Doporučení z MŠMT Robert Plaga

Uzavření školní jídelny

Vzhledem k uzavření ZŠ i MŠ bude školní jídelna 26. - 30. 10. uzavřena.

Nabídka prodeje židlí ze Základní školy

Základní škola Březno nabízí k prodeji židle za cenu 50 Kč/1 Ks (cca 20kusů).

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail školy - zs.brezno@seznam.cz.

Zidle2

Zidle3

Zidle4

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

Ekolamp

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů:

Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec (město). Obyvatelé naší obce Březno mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat na sběrném místě ZŠ a MŠ Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá a nefunkční elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 recyklovalo 706 t použitých světelných zdrojů, 587 t malých elektrozařízení a 1 586 t velkého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zařízení a 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů se tak do půdy mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Veselá věda

Veselá věda

Kroužek Veselá věda je externím kroužkem, který vede paní Hana Suková. S veškerými dotazy k činnosti kroužku ve školním roce 2020/2021 se obracejte přímo na paní Sukovou.

Kontakt : sukova.pelantova@seznam.cz

VÁŽENÍ RODIČE

 Aktuální situace mě nutí reagovat a vydat tato opatření, doporučení.

1. Pokud jste se právě před pár dny či hodinami vrátili z dovolené, např. z Chorvatska, zvažte, zda hned pošlete své dítě do kolektivu, tj. do školy, nebo ho několik dní necháte doma v karanténě na jistotu. Nikdo vám toto řešení nenařizuje, volba je zcela na vás.

2. Vybavte PROSÍM svého syna/svou dceru rouškou. Ve škole roušku prozatím běžně používat nebude, pokud se však v příslušném kolektivu objeví u některého žáka podezření na covid-19, budou roušku neprodleně používat všichni do odvolání. Tím, že své dítě ochranným prostředkem vybavíte a ono ho použije, zajistíte tak v dané chvíli jeho ochranu, a tím i celé vaší rodiny, širšího okolí.

DĚKUJI vám za pochopení a spolupráci. Věřte, že se všemi dostupnými i možnými prostředky snažím jen předcházet problémům, zajistit bezpečnost a ochránit zdraví vašich dětí, našich žáků a zaměstnanců.

Ve Březně 31.8.2020 Dana Bělohlávková

Vážení rodiče,

z loňského školního roku zůstalo v šatnách mnoho oblečení,přezůvek a karimatek z jógy.Pokud něco z výše jmenovaného postrádáte,vše je uloženo v krabici,která bude postupně vystavována před budovu školy u zadního vchodu.Věci tam budou k nahlédnutí během prvních dvou týdnů měsíce září.Jelikož z hygienických důvodů nemůžeme dlouhodobě skladovat,budou poté odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci

Třídění hliníku

Informace o třídění hliníku

Co třídíme?

Drobný hliníkový odpad z našich domácností – obaly s některou z těchto recyklačních značek:


  

Jsou to: plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, termixů, tatarky, obaly od čokolád a figurek, uzávěry od nápojů, misky od buchet, paštik, prázdné tuby od mastí, past a jiné kosmetiky, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý se nenarovná.

Co netřídíme?

         spreje, platíčka od léků, znečištěné předměty, obaly od chemikálií

Sběr hliníku v roce 2020/21 bude probíhat ve dnech sběru papíru a to 8.10, 7.1, 25.3, 16.6

Aktuality!

Provoz od 1.9.2020

Provoz-od-1-9-2020

Oznámení zákonným zástupcům

Oznameni-zakonnym-zastupcum

Wega

1.7.2020

Wega

Seznam žáků 1 tř.

MŠ tabulku přijetí

Vrácení peněz

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V. Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

Certifikát UNICEF

Stimulační program Maxík