ORGANIZACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola má 4 třídy, provoz je celodenní. Kapacita MŠ je 88 dětí:

Třída Žabičky - 20 dětí

Třída Berušky - 20 dětí

Třída Sluníčka - 20 dětí

Třída Slůňata - odloučené pracoviště - 28 dětí

Provozní doba je od 6:30 do 16:00 hodin.

6:30 - 8:00

· příchod dětí do MŠ

· spontánní hry dle volby a přání dětí

· individuální řízené činnosti (individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami)

· jazykové chvilky

8:00 - 8:45

· komunitní kruh

· Ranní cvičení, zdravotně preventivní chvilky

8:45 - 9:00

· hygiena, svačina

9:00 - 9:30

· didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně

9:30 - 11:30

· příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:00

· hygiena, oběd

12:00 – 13:45

· odchod dětí z MŠ po obědě (12.00 – 12.15 hodin)

· hygiena, odpočinek

13:45 - 14:15

· hygiena, svačina

14:15 - 16:00

· odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností)

Číslo účtu pro placení školného: 51-6901730227/0100

Při placení používejte variabilní symbol, který vám byl přidělen.