Oficiální vyhlášení zápisu

Nová opatření k organizaci zápisu do 1. tř. pro šk. rok 2020/2021

Čestné prohlášení

Žádost o přijetí k povinné šk. docházce

Žádost o odklad povinné šk. docházky

Doporučení pro rodiče

Kritéria přijetí 2020

Dotazník k zápisu

Vyhláška zřizovatele

3-vyhlaska-zrizovatele_4

Desatero předškoláka

Některá kritéria školní zralosti a připravenosti dětí