Keramika pro dospělé

6.9.2019

Keramická dílna peo dospělé se bude konat každý první čtvrtek v měsíci v 16,30 - 18,45h v budově ZŠ ve Březně. Rezervace na tel.607 801 697 /SMS/. Kapacita dílny je omezena. Těším se na Vás poprvé 3.10.2019.

Markéta Koutová

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

kroužek Veselá věda

Vzhledem k velkému počtu zájemců na kroužek Veselá věda, byl otevřen ještě další termín a to každý čtvrtek od 13.45 - 14.45. (První termín -  středa je již obsazen.)

Sběr papíru

Ekolamp

3.9.2019

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou zářivkou,

která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či

úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do

popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou

unikat nebezpečné látky.

 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka 
se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a
z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat,
a tak v posledních letech postupně přecházíme na
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu
a charakter světla - výběr moderních světelných zdrojů je
opravdu pestrý. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném
koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci 
znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové
i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při
nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným 
zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném dvoře (ZŠ Březno).
Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží
do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro
naši obec Březno) zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale
navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci
nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky 
nám vynahradí nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že
společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších 
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Aktuality!

3.9.2019

"Veselá věda
KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos  už v týdnu od 30.září, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí,  1350Kč /pololetí"

A6-letak-vedecke-pokusy-2019_20

Jóga pro děti

3.9.2019

Hrava-joga-pro-deti

Rozdělení žáků do tříd 1.A , 1.B - 2019/2020

24.8.2019

Seznamy1-aa1-b

Ekolamp

7.6.2019

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?

 

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé naší obce (Březno) mohou nefunkční elektrozařízení zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře ZŠ Březno nebo v elektro obchodě při
nákupu nových.
 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí.
Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších
elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na 
více než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České
republice zřídila,a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná
místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
 
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz. 

Zdražení obědů

30.4.2019

POZOR! Od 1.5.2019 dochází ke zdražení obědů.

Více v příloze. Zdrazeni-obedu-1-5-2019

Rozhodnutí o přijetí žáků

29.4.2019

001-2

Certifikát UNICEF

Pop Song Fest

21.3.2019

Dne 20.3.2019 se pěvecký sbor prAmok pod vedením Sbm.Jany Pravé a Sbm.Lenky Mokrejšové zúčastnil 11.ročníku setkání dětských pěveckých sborů - POP SONG FEST - v Domě kultury Maldá Boleslav.

Akce měla podtext -  Zpíváme pro UNICEF: Pěvecké sbory pomáhají dětem. Výtěžek koncertu zamíří na vybraný program UNICEF – Dobrý start do života.

Na akci zazpívalo přes 410 dětských zpěváků.

PrAmok vystoupil s písničkami Když nemůžeš, tak přidej víc a Trumpeta. Atmosféra byla výborná a my všem děkujeme za podporu a pozivní reakce.

                                                          Mgr. Jana Pravá, Mgr.Lenka Mokrejšová

                                                                                   prAmok

0014

Ekolamp

5.3.2019

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?

 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších 
světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
 
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje
i pro naši obec (město). Obyvatelé naší obce (našeho města) mohou nejen
nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat
v ZŠ Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další elektrozařízení
k ekologické recyklaci,díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány
druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako
technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování
nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují
(např. rtuť v zářivkách).
 
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t použitých
světelných zdrojů, což představuje více než 20 kg rtuti, která se díky
zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých
domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných
zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a 
dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Stimulační program Maxík

dopis o stavbě

27.8.2018

Dopis-o-stavbe