Informace ředitelství základní školy:

První informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků se koná

v pondělí 21. června 2021 od 16:00 hodin

ve hale 2. stupně ZŠ. Vstup zadním vchodem (od školní jídelny).

Těší se na Vás třídní učitelka Vašich dětí

Mgr. Věra Klímová

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

v pondělí 17. května 2021 skončí rotační výuka pro žáky prvních i druhých stupňů základních škol ve Středočeském kraji. Všichni žáci se nám vrátí opět do školních lavic k prezenční výuce, k tomuto datu tedy ukončíme on-line výuku.

Na celém území ČR se také ruší povinnost homogenních tříd a skupin (např. v hodinách TV, jazykové výuky, ve školní družině, ve školní jídelně).

Povinné zůstávají při vyučování roušky, děti se i nadále pravidelně testují jedenkrát týdně (pondělí), přičemž se test provede bezprostředně po příchodu do školy a vždy první den osobní přítomnosti žáka, zaměstnance ve škole v týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, provedeme testování hned v den jeho příchodu do školy.

Předběžné, ale ještě ne 100% oznámení MZČR: Od 31. května se také mohou rozběhnout školy v přírodě.

                                                                                                                                         Dana Bělohlávková

SBĚR PAPÍR, HLINÍK

Sběr POUZE papíru

Čt 17. 6. a Pá 18. 6. 2021

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 17. 6. do ranních hodin 18. 6.

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerechsmile

 

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

DĚKUJI

touto cestou za následující sponzorské dary a pomoc:

1. za zeminu včetně dovozu akciové společnosti, přesněji panu Zdenku Jonášovi,

2. za štěpku obci Židněves.

Bez těchto darů bychom těžko záhony zaplňovali a hlavně bychom zeminu museli koupit. Finanční částka za nákup by nebyla malá!

3. za brigádnickou pomoc při montáži a zaplnění záhonů - konkrétně: panu Tomáši Egertovi a žákům Honzovi Šerému, Matěji Truksovi, Karlu Hlaváčovi, Tadeáši Mulačovi, Marku Konopkovi, Mirkovi Štechovi, Tomáši Havlovi, Petru Budinskému, Jindrovi Brodskému a Dominiku Hoppemu. Všichni jste moc pomohli panu školníkovi, který měl celou akci na starosti a který by to sám nedokázal. Díly záhonů jsou hodně těžké a opravdu nešlo o práci pro jedny ruce.

4. panu školníkovi za ochotu plnit tento náročný a jedinečný úkol i v čase po pracovní době.

Dana Bělohlávková

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce žáků ZŠ, že dle nařízení vlády musí od čtvrtka 25.2.2021 vybavit do školní výuky své děti kvalitní chirurgickou rouškou, případně respirátorem.

Pozn.: Látková, doma ušitá rouška již nestačí!

Děkuji za pochopení.

Mgr. Dana Bělohlávková

Aktuality!

ZŠ a MŠ Březno oznamuje, že získala počátkem roku 2021 z 2. kola grantového programu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč za účelem realizace projektu „Zlepšení hygienických podmínek ve škole“.

Doba realizace projektu je 7.10. 2020 až 30.4. 2021.

Škola za tyto finanční prostředky zakoupí do každé třídy čističku vzduchu.

vedení školy

Ekolamp

Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení? 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Březno. Obyvatelé naší obce Březno mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném místě ZŠ a MŠ Březno, Březno115 nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2020 recyklovalo 587 tun použitých světelných zdrojů a téměř 3 000 tun malých a velkých elektrozařízení. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Třídění hliníku

Informace o třídění hliníku

Co třídíme?

Drobný hliníkový odpad z našich domácností – obaly s některou z těchto recyklačních značek:


Jsou to: plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, termixů, tatarky, obaly od čokolád a figurek, uzávěry od nápojů, misky od buchet, paštik, prázdné tuby od mastí, past a jiné kosmetiky, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý se nenarovná.

Co netřídíme?

spreje, platíčka od léků, znečištěné předměty, obaly od chemikálií

Sběr hliníku v roce 2020/21 bude probíhat ve dnech sběru papíru a to 8.10, 7.1, 25.3, 16.6

Aktuality!

Provoz od 1.9.2020

Provoz-od-1-9-2020

Oznámení zákonným zástupcům

Oznameni-zakonnym-zastupcum

Wega

1.7.2020

Wega

Vrácení peněz

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V. Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

Certifikát UNICEF

Stimulační program Maxík