Wega

1.7.2020

Wega

Úřední dny o prázdninách

22.6.2020

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY PRO VEŘEJNOST

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

  •  po – čt 29.6. – 2. 7. 2020 od 9 do 12 hodin

  •  středa 15. 7. 2020 od 9 do 12 hodin

  •  středa 12. 8. 2020 od 9 do 12 hodin

 

ředitelna ZŠ, 1. patro, stará budova

Závěr šk.roku 2019/2020

Ekolamp - Kam s nefunkční žárovkou

ORGANIZACE KONZULTACÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZNO OD 8.6.2020 - II.st.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ BUDOUCÍCH 1.ROČNÍKŮ

29.5.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ BUDOUCÍCH 1.ROČNÍKŮ

15.6. 1.B - p.uč.Krausová

16.6. 1.A - p.uč.Jonášová

Sraz účastníků v 16 hodin u zadního vchodu školy( u jídelny ).Prosíme o účast pouze jedné osoby z rodiny.

ORGANIZACE VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZNO PO AKTUALIZACI MŠMT

inzerát - školník

27.5.2020

Inzerat-skolnik

Teplé obědy od 28.5.2020

Organizace výuky 25.5.2020

MŠ tabulku přijetí

Seznam žáků 1.tříd 2020/2021

Vrácení peněz

Info k nástupu dětí do ZŠ - 25.5.2020

9.třída - dodatek č.2

Nabídka knížek

14.5.2020

Milí rodiče,

máme k dispozici nové katalogy nakladatelství ALBATROS a FRAGMENT. Tentokrát pouze v elektronické podobě. Pokud si budete chtít nějakou knihu objednat, můžete tak učinit sami prostřednictvím eshopu, nebo odešlete vyplněnou objednávku na emailovou adresu lenkamokrejsova@seznam.cz Pokud si někdo nebude vědět s vyplněním objednávky rady, stačí mi napsat přesný název knihy, autora, cenu, jméno objednávajícího a částku za knihu. Knihy objednám hromadně. Na předání se domluvíme individuálně. Katalogy a objednávkové formuláře naleznete v příloze.

Příjemný den Lenka Mokrejšová

Kmc-leto-2020_objednavka-rodicu

Kkf-leto-2020_objednavka-rodicu

Kkf-leto-2020_katalog

ORGANIZACE VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZNO OD 25.5.2020

Provoz mateřské školy Březno

9.třída - dodatek

Vyhláška k hodnocení - červen 2020

Informace pro žáky 9.ročníku

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V: Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání do školního roku 2020/2021.

Velikonoce

Platby

Vážení rodiče,

objevilo se několik dotazů ohledně plateb za školní družinu, mateřskou školu, stravné ve školní jídelně a zájmové kroužky v měsících duben, květen a červen 2020. Moc vás všechny tímto žádáme o zasílání plateb i nadále dle nastavených pravidel. V případě pozastavení některých plateb by totiž mohlo dojít ke zmatku a chybám. O vámi odeslané a školskými službami nevyčerpané peníze za období, kdy vaše děti z důvodů nařízení vlády nenavštěvují školská zařízení, v žádném případě nepřijdete. Bude vám vráceno v celoroční vyúčtování v letních měsících.

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Březno

Úřední dny

Úřední dny v ZŠ :

každou středu od 9-10:30 až do odvolání.

V případě akutní potřeby individuálně po domluvě na telef. čísle:

739 095 831.

Děkuji za pochopení.

 

Dana Bělohlávková

Sběr papíru

23.3.2020

Sběr - aktuální informace

 

Plánovaný sběr v termínu 26. a 27. 3. proběhne! (potvrzeno odběratelem sběru)

Prosím, vhazujte sběr přímo do kontejnerů, dle nejnovějších instrukcí (ne karton, pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, kancelářský papír knihy bez tvrdých vazeb). Netvořte před kontejnery či před školou žádné hromádky.

Vzhledem k situaci s virem, prosím, dbejte pravidel, která jsou nařízena vládou ČR (přístup v rouškách, dodržování rozestupů, pokud bude někdo zrovna vhazovat papír do kontejnerů, raději počkejte v autě, než bude hotov...)

Děkuji za pochopení a všem přeji pevné zdraví, jak fyzické tak psychické!

Za ZŠ Březno, Tereza Nosková.

Uzavření MŠ Březno

13.3.2020

3699_001

Úřední den

13.3.2020

Úřední den v ZŠ :

středa 18.3.2020 od 9 do 10.30 hodin. 

V případě akutní potřeby individuálně po domluvě na telef. čísle:

739 095 831.

Děkuji za pochopení.

Dana Bělohlávková

Oznámení

13.3.2020

Vážení strávníci,

oznamuji Vám tímto, že vzhledem k výjimečné situaci od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavujeme vaření a výdej obědů pro cizí strávníky.

 

Hlavní důvod je ochrana dětí navštěvujících mateřskou školu a ochrana zaměstnanců ZŠ a ŠJ.

Toto opatření bylo odsouhlaseno vedením školy a vedením městyse.

 

Děkuji všem za pochopení.

 

Petra Štrauchová

Vedoucí ŠJ Březno

V Březně dne 13. 3. 2020

Sběr papíru - březen

11.3.2020

Březnový sběr se neruší, termín 26. - 27. 3. zůstává.

Prosím o vhazování přímo do kontejnerů a dle posledních informací pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (vše může být zabaleno v kartonové krabici).

 

Děkuji za pochopení, za ZŠ Březno Tereza Nosková.

Jarní akademie

11.3.2020

Tradiční jarní akademie školy se z bezpečnostních a organizačních důvodů tento školní rok ruší.

Mimořádná opatření

Potvrzení o uzavření školy

Oznámení ředitelství školy

10.3.2020

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

Ekolamp

4.3.2020

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?

 

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé naší obce (Březno) mohou nefunkční elektrozařízení zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře ZŠ Březno nebo v elektro obchodě při
nákupu nových.
 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí.
Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších
elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na 
více než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České
republice zřídila,a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná
místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
 
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz. 

Pozvánka k zápisu

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Divadlo

25.2.2020

V pondělí 2.3.2020 se koná divadelní představení (pro skupinu M5) LEGENDA 997 (V+V). Představení začíná v 18,00h. a předpokládaný konec bude ve 20,15h.

Divadlo - ZRUŠENO

28.1.2020

Pozor - z důvodu nemoci herců se představení ruší!

Ve středu 29. 1. 2020 se koná divadelní představení (pro skupinu M5) A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN. Představení začíná v 18.00h a končí ve 20.45h.

V. Klímová

Aktuality!

20.12.2019

Vážení rodiče, milí žáci,

 

přeji vám krásné, spokojené a klidné prožití nejhezčích a nejmilejších svátků v roce – Vánoc. Přeji vám, ať jsou alespoň trochu bílé, prožité v kruhu nejbližších a milovaných osob a ať se vám splní alespoň některá vaše přání. V novém roce 2020 ať jste šťastní, zdraví, optimističtí, plní síly, humoru, elánu i radosti. Zůstaňte našimi dobrými přáteli, moc si toho vážíme, pro dobrý chod školy a správný směr vaše pochopení i vaši náklonnost moc potřebujeme. Děkujeme za všechny sponzorské dary, všechny našly své správné místo, udělaly radost a dostalo se jim uznání.

 

Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Březno             

                                                Mgr. Dana Bělohlávková, ředitelka

Článek do vánočního zpravodaje

Ekolamp

 4.12.2019

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?

 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších 
světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
 
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje
i pro naši obec (město). Obyvatelé naší obce (našeho města) mohou nejen
nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat
v ZŠ Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další elektrozařízení
k ekologické recyklaci,díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány
druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako
technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování
nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují
(např. rtuť v zářivkách).
 
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t použitých
světelných zdrojů, což představuje více než 20 kg rtuti, která se díky
zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých
domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných
zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a 
dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Dopravní výchova

1.11.2019

Poučení z nehody - autem do (ne)pohody

Dne 24. října 2019 se u nás ve škole uskutečnil dopravně-preventivní program „Poučení z nehody - autem do (ne)pohody 2“. Zábavnou, moderní a interaktivní formou se žáci 1. a 2. stupně seznamovali s nejčastějšími rizikovými situacemi v silničním provozu (cestování automobilem, jízda na kole, chůze v silničním provozu, viditelnost atd.). Lektorky měly pro žáky připravené audiovizuální materiály i praktické názorné pomůcky (ochranné přilby, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech atd.).

Dov_4_pouceni-z-nehody

Dopis rodičům - sběr papíru a víček

18.10.2019

Vicka-papir

Zájezd do Anglie

17.10.2019

Anglie_zajezd_2020

Je vhodný pro děti od 12 let. Termín v květnu nebo červnu 2020.

Keramika pro dospělé

6.9.2019

Keramická dílna peo dospělé se bude konat každý první čtvrtek v měsíci v 16,30 - 18,45h v budově ZŠ ve Březně. Rezervace na tel.607 801 697 /SMS/. Kapacita dílny je omezena. Těším se na Vás poprvé 3.10.2019.

Markéta Koutová

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

kroužek Veselá věda

Vzhledem k velkému počtu zájemců na kroužek Veselá věda, byl otevřen ještě další termín a to každý čtvrtek od 13.45 - 14.45. (První termín -  středa je již obsazen.)

Rozdělení žáků do tříd 1.A , 1.B - 2019/2020

24.8.2019

Seznamy1-aa1-b

Zdražení obědů

30.4.2019

POZOR! Od 1.5.2019 dochází ke zdražení obědů.

Více v příloze. Zdrazeni-obedu-1-5-2019

Rozhodnutí o přijetí žáků

29.4.2019

001-2

Certifikát UNICEF

Pop Song Fest

21.3.2019

Dne 20.3.2019 se pěvecký sbor prAmok pod vedením Sbm.Jany Pravé a Sbm.Lenky Mokrejšové zúčastnil 11.ročníku setkání dětských pěveckých sborů - POP SONG FEST - v Domě kultury Maldá Boleslav.

Akce měla podtext -  Zpíváme pro UNICEF: Pěvecké sbory pomáhají dětem. Výtěžek koncertu zamíří na vybraný program UNICEF – Dobrý start do života.

Na akci zazpívalo přes 410 dětských zpěváků.

PrAmok vystoupil s písničkami Když nemůžeš, tak přidej víc a Trumpeta. Atmosféra byla výborná a my všem děkujeme za podporu a pozivní reakce.

                                                          Mgr. Jana Pravá, Mgr.Lenka Mokrejšová

                                                                                   prAmok

0014

Stimulační program Maxík