Vážení rodiče,

 

od pondělí 23. 11. bude školní jídelna opět v provozu.

 

Pokud jste si nezrušili zasílání plateb na stravné, mělo by být Vaše dítě automaticky přihlášené.

 

Prosím, zkontrolujete si na www.strava.cz , zda tomu tak opravdu je, pokud obědy přihlášené mít nebudete, přihlaste si je sami přes stravu (do pátku 14hod.) nebo emailem sjbrezno@centrum.cz .

Pokud budete chtít obědy odhlásit, tak stejným způsobem.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Petra Štrauchová

 

Distanční výuka - stravování

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE

Provoz školní jídelny při ZŠ Březno není přerušen, školní jídelna i nadále umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mají možnost podle svých aktuálních podmínek odebrat. Z hygienických důvodů je možný POUZE odběr oběda v jednorázových krabičkách. Cena za tyto boxy je 10,-Kč, hradí se v HOTOVOSTI PŘI ODBĚRU OBĚDA. Připravené obědy budeme vydávat mezi 11:00 – 11:30 hod. označeným oknem ve školní jídelně.

Pokud máte zájem o obědy během doby trvání distanční výuky, přihlaste si je prosím přes www.strava.cz nebo mailem sjbrezno@centrum.cz

Děkuji všem pochopení.

Petra Štrauchová, vedoucí ŠJ

Stravování 2020/2021

14.6.2020

Vážení rodiče,
již můžete přihlašovat děti ke stravování na nový školní rok 2020/2021!!! Přihlášky jsou ke stažení zde nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři ŠJ.


Vyplněnou přihlášku odevzdejte do školní jídelny – NEJLÉPE DO KONCE ČERVNA 2020 nebo PRVNÍ DVA TÝDNY V ČERVENCI ! Poté bude možné její odevzdání až od 17. 8. 2020 – v tomto případě budete muset uhradit první platbu v hotovosti!


V současné chvíli je vstup pro veřejnost do jídelny zakázán, proto budu přijímat přihlášky oknem ☺ 


První platba musí být připsána na účet školy k 20. 8. 2020!!!


Noví strávníci obdrží variabilní symbol v jídelně a strávníci ZŠ si zakoupí čip – 115,- v hotovosti.


Přeplatky za letošní rok vám budou vráceny během července.


ZÁŘÍ 2020 – první školní den NEBUDE ŽÁKŮM ZŠ PŘIHLÁŠEN!!! 
Pokud budete mít 1.9. zájem o oběd, MUSÍTE SI HO SAMI PŘIHLÁSIT!!!


Děkuji za spolupráci a přeji hezké prázdniny. Petra Štrauchová

Školní jídelna

 

VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRVNÍ DEN NEMOCI + CIZÍ STRÁNÍCI:

 

Z důvodu zpřísněných hygienických pravidel pro ŠJ jsme bohužel nuceni vydávat obědy do jednorázových obalů - za poplatek 10,-Kč. Toto platí pro cizí strávníky i pro žáky ZŠ a MŠ, kteří mají nárok si první den nemoci dotovaný oběd vyzvednout. 

Pokud víte, že dítě zůstane doma a půjdete si pro oběd, nahlaste se prosím během dopoledne telefonicky! Po 11 hodině budete mít oběd nachystaný k vyzvednutí.

VÝDEJ DO KRABIČEK 11 - 11:30 hod.!!!

Přihláška ke stravování 2020/2021

Základní informace

Základní informace

Školní jídelna poskytuje stravování pro

  • děti z mateřské školy
  • žáky základní školy
  • pracovníky MŠ a ZŠ
  • pro pracovníky OÚ
  • pro veřejnost (důchodci....)

Výdej obědů je denně od 11,00 do 13,00 hodin (do 13,30h pouze pro žáky mající 6.vyuč.hodinu)

 

Telefon: 326 399 265

Mail: sjbrezno@centrum.cz

 

Personální obsazení školní jídelny

Petra Štrauchová

vedoucí ŠJ

Jana Řípová

hlavní kuchařka

Kateřina Klabanová

pomocná kuchařka

Nikoleta Korcová

provozní zaměstnanec

Grmolinská Marie

provozní zaměstnanec

Gabriela Šerá

provozní zaměstnanec

 

 

 

 

 

Výdej do jídlonosičů

Výdej obědů do jídlonosičů od 11h - 11,30h. Obědy vydáváme pouze do řádně a čistě umytých jídlonosičů, v žádném případě ne do zavařovacích sklenic, pytlíků apod.

Obědy si vyzvedávejte POUZE ZADNÍM VCHODEM DO KUCHYNĚ - NE PŘES JÍDELNU!

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě.

ČIPY:

Podmínkou školního stravování je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu. Čip se hradí v hotovosti – 115,-Kč, společně s odevzdáním vyplněné přihlášky.

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ, čip bude zablokován, aby nedošlo k jeho zneužití, strávník si musí zakoupit čip nový.

Povinností strávníka je „odčipnout si“ u výdejního okénka, před odebráním oběda.

 

PLATBA:

Platby za stravné probíhají trvalými příkazy, předem, do 20.dne v daném měsíci na měsíc následující!

NEMOC:

V době nemoci je nutné obědy odhlásit!!! Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci – tento oběd si můžete vyzvednout v jídelně mezi 11:00 – 11:30 hod.do vlastních, řádně vymytých jídlonosičů. Další dny nemoci je možné se stravovat pouze za plnou cenu oběda, jako cizí strávník – tj.50,-Kč.

Za neodhlášené a neodebrané obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada, strávník zaplatí finanční normativ.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Objednávat a odhlašovat stravu je možné telefonicky, e-mailem nebo od října 2016 přes webové stránky www.strava.cz.

Objednávky a odhlášky na následující den se musí provést do 14 hodin předchozího dne!

Jen v případě náhlého onemocnění do 7 hodin ráno daného dne – pouze telefonicky nebo mailem.