Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Výstražná stávka dne 27.11.2023
Výstražná stávka 27.11.2023
28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Informace ke stravování a přihláška

 

Aktualita ke zvýšení ceny za obědy pro cizí strávníky- od 1.2.2023 bude cena oběda za 75Kč.

 

Vyzvedávání obědů do vlastních jídlonosičů

 

Vzhledem k šetření životního prostředí, bychom rádi zastavili výdej obědů do jednorázových boxů. Pokud si půjdete vyzvedávat oběd,  přineste si prosím VLASTNÍ JÍDLONOSIČ. Výdej probíhá mezi 11 - 11:30 hod.

 

Děkujeme za pochopení,

kolektiv školní jídelny

 

Přihlašení ke stravování, zakoupení čipu

Přihlášení ke stravování se provádí vyplněním přihlášky, která platí na daný školní rok, od 1. 9. – 30. 6. Přihlášku je možné odevzdat přímo ve školní jídelně nebo oskenovanou zaslat na mail sjbrezno@centrum.cz. Po odevzdání přihlášky bude strávníkovi přidělen variabilní symbol pro platby. Na e-mail bude zasláno uživatelské jméno a heslo ke vstupu do internetového programu www.strava.cz. Zde je možné si obědy odhlašovat, případně přihlašovat, kontrolovat odběr obědů a stav finančních zůstatků.

Strávník ZŠ je povinen si zakoupit v kanceláři ŠJ čip (121,-Kč).

Při jeho ztrátě je třeba informovat vedoucí ŠJ a dle dohody si zakoupit čip nový.

 

PŘIHLÁŠKA ZŠ a MŠ 2023-2024.docx

 

Platby za stravné

Platby za stravné probíhají trvalými příkazy (strávník dostane variabilní symbol při odevzdání přihlášky od vedoucí školní jídelny a konkrétní částku, která vychází z ceny stravného). Stravné se platí předem vždy kolem 20. dne v měsíci na měsíc následující. Teprve došlá částka na účet školy opravňuje k odběru obědů. Poslední platba se posílá v květnu. Na měsíce červen a červenec se trvalé příkazy přeruší. V červenci proběhne vyúčtování a navrácení přeplatků stravného. Z technických a bezpečnostních důvodů je možné pouze ve výjimečných případech stravné uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ.

Číslo účtu : 51-6901730227/0100

 

Kategorie strávníků, ceny obědů platné od 1. 9. 2022

7 – 10 let / ZŠ / 34,- Kč TP 720,- Kč

11 – 14 let / ZŠ / 36,- Kč TP 760,- Kč

15 a více let/ ZŠ / 37,- Kč TP 780,- Kč

MŠ 3-6 let 50,- Kč TP 1.100,- Kč

(přesnídávka + pitný režim 12,- / oběd 29,- / svačina 9,-)

MŠ 7 let 55,- Kč TP 1.200,- Kč

(přesnídávka + pitný režim 12,- / oběd 34,- / svačina 9,-)

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září do 31. srpna. Strávník má podle zákona nárok na zvýhodněné stravování (pouze za cenu potravin) jen během jeho přítomnosti ve škole. Vyzvednout oběd je možné pouze první den nepřítomnosti ve škole!

 

 

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů provádí strávník nebo jeho zákonný zástupce přes internetové stránky www.strava.cz nejpozději do 14 hodiny na následující den. Případně telefonicky na čísle 326 399 265 nebo e-mailem sjbrezno@centrum.cz.

Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci – tento oběd si může vyzvednout v jídelně mezi 11.00 – 11:30 hod. Následující dny musí být uvedeným způsobem odhlášeny! Další dny nemoci se žák může stravovat pouze za plnou, nedotovanou cenu oběda.

 

Jídelní lístek

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách ŠJ, ZŠ a MŠ a na internetových stránkách školy.

Změny v jídelníčku jsou možné z provozních důvodů.

 

Vyúčtování stravného, ukončení stravování

Vyúčtování se provádí v měsíci červenci, přeplatky jsou vráceny na účet zákonného zástupce uvedený na přihlášce ke stravování. Vyúčtování je možné i v průběhu školního roku, ale jen na osobní žádost. Ukončení stravování strávník nebo zákonný zástupce oznámí v kanceláři školní jídelny. Zároveň zruší trvalý příkaz.