Školní jídelna

VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRVNÍ DEN NEMOCI + CIZÍ STRÁNÍCI:

Z důvodu zpřísněných hygienických pravidel pro ŠJ jsme bohužel nuceni vydávat obědy do jednorázových obalů - za poplatek 10,-Kč. Toto platí pro cizí strávníky i pro žáky ZŠ a MŠ, kteří mají nárok si první den nemoci dotovaný oběd vyzvednout.

Pokud víte, že dítě zůstane doma a půjdete si pro oběd, nahlaste se prosím během dopoledne telefonicky! Po 11 hodině budete mít oběd nachystaný k vyzvednutí.

VÝDEJ DO KRABIČEK 11 - 11:30 hod.!!!

Přihláška ke stravování 2021/2022

Základní informace

Základní informace

Školní jídelna poskytuje stravování pro

  • děti z mateřské školy
  • žáky základní školy
  • pracovníky MŠ a ZŠ
  • pro pracovníky OÚ
  • pro veřejnost (důchodci....)

Výdej obědů je denně od 11,00 do 13,00 hodin (do 13,30h pouze pro žáky mající 6.vyuč.hodinu)

Telefon: 326 399 265

Mail: sjbrezno@centrum.cz

Personální obsazení školní jídelny

Petra Štrauchová

vedoucí ŠJ

Jana Řípová

hlavní kuchařka

Kateřina Klabanová

pomocná kuchařka

Nikoleta Korcová

provozní zaměstnanec

Grmolinská Marie

provozní zaměstnanec

Gabriela Šerá

provozní zaměstnanec

 

 

 

 

 

Výdej do jídlonosičů

Výdej obědů do jídlonosičů od 11h - 11,30h. Obědy vydáváme pouze do řádně a čistě umytých jídlonosičů, v žádném případě ne do zavařovacích sklenic, pytlíků apod.

Obědy si vyzvedávejte POUZE ZADNÍM VCHODEM DO KUCHYNĚ - NE PŘES JÍDELNU!

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě.

ČIPY:

Podmínkou školního stravování je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu. Čip se hradí v hotovosti – 115,-Kč, společně s odevzdáním vyplněné přihlášky.

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ, čip bude zablokován, aby nedošlo k jeho zneužití, strávník si musí zakoupit čip nový.

Povinností strávníka je „odčipnout si“ u výdejního okénka, před odebráním oběda.

PLATBA:

Platby za stravné probíhají trvalými příkazy, předem, do 20.dne v daném měsíci na měsíc následující!

NEMOC:

V době nemoci je nutné obědy odhlásit!!! Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci – tento oběd si můžete vyzvednout v jídelně mezi 11:00 – 11:30 hod.do vlastních, řádně vymytých jídlonosičů. Další dny nemoci je možné se stravovat pouze za plnou cenu oběda, jako cizí strávník – tj.50,-Kč.

Za neodhlášené a neodebrané obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada, strávník zaplatí finanční normativ.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Objednávat a odhlašovat stravu je možné telefonicky, e-mailem nebo od října 2016 přes webové stránky www.strava.cz.

Objednávky a odhlášky na následující den se musí provést do 14 hodin předchozího dne!

Jen v případě náhlého onemocnění do 7 hodin ráno daného dne – pouze telefonicky nebo mailem.