ORGANIZACE DNE V MŠ

                                                             PRO VŠECHNY TŘÍDY MŠ

6,30 (Žabičky) , 6,45 (ostatní třídy) -8,15                            Ranní hry

 • -individuální péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • -didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně)
 • -jazykové chvilky
 • -smyslové hry

8,15-8,45                            Ranní cvičení-zdravotně preventivní cviky

8,45-9,00                            Hygiena, svačina

9,00-9,30                            Didakticky cílené činnosti – spontánní hry

9,30-11,30                          Pobyt venku

11,30-12,00 (Slůňata),

11,45 - 12,15 (ostatní třídy)    Hygiena, oběd

12,00-13,45                        Hygiena, odpočinek

 • -náhradní nespavé aktivity
 • -individuální péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami

13,45-14,15                        Hygiena, svačina

14,15-16,00                        Odpolední zájmové činnosti dětí

 • -hry dle zájmu dětí
 • -pokračování didaktických cílených činností

 

Organizace dne - SLUNÍČKA

 • provoz 6,45h - 16h

 Organizace dne - SLŮŇATA

 • provoz 6,45h - 16h

 •  

Organizace dne - BERUŠKY

 • provoz 6,45h - 16h

Organizace dne - ŽABIČKY

 • provoz 6,30h - 16h

 

 

ORGANIZACE TŘÍD

Počet zapsaných dětí: 88

Počet tříd: čtyři

Počet pedagogických pracovníků: 7

Počet správních zaměstnanců: 3

 

Rozdělení tříd:

vedoucí učitelka MŠ - Bc. Jitka Müllerová

Rozdělení tříd:

v hlavní budově MŠ:

1.   oddělení - Žabičky – 20 dětí 

učitelky: Bc. Jitka Müllerová, Pavlína Smutná

 

 2. oddělení - Berušky – 20 dětí

 učitelky: Eliška Sasková, Bc. Jitka Müllerová

 

3. oddělení - Sluníčka – 20 dětí

učitelka: Koutová Markéta, Bc.Jiřina Stanislavová

 

odloučené pracoviště v budově zdravotního střediska:

4. oddělení - Slůňata - 28 dětí

učitelky: Miroslava Bělohlávková, Žďánská Michaela

 

Provozní pracovníci:

Miloslava Drahotová

Bohumila Váchová

Marie Grmolinská

 

Číslo účtu pro placení školného

51-6901730227/0100

Při placení používejte variabilní symbol, který Vám byl přidělen!!!