1.školní den

24.8.2019

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN - POKUD NEMÁTE ZÁJEM O OBĚD - ODHLAŠTE SI HO!!!

Děkuji za pochopení. Petra Štrauchová 

Přihlašování ke stravování 2019/2020

Přihlašování ke stravování pro rok 2019/2020

Vážení rodiče,

již můžete přihlašovat děti ke stravování na nový školní rok 2019/2020!!! Přihlášky jsou zde ke stažení nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři ŠJ.

Vyzvednout přihlášku a vrátit vyplněnou mohou i děti – NEJLÉPE DO KONCE ČERVNA 2019 nebo první dva týdny v červenci! Poté bude možné její odevzdání až od 19. 8. 2018 – v tomto případě budete muset uhradit první platbu v hotovosti!

První platba musí být připsána na účet školy k 20. 8. 2019, poslední platba k 20. 5. 2020!

Noví strávníci obdrží variabilní symbol v jídelně a strávníci ZŠ si zakoupí čip – 115,- v hotovosti.

Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání, odevzdejte vyplněnou přihlášku do konce června.

Přeplatky za letošní rok vám budou vráceny pravděpodobně během července.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké prázdniny. Petra Štrauchová

Přihláška ke stravování pro rok 2019/2020

Zdražení obědů

Základní informace

Základní informace

Školní jídelna poskytuje stravování pro

  • děti z mateřské školy
  • žáky základní školy
  • pracovníky MŠ a ZŠ
  • pro pracovníky OÚ
  • pro veřejnost (důchodci....)

Výdej obědů je denně od 11,00 do 13,00 hodin (do 13,30h pouze pro žáky mající 6.vyuč.hodinu)

 

Telefon: 326 399 265

Mail: sjbrezno@centrum.cz

 

Personální obsazení školní jídelny

Petra Štrauchová

vedoucí ŠJ

Jana Řípová

hlavní kuchařka

Kateřina Klabanová

pomocná kuchařka

Martina Mouchová

provozní zaměstnanec

Grmolinská Marie

provozní zaměstnanec

Gabriela Šerá

provozní zaměstnanec

 

 

 

 

 

Výdej do jídlonosičů

Výdej obědů do jídlonosičů od 11h - 11,30h. Obědy vydáváme pouze do řádně a čistě umytých jídlonosičů, v žádném případě ne do zavařovacích sklenic, pytlíků apod.

Obědy si vyzvedávejte POUZE ZADNÍM VCHODEM DO KUCHYNĚ - NE PŘES JÍDELNU!

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě.

ČIPY:

Podmínkou školního stravování je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu. Čip se hradí v hotovosti – 115,-Kč, společně s odevzdáním vyplněné přihlášky.

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ, čip bude zablokován, aby nedošlo k jeho zneužití, strávník si musí zakoupit čip nový.

Povinností strávníka je „odčipnout si“ u výdejního okénka, před odebráním oběda.

 

PLATBA:

Platby za stravné probíhají trvalými příkazy, předem, do 20.dne v daném měsíci na měsíc následující!

NEMOC:

V době nemoci je nutné obědy odhlásit!!! Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci – tento oběd si můžete vyzvednout v jídelně mezi 11:00 – 11:30 hod.do vlastních, řádně vymytých jídlonosičů. Další dny nemoci je možné se stravovat pouze za plnou cenu oběda, jako cizí strávník – tj.50,-Kč.

Za neodhlášené a neodebrané obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada, strávník zaplatí finanční normativ.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Objednávat a odhlašovat stravu je možné telefonicky, e-mailem nebo od října 2016 přes webové stránky www.strava.cz.

Objednávky a odhlášky na následující den se musí provést do 14 hodin předchozího dne!

Jen v případě náhlého onemocnění do 7 hodin ráno daného dne – pouze telefonicky nebo mailem.