Stravné 2017-2018

Vážení rodiče,

již můžete přihlašovat děti ke stravování na nový školní rok 2017/2018!!! Přihlášky jsou zde ke stažení nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři ŠJ. 

Vyzvednout přihlášku a vrátit vyplněnou mohou i děti. 

Variabilní symbol zůstává stejný, částky jsou mírně navýšené – vzhledem k dubnovému zdražení obědů (viz. tabulka na přihlášce).

První platba musí být připsána na účet školy k 20. 8. 2017, poslední platba k 20. 5. 2018!

Noví strávníci obdrží Variabilní symbol v jídelně a strávníci ZŠ si zakoupí čip – 115,- v hotovosti.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DO KONCE ČERVNA!

Poté až od 14. 8. 2017, v tomto případě budete muset první platbu uhradit v hotovosti!  

Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání odevzdejte vyplněnou přihlášku do konce června.

Přeplatky za letošní rok vám budou vráceny pravděpodobně během července.

Děkuji. Petra Štrauchová

Přihláška ke stravování

Školní jídelna

POZOR!

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO!

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám potravin jsme nuceni navýšit ceny stravného.

Současné ceny se podařilo udržet od roku 2009. 

Od 1.4.2017 dojde k navýšení ceny obědů o 3,-Kč  u všech žáků mateřské a základní školy i u zaměstnanců. Svačinky v MŠ se zdraží o 1,-Kč.

NOVÉ CENY OD  1. 4. 2017 :

Základní škola

7 – 10 let       - 24,-

11 – 14 let     - 26,-

15 let a více  - 27,-

 

Mateřská škola 

     děti 3 – 6 let      děti 7 let – odklad 

Přesnídávka - 8,-     8,-

Oběd          - 19,-     24,-

Svačina        - 8,-     8,-

Pitný režim  - 3,-     3,-

____________________________________________________________________

Celkem:        38,-     43,- 

Od 1.4.2017 dojde k navýšení ceny obědů u CIZÍCH STRÁVNÍKŮ o 5,-Kč.

NOVÉ CENY OD  1. 4. 2017 :

Cizí strávníci  -  55,-

Strávníci Škoda auto - 41,- (příspěvek Škoda 14,-)

 Zůstatky na kontech jednotlivých strávníků by měly stačit do konce školní roku i na pokrytí vyšší ceny oběda.

NENÍ POTŘEBA MĚNIT ČÁSTKU ZADANOU NA TRVALÝCH PŘÍKAZECH!              

Své zůstatky si můžete zkontrolovat na www.strava.cz. Jednotlivce, kterým zůstatek nestačí, budu osobně kontaktovat.   

   

Ve Březně 21.3.2017                                  Petra Štrauchová

                                                                 Vedoucí ŠJ Březno

Základní informace

Základní informace

Školní jídelna poskytuje stravování pro

  • děti z mateřské školy
  • žáky základní školy
  • pracovníky MŠ a ZŠ
  • pro pracovníky OÚ
  • pro veřejnost (důchodci....)

Výdej obědů je denně od 11,00 do 13,00 hodin (do 13,30h pouze pro žáky mající 6.vyuč.hodinu)

 

Telefon: 326 399 265

Mail: sjbrezno@centrum.cz

 

Personální obsazení školní jídelny

Petra Štrauchová

vedoucí ŠJ

Jana Hašková

hlavní kuchařka

Jana Řípová

pomocná kuchařka

Mária Konopková

provozní zaměstnanec

Grmolinská Marie

provozní zaměstnanec

Bohumila Váchová

provozní zaměstnanec

 

 

 

 

 

Výdej do jídlonosičů

Výdej obědů do jídlonosičů od 11h - 11,30h. Obědy vydáváme pouze do řádně a čistě umytých jídlonosičů, v žádném případě ne do zavařovacích sklenic, pytlíků apod.

Obědy si vyzvedávejte POUZE ZADNÍM VCHODEM DO KUCHYNĚ - NE PŘES JÍDELNU!

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě.

ČIPY:

Podmínkou školního stravování je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu. Čip se hradí v hotovosti – 115,-Kč, společně s odevzdáním vyplněné přihlášky.

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ, čip bude zablokován, aby nedošlo k jeho zneužití, strávník si musí zakoupit čip nový.

Povinností strávníka je „odčipnout si“ u výdejního okénka, před odebráním oběda.

 

PLATBA:

Platby za stravné probíhají trvalými příkazy, předem, do 20.dne v daném měsíci na měsíc následující!

NEMOC:

V době nemoci je nutné obědy odhlásit!!! Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci – tento oběd si můžete vyzvednout v jídelně mezi 11:00 – 11:30 hod.do vlastních, řádně vymytých jídlonosičů. Další dny nemoci je možné se stravovat pouze za plnou cenu oběda, jako cizí strávník – tj.50,-Kč.

Za neodhlášené a neodebrané obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada, strávník zaplatí finanční normativ.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Objednávat a odhlašovat stravu je možné telefonicky, e-mailem nebo od října 2016 přes webové stránky www.strava.cz.

Objednávky a odhlášky na následující den se musí provést do 14 hodin předchozího dne!

Jen v případě náhlého onemocnění do 7 hodin ráno daného dne – pouze telefonicky nebo mailem.