Novinky ve vybavení školy

 • nová počítačová učebna: 24 nových žákovských + 1 učitelský počítač (hrazeno z fondu EU a MŠMT)
 • dokončena úprava učebny HV - k využití též městysu Březno na vítání občánků a svatby
 • učebna 3.B na II.st. vybavena novou interaktivní tabulí (hrazeno z fondu EU.
 • komplexní rekonstrukce sociálního zázemíII.st. - proběhla v červenci a srpnu 2012 - firma RPS Fr.Báček
 • rekonstrukce vchodu do budovy ma II.st.ZŠ
 • kompletní přeměna žákovské dílny na učebnu 1.ročníku (1.B) - nová podlahová krytina, nová tabule, nové zářivky, hygienické zázemí, nové žákovské lavice + židle
 • nová vzduchotechnika ve ŠJ
 • kompletní zateplení budovy I.st. včetně výměny oken a vchodových dveří v r.2015
 • komplexní rekonstrukce interiéru budovy II.st. v r.2016 v celkové hodnotě téměř 6 milionů
 • navýšení kapacity ŠD na 140 žáků (od 1.9.2016)
 • navýšení kapacity ŠJ na 470 strávníků (od 1.9. 2016)
 • pořízení nového konvektomatu, rozšíření vzduchotechniky a zavedení čipového systému při odběru obědů (léto 2016)
 • škola je kompletně zasíťována internetem
 • - ve škole na II. stupni v roce 2016 provedena přestavba interiéru, zejména v patře. Získali jsme více učeben, byla vybudována nová keramická dílna, nová žákovská knihovna s čítárnou + skladem učebnic pro II. stupeň, dále máme nové rozvody elektřiny, osvětlení podlahy, nové rozvody školního rozhlasu, všechny učebny jsou dovybaveny interaktivními tabulemi, novým nábytkem. Nové kabinety včetně nového vybavení mají učitelé, velkou učebnu jen pro sebe získala školní družina.
 • cvičná žákovská kuchyňka má novou kuchyňskou linku včetně myčky a nově je také vybavena nádobím
 • žákovská knihovna na I. stupni je přebudována na sklad učebnic pro I. stupeň
 • úplně nové je okolí školy - bezbariérový přístup do budovy II. stupně jištěný vstupním bezpečnostním zařízením a videokamerou, nové parkovací plochy, chodníky a plochy mezi budovami školy a šk. jídelny včetně zídky, záhonů, stálé zeleně

ODBORNÉ UČEBNY VE ŠKOLE

 • učebna fyziky a chemie vybavená interaktivní tabulí
 • síťová počítačová učebna s připojením k internetu
 • učebna hudební výchovy
 • školní kuchyňka pro výuku domácích prací
 • odborná učebna anglického jazyka
 • čítárna se školní knihovnou
 • keramická dílna s pecí

Fotografie z odborných učeben najdete ve fotogalerii.

PRO VÝUKU TĚLESNÉ VÝCHOVY ŠKOLA VYUŽÍVÁ

 • tělocvičnu v rekonstruované sokolovně pro cvičení, kolektivní sporty a hry
  • vybavení pro gymnastiku, aerobic, jednoduché míčové hry, stolní tenis....
  • moderní sociální zařízení se sprchami
  • šatny v objektu sokolovny
 • venkovní moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro celoroční provoz
  • hriště na malou kopanou
  • házenkářské hřiště
  • dva tenisové kurty (využití i na odbíjenou nebo nohejbal)
  • hřiště na košíkovou
  • plocha na cvičení nebo další sporty
 • prostory pro atletické disciplíny ( běžecká dráha, skok do dálky, skok vysoký ....)

Všechna uvedená zařízení jsou přímo napojena na školu a tvoří vzájemně propojený komplex.
Uvedené prostory a zařízení škole k výuce tělesné výchovy poskytuje a pronajímá zřizovatel školy městys Březno.

Fotografie ze sokolovny a hřiště najdete ve fotogalerii.