Vánoční fotografování ve škole

Termín Vánočního fotografování bude upřesněn.


 
Nastavení fotogalerie

Ekolamp

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů:

Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec (město). Obyvatelé naší obce Březno mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat na sběrném místě ZŠ a MŠ Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá a nefunkční elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 recyklovalo 706 t použitých světelných zdrojů, 587 t malých elektrozařízení a 1 586 t velkého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zařízení a 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů se tak do půdy mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Sběr papíru

     Sběr POUZE papíru

Čt 8. 10. a Pá 9. 10. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem, přestává sběrná stanice do odvolání odebírat karton, lepenky a smíšený papír. Sbíráme pouze noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb (akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici).

 

Váš sběr můžete začít vhazovat po přistavení kontejneru od dopoledních hodin 8. 10. do dopoledních hodin 9. 10.

 

DOKUD NEBUDE PŘISTAVEN KONTEJNER, NEDÁVEJTE, PROSÍM, SBĚR KE ŠKOLE.

 

Vše svázané, abychom v případě větru neměli více papíru po ulicích než v kontejnerech smile

PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme.

Veselá věda

Veselá věda

Kroužek Veselá věda je externím kroužkem, který vede paní Hana Suková. S veškerými dotazy k činnosti kroužku ve školním roce 2020/2021 se obracejte přímo na paní Sukovou.

Kontakt : sukova.pelantova@seznam.cz

VÁŽENÍ RODIČE

 Aktuální situace mě nutí reagovat a vydat tato opatření, doporučení.

1. Pokud jste se právě před pár dny či hodinami vrátili z dovolené, např. z Chorvatska, zvažte, zda hned pošlete své dítě do kolektivu, tj. do školy, nebo ho několik dní necháte doma v karanténě na jistotu. Nikdo vám toto řešení nenařizuje, volba je zcela na vás.

2. Vybavte PROSÍM svého syna/svou dceru rouškou. Ve škole roušku prozatím běžně používat nebude, pokud se však v příslušném kolektivu objeví u některého žáka podezření na covid-19, budou roušku neprodleně používat všichni do odvolání. Tím, že své dítě ochranným prostředkem vybavíte a ono ho použije, zajistíte tak v dané chvíli jeho ochranu, a tím i celé vaší rodiny, širšího okolí.

DĚKUJI vám za pochopení a spolupráci. Věřte, že se všemi dostupnými i možnými prostředky snažím jen předcházet problémům, zajistit bezpečnost a ochránit zdraví vašich dětí, našich žáků a zaměstnanců.

Ve Březně 31.8.2020 Dana Bělohlávková

Vážení rodiče,

z loňského školního roku zůstalo v šatnách mnoho oblečení,přezůvek a karimatek z jógy.Pokud něco z výše jmenovaného postrádáte,vše je uloženo v krabici,která bude postupně vystavována před budovu školy u zadního vchodu.Věci tam budou k nahlédnutí během prvních dvou týdnů měsíce září.Jelikož z hygienických důvodů nemůžeme dlouhodobě skladovat,budou poté odvezeny do charitativních kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci

Třídění hliníku

Informace o třídění hliníku

Co třídíme?

Drobný hliníkový odpad z našich domácností – obaly s některou z těchto recyklačních značek:


  

Jsou to: plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, termixů, tatarky, obaly od čokolád a figurek, uzávěry od nápojů, misky od buchet, paštik, prázdné tuby od mastí, past a jiné kosmetiky, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý se nenarovná.

Co netřídíme?

         spreje, platíčka od léků, znečištěné předměty, obaly od chemikálií

Sběr hliníku v roce 2020/21 bude probíhat ve dnech sběru papíru a to 8.10, 7.1, 25.3, 16.6

Aktuality!

Provoz od 1.9.2020

Provoz-od-1-9-2020

Oznámení zákonným zástupcům

Oznameni-zakonnym-zastupcum

Wega

1.7.2020

Wega

Seznam žáků 1 tř.

MŠ tabulku přijetí

Vrácení peněz

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V: Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

Certifikát UNICEF

Stimulační program Maxík