodiče a přátelé školy, naši milí žáci.

 

V podvečerním nedělním čase 2. 12. jsme se všichni společně sešli u nádherného vánočního stromu ve Březně na náměstí. Společenská akce, jež zahájila adventní čas, se vydařila díky nezištné práce mnoha občanů ze Března a dobrou náladu nezkazilo ani nevlídné počasí. Jsem ráda, že do programu kouzelným vystoupením zdárně přispěly naše nejmenší děti z mateřské školy pod vedením učitelek paní Jitky Müllerové a Pavlíny Smutné a poté i starší žáci základní školy pěveckým pásmem sboru pod vedením šikovných učitelek, paní Jany Pravé a Lenky Mokrejšové. Společně tak děti a žáci navzdory větru i dešti pomohli navodit předvánoční atmosféru svým milým vystoupením. Všem účinkujícím moc děkuji, bylo to opravdu krásné, byla a jsem na vás pyšná.

 

S koncem kalendářního roku tradičně přichází nejkrásnější období  rodinného štěstí a pohody, čas rozsvícených vánočních stromků a rozzářených dětských očí, doba plná přání, sváteční pohody, obdarovávání a splnění těch nejtajnějších tužeb. Přeji vám všem, aby ta krásná atmosféra, která ve vašich domovech brzy nastane, vám vydržela co nejdéle, přeji vám zdraví, lásku, štěstí, optimismus a stálou dobrou náladu, osobní klid a pohodu, pocit lidské sounáležitosti a hodně dobré vůle v roce 2019. Rozdávejte úsměvy, nic vás nestojí, rozdávejte radost a ona se vám bohatě vrátí.

 

                                               Dana Bělohlávková, ředitelka

Ekolamp- Kam s nefunkční zářivkou?

11.12.2018

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě
vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v
 Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani
do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat
ji ve sběrném dvoře (kontaktní adresa). Obsluha sběrného dvora
od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec
(naše město) zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší
nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí až o 80 % nižší spotřebaelektrické energie a vědomí,
že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
 
 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
Msn-web-Dopravní výchova

Pozvánka

2.11.2018

Web-1-11-

Stimulační program Maxík

dopis o stavbě

27.8.2018

Dopis-o-stavbe