Školní jídelna

Školní jídelna Březno je od pondělí 18.1.2021 v provozu

INZERÁT

na pracovní pozici hlavní účetní příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno se 100% pracovním úvazkem.

 Základní požadavky:

 • praxe 2 roky
 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • znalost problematiky účetnictví v příspěvkových organizacích vítána

 Náplň práce:

 • kompletní zpracování účetní agendy příspěvkové organizace
 • pokladna, banka
 • vydané a přijaté faktury
 • majetek
 • práce související se závěrkou a jejích předávání do Centrálního systému účetních informací státu

 Nabízíme:

 • platové podmínky dle státních tarifů
 • příspěvek na stravování ve školní jídelně
 • rozmanitá práce.

Hledáme zodpovědnou a samostatnou účetní s pozitivním přístupem ke kolektivu.

Nástup od 1.3.2021, uvítáme nástup již v únoru z důvodu zaučení.

V případě zájmu zašlete své životopisy do 25.1.2021 na adresu zs.brezno@seznam.cz.

                                                                                   Vedení školy

MILÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ, VÁŽENÍ RODIČE

S příchodem nového roku 2021 máme jistě každý v sobě naději, že zase bude lépe. Věřme, že se tak stane, ale asi ne hned. Ještě to chvíli potrvá, ještě chvíli bude hůř, aby pak mohlo být líp. Přeji vám rodičům, žákům i žákyním, kolegům i kolegyním, všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Březno, i sobě, aby toto čekání na lepší dny netrvalo příliš dlouho, nebylo to čekání vyčerpávající a vidina jasných a lepších dnů byla poté naplněna.

S uzavřením vzdělávacích zařízení se opět musíme všichni společně vypořádat. Opět přejdeme dle nařízení MŠMT na distanční výuku, s výjimkou 1. a 2. tříd. Ty budou na prezenční výuku docházet denně do školy, a to hned od 4.1. Věřím, že jste tyto informace již postřehli z médií, že vám je poskytly i třídní učitelky. Přejdeme na formu, kterou jsme již jeden čas vyzkoušeli. Podrobnosti k tomu vám předají učitelky. Stravování ve školní jídelně bude možné, ale opět ve zpřísněném režimu. Pokud nechcete, aby se váš syn/vaše dcera v zařízení stravovali, odhlaste si je prosím co nejdříve. Děkuji. V opačném případě jsou automaticky přihlášeni.

Přátelé, děkuji vám za všechna upřímná přání k Vánocům i novému roku a přeji vám hodně sil, hodně tolerance, mnoho pochopení a sounáležitosti. Nemáme to nikdo lehké a s blížícím se pololetím tohoto zvláštního školního roku, kdy se stále něco mění, že jeden nikdy pomalu neví, co bude zítra platit, bude zapotřebí, aby žáci vzdělávání v žádném případě nepodceňovali. Situace si bohužel stávající formu vzdělávání vyžaduje, všichni pedagogové beze zbytku se jí v naší škole naučili a všichni ji realizují, jak nejlépe umí a dovedou. Stále se v ní samostudiem zdokonalují a hledají nejlepší, nejschůdnější cesty i cestičky, jak vědomosti žákům předat, procvičit, upevnit. Věřte jim, spolupracujte s nimi, dohlídněte na vzdělávání svých dětí a vše dobře dopadne. Naděje, víra a optimismus ať nás nikdy neopustí.

Dana Bělohlávková

Školní jídelna

Všechny děti, které mají od zítra 4.1.2021 distanční výuku budou mít automaticky odhlášené obědy. Pokud budete mít zájem o odebírání obědů do krabiček přihlaste se prosím sami přes www.strava.cz nebo mailem sjbrezno@centrum.cz
Děkuji. Štrauchová

Pozor změna!!

SBĚR POUZE PAPÍRU

Čt 7. 1. a Pá 8. 1. 2021

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 7.1. do ranních hodin 8.1.

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech smile

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

 

SBĚR HLINÍKU

Čt 7. 1. a Pá 8. 1. 2021

 

Doporučení z MŠMT Robert Plaga

Nabídka prodeje židlí ze Základní školy

Základní škola Březno nabízí k prodeji židle za cenu 50 Kč/1 Ks (cca 20kusů).

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail školy - zs.brezno@seznam.cz.

Zidle2

Zidle3

Zidle4

Ekolamp

Recyklace – mysleme na budoucnost

 

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

 Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

 Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 706 tun vysloužilých světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.

Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

 Obyvatelé naší obce Březno mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat v ZŠ a MŠ Březno, Březno 115,   294 06  Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

 Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu
nabízí městům a obcím zcela zdarma.

Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4500 sběrných míst, která společnost EKOLAMP
po celé České republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich
přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

VÁŽENÍ RODIČE

 Aktuální situace mě nutí reagovat a vydat tato opatření, doporučení.

1. Pokud jste se právě před pár dny či hodinami vrátili z dovolené, např. z Chorvatska, zvažte, zda hned pošlete své dítě do kolektivu, tj. do školy, nebo ho několik dní necháte doma v karanténě na jistotu. Nikdo vám toto řešení nenařizuje, volba je zcela na vás.

2. Vybavte PROSÍM svého syna/svou dceru rouškou. Ve škole roušku prozatím běžně používat nebude, pokud se však v příslušném kolektivu objeví u některého žáka podezření na covid-19, budou roušku neprodleně používat všichni do odvolání. Tím, že své dítě ochranným prostředkem vybavíte a ono ho použije, zajistíte tak v dané chvíli jeho ochranu, a tím i celé vaší rodiny, širšího okolí.

DĚKUJI vám za pochopení a spolupráci. Věřte, že se všemi dostupnými i možnými prostředky snažím jen předcházet problémům, zajistit bezpečnost a ochránit zdraví vašich dětí, našich žáků a zaměstnanců.

Ve Březně 31.8.2020 Dana Bělohlávková

Třídění hliníku

Informace o třídění hliníku

Co třídíme?

Drobný hliníkový odpad z našich domácností – obaly s některou z těchto recyklačních značek:


  

Jsou to: plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, termixů, tatarky, obaly od čokolád a figurek, uzávěry od nápojů, misky od buchet, paštik, prázdné tuby od mastí, past a jiné kosmetiky, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý se nenarovná.

Co netřídíme?

         spreje, platíčka od léků, znečištěné předměty, obaly od chemikálií

Sběr hliníku v roce 2020/21 bude probíhat ve dnech sběru papíru a to 8.10, 7.1, 25.3, 16.6

Aktuality!

Provoz od 1.9.2020

Provoz-od-1-9-2020

Oznámení zákonným zástupcům

Oznameni-zakonnym-zastupcum

Wega

1.7.2020

Wega

Seznam žáků 1 tř.

MŠ tabulku přijetí

Vrácení peněz

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V. Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

Certifikát UNICEF

Stimulační program Maxík