Termín zápisu do ZŠ pro rok 2019/2020

15.1.2019

ZŠ - termín pátek 12.4. 2019 od 13 do 17.30 hodin. Místo bude upřesněno, nejspíš to ponecháme tak, jak se nám osvědčilo z minulých 2 let, tj. v přízemí budovy II. stupně. Zápis provedou učitelky I. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Lenky Mokrejšové a Mgr. Terezy Votočkové, a výchovné poradkyně Mgr. Mileny Škaloudové, Dis. Podmínky pro případné žádosti o odklad povinné školní docházky zůstávají stejné - zákonný zástupce dodá dva aktuálně platné doporučující doklady, nejlépe z PPP a od pediatra. Následně obdrží správní rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok a dítě zůstává v MŠ, kam dochází povinně.

Zápis do ZŠ 13.4.2018 - foto

_dsc5740_2

_dsc5743_2

_dsc5747_2

_dsc5751_2

_dsc5755_2

_dsc5760_2

_dsc5761_2

_dsc5764_2

_dsc5765_2

_dsc5770_2

_dsc5772_2

_dsc5775_2

1. Oficiální vyhlášení (oznámení) zápisu 2018

2. Kritéria pro přijetí 2018

3. Vyhláška zřizovatele ke spádové oblasti školy

3-vyhlaska-zrizovatele_2

4. Základní informace k zápisu

5. Pozvánka k zápisu - obrázková

6. Desatero předškoláka

7. Některá kritéria školní zralosti a připravenosti dětí

8. První třídní schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

9. Dotazník pro rodiče k zápisu žáka do 1.ročníku

Dotaznik-pro-rodice-k-zapisu-ditete-do-1-rocniku