INFORMACE K ROZVOLNĚNÍ V ZŠ BŘEZNO OD 30.11.2020

- 1. a 2. ročníky denně pokračují v prezenčním vzdělávání.

- Na prezenční vzdělávání nově nastupují 3. – 5. ročníky + 9. třída.

- V liché týdny nastoupí do školy na prezenční vzdělávání třídy 2. stupně, konkrétně 6.A, 7.A a 8.A. Tyto třídy do školy budou dále do odvolání docházet ob týden, tzn., že v sudé týdny budou doma na distančním vzdělávání.

- V sudé týdny budou naopak do školy do odvolání chodit žáci 6.B, 7.B a 8.B; v liché týdny žáci těchto tříd zůstávají doma na distančním vzdělávání.

Pravidla:

- Vzdělávání bude probíhat v plném rozsahu dle rozvrhů.

- V hodinách HV a TV bude dle dispozic MŠMT jiný režim: žáci nesmí zpívat a cvičit. V hodinách bude vyučováno: teorie, poslech, vycházky, náhradní činnosti.

- Žáci ve škole budou používat roušky po celou dobu pobytu a kontaktu s dalšími osobami (výjimka je pouze čas pití a svačiny, případně oběda). Doporučujeme zaopatřit denně dítě minimálně 2 kusy této povinné ochrany dýchacích cest, obličeje.

- Žáci ve škole musí dodržovat zvýšenou a častěji nastavenou hygienu. Při vstupu do budovy mají u šaten možnost použít dezinfekci. Také ve třídě dodržují přísnější režim v oblasti hygieny: častěji (a zvláště po použití toalet + před jídlem) si myjí ruce mýdlem, mohou použít dezinfekci.

- V učebnách se bude často, pravidelně a důkladně větrat. Dobře své děti oblékejte. Doporučujeme více slabších vrstev, aby žáci mohli reagovat na momentální teplotní stav v učebně.

- Školní družina funguje ve 4 odděleních. Každý ročník (třídy A, B) má své zázemí i vychovatelku.

- Stravování bude probíhat v režimu speciálního rozpisu dle hygienických nařízení. Počítejte s případnou možnou časovou prodlevou.

                                                                                                                             vedení školy

 

 

 

Vážení rodiče,

 

 

od pondělí 23. 11. bude školní jídelna opět v provozu.

 

Pokud jste si nezrušili zasílání plateb na stravné, mělo by být Vaše dítě automaticky přihlášené.

 

Prosím, zkontrolujete si na www.strava.cz , zda tomu tak opravdu je, pokud obědy přihlášené mít nebudete, přihlaste si je sami přes stravu (do pátku 14hod.) nebo emailem sjbrezno@centrum.cz .

Pokud budete chtít obědy odhlásit, tak stejným způsobem.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Petra Štrauchová

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení z MŠMT Robert Plaga

Nabídka prodeje židlí ze Základní školy

Základní škola Březno nabízí k prodeji židle za cenu 50 Kč/1 Ks (cca 20kusů).

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail školy - zs.brezno@seznam.cz.

Zidle2

Zidle3

Zidle4

Ekolamp

Recyklace – mysleme na budoucnost

 

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

 Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

 Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 706 tun vysloužilých světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.

Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

 Obyvatelé naší obce Březno mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat v ZŠ a MŠ Březno, Březno 115,   294 06  Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

 Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu
nabízí městům a obcím zcela zdarma.

Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4500 sběrných míst, která společnost EKOLAMP
po celé České republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich
přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

VÁŽENÍ RODIČE

 Aktuální situace mě nutí reagovat a vydat tato opatření, doporučení.

1. Pokud jste se právě před pár dny či hodinami vrátili z dovolené, např. z Chorvatska, zvažte, zda hned pošlete své dítě do kolektivu, tj. do školy, nebo ho několik dní necháte doma v karanténě na jistotu. Nikdo vám toto řešení nenařizuje, volba je zcela na vás.

2. Vybavte PROSÍM svého syna/svou dceru rouškou. Ve škole roušku prozatím běžně používat nebude, pokud se však v příslušném kolektivu objeví u některého žáka podezření na covid-19, budou roušku neprodleně používat všichni do odvolání. Tím, že své dítě ochranným prostředkem vybavíte a ono ho použije, zajistíte tak v dané chvíli jeho ochranu, a tím i celé vaší rodiny, širšího okolí.

DĚKUJI vám za pochopení a spolupráci. Věřte, že se všemi dostupnými i možnými prostředky snažím jen předcházet problémům, zajistit bezpečnost a ochránit zdraví vašich dětí, našich žáků a zaměstnanců.

Ve Březně 31.8.2020 Dana Bělohlávková

Vážení rodiče,

z loňského školního roku zůstalo v šatnách mnoho oblečení,přezůvek a karimatek z jógy.Pokud něco z výše jmenovaného postrádáte,vše je uloženo v krabici,která bude postupně vystavována před budovu školy u zadního vchodu.Věci tam budou k nahlédnutí během prvních dvou týdnů měsíce září.Jelikož z hygienických důvodů nemůžeme dlouhodobě skladovat,budou poté odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci

Třídění hliníku

Informace o třídění hliníku

Co třídíme?

Drobný hliníkový odpad z našich domácností – obaly s některou z těchto recyklačních značek:


  

Jsou to: plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, termixů, tatarky, obaly od čokolád a figurek, uzávěry od nápojů, misky od buchet, paštik, prázdné tuby od mastí, past a jiné kosmetiky, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý se nenarovná.

Co netřídíme?

         spreje, platíčka od léků, znečištěné předměty, obaly od chemikálií

Sběr hliníku v roce 2020/21 bude probíhat ve dnech sběru papíru a to 8.10, 7.1, 25.3, 16.6

Aktuality!

Provoz od 1.9.2020

Provoz-od-1-9-2020

Oznámení zákonným zástupcům

Oznameni-zakonnym-zastupcum

Wega

1.7.2020

Wega

Seznam žáků 1 tř.

MŠ tabulku přijetí

Vrácení peněz

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V. Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

Certifikát UNICEF

Stimulační program Maxík